Опис експериментальної установки. 

Експериментальна установка для знаходження питомого заряду даним методом зібрана на базі серійного осцилографа з електростатично керованим променем. Електричне поле створюється в області між вертикально відхиляючими пластинами П електропроменевої трубки (рис. 3).

 

Рис. 3

 

Постійна напруга  на ці пластини подається від УИП-2 (0 ¸ 50 В) через задню панель і вимірюється вольтметром V.

Магнітне поле, силові лінії якого горизонтальні, створюється в тій області простору, що і електричне поле двома котушками індуктивності , змонтованими всередині осцилографа зовні електронно-променевої трубки. Ці котушки живляться від джерела живлення УИП-2 (3¸9) В, сила струму в них регулюється потенціометром виходу (3¸9) В. Струм, що проходить через ці котушки, подається через відповідні клеми на передній панелі осцилографа і вимірюється міліамперметром.

Згідно вимог методу магнітне поле є практично однорідним між пластинами П, а поза пластинами його індукція практично дорівнює нулю.

Параметри установки: , , , .

 

Порядок виконання роботи.

 

1. Зібрати електричне коло згідно з робочою схемою установки (рис.3).

2. Після його перевірки викладачем встановити ручки регуляторів (3¸9) В і (0¸50) В в крайнє ліве положення. Струм в колі котушок індуктивності вимкнути додатковим вимикачем на передній панелі осцилографа. Включити УИП-2 і осцилограф, дати їм прогрітися на протязі 10 хв.

3. Ручками “Вісь Х” і “Вісь Y” на верхній панелі осцилографа встановити слід променя в центр екрану, а ручкою “Фокус” – добитися чіткості зображення.

4. Повертаючи ручку регулятора (0¸50) В на УИП-2 подати на вертикально відхиляючи пластини осцилографа таку напругу , щоб світна точка на екрані осцилографа змістилася від центру на відстань, яку задав викладач. Величину зміщення у і відповідну напругу  записати в таблицю:

 

№ п/п , м , В , А ,
1        
2        
3        
4        
5        

 

5. Ввімкнути струм в котушках і обертанням регулятора (3¸9) В УИП-2 досягти такої сили струму, щоб світла точка на екрані знову повернулась у центр екрану. Записати цю силу струму в таблицю.

6. Провести виміри, описані в пунктах 4, 5, не менше п’яти разів, змінюючи напругу, що подається на вертикальні відхиляючи пластини.

 

Обробка результатів вимірювання.

1. Виразити всі величини в СІ і розрахувати постійну установки  по формулі (5).

2. За даними вимірів розрахувати питомий заряд електрона для кожного з вимірів по формулі (4).

3. Знайти середнє значення питомого заряду електрона, абсолютну і відносну похибку вимірювання.

4. Визначити середню швидкість електронів у пучку за результатами одного із дослідів по формулі (3).

 


Дата добавления: 2018-05-13; просмотров: 373; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!