Н2-гистаминді блокатор преапаратына жатады?/

+Циметидин,гистидин,беломет

/

Атропин,белладонна,метацин

/

Гастроцепин

/

Алмагель, маалокс

/

Омепразол

!

Антигеликобактерлік эффект ќасиеті бар препарат?

/

Гастрофарм, солкосерил

/

+ Ампициллин, фуразолидон

/

Омепразол

/

ципролет

/

Алмагель

!

Созылмалы  энтерита клиникалыќ белгілері?

/

+ Іштіѕ кебуі

/

сол жаќ мыќын тўсындаєы ауырсыну

/

сол ќабырєа тўсындаєы ауырсыну

/

іштіѕ ґтуі

/

басыныѕ ауруы

!

Кґрсетілген ќай ат бауырда синтеделеді?

/

Глюкогон

/

 Пентагастрин

/

+ Холестерин

/

 Инсулин

/

 Гастрин

!

Ас қорыту жүйесі ауруларында иық, мойын және кеуде сарайының сол жақ аймағына тарайтын тұрақты немесе ұстама тәрізді төс артындағы ауырсыну қандай ауруға тән?

/

онекіеліішектің жара ауруына

/

ас қазан қалтқысының жарасына

/

өңештің қабыну ауруына

/

ас қазан жарасының жарылуына

/

+ас қазан қалтқысының тарылуына

!

Өңештен қан кетуге қай тұжырым сәйкес келмейді:

/

өңеш жарасы себебінен  

/

өңеш көк тамырларының кеңеюі салдарынан

/

+өңештің кілегей қабаты тамырларының бөгде денемен зақымдануынан

/

«кофе қойыртпағы» тәрізді құсығы

/

кеткен қанның түсі өзгеріссіз

!

Анорексия мына жағдайға тән:

/

ас қазанның жара ауруына

/

ас қазан рагіне

/

+он екі елі ішектің жара ауруына

/

гиперацидті гастритке

/

гипогликемиялық жағдайға

!

Іш қатудың функциялық себебіне қайсысы жатады?

/

+ісік салдарынан ішектің тарылуы

/

ішектегі аномалиялар

/

ішек бұлшық еті тонусының төмендеуі

/

ішектің стриктурасы

/

ішекте жабысулардың болуы

!

Тамақ қабылдаған соң 10-15 минуттан кейін құсу қай ауруға сипатты?

/

онекіеліішектің жара ауруына

/

+созылмалы дуоденитке

/

созылмалы колитке

/

ас қазан қалтқысының жарасына

/

ас қазанның кардия бөлігінің жарасына

!

Тәбеттің шектен тыс жоғарылауын не дейді?

/

+булемия

/

мелена

/

диарея

/

анорексия

/

обстипация

!

Түнгі және аш қарынға іштің ауырсынуы қай ауруға сипатты?

/

ас қазанның қатерлі ісігіне

/

созылмалы холециститке

/

эзофагитке

/

+он екі ішектің жара ауруына

/

гипоацидті гастритке

!

54 жастаєы инженер дјрігерге келесі шаєымдармен ќаралды: тез шаршаєыштыќ, басыныѕ айналуы, жалпы јлсіздік. Ауруыныѕ басталєан уаќытын білмейді, суыќтаумен байланыстырады. Об-ті: терісі ќуќыл, таза. Пальпацияда іші жўмсаќ, ауырмайды. Несеп анализінен: тїсі сары, реакциясы сілтілі, тыєыздыєы 1004, белогі 0,066 г/л , лейкоциттері 16-18к/а, эрит. 1- 2 к/а, бактериялар +. Болжам диагноз:

/

жедел пиелонефрит

/

+созылмалы пиелонефрит

/

созылмалы гломерулонефрит

/

бїйрек амилоидозы

/

бїйректіѕ созылмалы шамасыздыєы

!

65 жастаєы ер адам ќабылдау бґліміне жїрек айну, ќўсу, айќын јлсіздік, ўйќышылдыќ, терісініѕ ќышуы, диурездіѕ тґмендеуіне шаєымданып келді. Анамнезінде: бірнеше жылдан бері жиі ґршулері болєан созылмалы пиелонефритпен ауырады. Аталєан симтомдар 6 айдан бері мазалайды. Об/ті: жалпы жаєдайы ауыр. Тері жамылєысы сарєыш реѕкілі ќуќыл, ќўрєаќ, ќасыну іздері бар. Беті ісіѕкі. Ќан анализінде: эрит. 2,5х1012/л, Нв 75г/л, лейк. 8,9х109/л, ЭТЖ 15 мм/сає. Креатинині 117 мкмоль/л, мочевинасы 10,5 ммоль/л, жалпы белогі 65 г/л, кальций 2,5 ммоль/л, калий 5,1ммоль/л, натрий 160ммоль/л. Бїйректіѕ созылмалы шамасыздыєыныѕ сатыларын аныќтау їшін маѕызды:

/

ќалдыќ азот мґлшерін аныќтау

/

+шумаќтыќ фильтрация мґлшерін аныќтау

/

ќандаєы калий мґлшерін аныќтау

/

тјуліктік протеинурияны аныќтау

/

ќандаєы темір мґлшерін аныќтау

!

35 жастаєы науќас јйел стационарєа келесі шаєымдармен келіп тїсті: бел аймаєыныѕ оѕ жаєыныѕ сыздап ауырсынуы, шґлдеу, аузыныѕ ќўрєауы, кіші дјретке жиі баруы, басыныѕ мезгіл-мезгіл ауыруы. Анамнезінен: бала кезінде жедел пиелонефритпен ауырєан. Объективті: жалпы жаєдайы ќанаєаттанарлыќ, терісі ќуќыл. АЌ 170/105 мм сын. бає. Іші жўмсаќ, ауырмайды. Ќаєу симтомы екі жаќта да оѕ мјнді. Несеп анализінде: тїсі лайланєан, тыєыздыєы 1008, белогі 0,066 г/л, лейк. 20-30 к/а, эритр. 0-1 к/а. Бїйректіѕ УДЗ екі бїйректе де јртїрлі кґлемді микролиттер аныќталды. Диагнозды наќтылау їшін ќажетті емес лабораториялыќ зерттеуді аныќтаѕыз:

/

Несепті бактериялогиялыќ зерттеу

/

Зимницкий сынамасы

/

+Реберг-Тареев сынамасы

/

Нечипоренко сынамасы

/

Аддис-Каковский сынамасы

!

43 - жастаєы ер адам, бел аймаєындаєы ауыру сезімі, бетініѕ ісінуі шаєымданады. Ўзаќ уаќыт созылмалы гломерулонефритпен ауырады. Объективті: АЌ – 140/90 мм с.б.б. ЖЗА: салыстырмалы тыєыздыєы – 1005, белок – 8,4 г/л, лейкоциттер – 4-6 кґру аймаєында. Реберг сынамасы: шумаќтыќ фильтрация – 20 мл/мин., ґзектік реабсорбция – 99%. Дамыєан асќыну:

/

бїйрек амилоидозы

/

бїйрек туберкулезі

/

нефротикалыќ криз

/

созылмалы пиелонефрит

/

+созылмалы бїйрек жетіспеушілігі

!

Бїйректіѕ тостаєанша табаќша жїйесініѕ кґлемін, орналасуын, пішінін аныќтайтын тјсіл:

/

+экскрециялыќ ренография

/

изотопты ренография

/

іш ќуысы мїшелерініѕ жалпы шолу рентгенографиясы

/

шумаќтыќ фильтрация жјне ґзекшелік реабсорбцияны аныќтау

/

бїйректі сцинтиграфиялау

!

20 жастаєы науќас ќыз бала бетініѕ, балтырларыныѕ  тыєыз ісінуіне, басыныѕ ауыруына шаєымданып келді. Ќан анализінде лейкоцитоз, ЭТЖ жоєарылаєан, СРБ +, LE клеткалары 1:1500. Несеп анализінде: белок 2 г/л, лейкоцитурия, микрогематурия аныќталды. Болжам диагноз:

/

жедел гломерулонефрит

/

+жегілік нефрит

/

созылмалы гломерулонефрит

/

созылмалы пиелонефрит

/

бїйректіѕ созылмалы шамасыздыєы

!

70 жастаєы ер адамєа, холецистоэктомия операциясынан кейін ќызбаєа байланысты гентамицин (80 мг јрбір 8 саєат сайын) жјне цефазолин (2г јрбір 6 саєат) таєайындалєан. 10 кїннен кейін сарысудаєы креатининніѕ 0,3 ммоль/л дейін кґтерілуі байќалєан. Зјрдіѕ тјуліктік мґлшері - 1200 мл. АЌЌ 130/80 мм с.б.б. УДЗ мјліметі бойынша бїйректіѕ ґлшемдері ќалыпты. Дамыєан асќыну:

/

жедел гломерулонефрит

/

гепаторенальды синдром

/

+гентамицинніѕ нефротоксикалыєы

/

сўйыќтыќты енгізудіѕ адекватты болмауы

/

жедел интерстициальді нефрит   

!

Амилоидоз кезінде зјр тўнбасында басым болуы мїмкін:

/

гематурия

/

глюкозурия

/

оксалатурия

/

+протеинурия

/

лейкоцитурия

!

