БІОТРАНСФОРМАЦІЯ ЕНДОГЕННИХ ТА ЕКЗОГЕННИХ СПОЛУК

Модуль № 5.                                                                                                                      Тема 6.

Дослідження кінцевих продуктів катаболізму гему. Патобіохімія жовтяниць.

Варіант 1

1.Гомеостатична роль печінки в обміні речовин цілісного організму. Біохімічні функції гепатоцитів: білоксинтетична, сечовиноутворювальна.

2.Роль печінки в обміні жовчних пігментів. Катаболізм гемоглобіну: розрив тетрапірольного кільця гему, розпад вердоглобіну, перетворення білівердину на білірубін, утворення білірубіндиглюкуроніду, екскреція в жовч.

3.Патобіохімія жовтяниць: паренхіматозна (печінкова) і обтураційна (післяпечінкова).

Модуль № 5.                                                                                                                      Тема 6.

Дослідження кінцевих продуктів катаболізму гему. Патобіохімія жовтяниць.

Варіант 2

1.Гомеостатична роль печінки в обміні речовин цілісного організму. Біохімічні функції гепатоцитів: вуглеводна (глікогенна) і ліпідрегулююча.

2. Роль печінки в обміні жовчних пігментів. Катаболізм гемоглобіну: розрив тетрапірольного кільця гему, розпад вердоглобіну, перетворення білівердину на білірубін, утворення білірубіндиглюкуроніду, екскреція в жовч.

3. Ферментативні спадкові жовтяниці (синдром Криглера-Найяра, хвороба Жільбера, синдром Дабіна-Джонсона)  

Модуль № 5.                                                                                                                      Тема 6.

Дослідження кінцевих продуктів катаболізму гему. Патобіохімія жовтяниць.

Варіант 3

1.Роль печінки в обміні жовчних пігментів. Катаболізм гемоглобіну: розрив тетрапірольного кільця гему, розпад вердоглобіну, перетворення білівердину на білірубін, утворення білірубіндиглюкуроніду, екскреція в жовч.

2. Патобіохімія жовтяниць: паренхіматозна (печінкова) і обтураційна (післяпечінкова).

3.Зміни біохімічних показників при хронічному гепатиті, цирозі, жовчно-кам’яній хворобі, дискинезії та холециститі, їх діагностична оцінка. Зв’язок порушень в екскреторній функції печінки з порушеннями процесів травлення в кишечнику, діагностика цих порушень.

 

 

Модуль № 5.                                                                                                                      Тема 6.

Дослідження кінцевих продуктів катаболізму гему. Патобіохімія жовтяниць.

Варіант 4

1.Роль печінки в обміні жовчних пігментів. Катаболізм гемоглобіну: розрив тетрапірольного кільця гему, розпад вердоглобіну, перетворення білівердину на білірубін, утворення білірубіндиглюкуроніду, екскреція в жовч.

2. Патобіохімія жовтяниць: гемолітична (передпечінкова) і жовтяниця новонароджених (фізіологічна).

3.Зміни біохімічних показників при гострому гепатиті, викликаному вірусами чи алкогольною інтоксикацією, їх діагностична оцінка.

Модуль № 5.                                                                                                                      Тема 6.

Дослідження кінцевих продуктів катаболізму гему. Патобіохімія жовтяниць.

Варіант 5

1. Роль печінки в обміні жовчних пігментів. Катаболізм гемоглобіну: розрив тетрапірольного кільця гему, розпад вердоглобіну, перетворення білівердину на білірубін, утворення білірубіндиглюкуроніду, екскреція в жовч.

2.Ферментативні спадкові жовтяниці (синдром Криглера-Найяра, хвороба Жільбера, синдром Дабіна-Джонсона).

3.Клініко-біохімічна характеристика недостатності функцій печінки за умов хімічного, біологічного та радіаційного ураження; біохімічні механізми розвитку печінкової енцефалопатії. Порушення біохімічних процесів в печінці при окремих захворюваннях.

Модуль № 5.                                                                                                                      Тема 6.

Дослідження кінцевих продуктів катаболізму гему. Патобіохімія жовтяниць.

Варіант 6

1.Гомеостатична роль печінки в обміні речовин цілісного організму. Біохімічні функції гепатоцитів: вуглеводна (глікогенна) і білоксинтетична.

