Яким терміном характеризують ненависть індивідів до інших етносів, людей іншої національності?1) експансія;

2) денацифікація;

3) преференція;

4) ксенофобія.

125. Пріоритетним методом вирішення спірних міжнародних проблем на сьогодні є:

1) переговори, діалог між конфліктуючими сторонами;

2) тиск сильнішої сторони з загрозою застосування сили;

3) втручання третіх країн і світового співтовариства;

4) ніякий із перелічених.

126. Яка геополітична стратегія передбачає заборону на розміщення іноземних військових баз:

1) євроатлантична;

2) євроазійська;

3) нейтрального статусу;

4) всі відповіді правильні.

127. Специфіка політичного конфлікту, як правило, обумовлена:

1) психологічною несумісністю суб’єктів політики;

2) нерівномірним доступом політиків до владних ресурсів;

3) вільною політичною конкуренцією;

4) специфікою політичної боротьби.

128. Форма реалізації права на самовизначення, яка передбачає об'єднання народів (націй) в межах однієї держави – це…

1) відокремлення;

2) возз’єднання;

3) рівноправність;

4) ідентичність.

 

129. Політична культура як елемент політичної системи характеризує рівень суб’єктів політичного процесу:

1) інтелектуальний;

2) ціннісний;

3) поведінково-вольовий;

4) всі відповіді правильні.

130. Який із факторів найбільше забезпечує успіх України на шляху євроінтеграції:

1) підтримка США;

2) підтримка Росії;

3) економічне зростання;

4) проведення реформ відповідно до Копенгагенських критеріїв.


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 236; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!