24 жастаєы науќасты басыныѕ ауыруы, шґлдеу, жїрек айнуы, ќўсу, мўрыннан ќан кетулер, јлсіздік, тјбетініѕ нашарлауы мазалайды. 10 жыл бойы ауырады. Объективті: бозєылт, теріде ќасыєан іздер, белден ўрєылау симптомы екі жаќта оѕ. АЌ - 180/100 мм с.б. ЖСЖ – минутына 100 рет. Ќанда: Нв–96 г/л, эрит–2,8 млн., лейк-8,2 мыѕ, ЭТЖ-35 мм/сає, мочевина–16 ммоль/л, креатинин– 0,250 ммоль/л. Зјр анализі: сал. тыє-1005, белок-4,5 г/л, лейкоциттер – 8-12 к/а, эрит – 20-25 к/а. Науќаста дамыєан асќыну:

/

жедел бїйрек жетіспеушілігі

/

+созылмалы бїйрек жетіспеушілігі

/

ДВС-синдром

/

бауыр жетіспеушілігі

/

гипертониялыќ криз

!

43 жастаєы науќасты јлсіздік, ентігу, беттерініѕ, аяќтарыныѕ ісінуі мазалайды. Кґп жылдар бойы тґменгі жаќ сїйектіѕ остеомиелитімен ауырады. Объективті: терісі бозєылт, макроглоссия, гепатоспленомегалия. Ќанда: диспротеинемия гипоальбуминемиямен. Осы ауру кезіндегі зјр синдромына тјн:

/

цилиндрурия никтуриямен

/

бактериурия лейкоцитуриямен

/

протеинурия лейкоцитуриямен

/

микрогематурия цилиндруриямен

/

+протеинурия «бос тўнбамен»

!

Жедел бїйрек жетіспеушілігін тудыратын антибиотиктер:

/

пенициллин

/

цефалоспорин

/

+аминогликозид

/

макролид

/

тетрациклин

!

18-жастаєы науќастыѕ дене ќызуыныѕ 38,5 С жоєарылауы, ќалтырау, физикалыќ жїктемеден кейін пайда болатын бел аймаєындаєы ауыру сезімі, жиі ауыру сезімді зјр шыєару мазалайды. Объективті: бел аймаєы бўлшыќеттерініѕ ќатаюы. Соќќылау симптомы екі жаєынан да айќын оѕ мјнді. Ќанда: ЭТЖ – 45 мм/сає. Зјрде: лейк. – 15-17 к/а, эрит – 1-2 к/а, белок – 1 г/л, бактериялар +++. Тиімді таєайындау:

/

цитостатиктер

/

+антибиотиктер

/

антиагреганттар

/

глюкокортикостероидтар

/

стероидты емес ќабынуєа ќарсы заттар

!

Созылмалы бїйрек шамасыздыєында ісіну синдромына зјр айдайтын ем:

/

+фуроcемид

/

гидрохлортиазид

/

спиронолактон

/

триамтеран

/

маинофиллин

!

22 жастаєы јйел, жїктілік 12 апта, диспансерлік баќылау ґтті. Шаєымы жоќ. Ісік жоќ. Ґкпе, жїрек, іш ќуысында ґзгерістер жоќ. АЌЌ 120/80 мм.с.б. Ќан жјне зјр анализінде ґзгерістер жоќ. Зјрді бактериологиялыќ зерттеуде – E. Coli концентрациясы 10/5 на 1 мл, пенициллинге, бисептолєа, ципрофлоксацинєа сезімтал. Сіздіѕ іс-јрекетіѕіз:

/

+зјрді бактериологиялыќ зерттеуді ќайталау

/

бензилпенициллинмен емді бастау

/

бисептолмен емді бастау

/

ципрофлоксацинмен емді бастау

/

бисептолмен жјне ципрофлоксацинмен емді бастау

!

Ќандаєы ќандай заттыѕ жоєарылауы бїйрек жетіспеушілігініѕ белгісі болып табылады:

/

натрий

/

кальций

/

мочевина

/

+креатинин

/

ќалдыќ азот

!

Урограмма мјліметтері бойынша асимметриялыќ заќымдану, бїйрек тостаєаншамен тїбекшесініѕ кеѕеюі тјннозология:

/

+пиелонефрит

/

бїйрек амилоидозы

/

бїйрек туберкулезі

/

гломерулонефрит

/

бїйрек-тасауруы

!

32 жастаєы ер адам бел тўсындаєы ауыру сезіміне, жиі ауыру сезімді зјр шыєару, дене ќызуыныѕ 39°С кґтерілуі, ќалтырауєа шаєымданып тїсті. Салќындаєаннан кейін 1 аптадан соѕ ауырєан. Объективті: АЌЌ - 160/80 мм.с.б.б. ЖЖЖ - 90 рет мин. Ўрєылау белгісі оѕ жаєында оѕ мјнді. Ќанда: лейкоциттер – 10,2 мыѕ, ЭТЖ – 32 мм/сає. Зјр анализінде: мґлдір емес, салыстырмалы тыєыздыєы – 1018, белок – 0,036 г/л, лейкоциттер – к/а толыќ ќамтыєан. Тиімді дјрілік препарат:

/

цитостатиктер

/

+антибиотиктер

/

антикоагулянттар

/

кортикостероидтар

/

аминохинолин туындылары

!

Науќас јйел 35 жаста, ревматоидты артритпен ауырады. 2 апта бўрын јлсіздік, жўмысќа ќабілетініѕ тґмендеуі, бел аймаєында ауру сезімі пайда болєан. Басында беттініѕ ісінуі, кейін денесінде ісіну байќалєан. Зјр анализі: салыстырмалы тыєыздыєы - 1030, белок - 4,5 г/л, эрит - 1-2 к/а, гиалинді цилиндрлер - 10-12 к/а. Болжам диагноз:

/

созылмалы пиелонефриттіѕ ґршуі

/

зјр тас ауруы

/

созылмалы гломерулонефриттіѕ ґршуі

/

жедел гломерулонефрит

/

+бїйрек амилоидозы

!

Науќас ер адам 32 жаста, балтырдыѕ ісінуіне, бас ауруына шаєымданады. 3 апта бўрын тістіѕ ќызыл иегі іріѕді ќабынуына байланысты кесілген. Тексеруде: аяќтарында тізеге дейін ісінулер, ґкпемен жїректе ґзгеріс жоќ. АЌ 140/100 ммс.б. Ќандa: лейкоциттер - 7,8 мыѕ, ЭТЖ-22 мм/сає. Зјр анализі: салыстырмалы тыєыздыєы 1028, белок 1,72 г/л, лейкоциттер - 5-7 к/a, эритроциттер - 35-40 к/a, гиaлинді цилиндрлер - 6-7. Болжам диагноз:

/

бїйрек туберкулезі

/

жедел пиелонефрит

/

+жедел гломерулонефрит

/

зјр тасауруы

/

бїйрек амилоидозы

!

Созылмалы бїйрек шамасыздыєыныѕ терминальді сатысында дамиды:

/

гипермагниемия

/

+гиперкалиемия

/

гипокалиемия

/

гипернатриемия

/

гиперхлоремия

!

35 жастаєы науќас ер адам ауыр халде, жедел жјрдеммен жеткiзiлдi. Бозєылт сары тїсті, тежелген. Терiсiнде геморрагиялар, ќасынєан iздерi. Тiлi ќўрєаќ, аузынан аммиак иiсi. Бетi iсiнген. АЌ 170-110мм. с.б.б. Жїрек тондары тўйыќталєан, перикардты їйкелiс шуы. Анамнезiнде гломерулонефрит. Сiздiѕ диагнозыѕыз:

/

гипертониялыќ ауру

/

бїйрек амилоидозы

/

диабетикалыќ кома

/

жедел лейкоз

/

+созылмалы бїйрек жетiспеушiлiгi

!

Бїйректіѕ юкстагломерулалыќ аппаратында ґндіріледі:

/

+ренин

/

серотонин

/

простагландиндер

/

ангиотензин

/

алъдостерон

!

40 жастаєы науќас јйел шап аймаєына берілетін бел тўсындаєы ауырсынуєа; зјр шыєарєанда ашуєа, жїрек айнуына, ќўсуєа шаєымданады. Ќанда: лейк-8,6 мыѕ, ЭТЖ-24 мм/сає, мочевина-9,2 ммоль/л, креатинин-0,120 ммоль/л. Зјр анализі: салыстырмалы тыєыздыєы - 1018, лейкоциттер - 5-6 кґру аймаєында, эритроциттер - 20-25 кґру аймаєында, оксалаттар +++, фосфаттар ++. Тиімді таєайындау:

/

уросептиктер

/

антибиотиктер

/

стероидты емес ќабынуєа ќарсы препараттар

/

+спазмолитиктер

/

глюкокортикостероидтар

!

Жедел бїйрек жетіспеушілігініѕ ерте олигуриялыќ сатысында неєўрлым тиімді таєайындау:

/

жаѕа мўздатылєан плазма

/

антибиотиктер

/

+диуретиктер

/

тўздыќ ерітінділер

/

плазма алмастырушылар

!

Стационарда ґкпе туберкулезі диагнозымен ем алєан 45 жастаєы ер адамныѕ аутопсиясында бїйректерініѕ ўлєайєаны аныќталды. Бїйректердіѕ макроскопиялыќ кґрінісі «їлкен аќ бїйрек» деп сипатталды. Аталєан туберкулездіѕ асќынуы:

/

+бїйрек амилоидозы

/

бїйрек туберкулезі

/

нефротикалыќ криз

/

созылмалы пиелонефрит

/

созылмалы бїйрек жеткіліксіздігі

!

56 жастаєы науќас ер адам бґлімшеге аяќтарыныѕ, ќўрсаќ ќабырєасыныѕ, бетініѕ массивті ісіктерімен тїсті. Зерттегенде: АЌ - 160/90 мм. с.б. Зјр анализінде: салыстырмалы тыєыздыќ - 1005, белок – 5,6 г/л, лейкоциттер - 6-7 кґру алаѕында, эритроциттер - 5-6 кґру алаѕында. Нефротикалыќ синдромныѕ себебін аныќтау їшін аќпаратты зерттеу јдісі:

/

хромоцистография

/

+бїйрек биопсиясы

/

экскреторлы урография

/

бїйректердіѕ компьютерлі томографиясы

/

бїйректерді ультрадыбыстыќ зерттеу

!