2.Роль печінки в обміні жовчних пігментів. Катаболізм гемоглобіну: розрив тетрапірольного кільця гему, розпад вердоглобіну, перетворення білівердину на білірубін, утворення білірубіндиглюкуроніду, екскреція в жовч.

3. Патобіохімія жовтяниць: гемолітична (передпечінкова) і жовтяниця новонароджених (фізіологічна).

 

1. Гомеостатична роль печінки в обміні речовин цілісного організму. Біохімічні функції гепатоцитів. Вуглеводна (глікогенна), ліпідрегулююча, білкова, сечовиноутворювальна, пігментна, жовчоутворювальна функції печінки. Біохімічний склад жовчі.

 

3. Зміни біохімічних показників при гострому гепатиті, викликаному вірусами чи алкогольною інтоксикацією, їх діагностична оцінка.

4. Зміни біохімічних показників при хронічному гепатиті, цирозі, жовчно-кам’яній хворобі, дискинезії та холециститі, їх діагностична оцінка. Зв’язок порушень в екскреторній функції печінки з порушеннями процесів травлення в кишечнику, діагностика цих порушень.

5. Роль печінки в обміні жовчних пігментів. Катаболізм гемоглобіну: розрив тетрапірольного кільця гему, розпад вердоглобіну, перетворення білівердину на білірубін, утворення білірубіндиглюкуроніду, екскреція в жовч.

6. Патобіохімія жовтяниць; гемолітична (передпечінкова), паренхіматозна (печінкова), обтураційна (післяпечінкова). Ферментативні, спадкові жовтяниці:

· Синдром Криглера-Найяра – жовтяниця, що спричинена недостатністю синтезу УДФ-глюкуронілтрансферази (“кон’югаційна жовтяниця”)

· Хвороба Жільбера – патологічний стан, який є гетерогенною групою порушень, спричинених як блоком синтезу УДФ-глюкуронілтрансферази, так і порушенням здатності гепатоцитів до поглинання білірубіну з крові (“абсобційна жовтяниця”)

· Синдром Дабіна-Джонсона – жовтяниця, пов’язана з порушенням транспорту білірубін-глюкуроніду з гепатоцитів у жовч (“екскреційна жовтяниця”). Ферментативні жовтяниці новонароджених, способи їх запобігання.

 

БІОХІМІЯ ПЕЧІНКИ.

БІОТРАНСФОРМАЦІЯ ЕНДОГЕННИХ ТА ЕКЗОГЕННИХ СПОЛУК

 

1. Печінка секретує у кров новосинтезовані ліпіди у складі:

А. ЛПНЩ

B. ЛПДНЩ *

C. ЛПВЩ

D. Хіломікронів

E. У вільному вигляді

 

2. Яке з тверджень про тканинну локалізацію процесів синтезу і розпаду кетонових тіл вірне?

А. Синтез і окиснення перебігають у печінці

B. Синтез – у жировій тканині, окиснення – у печінці

C. Синтез - у печінці, окиснення в інших органах *

D. Синтез і окиснення – у жировій тканині

E. Синтез і окиснення – у нервовій і м’язовій тканинах

 

3. Низький рівень якого метаболіту в гепатоцитах зумовлює гальмування циклу Кребса і посилення кетогенезу?

А. АТФ

B. АДФ

С. Оксалоацетату *

D. Ацетил-КоА

E. Жирних кислот

 

4. В організмі людини реакції трансметилювання необхідні для синтезу катехоламінів, креатину, лецитину, бетаїну та інших сполук. Донором метильних групп в цих реакціях є:

А. Аденозин

B. Лейцин

C. Глутатіон

D. Фенілаланін

E. S-Аденозилметіонін*

 

5. В організмі людини відновлений НАДФН+Н+ є необхідним для біосинтезу жирних кислот, холестерину, знешкодження аміаку та ксенобіотиків. В процесі яких реакцій він здатний утворюватися?

