Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, німецька, словацька, чеська, угорська, румунська, польська, білоруська.
Організаційний комітет

Конференції 

    

Смоланка В.І. – в.о. ректора Ужгородського національного університету, д.мед.н., професор (голова оргкомітету).

 

Члени оргкомітету:

Андраш Торма–ректор університету в м. Мішкольц (Угорщина), професор.

Шварцзова Хайді–ректор Центрально-європейського університету у м. Скаліца (Словаччина), професор.

Ардельян Аурель–президент Західного універ-ситету ім. В. Голдіша у м. Арад (Румунія), професор.

Вархола Міхал – президент Академічного товариства ім. М. Балудянського (м. Кошице, Словаччина), професор.

Лазур Я.В.–декан факультету європейського права та правознавства, д.ю.н., професор.

Фазикош В.Г. – декан юридичного факультету, к.ю.н., професор.

Бутенко А.П.–голова Координаційної ради молодих юристів при Мін’юсті, к.ю.н., доцент.

Рогач О.Я. –д.ю.н., професор.

Бисага Ю.М. –д.ю.н., професор.

Лемак В.В. – д.ю.н., професор.

Сідак М.В. -д.ю.н., професор.

Ярема В.І. – д.е.н., професор.

Бєлов Д.М. – д.ю.н., професор.   

Олексик Х.М. –к.і.н., професор.

Головач А.Й. – к.і.н., доцент.

Булеца С.Б. – к.ю.н., доцент.

Динис Г.Г. – к.ю.н., професор.

Карабін Т.О. –к.ю.н., доцент.

Менджул М.В. – к.ю.н., доцент.  

Рошканюк В.М. –к.ю.н., доцент.

Семерак О.С. – к.ю.н., доцент.    

Сливич І.І. – к.ю.н., доцент.    
Сюсько М.М. – голова НТСА УжНУ.

Полюжин І.М.–голова НТСА факультету європейського права та правознавства УжНУ.

 

Для участі у конференції необхідно надіслати одночасно:

1.  Заявку на участь у конференції за формою, що додається.

2.  Електронний варіант наукової статті.

3.  Відскановану копію рецензії наукового керівника (для осіб, що не мають наукового ступеня).

Зазначені вище матеріали необхідно надіслати до 20:00 1 травня 2014 р. на адресу електронної пошти zakpravochytannya@gmail.com

 

Вимоги до оформлення

Ø Наукова стаття повинна бути виконана на актуальну тему, містити глибоке наукове дослідження, без плагіату.

Ø Обсяг наукової статті – до 7-ми сторінок, текстовий редактор — Microsoft Word, орієнтація – книжкова, поля – усі 20 мм; гарнітура – Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5.

Ø Перший рядок – назва доповіді (великими літерами, шрифт жирний, вирівнювання по центру).

Ø Другий – прізвище та ініціали автора (шрифт жирний, вирівнювання по правому краю).

Ø Третій – курс та місце навчання (роботи), посада, науковий ступінь, учене звання.

Ø Далі – текст доповіді, вирівняний по ширині.

Ø Наприкінці роботи необхідно вказати відомості про наукового керівника.

Ø Посилання у тексті оформляються у квадратних дужках – [2, 56], де перше число означає порядковий номер у списку використаних джерел, друге –  номер сторінки.

Ø Список використаних джерел розміщується наприкінці тексту і повинен бути оформлений відповідно до чинних стандартів бібліографічного опису (див.: Бюлетень ВАК України №3 за 2008 рік).

Примітка:

1. У разі невідповідності статті вказаним вимогам  оргкомітет може відмовити у прийнятті її до друку.

2. Оргкомітет просить повідомляти про необхідність більше одного збірника матеріалів завчасно.

3. Оргкомітет надішле лист-підтвердження про реєстрацію Ваших матеріалів.


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 113; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!