37 - жастаєы ер адам, кенет пайда болєан јлсіздікке, басыныѕ ауыруына, тјбетініѕ тґмендеуіне, дене салмаєыныѕ тґмендеуіне, аяќтарыныѕ ісінуіне шаєымданады. Бїйрек ауруымен ауырєанына 5 жыл болєан. Ќарап тексергенде: дене салмаєы тґмендеген, терісі бозєылт - сарєыш тїсті, беті ісінген, аяќтары мен табандары ісінген. Ќан анализінде: Нв - 70 г/л, эритроциттер - 2,0 млн., лейкоциттер - 5,7 мыѕ, ЭТЖ - 20 мм/сає. Зјр анализі: салыстырмалы тыєыздыєы - 1012, белок - 1,5 г/л, лейкоциттер - 4-5 к/а, эритроциттер - 5-6 к./а. Мјліметті зерттеу јдісі:

/

хромоцистоскопия

/

+бїйректіѕ пункциялыќ биопсиясы

/

бїйректіѕ жалпы шолу рентгенографиясы

/

Бенс-Джонс белогын аныќтау

/

зјрді бактериологиялыќ зерттеу

!

24 жастаєы ќыз нефрология бґлімшесіне бел тўсындаєы ауырсынуєа байланысты тїсті. Анамнезінде: бір аптадан бері субфебрилитет бар, дизуриялыќ кґріністер байќалєан. Ќанында: Нв-120 г/л, эр-3,5х 1012/л, лейк-10,2 х 109\л, ЭТЖ - 30 мм/сає. Зјр анализінде: белок – 0,5 г/л, лейк. - 10-12 кґру алаѕында, эр – 1-2 кґру алаѕында. Осы жаєдайда зјрдегі ґзгерістердіѕ себебі ќандай?

/

интерстициалды нефрит

/

бїйрек туберкулезі

/

+пиелонефрит

/

гломерулонефрит

/

люпус нефрит

!

Әйелдер консультациясына алты жылдан бері ќант диабетімен ауыратын, іштің тґменгі бөлігіндегі толғаќ тәрізді физикалыќ күштемеден соң күшейетін ауру сезіміне шағымданған жүкті әйел келді. Жүктілік мерзімі 28-29 апта. 14 бірлік инсулин алады. Ќарап тексергенде: жағдайы орташа ауырлыќта. Жүрек үндері бәсеңдеген, ЖЖЖ - 80 рет мин. АЌ – 110/60 мм с.б.б. Ќандағы глюкоза – 10 ммоль/л, зәрдегі ќант - 0,5%. Жүкті әйелді босану кезінде ќандай инсулинмен емдеу ќажет:

/

Лантус

/

Детемир

/

инсуман базал

/

хумулин нпх

/

+хумулин регуляр

!

50 жастағы дене салмағы артыќ әйелде ашќарындағы гликемия деңгейі 2 рет 6,9 және 7,2 ммоль/л дейін жоғарылағаны байќалған. Төменде кґрсетілген метформин тобына жататын препараттарды белгілегіңіз:

/

+сиофор

/

манинил

/

гликлазид

/

амарил

/

диабетон

!

Инсулинтерапияның асќынулары:

/

глюкозурия

/

гипергликемия

/

+липодистрофия

/

тромбоцитопения

/

трансаминазалардыѕ жоєарылауы

!

2 типті ќант диабетімен ауыратын 45 жастағы ер кісі әсіресе түнде күшейетін, аяғындағы ауру сезіміне, балтыр бұлшыќетінің тырысуына шағымданады. Ќарап тексергенде; ауру және тактильді сезімталдыќтарының бұзылуы аныќталды. Төмендегі препараттардың ќайсысын тағайындау кажет:

/

кавинтон

/

депакинді

/

+тиоктацидті

/

вазапростанды

/

пентоксифиллинді

!

28 жастағы ер адам, диабеттік кетоацидоздыќ кома жағдайында реанимация бөлімшесіне түсті. Төменде көрсетілген препараттардың ќайсысын бірінші кезекте тағайындау ќажет:

/

5% глюкоза ерітіндісін

/

40% глюкоза ерітіндісін

/

0,45% натриі хлориді ерітіндісін

/

7,5% калий хлориді ерітіндісін

/

+0,9% натрий хлориді ерітіндісін

!

42 жастағы ер адам артыќ дене салмағына, АЌ жоғарылауына, шөлге, полиурияға шағымданады. Объективті: бойы - 174 см, салмағы - 100 кг. Ашќарынға гликемия 9,9-10,7 ммоль/л. Патогенетикалыќ маќсатта тағайындалған препараттар:

/

амарил

/

+сиофор

/

диабетон

/

моноприл

/

сибутрамин

!

Семіздікпен ауыратын, біраќ ќант диабеті жоќ науќасќа төменде келтірілген ќант төмендететін дәрілердің ќайсысын ұсынасыз:

/

+ сиофор

/

амарил

/

инсулин

/

диабетон

/

дибизид

!

23 жастагы ер кici, клиникаға ес - түссіз жағдайда келіп түсті. АЌЌ сынап бағанасы бойынша 130 / 90 мм с.б. ТЖ минутына 102 рет. Тексергенде: кандағы ќант деңгейі 28,4 ммоль/л, зәрде 6%, ацетон реакция «оң» мәнді. Науќаста кетоацидозды кома аныќталды. Осы команың клиникалыќ белгілерін аныќтаныз:

/

+терісі ќұрғаќ

/

тыныс алу өзгермеген

/

терісі ылғалды

/

салмағы көбейген

/

тырысулар байќалады

!

Гипогликемиялыќ комада жүргізілетін емдеу тактикасы:

/

бір сәтте 20 бірлік инсулинді б/етке енгізу

/

+ 40 мl 40% глюкозаны к/тамырға енгізу

/

әр сағатта 10 бірлік ќысќа әсерлі инсулинді енгізу

/

0,9% натрий хлор ерiтiндiciн енгiзу

/

0,45% натрий хлор ерiтiндiciн енгiзу

!

24 жастағы ер кici, ќатты арыќтағанына (1 айда 9 кг), аузының ќұрғауына, шөлге, кіші дәретінің жиілеуіне, жүрек айнуына, тәбетінің төмендеуіне шағымданады. Обьективті: терісі ќұрғаќ, табаны мен алаќандары сарғыш реңкті, фурункулез бар. Тексергенде: зәр анализінде ќант аныќталған - 2,9% және ацетонурия. Емдеу тактикасы:

/

ұзаќ әсерлі инсулин

/

бигуанидтерді

/

инсуман базал

/

+актрапид НМ

/

гипокалориялы диета

!

32 жастағы әйел, жүрегінің ауруына, жүректің шалыс соғуына, тахикардия 130 рет минутына болуына байланысты стационарда тексерілді. АЌЌ максималды - 160/80 мм.с.б. Гормондарды: Т4-243, 0, ТТГ - 0,0044. Науќаста гипертиреоздың ауыр дәрежесі аныќталды. Айќын клиникалыќ көріністерді көрсетініз:

/

терісі ќұрғаќ, таза

/

салмағы артыќша

/

аяќтарында тырысулар

/

дене ќызуының төмендеуі

/

+колдарында майда дiрiл бар

!

17 жасар жасөспірімде 1 дәрежелі эндемиялыќ зоб аныќталды. Эутиреозды жағдай. Терici кұрғак, таза. Пульс-76 рет\мин. Науќастың емдеу тактикасы?

/

левотироксинді күнделікте ќабылдау

/

мерказолил мен β-блокаторларды ќабылдау

/

мерказолил мен йод препараттарды ќабылдау

/

+ 6 ай бойына тәулігіне 200 мкг йод препаратын ќабылдау

/

мерказолилді көп мөлшерде ќабылдау

!

Иценко-Кушинг аурудағы кездесетін сипатты клиникалыќ белгілері:

/

салмағы төмендеген

/

терісі ылғалды, таза

/

көз көруі нашарлаған

/

тырысулар байќалады

/

+айќын гипертрихоз 

!

38 жастағы әйел дене салмағының артуы, терiсiнiн ќұрғаќтығына және бетінің ісінуіне шағымданады. Сұрастырғанда: ұзаќ уаќыттан бері созылмалы тонзиллитпен ауырады. Объективті: бойы - 158 см, салмағы - 89 кг. Стриялар жоќ, айќын гиперкератоз. Беті ісіңкі, көз шарасының шекаралары айќын емес. ЖЖЖ - 56 рет мин. АЌ - 100/60 мм с.б.б. Ќанда: эритроциттер - 3,2 млн., лейкоциттер - 7,5 мыѕ., Нв - 82 г/л, ЭТЖ - 14 мм/сағ, ќандағы глюкоза - 3,3 ммоль/л, сарысу белоктарымен байланысќан йод - 300 ммоль/л. ТТГ - 25,0. Емдеуді ќандай препараттан бастаймыз?

/

тиамазол

/

мерказолил

/

фуросемид

/

+тирекомб

/

антибиотик

!

56 жастағы әйелде ќозғыштыќ, жалпы әлсіздік байќалған. Ќұйылулар жиілігі тәулігіне 20-ға дейін жеткен. АЌЌ - 150/90 мм.с.б.б. ЖЖЖ - 86 рет мин. Ќынаптыќ жағынды атрофияланған. Науќаста патологиялыќ климакстың 3 дәрежесі аныќталған. Осы ауруда кездесетін клиникалыќ көріністерді көрсетініз:

/

ұйќышылдыќ

/

көзінің кенеюі

/

шашының тусуі

/

тырнаќтардың сынғыштығы

/

+жайылған ќызғылт дермографизм

!