А. Гліколізу

B. Циклу Кребса

C. Пентозофосфатного шляху*

D. Мікросомального окиснення

E. β-Oкиснення жирних кислот

 

6. Мікросомальне окиснення – це:

A. Механізм розпаду жирних кислот в організмі

B. Механізм розпаду амінокислот

C. Механізм аеробного розпаду вуглеводів

D. Mеханізм використання кисню в біоенергетичних процесах

E. Mеханізм використання кисню з “пластичною” метою*

7. Інактивування у печінці нікотинаміду здійснюється шляхом

A. Ацетилювання

B. Метилування*

C. Кон’югація з глюкуроновою кислотою

D. Кон’югація з сульфатною кислотою

E. Кон’югація з гліцином

 

8. Знешкодження у печінці етанолу здійснюється шляхом:

A. Ацетилювання

B. Дезамінування

C. Окислення*

D. Кон’югація з глюкуроновою кислотою

E. Кон’югація з сульфатною кислотою

 

9. Вкажіть, яка сполука утворюється внаслідок біотрансформації кодеїну – окиснювального дезалкілювання в організмі?

А. Морфін*

B. Фенобарбітал

C. Гексобарбітал

D. Амінозин

E. Сульфодіоксид

 

10. Зменшення або втрата специфічних фармакологічних ефектів багатьох лікарських засобів при їх тривалому застосуванні (розвиток “толерантності”) виникає внаслідок:

А. Зниження активності мітохондріального окиснення

В. Посилення активності мітохондріального окиснення

С. Зниження активності мікросомального окиснення

D. Посилення активності мікросомального окиснення*

E. Зниження активності перекисного окиснення

 

11. У печінці метаболізм жирних кислот відбувається всіма наступними шляхами, крім:

А. Синтезу триацилгліцеридів

B. Секреції у кров вільних жирних кислот*

С. Синтезу фосфоліпідів і гліколіпідів

D. Окиснення до СО2 і Н2О

E. Утворення і секреції у кров кетонових тіл

 

12. Причинами зниженого утворення ЛПДНГ і, як наслідок, жирового переродження печінки є всі наступні чинники, крім:

А. Білкового голодування

B. Нестачі в їжі холіну і метіоніну

C. Отруєння гепатотропними токсичними речовинами

D. Загального ожиріння*

E. Алкоголізму

13. Холестерин використовується у печінці в всіх наступних реакціях, крім:

А. Синтезу жовчних кислот

B. Включення у мембрани клітин печінки

C. Секреції у кров і через нирки у сечу *

D. Секреції у складі жовчі у кишку

E. Включення у ліпопротеїни і транспорт до позапечінкових тканин

 

14. Які з тверджень про синтез білків плазми крові у гепатоцитах є помилковим?

А. Синтезується 100% альбуміну

B. Синтезується 90-75% α-глобулінів

C. Синтезується 50% β-глобулінів

D. Синтезується 40% γ-глобулінів*

E. Синтезуються фібриноген, протромбін, проконвертин

 

15. Захворювання печінки (гепатит, цироз, пухлина) можуть викликати наступні порушення обміну, крім:

А. Гіпоальбумінемії

B. Геморагії

C. Гіпераміноацидемії

D. Азотемії

E. Гіпер-α-глобулінемії*

 

16. За умов голодування, гіпоглікемії у гепатоцитах буде переважати наступний з шляхів обміну вуглеводів:

A. Пентозофосфатний шлях

B. Гліколіз → окисне декарбоксилювання пірувату → цикл трикарбонових кислот

C. Утворення УДФ-глюкуронової кислоти

D. Глікогенез

E. Утворення вільної глюкози*

 

17. За умов відпочинку після ситного обіду у гепатоцитах буде переважати наступний шлях метаболізму:

 

A. Пентозофосфатний шлях

B. Гліколіз → окисне декарбоксилювання пірувату → цикл трикарбонових кислот

C. Утворення УДФ-глюкуронової кислоти

D. Глікогеноліз

E. Гліколіз → окисне декарбоксилювання пірувату → синтез жирних кислот*

18. У пацієнта 14 років вроджена патологія печінки, яка супроводжується білірубінемією за рахунок кон’югованого білірубіну, у печінці відкладається меланін. Причиною цієї патології є знижена екскреція білірубіну печінкою. Це притаманно для

A. Синдрому Кріглера-Найара

B. Синдрому Жільбера

C. Фізіологічної жовтяниці

D. Синдрому Дабіна –Джонсона*

E. Хвороби Вільсона

 

19. У пацієнта 20 років вроджена патологія печінки, яка супроводжується високою білірубінемією за рахунок вільного білірубіну. У біоптаті печінки визначається низька активність УДФГК-трансферази. Це притаманно для