42 жастағы ер адам артыќ дене салмағына, АЌ жоғарылауына, шөлге, полиурияға шағымданады. Объективті: бойы - 174 см, салмағы - 100 кг. Ашќарынға гликемия 9,9-10,7 ммоль/л. Емдеу тактикасы?

/

амарилді

/

моноприлді

/

сибутраминді

/

манинилды

/

+глюконилды

!

65 жастағы ер адамда денесінің ісінуі, артериалді гипертензия мен байќалатын диабеттік нефропатия байќалған. Диабеттік нефропатиядағы лабораторлы өзгерістерді көрсетіңіз:

/

айќын уремия

/

бүйректің гиперфункциясы

/

+тұраќты протеинурия

/

гиперпротеинемия

/

жүйелі өзгерістер

!

Гипотиреозбен есепте тұратын 42 жастағы әйел, ЖРВИ мен ауырғаннан 3 аптадан кейін әлсіздік пен ұйќышылдыќтың күшейгенін байќады. Өкпеде везикулярлы тыныс әлсіз. ТЖ - 14 рет мин. АЌЌ - 85/50 мм с.б. Науќаста гипотиреоидты кома аныќталды. Осы команың клиникалыќ белгілерін көрсетініз:

/

терісінің ылғалдылығы

/

+бетінің ісінуі

/

көздің үлкеюі

/

ќозғыштыќтың күшеюі

/

ќолдарының дірілдеуі

!

Ауруханаға 62 жастағы ер кісі келесі шағымдармен жеткізілді: апатия, естін төмендеуі, бет іскендігі, дене салмағының артуы, көздердің тарылуы. Объективті: терісі ќұрғаќ, беті ісіңкі. Пальпация кезінде ќалќанша безі аныќталмады. Брадикардия. УДЗ: ќалќанша безі ұлғаймаған. Гипотиреоз диагнозы ќойылған. Берілген патологиядаєы лабораторлы өґзгерістер:

/

гипергликемия

/

+гиперхолестеринемия

/

гипохолестеринемия

/

ТТГ деңгейінің төмендеуі

/

Т4 деңгейінің жоғарлауы

!

60 жастағы әйел, трофикалыќ жара бойынша амбулаторлы хирургиялыќ ем ќабылдаған. Емі нәтижесіз. Бір жыл ішінде манинил ќабылдаған. Терісі ќұрғаќ, ісінулері жоќ. АЌ 135/80мм с.б. ЖЖЖ 82 мин. Ќарағанда: оң өкшесі гиперемияланған, ісінген, сыртќы жағында дұрыс емес формалы 4,5 х 6,1 см жара бар. Оң жаќ табан перифериялыќ тамырлардың пульсациясы төмендеген. Тексергенде: канда ќант 15 ммоль/л, тәуліктік глюкозурия 29г/л. Емдеу тактикасы:

/

сульфаниламидтер дозасын жоғарылату

/

+инсуман рапид тағайындау

/

бигуанидтерге тағайындау

/

ќатал диетамен физикалыќ күштеме

/

протофан+хумалог тағайындау

!

Ер кici М., 27 жаста, ќабылдау бөліміне ессіз түсті. Ќалтасында диабетик паспорт. Ќарағанда: салмағы төмен. Ќарашыќтары үлкейген, жарыќќа реакциясы жоќ. Тілі дымќыл, ќызғылт. Дем алысы мин 24 рет. Пульс 105. Бауыр 4 см ќабырға доғасынан шығып тұр, тығыз. Тексергенде: канда лейк. - 8,6 мың., СОЭ-22 мм/сағ. Зәрде салыстырмалы тығыздығы - 1029, лейк 10-12 к/а. Гипогликемиялы команыѕ белгілерін аныќтаныз:

/

+терісі ылғалды, таза

/

тыныс алуы Куссмауль типті

/

терісі ќұрғаќ, таза

/

кіші дәретінің жиілігі

/

терісінің қышынуы

!

25 жастағы айел, жағдайының нашарлауын ЖРВИ ауырғанымен байланыстырады. Ќарап тексергенде: жағдайы орташа ауырлыќта, Т – 37,8ºС. Терісі ылғалды, ыстыќ. Ќалќанша безі 2 – дәрежеге ұлғайған, тығыз, сипағанда ауырмайды, айтарлыќтай ќозғалмалы емес. Пульсі - 96 рет мин., АЌ - 120/80 мм с.б.б. Ќанда: Нв - 134 г/л, лейкоциттер - 9,8 мың., ЭТЖ - 30 мм/сағ. Тироксин – 100 нмоль/л. Жеделдеу тиреодиттің клиникалыќ белгілерін аныќтаныз:

/

бетінің ісінуі

/

дауысының жоғандауы

/

салмағының жоғарлауы

/

кіші дәретінің жиілігі

/

+дене ќызыуның жоғарлауы

!

Ер адам, 35 жаста, стресстен кейін тердің көп бөлінуі, мазасыздыќ, дене салмағының азаюына шағымданады. Объективті: бойы – 170 см, салмағы – 55 кг. Терінің айќын гипергидрозы, ќолдарын созғанда саусаќтардың треморы. Жүрек шекаралары солға ыєысќан, үндері күшейген, жүрек ұшында систолалыќ шуыл естіледі, ЖЖЖ - 150 рет мин, АЌ - 140/70 мм с.б.б. Ќалќанша безі ұлғайған, 2 дәрежелі. ЖЌА өзгеріссіз. Негізгі зат алмасу 20% жоғарылаған. Ашќарынға гликемия - 6,3 ммоль/л. Холестерин - 7,0 ммоль/л. Зерттеу әдісі көрсетiңiз?

/

ЭХОКГ

/

+ќалќанша бездің УДЗ

/

АЌ тәуліктік мониторингі

/

гликозилирленген гемоглобинді зерттеу

/

компьютерлы томография

!

42 жастағы ер кісі 5 жылдан бері бүйрек үсті безінің жетіспеушілігімен ауырады. Күніне 25,0-37,5 мг кортизон ќабылдайды. Екі күн бұрын гриппен ауырған, біраќ кортизон мөлшерін жоғарылатпаған. Жалпы жағдайы ауыр. Дене температурасы 41,8°С. АЌ - 60/30 мм с.б.б. дейін. Диагноз-аддисонды криздің белгілерін көрсетіңіз:

/

терісінің ќўрғаќтығы

/

+бұлшыќ еттердің әлсіздігі

/

денесінің ісінуі

/

КК-ның жоғарлауы

/

қызыл түсті стриялар

!

Ќант түсіруші сульфаниламидтік препараттардың әсер ету механизмі:

/

β-клеткалардың глюкозаға сезімталдығын төмендетеді

/

+ бауыр мен бұлшыќ еттерде глюкозаның утилизациясын жоғарлатады

/

глюконеогенезді тежейді

/

НЭЖК және глицерин түзілуін жоғарлатады

/

ұйќы безінің инсулинді секрециялауын төмендетеді

!

Ќант түсіруші сульфаниламидтті препараттар:

/

сиофор

/

+глибетик

/

минирин

/

глюконил

/

тирозол

!

Бигуанид тобына жататын препараттар:

/

глибенкламид

/

диабетон

/

ново-норм

/

+глюкофаж

/

минирин

!

Ұзаќ әсерлі инсулин тобына жатады:

/

протофан

/

инсуман рапид

/

инсуман базал

/

+левемир

/

новомикс

!

Орта мерзімді әсер ететін инсулиндер:

/

хумалог

/

актрапид

/

лантус

/

+хумулинНПХ

/

новомикс

!

Тиреостатиктарға жататын дәрілер:

/

тироксин

/

эутирокс

/

+карбимазол

/

йодомарин

/

анаприлин

!

Пневмокониоз асқынуларының алдын алуға қандай топтың препараттарын тағайындау тиімді:

/

диуретиктерді

/

+ муколитиктерді

/

бета- блокаторларды

/

антибиотиктерді

/

ұзартылған әсерлі нитраттарды

!

Пневмония деп атайды:

/

+этиологиясы және патогенезі әртүрлі өкпенің түрлі құрылымында міндетті түрде респираторлық бөлігін зақымдаған инфекциялық қабыну процесі

/

өкпедегі қабыну процесі

/

өкпедегі инфекциялық қабыну процесі

/

этиологиясы және патогенезі әртүрлі өкпенің инфекциялық – қабыну процесі

/

этиологиясы және патогенезі әртүрлі, майда бронхтардың және өкпе интерстицийінің инфекциялық – қабыну процесі

!

Көптеген ошақты, өкпе тканінің деструкциясы бар екі жақты стафилококтық пневмония кезінде антибиотиктермен патогенездік емді қосарлап тағайындағанда қолданылмайды:

/

гепарин енгізу

/

жаңа тоңазытылған сарысуды трансфузиялау

/

иммуноглобулин препараттарын вена ішіне енгізу

/

+глюкокортикоидтарды парентеральді енгізу

/

плазмаферез

!

Бронхоэктаз ауруы көбінесе келесі аурулармен қосарланып жүреді:

/

асқазан және онекіелішек жара ауруы

/

қантты диабет

/

+созылмалы синусит (гайморит), аденоид

/

созылмалы тонзиллит

/

созылмалы гепатит

!

Бронхоэктаз ауруының асқынуына жатпайды:

/

өкпе-жүрек шамасыздығы

/

+кіші қанайналым шеңбері тамырларының атеросклерозы

/

қан қақыру және өкпеден қан кету

/

ішкі органдардың амилоидозы

/

метастаздық абсцесс және сепсис

!