A. Синдрому Кріглера-Найара*

B. Синдрому Жільбера

C. Фізіологічної жовтяниці

D. Синдрому Дабіна –Джонсона

E. Хвороби Вільсона

 

20. У пацієнта спостерігається гострий гепатит з гемолітичною анемією. Біохімічний аналіз виявив у крові низький рівень церулоплазміну, а в біоптаті печінки – високий вміст купру му. Це притаманно для

A. Гемохроматозу

B. Синдрому Кріглера-Найара

C. Хвороби Коновалова-Вільсона*

D. Хвороби Крона

E. Синдрому Жільбера

 

21. У хворого на вірусний гепатит порушена білоксинтетична функція печінки. Які клініко-біохімічні показники крові використовують для її оцінки?

A. АлАТ, АсАТ, орнітинкарбамоїлтрансфераза

B. Лужна фосфатаза, лейцинамінопептидаза, білірубін

C. Тимолова проба, сулемова проба, проба Вельтмана

D. Вміст альбумінів, протромбіновий час, холестеролестераза*

E. Глюкоза, глікозильований гемоглобін, кетонові тіла

22. У паціента виявлено холестаз, порушення жовчовидільної функції. Які клініко-біохімічні показники крові використовують для їх діагностики?

A. АлАТ, АсАТ, карбамоїлорнітинтрансфераза

B. Лужна фосфатаза, лейцинамінопептидаза, білірубін крові і сечі*

C. Тимолова проба, сулемова проба, проба Вельтмана

D. Загальний білок, вміст альбумінів, протромбіновий час

E. Глюкоза, глікозильований гемоглобін, кетонові тіла

23. У хворого на гепатит показник де Рітіса (відношення активності АсАТ крові до активності АлАТ крові) становить 0,50 при нормі 1,3±0,4. Це свідчить про:

A. Порушення цілісності гепатоцитів*

B. Розвиток холестазу

C. Розвиток злоякісної пухлини

D. Вірусну інфекцію

E. Розвиток запального процесу

 

24. У хворого на жовчокам’яну хворобу активність лужної фосфатази в крові становить 500 ммоль/с∙л при нормі 139-360 ммоль/с∙л. Про порушення якої функції печінки це свідчить?

A. Детоксикаційної

B. Білоксинтетичної

C. Екскреторної*

D. Жовчоутворювальної

E. Гомеостатичної

 

25. У хворого на цироз печінки вміст альбумінів у крові становить 15 г/л при нормі 32-55 г/л, протромбіновий час – 40 с при нормі 12-20 с. Про порушення якої біохімічної функції печінки свідчать отримані результати?

A. Детоксикаційної

B. Білоксинтетичної*

C. Екскреторної

D. Жовчоутворювальної

E. Гомеостатичної

26. Пацієнту були проведені осадові проби: показник тимолової проби сироватки крові становить 20 одиниць при нормі 0-4 одиниці, сулемової проби – 0,8 мл при нормі 1,6-2,2 мл, показник проби Вельтмана – 0,2 мл при нормі 0,4-0,5 мл. Про який патологічний стан свідчать отримані дані?

A. Гіперпротеїнемія

B. Гіпопротеїнемія

C. Диспротеїнемія*

D. Гіперглобулінемія

E. Гіпоальбумінемія

 

27. Реакція на індикан у сечі пацієнта позитивна, становить 40 мкмоль/добу за норми 46,9-56,4 мкмоль/добу. Про порушення якої функції печінки свідчать отримані дані?

A. Детоксикаційної *

B. Білоксинтетичної

C. Екскреторної

D. Жовчоутворювальної

E. Гомеостатичної

 

28. Хворому на жовтяницю провели пробу Квіка. За умов орального одноразового вживання 4 г бензойнокислого натрію кількість гіпурової кислоти, виведеної з сечею, становить 0,5 г при нормі 2,0-2,5 г. Про порушення якої функції печінки свідчать отримані дані?