Тыныс жетіспеушілігінің айқындылығын анықтау үшін мәліметті әдіс:

/

науқастың шағымдары мен анамнезі

/

рентгенологиялық зерттеу

/

спирографиялық зерттеу

/

+артериалық қанның газдық құрамын зерттеу

/

науқасты физикалық тексеру

!

50 жастағы әйел бала кезінде өкпе туберкулезімен ауырған: әлсіздікке, шаршағыштыққа шағымданады. Сол жауырынаралық аймағында перкуссиялық дыбыстың қысқаруы, тыныстың әлсізденуі байқалады: жөтелгеннен кейін бірең-сараң ұсақ көпіршікті сырылдар естіледі. Рентгендік зерттеуде – сол бұғана астында 2х3 см домалақ пішінді интенсивтілігі орташа, контуры айқын емес, арасында ақшылданған бұрыс пішінді дағы және түбірге жалғасқан «жолы» бар көлеңке. Айналасында интенсивтілігі әртүрлі балалаған ошақтар анықталады. Бұл рентгенологиялық-клиникалық көріністер өкпе туберкулезінің келесі түріне сәйкес келеді:

/

+өкпенің инфильтрациялық туберкулезі

/

біріншілік туберкулездік комплекс

/

ателектазбен асқынған кеуде іші лимфатүйіндерінің туберкулезі

/

өкпе туберкулезі

/

туберкулездік плеврит

!

Осыдан 3 күн бұрын 27 жастағы науқаста қалтырау, құрғақ жөтел, оң бүйірінің ауырсынуы, 38,90С қызба кенет пайда болды. Тыныс алғанда кеуденің оң жартысы қалыңқы. Перкуссияда: алдыңғы бетте 3-ші қабырғадан, артқы бетте жауырын аралықтың ортасынан бастап төмен қарай-тұйық дыбыс, бұл аймақта тыныс естілмейді. Жүрек шала тұйықтығының сол жақ шегі бұғана ортасы сызығынан 1,5 см сыртқа ығысқан. Сіздің юолжам диагнозыңыз:

/

созылмалы бронхиттің өршуі

/

оң өкпе төменгі бөлігінің ошақты пневмониясы

/

оң жақты бөліктік пневмония

/

+оң жақты экссудатты плеврит

/

оң жақты гидроторакс

!

Өкпенің барлық бетінде құрғақ ысқырықты сырылдардың естілуі тән патологиялық процесс:

/

плевра қуысында сұйықтықтың жиналуы

/

өкпе ауалылығының артуы

/

+бронхтар өтімділігінің бұзылысы

/

өкпе тінінің тығыздалуы

/

өкпедегі қуыс

!

Жедел пневмонияның келесі қоздырғышы өкпенің деструкциясына жиі әкеледі:

/

пневмококк

/

+ стафилококк

/

легионелла

/

вирус

/

клебсиелла

!

Мына дәрмектердің біреуі муколитикке жатпайды:

/

мукалтин

/

ацетилцистеин

/

калий йодиді

/

трипсин

/

+натрий бромиді

!

72 жастағы ауыр бөліктік пневмониямен ауыратын науқаста, өте жоғары дене қызуының критикалық түсуінен кенет әлсіреп, басы айналып, құлағы шуылдап, жүрегі айнып, лоқсу пайда болды. Объективті: науқас бозғылт, айқын акроцианоз, суық жабысқақ тер, тахикардия, жіп тәрізді пульс, жүрек үндері тұйықталған, АҚҚ төмен. Науқас жағдайының кенет нашарлауының себебі :

/

сепсис

/

кардиогенді шок

/

өкпе артериясының тромбоэмболиясы

/

+ инфекциялық-токсикалық шок

/

жедел респираторлы дистресс-синдромы

!

28 жастағы науқаста плевраның үйкеліс шуылы естіледі. Рентгенде өзгерістер жоқ. Болжам диагноз:

/

+ құрғақ плеврит

/

плевра эмпиемасы

/

жедел пневмония

/

экссудативті плеврит

/

бронхоэктаз ауруы

!

Кенеттен пайда болған кеуде торшасындағы ауру сезімі, үдемелі ентігу, цианоз, қорап тәрізді перкуторлық дыбыс, кенет тыныстың әлсіреуі қандай ауруға тән:

/

плевритке

/

пневмонияға

/

+ пневмотораксқа

/

миокард инфарктысына

/

қабырғааралық невралгияға

!

Созылмалы өкпелік жүректің негізгі морфологиялық субстраты болуы мүмкін:

/

сол қарыншаның дилятациясы

/

оң қарыншаның дилятациясы

/

сол қарыншаның гипертрофиясы

/

+ оң қарыншаның гипертрофиясы

/

оң жүрекшенңғ гипертрофиясы мен дилятациясы

!

Өкпенің созылмалы обструкциялық ауруымен ауыратын науқаста өкпелік жүрек дамуының негізгі себебі:

/

тыныс жолдарының обструкциясы

/

бронхиальді ағаштың деформациясы

/

жүректің минуттық көлемінің азаюы

/

+ өкпе артериясының гипоксиясы мен ұзақ спазмы

/

бронхиолалар мен альвеолаларда қысымның төмендеуі

!

Аяқтың терең веналарының тромбофлебитімен ауыратын науқаста кенеттен ентігу, қан жолақтары аралас жөтел, жүрек қағуы, айқын әлсіздік дамыды. Дамыған жағдайдың себебі:

/

спонтанды пневмоторакс

/

бронх демікпесінің ұстамасы

/

тыныс жолдарындағы бөгде зат

/

өкпе артериясының ауалы эмболиясы

/

+ өкпе артериясы бұтақтарының тромбоэмболиясы

!

Таңертеңгі уақытта иісі жағымсыз шырышты-іріңді қақырықтың көп бөлінуі (ауыз толтыра) төмендегі аурулардың қайсысына тән:

/

тотальды пневмонияға

/

кавернозды туберкулезге

/

+ бронхоэктаздық ауруға

/

өкпе рагының қуысты түріне

/

созылмалы іріңді бронхитке

!

Бронхоэктаздық аурумен ауыратын науқаста күшті жөтелден кейін кенеттен оң жақ кеуде торшасында ауру сезімі мен ентігу пайда болды. Қарап тексергенде: тыныс алғанда кеуде торшасы сол жақ бөлігінің қалыңқырауы мен қабырғааралық ісінуі, перкуторлы – тимпанит анықталды. Науқаста қандай асқынудың дамуы мүмкін:

/

ателектаз

/

+ пневмоторакс

/

өкпе инфарктысы

/

өкпе эмфиземасы

/

экссудативті плеврит

!

Декомпенсацияланған өкпетекті жүректің емінде мына шаралардың біреуін қолданған тиімсіз:

/

нитроглицерин ерітіндісінің инфузиясы

/

+жүрек гликозидтерін

/

Кальций каналдарының блокаторлары

/

альдостеронның антогонистері

/

қанды ағызып, артынан реополиглюкинді енгізу

!

Созылмалы іріңді обструкциялық бронхиттің салдарынан дамыған ауыр тыныс шамасыздығына байланысты 3 тәулік бойы жасанды вентиляцияда жатқан науқаста интубациялық түтікпен тұтқыр іріңді қақырық көп мөлшерде бөлінеді. Ем тактикасы:

/

+санациялық бронхоскопия

/

эуфиллинді үлкен дозада енгізу

/

стероидтық гормондармен емдеу

/

қан ағызу

/

диуретикті қосу

!

Мына дәрмектердің біреуін бронхтық астманың емінде қолданбайды:

/

глюкокортикоидтар

/

кетотифен

/

кальций антагонистері

/

интал

/

+протеолиздік ферменттер

!

Қақырық анализіндегі өкпе деструкциясын дәлелдейтін элемент:

/

Шарко-Лейден кристалдары

/

+эластикалық талшықтар

/

лейкоциттер

/

Куршман шиыршықтары

/

эритроциттер

!

Плевропневмонияның бауырлану сатысына тән емес белгіні атаңыз:

/

бөлікке сәйкес тұйықталу

/

кеуде жартысының тыныста қалыңқылығы

/

+ұсақ көпіршікті ылғалды сырылдар

/

бронхофонияның күшеюі

/

тұйықталу аймағындағы бронхтық тыныс

!

Диагностикалық плевра пункциясының көрсетпелерін атаңыз:

/

+аталған жағдайлардың барлығы

/

плевра эмпиемасына күдіктену

/

рактан күдіктену

/

тұрақты жиналған жалқық

/

белгісіз себептен жиналған жалқық

!

Астмалық статустың І сатысында мына емнің біреуі қажетсіз:

/

эуффиллин

/

+стероидтар ингаляциясы

/

преднизиолон немесе гидрокортизонды венаға салу

/

сұйықты енгізу

/

ацидозды жою

!

Пневмония кезінде комбинацияланған антибиотиктік терапияға көрсетпе:

/

қоздырғыштың табиғаты анық емес, грамм – теріс бактерия шақырылуы мүмкін жағдайда

/

инфекция қоздырғышының табиғаты анық емес, ауыр ағымды пневмония

/

аралас сипатты инфекция

/

антибактериялық эффекті күшейту қажеттігі

/

+аталғандардың барлығы

!

Микоплазмалық пневмонияға күдік туғанда тағайындаған жөн:

/

пенициллин

/

+эритромицин

/

левомицетин

/

стрептомицин

/

цепорин

!

Стафилококтық пневмония жиі дамиды:

/

+стационардағы науқастарда (аурухана ішілік инфекция)

/

тұмау кезінде

/

қантты диабет кезінде

/

егде жастағыларда

/

созылмалы бронхитте

!

Пневмония диагнозында рентгенограммада төмендегі қайсы белгі болмайды:

/

өкпенің сегменттік бөлігін қамтитын аймақтық қараюлар

/

ошақты көлеңке

/

+өкпенің байытылған көрінісі

/

өкпенің барлық сегментін қамтитын аймақтық қараюлар

/

өкпенің барлық бөлігін қамтитын аймақтық қараюлар

!

Созылмалы алкоголизммен сырқаттанатын науқастарда келесі микроорганизммен шақырылатын пневмония жиілігі артады:

/

+клебсиелла

/

пневмококк

/

стрептококк

/

ішек таяқшасы

/

стафилококк

!

Плевриттің этиологиясын анықтауға жиі көмектеседі:

/

+плевралық экссудатты тексеру

/

плевраның биопсиясы

/

гематологиялық көрсеткіштерді талдау

/

қақырықты тексеру

/

клиникалық симптоматика

!

Плевра қуысында сұйықтықтың қайтамалы өте тез жиналуы тән:

/

жүйелі қызыл жегі

/

созылмалы қанайналым шамасыздығы

/

бронхтың аденокарциномасы

/

өкпе туберкулезі

/

+плевраның мезотелиомасы

!

Бронхтық астма демікпесінің механизміне қатысы жоқ фактор:

/

+альвеолалық ісіну

/

бронхтар кілегей қабығының ісінуі

/

бронхоспазм

/

кілегей секрециясының көбеюі

/

қақырық түсуінің бұзылысы

!

12 жыл бойы көмір шахтасында жұмыс істеген 50 жастағы науқас жұмысынан антракосиликоз анықталуына байланысыт шеттетілді. 5 жылдан кейін науқаста әлсіздік, жөтел күшейіп, жүдеп, әсіресе түнгі уақытта мазалайтын тершеңдік, субфебрилитет пайда болды. Аускультацияда қатаң тыныс, екі жақтан да құрғақ және ылғалды сырылдар. ЭТЖ -27мм/сағ. Өкпенің қандай дертінің қосылуы мүмкін:

/

пневмонияның

/

өкпенің орталық рагының

/

созылмалы бронхиттің

/

+ өкпе туберкулезінің

/

бронхоэктаздық аурудың

!

ЖҚТҚ қоздырғышы

/

пикорнавирус

/

реовирус

/

+Ретровирус

/

ортомиксовирус

/

гепадновирус

!

Қарапайым ұшықтың ұшық жұқпасындағы ағымы

/

+латентно-рецидивті

/

жедел

/

созылмалы

/

жасырын

/

симптомсыз

!

Бірінші және екінші типтегі қарапайым ұшық вирусының персистенциясы

/

Сүйек миы

/

+Паравертебральді нерв ганглиі

/

бауыр

/

лимфоидті тін

/

бүйрек

!

АҚТҚ-жұқпасының қоздырғышы болып табылады:

/

Эпштейн-Барр вирусы

/

флавивирус

/

пикорнавирус

/

+ретровирустар 1 және 2 типтері

/

ДНК құрамды вирус

!

Адамдағы ұшық вирусының 8-ші типімен қосыла дамитын ісік

/

+саркома Капоши

/

созылмалы шаршағыштық синдромы

/

цитомегаловирусты инфекция

/

желшешек

/

жайылмалы лишай

!

Адамның қорғаныс тапшылық қоздырғышының нуклеокапсидінде келесі фермент орналасқан:

/

рибонуклеаза

/

дезоксирибонуклеаза

/

+қайтымды  транскриптаза (ревертаза)

/

ДНК-полнмераза

/

Аланинаминотрасфераза

!

АҚТҚ жұқтырған адам аурудың көзі болып табылады:

/

Тек қана айқын клиникалық белгілердің пайда болу сатысында

/

Тек қана терминальді сатысында

/

Тек қана жұқпаның симптомсыз сатысында (II Б)

/

Тек қана жедел жұқпа сатысында (II А)

/

+Өмірлік

!

АҚТҚ-ның ең жоғарғы концентрациясы келесі биологиялық сұйықтықта болады:

/

спермада

/

+қанда

/

ана сүтінде

/

сілекейде

/

қынаптық бөліндіде

!

АҚТҚ жұқпасымен медицина қызметкерлерінің жиі зарарданатын манипуляция түрі болып табылады:

/

гастроскопия

/

ректороманоскопия

/

цистоскопия

/

+венадан қан алу кезінде

/

бұлшық етке инъекция

!

АҚТҚ жұқпасы патогенезінің негізінде:

/

+Иммунокомпетентті жасушалардың зақымдануы

/

Онкопатологияның дамуы

/

Өршімелі дистрофия

/

Оппортунистикалық жұқпа

/

Ауыр метаболикалық бұзылыстар

!

8-ші типтегі ұщық вирусының мишень-жасушасы

/

лимфоциттер

/

сүйек миының жасушасы

/

+қан тамыр эндотелиі

/

қалқанша безі жасушасы

/

бас миы жасушасы

!

АҚТҚ жұқпасын жұқтыруға септігін тигізбейді:

/

Ретсіз гомо- және гетеросексуальді байланыс 

/

+Бір жыныстық партнермен ұзақ уақыт қатынаста болу

/

Сексуальді партнердегі венерологиялық аурулардың болуы

/

Менуструация кезіндегі сексуальді байланыс

/

Сексуальді партнерлердің көп болуы

!

Оппортунистикалық жұқпа АҚТҚ жұқпасының келесі сатысында дамиды:

/

III Б

/

II А

/

+II В

/

III A

/

II Б

!

ЖҚТҚ-ға тән емес терінің зақымдалуы:

/

кандидоз

/

+токсико-аллергиялық дерматит

/

өршімелі қарапайым ұшық

/

пиодермия

/

саркома Капоши

!

АҚТҚ жұқпасы кезіндегі келесі патологиялық процесс ОНЖ тән емес:

/

лимфома

/

токсоплазмозды зақымдалу

/

+іріңді менингит

/

жедел серозды энцефалит

/

өршімелі деменция

!

Медициналық практикада АҚТҚ- жұқпасынның біріншілік диагностикасы ретінде қолданады:

/

+ИФА әдісімен антиденешіктерді анықтау

/

Вирусологиялық әдіс

/

РСК

/

биопроба

/

иммунды блот

!

Вирусты гепатит А мен контактіде болған 15 жастағы бұрын гепатитпен ауырмаған оқушыда бақылаудың 4-ші күнненде әлсіздік, дене қызуының көтерілуі, 38,20С , тәбетінің төмендеуі мазалаған. Вирусты гепатиттің алғашқы кезеңіне күдік туды. Қандай биохимиялық анализ гепатиттің ерте кезеңдерін анықтауға көмектеседі.

/

протромбинді индекс

/

холестерин деңгейі

/

несеп нәрі деңгейі

/

+АлаТ

/

қанның  белокты фракциялары

!

Науқас 20 жаста, дәрігерге ауруының 5-ші күні мынадай шағымдармен келген. Дене қызуының көтерілуі 1-ші күннен басталған, әлсіздік, шаршағыштық, тамағының жыбырлауы, жөтелу мазалаған. Өздігінен аспирин, сульфадимезин қабылдаған. Ауруының 4-ші күні эпигастрии аймағының ауырсынуы, жүрегінің айнуы, тамаққа мүлдем тәбетінің болмауы, зәр түсінің қызаруы қосылған. Обьективті: науқас делсал, бозгылттанған, склерасының және көзге көрінітін шырышты қабаттарының сарғыштануы, бауыр қабырға доғасынан 1 см төмен, ЖСС-64 рет мин, АҚҚ-100/60ммсбб. Диагностикаға бірінші қадам жасалатын дигноз түрін анықтаңыз.жалпы қан анализі

/

амилаза және қандағы қант мөлшері

/

+қанның биохимиялық анализін зерттеу.

/

қанды бактерологиялық егу

/

вирусты гепатиттерге маркер тапсыру

/

зәрді өт пигменттеріне зерттеу

!

Жедел вирусты гепатит «С» ның маркерын анықтаңыз

/

+anti HCV IgM

/

anti HCV total

/

anti HB cor IgM

/

anti HB cor total

/

HBs Ag

!

12 жасар бала. Ауылдық ауруханаға ауруының 8-ші күні түскен. Шағымдары: әлсіздік, тәбетінің төмендеуі, 3 рет құсу, оң жақ қабырға астының ауырсынуы. Эпидемиологиялық анамнез: 4 ай бұрын стоматологта ем қабылдаған. Қарау кезінде: тері жамылғысы және көзінің склерасының сарғаюы, бауырдың қабырға астынан 3 см ұлғаюы, зәрінің қою қызыл түске енуі,үлкен дәретінің түссізденуі. Қан анализінде вирусты гепатит В-нің беткей антигені және IgM вирусты гепатит В-нің ядролы антигені анықталған. Қандай диагноз қойылу керек.

/

вирусты гепатит А, сарғаю формасы   

/

+вирусты гепатит В, сарғаю формасы

/

вирусты гепатит С, сарғаю формасы   

/

вирусты гепатит Д, сарғаюсыз формасы

/

вирусты гепатит В, сарғаюсыз формасы   

!

6 жасар бала ауылдық ауруханада ем қабылдауда. Шағымдары: дене қызуының 37,5 градусқа көтерілуі, әлсіздік, тәбеті төмен,құсу, оң жақ қабырға астының ауырсынуы. Қарау кезінде: тері жамылғысы және көзінің склерасының сарғаюы, бауырдың қабырға астынан 4 см ұлғаюы, зәрінің қою қызыл түске енуі,үлкен дәретінің түссізденуі. Иммуноферментативті анализде вирусты гепатит А –ға IgM анықталған. Тимді емді таңдаңыз

/

+төсектік тәртіп, ем-дәм,көп молшерде сұйықтық

/

көк тамырға коллоидты ертінділерді құю.