A. Детоксикаційної (окислювальні реакції)

B. Білоксинтетичної

C. Екскреторної

D. Детоксикаційної (кон’югаційні реакції)*

E. Гомеостатичної

 

29. У хворого на цироз печінки виявлено зниження вмісту сечовини у сироватці крові. Причиною цього може бути:

А. Відсутність у гепатоцитах ферменту аланінамінотрансферази

B. Нестача аміаку для синтезу сечовини

C. Нестача СО2 для синтезу сечовини

D. Надлишок аміаку, який блокує ферменти синтезу сечовини

E. Порушення синтезу сечовини в печінці*

 

30. У хворого із жовтяницею встановлено: підвищення у плазмі крові вмісту загального білірубіну за рахунок непрямого (вільного), у калі і сечі – високий вміст стеркобіліну, рівень прямого (зв’язаного) білірубіну в плазмі крові в межах норми. Який вид жовтяниці можна передбачати?

А. Жовтяниця немовлят

B. Паренхіматозна

C. Механічна

D. Гемолітична*

E. Хвороба Жильбера

 

31. Пацієнту хворому на ревматизм призначено лікування глюкокортикоїдами. Які зміни обміну вуглеводів у печінці будуть спостерігатися?

А. Стимуляція глікогенезу з глюкози

B. Стимуляція глюконеогенезу*

C. Стимуляція гідролізу глікогену

D. Стимуляція фосфоролізу глікогену

E. Підвищення активності глікогенфосфорилази

 

32. У крові хворого встановлено підвищений вміст загального білірубіну, в сечі виявлено білірубінглюкуроніди, концентрація стеркобіліну в калі знижена. Недостатність яких вітамінів спостерігається в організмі?

А. В1, В2, В6

B. РР, С,U

C. D, K, A*

D. Н, N (ліпоєвої кислоти)

E. Р, B15 (пангамової кислоти)

 

33. За умов діагностики жовтяниць враховують колір калових мас. Колір калу здорової людини зумовлений наявністю в ньому:

А. Білірубіндиглюкуроніду

B. Білівердину

C. Вердоглобіну

D. Уробіліногену

E. Стеркобіліногену*

 

34. У хворого виявлено порушення знешкодження вільного білірубіну. Яку патологію можна передбачати?

А. Надпечінкова жовтяниця

B. Печінкова жовтяниця*

C. Підпечінкова жовтяниця

D. Пухлина підшлункової залози

E. Хвороба Аддісона

 

35. У хворого 35 років, що поступив у клініку зі скаргами на швидке пожовтіння шкіри та слизових, підвищення температури та брадикардію, лабораторно встановлено підвищення у плазмі крові вмісту кон’югованого (прямого) білірубіну при одночасному підвищенні некон’югованого (непрямого) і різкому зниженні в калі і сечі вмісту стеркобіліногену, у сечі виявлено жовчні кислоти і прямий білірубін. Який вид жовтяниці можна передбачати?

А. Надпечінкова

B. Печінкова

C. Підпечінкова*    

D. Жовтяниця немовлят

E. Хвороба Жільбера

 

36. При ненадходженні чи недостатньому утворенні в організмі людини ліпотропних факторів у неї розвивається жирове переродження печінки. Які з наведених речовин можна віднести до ліпотропних факторів?

А. Жирні кислоти

B. Піридоксин

C. Триацилгліцериди

D. Холестерин

E. Холін*

 

37. У жінки 46 років, що страждає на жовчнокам’яну хворобу, розвинулась жовтяниця. При цьому сеча стала темно-жовтого кольору, а кал – знебарвлений, у плазмі крові визначено підвищений вміст кон’югованого (прямого) білірубіну. Який вид жовтяниці можна передбачати?

А. Гемолітична

B. Паренхіматозна

C. Обтураційна *

D. Жовтяниця немовлят

E. Хвороба Жільбера

 

38. У малюка, що народився недоношеним, спостерігається жовте забарвлення шкіри та слизових оболонок. Причиною цього стану є тимчасова нестача ферменту:

А. Порфобілінгенсинтази

B. δ-Амінолевулінатсинтази

C. Гем-оксигенази

D. УДФ-глюкуронілтрансферази*

E. Білівердинредуктази

 

39. У чоловіка 27 років, що звернувся до лікаря з приводу жовтяниці, підвищеної температури та почуття загальної слабкості, діагностовано вірусний гепатит. Який з нижче перерахованих показників буде превалювати в сечі на висоті розвитку жовтяниці?

А. Стеркобіліноген

B. Прямий білірубін*

C. Непрямий білірубін

D. Аланінамінотрансфераза (АлАТ)

E. Аспартатамінотрансфераза (АсАТ)

 

40. В реанімаційне відділення поступив чоловік 53 років в стані печінкової коми. У комплекс інтенсивної терапії включено аргінін, який активує процес:

А. Синтезу сечовини*

B. Синтезу глюкози

C. Синтезу білка

D. Синтезу креатину

E. Знешкодження скатолу

 

41. У дівчини 25 років після укусу кобри спостерігається інтенсивний гемоліз еритроцитів. Вміст якого компоненту сироватки крові збільшиться в першу чергу?

А. Прямого білірубіну

B. Непрямого білірубіну*

C. Мезобіліногену

D. Стеркобіліногену

E. Протопорфірину

 

42. У повної жінки 52 років діагностований цироз печінки. Лабораторно: гіпоальбумінемія, гіперглобулінемія. Візуально: набряки рук, повік, ніг. Найбільш імовірною причиною набряків є зміна:

А. Кислотно-лужної рівноваги

B. Знешкоджуючої функції печінки

C. Синтезу глікогену в печінці

D. Синтезу альбумінів у печінці*

E. Синтезу ліпопротеїнів у печінці

 

43. У сироватці крові хворого з гострим гепатитом у 10 разів порівняно з нормою підвищений вміст молочної і у 5 разів – піровиноградної кислот. Чим може бути обумовлене в даному випадку підвищення концентрації цих метаболітів?

А. Посиленням фосфоролізу глікогену*

B. Активацією аеробного окислення

C. Зниженням швидкості глюконеогенезу

D. Дефіцитом вітамінів В2, РР

E. Виникненням анемії

 

44. Спортсмен для компенсації енергозатрат після тренування надає перевагу високовуглеводній дієті. Активність якого ферменту гепатоцитів зростає у нього найбільшою мірою після вживання вуглеводних подуктів?

А. Гексокінази

B. Глікогенфосфорилази a

C. Глюкокінази*

D. Фосфофруктокінази

E. Глюкозо-6-фосфатази

 

45. Чоловік відпочиває після інтенсивної фізічної роботи. Який з наступних шляхів обміну вуглеводів є найактивнішим у його печінці в цей час?

А. Гліколіз

B. Глікогеноліз

C. Розпад глікогену до глюкози

D. Глюконеогенез із лактату*

E. Глюконеогенез із амінокислот

 

46. Концентрація глюкози в крові здорової людини утримується в межах норми протягом першої доби повного голодування головним чином завдяки:

А. Глюконеогенезу з амінокислот

B. Глюконеогенезу з молочної кислоти

C. Розщепленню глікогену м’язів до вільної глюкози

D. Розщепленню глікогену печінки до вільної глюкози*

E. Синтезу глюкози з ліпідів

 

47. Концентрація глюкози крові є сталим показником. Вона буде утримуватися в межах норми в крові здорової людини навіть через тиждень повного голодування. Це можливо завдяки:

А. Глюконеогенезу з молочної кислоти

B. Глюконеогенезу з амінокислот*

C. Перетворенню в глюкозу жирних кислот

D. Розщепленню до вільної глюкози глікогену печінки

E. Розщепленню до вільної глюкози глікогену м’язів.

 

48. Жирове переродження печінки, стеатоз, при голодуванні і цукровому діабеті розвивається тому, що у гепатоцитах:

А. Знижується окиснення жирних кислот

B. Знижується утворення кетонових тіл із жирних кислот

C. Знижується синтез триацилгліцеринів

D. Знижується утворення ЛПВЩ

E. Збільшується надходження жирних кислот із жирової тканини*

 

49. Відомо, що при ендогенній інтоксикації організму, яка супроводжує тиреотоксикоз, гнійні запальні захворювання, опіки тощо існує загроза медикаментозних уражень організму. За рахунок якого процесу це можливо?

A. Пригнічення активності мікросомального окислення*

B. Зростання активності мікросомального окиснення

C. Пригнічення пероксидного окиснення

D. Посилення пероксидного окиснення

E. Пригнічення активності мітохондріального окиснення

 

50. Однією з функцій печінки є синтез і секреція жовчі, до складу якої входять жовчні кислоти, жовчні пігменти, холестерол, кінцеві продукти метаболізму та ін. Який з наведених нижче пігментів належить до жовчних?