/

гормонотерапия, витаминотерапия

/

плазмофарез, гемосорбция

/

гепатопротекторларды қолдану.

!

Жоғарғы сынып оқушысы, 16 жаста ауылдық ауруханаға келесі шағымдармен түсті: әлсіздік, эпигастрий және оң жақ қабырға астында ауырлық, тәбеті төмен. Ауырғанына 1 апта болған, алғашқы екі күн дене қызуы 39-38,5 градусқа көтерілген. Объективті: Жалпы жағдайы орташа ауырлықта,дене қызуы субфебрильді. Тері жамылғылары, жұмсақ таңдайы және тіл астында ғы кілегей қабаты субэктериялық. Тамыр соғуы қанағаттанарлық. әлсін брадикардия, жүрек тондары тұйықталған. Тыныс алу жүйесі жағынан потологиялық өзгерістері жоқ. Іші жұмсақ, аздап оң жақ қабырға астында ауырсыну, бауыр қабырға доғасынан 2 см ұлғайған, сезімтал. Көк бауырқабырға доғасында. Зәр түсі «қою шай» тәрізді түстес. Сіздің болжам диагнозыңыз?

/

+вирусты гепатит А

/

вирусты гепатит В

/

вирусты гепатит С

/

вирусты гепатит Д

/

вирусты гепатит Е

!

Вирусты гепатит кезінде бауыр жасушасының цитолизін көрсететін биохимиялық сынама: 

/

холестерин деңгейі

/

қандағы белок фракциялары және жалпы белок деңгейі

/

+АлАТ және АсАТ-ның қандағы деңгейі

/

тимол сынамасы, билирубин және сіртілі фосфатаза деңгейі

/

сулема сынамасы, билирубин және сіртілі фосфатаза деңгейі

!

АИТВ-инфекциясына зерттеу үшін көрсеткіш емес белгі:

/

бір айдан астам диарея

/

дене салмағының себепсіз 10%-дан астам төмендеуі

/

бір айдан астам қызба

/

+рецидивті эндокардит

/

саркома капоши

!

Ботулизмнің клиникалық көрінісінде басты орын алатын көріністер.

/

+Офтальмоплегиялық және бульбарлы синдром

/

Мезенхималлді және қабыну синдромы

/

Паралитикалық синдром

/

Церебральді синдром

/

Интоксикациалық  синдром

!

Ботулизм кезінде зақымданатын нерв бұзылыстары мына жұп нервтердің зақымдануынан болады.

/

+ IX, XII жұп бас ми нервтері

/

III жұп бас ми нервтері

/

III, V жұп бас ми нервтері

/

IV, IX жұп бас ми нервтері

/

III,V,X жұп бас ми нервтері

!

Ботулизмнің ауыр түрімен сырқаттанған науқасқа бірінші тәулікте тағайындайды.

/

+4 емдік доза противоботулинической сыворотки (ПБС)

/

1 емдік доза противоботулинической сыворотки (ПБС)

/

2 емдік доза противоботулинической сыворотки (ПБС)

/

3 емдік доза противоботулинической сыворотки (ПБС)

/

5 емдік доза противоботулинической сыворотки (ПБС)

!

Дифтерияның негізгі жұғу жолы:

/

+Ауа тамшылы

/

Трансмиссивті

/

Фекально- оральді

/

Трансплацентарлы

/

Парентеральді

!

ВГА жұғу жолына байланысты мына топқа жатады.…

/

+Ішек инфекциялары

/

Трансмиссивті инфекциялар

/

Сыртқы тері инфекциялары

/

Ауа тамшылы инфекциялар

/

Тыныс алу жолдарының инфекциясы.

!

Шұғыл хабарламаны таратпайды

/

Аймақтық дәрігер

/

Емхана инфекционисті

/

+Жедел жәрдем дәрігері

/

Аурухана дәрігері

/

Демалыс үйі дәрігері

!

Инфекция ошағында контактілерді бақылайды:

/

Дәрігер эпидемиолог

/

Емхана инфекционисті

/

Жұқпалы аурулар кабинетінің медбикесі

/

+Аймақтық дәрігер

/

Науқастын туысқаны

!

Вакцина сақталатын температура:

/

(-5 -10)

/

(-0 -5)

/

(0 +4)

/

+(+4 +8)

/

Бөлме температурасы

!

Тұмаумен ауратын науқастарды емдейтін этиотропты препарат:

/

Бисептол

/

+Ремантадин

/

Эритромицин

/

Пенициллин

/

Ампициллин

!

Ауру патогенезіне байланысты тұмауға тән емес симптомдар:

/

Интоксикация

/

Бас ауруы, қызба

/

Тахея зақымдануы

/

Миалгия, артралгия

/

+Гепатоспленмегалия

!

Жедел ішек инфекциясының ІІІ сусыздану сатысы кезінде науқасты емдеуде қолданатын патогенетикалық препарат:

/

Регидрон

/

Цитроглюкосалан

/

Глюкозаның 5% ерітіндісі

/

Физиологиялық ерітінді

/

+Хлосоль

!

АИТВ-инфекциясына тән созылмалы пневмонияның жиі этиологиясы:

/

Стафилакокты

/

+Пневмоцистты

/

Пневмококты

/

Вирусты

/

Вирусты-бактериалды

!

Вирусты гепатит диагнозын ерте анықтайтын биохимиялық тест:

/

Қанның белокты фракциялары

/

Протромбин индексі

/

+АлАТ

/

Холестерин көлемі

/

Тимол сынамасы

!

Вирусты гепатит А-ның жедел кезеңіне тән серологиялық маркер:

/

+anti HAV jg M

/

HBsАg

/

anti HB cor jgM

/

anti HCV jgM

/

anti HAV jg G

!

Іш сүзегі кезінде бөртпелердің біріншілік пайда болу мерзімі:

/

Аурудың 1-3 күндері

/

4-7 күндері

/

+8-10 күндері

/

14- күннен кейінгі

/

Қызба қалыптасқаннан соң

!

Іш сүзегінің бірінші аптасында қоздырғыштар жиі табылатын биологиялық субстрат:

/

+Қан

/

Нәжіс

/

Несеп

/

Өт

/

Қақырық

!

Ішектен қан кету, ішектің перфорациясы, инфекциялық-токсикалық шок

тұріндегі спецификалық асқынулар кездеседі:

/

Салмонеллезде

/

Тырысқақта

/

Дизентерияда

/

+Іш сұзегінде

/

Бөртпе сұзекте

!

АИВ-инфекциясына зерттеу үшін көрсеткіш емес белгі:

/

Бір айдан астам диарея

/

Дене салмағының себепсіз 10%-дан астам төмендеуі

/

Бір айдан астам қызба

/

+Рецидивті эндокардит

/

Саркома Капоши

!

Сальмонеллездің генерализденген түрін локализденген түрінен ажырататын симптом:

/

Құсу

/

+Гепатомегалия

/

Іш ауырсыну

/

Сұйық нәжіс

/

Сұйық нәжіс, денеде бөртпелер

!

Сальмонеллез кезінде нәжіс сипаты:

/

Көп көлемді, сулы, иіссіз

/

Көп көлемді ет жуындысы түсі

/

«Малина» түстес типі, аз көлемді

/

Көп көлемді, кілегей және қан түйіршектері бар

/

+Көп көлемді, иісті, жасыл түстес

!

Аденовирусты инфекцияға тән емес симптом:

/

+Артриттер

/

Жоғары қызба

/

Фарингит

/

Ринит

/

Лимфоаденапатия

!

Бруцеллезге тән емес симптом:

/

Полилимфаденопатия

/

Гепатоспленомегалия

/

Артриттер, миозидтер

/

Орхит, эндометрит

/

+Респираторлы синдром

!

Вирусты гепатит кезінде бауыр жасушасының цитолизін көрсететін биохимиялық сынама: 

/

Холестерин деңгейі

/

Қандағы белок фракциялары және жалпы белок деңгейі

/

АлАТ және АсАТ-ның қандағы деңгейі

/

Тимол сынамасы, билирубин және сіртілі фосфатаза деңгейі

/

+Сулема сынамасы, билирубин және сіртілі фосфатаза деңгейі

!

Менингококкты менингиттің бастапқы кезеңіне тән симптомдар жиынтығы:

/

Жай басталу, бас ауру, құсу, сұйық нәжіс

/

+Дене қызуының жоғарлауы, бас айланнуі, құсу, іштегі ауырсыну

/

Жоғары температура, бас ауру, көрудің бұзылуы

/

Жоғары температура, көп мөлшерде петехиальді бөртпе

/

Бірден дене қызуының жоғарлауы, бас ауру, іштегі ауырсынусыз құсу

!

Аденовирусты инфекция мына жүйенің зақымдануымен жүреді.

/

+лимфа тіндерінің зақымдануымен

/

 Нерв тіндерінің зақымданумен

/

Бұлшықет тіндерінің зақымданумен

/

Сүйек тіндерінің зақымданумен

/

Иммунды жүйенің зақымданумен

!

Аденовирусты инфекцияның емінде қолданады:

/

+Вирусқа қарсы ем, десенсибилизациялық ем, сульфацил-натрий

/

антибиотики, иммуностимулирующие препараты

/

гормональді препараттар

/

ыстықтүсіруші препараттар

/

төсектік тәртіп, көп мөлшерде сұйықтық.

!

Эпидемиялық паротит жатады....