A. Уробілін

B. Стеркобілін

C. Мелатонін

D. Гемоглобін

E. Білірубін*

 

51. Надпечінкова жовтяниця часто є наслідком інших захворювань. Її може зумовити розвиток:

A. Виразкова хвороба шлунка

B. Панкреатит

C. Вірусний гепатит

D. Цироз печінки

E. Гемолітична хвороба новонароджених*

 

52. Знешкодження неполярних (гідрофобних) сполук ендогенного і екзогенного походження найінтенсивніше відбувається у печінці. Цей процес полягає у перетворенні їх на полярні (гідрофільні) сполуки, які легко виводяться з організму. Які реакції відбуваються в процесі біотрансформації?

A. Фосфорилювання

B. Трансамінування

C. Окиснення

D. Кон’югація

E. Окиснення і кон’югація*

 

53. Монооксигеназна система ендоплазматичного ретикулуму гепатоцитів, що включає НАДФН-залежний флавопротеїн, цитохром Р-450, цитохром-Р-450-редуктазу, цитохром b, бере участь у знешкодженні ліпофільних сполук ендо- і екзогенного походження. Ферменти монооксигеназної системи мікросом каталізують реакції:

А. Ацетилювання

B. Гідроксилювання*

C. Кон’югації

D. Метилювання

E. Фосфорилювання

 

54. У хлопчика 2 років спостерігається збільшення у розмірах печінки та селезінки, катаракта. У крові підвищена концентрація цукру, однак тест толерантності до глюкози в нормі. Спадкове порушення обміну якої речовини є причиною цього стану?

A. Мальтози

B. Фруктози

C. Глюкози

D. Галактози*

E. Сахарози

 

55. Хворому 65 років з ознаками загального ожиріння, небезпекою жирової дистрофії печінки рекомендована дієта, збагачена ліпотропними речовинами. Вміст якої речовини у раціоні має найбільше значення у данному випадку?

A. Холестерин

B. Вітамін С

C. Гліцин

D. Глюкоза

E. Метіонін

 

56. Скарги та об’єктивні дані дозволяють припустити наявність у хворого запального процесу в жовчному міхурі, порушення колоїдних властивостей жовчі, імовірність утворення жовчних каменів. Що головним чином може спричинити утворення каменів?

A. Хлориди

B. Урати

C. Фосфати

D. Холестерин*

E. Оксалати

 

57. У хворого через наявність піску і каміння у загальній жовчній протоці припинилося надходження жовчі у кишку. Порушення якого з процесів у кишці спостерігається при цьому?

A. Всмоктування вуглеводів

B. Перетравлення білків

C. Перетравлення вуглеводів

D. Всмоктування білків

E. Перетравлення жирів*

 

58. При жировій інфільтрації печінки порушується синтез фосфоліпідів. Яка з перелічених речовин може посилювати процеси метилювання в синтезі фосфоліпідів?

A. Глюкоза

B. ТГФК

C. Цитрат

D. Гліцерин

E. Метіонін*

59. У печінці хворого порушена детоксикація природних метаболітів та ксенобіотиків. Знижена активність якого хромопротеїна може бути причиною цього?

A. Цитохрому b

B. Гемоглобіну

C. Цитохромоксидази

D. Цитохрому Р-450*

E. Цитохрому с1

 

60. У робітника хімчистки виявлена жирова дистрофія печінки. Порушення синтезу якої речовини в печінці може призвести до даної патології?

A. Холієвої кислоти.

B. Тристеарину

C. Фосфатидилхоліну*

D. Фосфатидної кислоти

E. Сечовини

 

61. У хворого з алкогольним ураженням печінки спостерігається активація ПОЛ, порушення активності електронтранспортних ланцюгів, активація системи комплементу, посилений синтез колагену. Ці зміни пов’язані з дією альдегіду

A. Мурашиного

B. Оцтового*

C. Пропіонового

D. Масляного

E. Валеріанового

 

62. У людей, що тривало вживають алкоголь, знижується ефективність деяких ліків, в тому числі снодійних засобів. Швидкість біотрансформації зростає у зв’язку з

A. Активацією мікросомального окислення*

B. Пригніченням мікросомального окиснення

C. Активацією кон’югаційних процесів

D. Інгібуванням кон’югаційних процесів

E. Інгібуванням окисного фосфорилування   

 

 


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 411; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:
Мы поможем в написании ваших работ!