/

+Антропоноздарға

/

Зооноздарға

/

Антропозооноздарға

/

Терапевттік ауруларға

/

Сапроноздарға

!

Жас қыз келіншектерде эпид паротит туғызады:

/

+Оофорит, мастит, бартолинит

/

Пиелонефрит, отит

/

Іш өту , пневмония

/

Экзема, ангина

/

Менингит, анемия

!

Эпид.паротиттің диагностиксын дәлелдеу үшін қандай анализ жүргізіледі:

/

+Вирусологиялық, серологиялық, аллергиялық

/

Вирусологиялық

/

Бактериологиялық

/

Аллергиялық

/

Рентгенологиялық

!

Құтыру кезінде зақымданады:

/

+Бас миы

/

Бауыр

/

Бүйрек

/

Өкпе

/

Жүрек тамыр жүйесі

!

Сіреспенің біріншілік симптомдарына жатады:

/

+сардоникалық күлкі, жайнау бұлшықеттерінің тризмі.

/

Дене қызуының жоғары цифрларға көтерілулері

/

Қатты басының ауырсынуы

/

Бірнеше рет құсу

/

шаткая походка

!

Тілме кезінде жергілікті асқынулар болып табылады :

/

+флегмоны, язва, абсцесс, некроз, флебит

/

туберкулез, трофикалық язва

/

пневмония

/

нефрит

/

жұрек тамыр жетіспеушілігі.

!

Эпидемиялық паротит кезінде мынадай ем қолданады:

/

+жылы жамылғы қою зақымданған аймаққа,ауыз қуысына күтім, антибиотик, симптомдық ем.

/

Асқазанды жуу, тазалау клизмасы,

/

Жүрек гликлозидтері

/

бактериофагтар

/

дезинтоксикациялық ем

!

Инфекциялық мононуклеоз шақырылады :

/

+герпес вирусты инфекциямен

/

энтеровируспен

/

бактериямен

/

микоплазмамен

/

хламидиямен

!

Тағамдық токсикоинфекцияға тән нәжіс сипаты:

/

+ «ет жуындысы» тәрісдес

/

«ректальді түкірік» тәрісдес

/

«маллинового желе» тәрісдес

/

«күріш қайнатпасы» тәрісдес

/

«горохо қайнатпасы» тәрісдес

!

Медициналық құрал саймандардың стерилизация алды өңдеуі қалай жүргізіледі.

/

+ағынды суда жуу

/

Дистилденген суда жуу

/

Дез ерітіндімен жуу

/

0,5% дез ерітінде залалсыздандыру

/

Дез ерітіндіде тәулікке ерітіп қою

!

Дәрігер қарауында 5 жасар бала. Шағымдары: дене қызуының 38 градусқа дейін көтерілуі, жұтынудың аздап ауырсынуы. Қарау кезінде: аранның қызаруы, бадамша бездерінде қалың тығыз ақ-сұр түсті жабынмен жабылуы. Жабын қиын алынып, жабын орнының қанталауы байқалады. Сіздің қойған мүмкін диагнозыңыз?

/

+Күл

/

Жұқпалы мононуклеоз

/

Лакунарлы баспа

/

Аденовирусты жұқпа

/

Листериоз

!

Ауылдық ауруханаға 6 жасар бала түскен. Ауруы жедел басталған. Шағымдары: Дене қызуының көтерілуі39,8 градусқа дейін, бірден басының қатты ауырсынуы, көп реттік құсу. Қарау кезінде: Шүйде бұлшық еттерінің регидтілігі, Кернинга және төменгі Брудзинский белгісінің оң мәнді болуы. Менингококты жұқпаның қайсы формасы жайында ойлауға болады?

/

+Жайылмалы формасы, менингит

/

Жергілікті формасы, назофарингит

/

Жайылмалы формасы,менингококцемия

/

Жайылмалы формасы,менингококцемия,менингит

/

Жайылмалы формасы,менингоэнцефалит

!

Учаскелік дәрігердің қарауында 3 жасар бала. Ауруы дене қызуының 38 градусқа көтерілуімен басталған, құрғақ жөтел,даусының қарлығуы. Жарықтан қорқу, көздің жасаурауы, қабағының ісінуі байқалады. Ұртының кілегей қабатында Филатова-Коплика-Бельского дағы бар. Қандай ем қабылдауы қажет?

/

+симптомдық терапия

/

Гормонотерапия

/

Антибактериальді терапия

/

Физиотерапия

/

Серотерапия

!

Тілме кезінде инфекция көзі болып табылады.

/

+ауру адам

/

реконвалесцент

/

вирустасмалдаушы

/

бактериатасмалдаушы

/

ауру жануар

!

Эпидемиялық паротит балаларды жиі білінетін ауру түрі:

/

+орхит, орхоэпидидимит

/

пневмония

/

пиелонефрит

/

артрит

/

гепатит, гастрит

!

Эпидемиялық пароитті инфекцияның вирусын қандай зерттеу матаериалдарын қолданады.

/

+сілекенй, қан, жұлын ми сұйықтығы

/

Нәжіс, зәр

/

Асқазан шайындысы

/

қан

/

нәжіс, қан, құсық массасы

!

АИТВ инфекциясының берілу жолы:

/

+парентеральді,жыныстық,вертикальді

/

гемотрансфузиялық,трансмиссивті,жыныстық

/

контакті-тұрмыстық,жыныстық

/

алиментарлы,жыныстық

/

аэрогенді,қарым қатынастық

!

Инфекциялық мононуклеоз кезінде мына мүшелердің зақымданумен жүреді

/

+аран, лимфатүйіндері, гепатобилиарлы жүйе

/

Асқазан ішек жолы

/

Безді органдар

/

Нерв жүйесі, тыныс алу органдары

/

Жүрек тамыр жүйесі

!

Науқастан қанды бактерологиялық зерттеуге қанша мөлшерде алады.:

/

+10,0 мл ден кем емес

/

2-3 тамшы

/

2-3 мл

/

Көлемі рол ойнамайды

/

3-5мл

!

Эпидемиялық паротитттің өршу кезеңі қай айларда жиі кездеседі:

/

+Наурыз-сәуір

/

мамыр-тамыз.

/

Қараша желтоқсан.

/

Қыркүйек-қантар

/

Шілде-қазан

!

Трихенеллездіѕ этиотропное емі ретінде ќолданады:

/

+Мебендазолом

/

Фенасалом

/

Пиперазином

/

Филиксаном

/

Акрихином

!

Тениозбен ауырєан науќастарєа ќолданады:

/

+ Фенасал

/

Диклорофен

/

Вермокс

/

Папоротник экстракті

/

Минтезол

!

Энтеробиозєа тјн клиникалыќ симптом:

/

Тјбеттіѕ бўзылуы

/

Іштіѕ ўстама тјрізді ауырсынуы:

/

+ Перианальді ќышыну

/

Бастыѕ ауырсынуы

/

Ішектік бўзылыстар

!

Дифиллоботриоз шаќырылады:

/

Сиыр таспасы

/

Ќояндыќ таспасы

/

Шошќа таспасы

/

+Жалпаќ таспаќўрт

/

Острица

!

Биогельментоздарєа жатады:

/

+Ленточные

/

Энтеробиоз

/

Острица

/

Анкилостомиды

/

Власоглав

!

Геогельментоздарєа жатады:

/

Сосальщики

/

Ленточные

/

Трихинеллы

/

Филярии

/

+Аскаридоз

!

Гельментоздардыѕ эпидемиологиялыќ жіктемесі:

/

+Биогельментоз

/

Гидрогельментоз

/

Аэрогельментозы

/

Токсигельментоз

/

Фотогельментоз

!

Ќатынастыќ гельминтоздарєа жатады:

/

Филярии

/

Аскаридоз

/

+Энтеробиоз

/

Острица

/

Анкилостомиды

!

Адам аєзасына гельментоз факторыныѕ јсері:

/

+механикалыќ јсер

/

химиялыќ јсер

/

биологиялыќ јсер

/

ферментативті јсер

/

гормональді јсер

!

Гельменттер диагностикасы:

/

+клиникалыќ мјліметтер

/

вирусологиялыќ зерттеу

/

микробоилогиялыќ зерттеу

/

биохимиялыќ зерттеу

/

зјрде жўмыртќалардыѕ аныќталуы

!

Гельментоздардыѕ жедел фазасында байќалмайды :

/

ќызба

/

+тері жамылєысындаєы ќышымалы бґртпе

/

паразиттіѕ орналасќан жеріндегі пайда болатын симптоматика

/

жїрек, бауыр жјне таєы басќа мїшелердегі аллергиялыќ

/

буындардаєы ауырсыну

!

Ќантышќаќтыѕ аєымына ќарай мына тїрлерін ажыратады:

/

генерализденген тїрі

/

локализденген тїрі

/

+бактерия тасмалдаушы

/

созылыѕќы тїрі

/

интестиснальді

!

6 жасар бала ауылдыќ ауруханада ем ќабылдауда. Шаєымдары: дене ќызуыныѕ 37,5 градусќа кґтерілуі, јлсіздік, тјбеті тґмен, ќўсу, оѕ жаќ ќабырєа астыныѕ ауырсынуы. Ќарау кезінде: тері жамылєысы жјне кґзініѕ склерасыныѕ сарєаюы, бауырдыѕ ќабырєа астынан 4 см ўлєаюы, зјрініѕ ќою ќызыл тїске енуі,їлкен дјретініѕ тїссізденуі. Иммуноферментативті анализде вирусты гепатит А-єа IgM аныќталєан. Тимді емді таѕдаѕыз:

/

+ем-дјм

/

гормонотерапия, витаминотерапия

/

плазмофарез, гемосорбция

/

гепатопротекторларды ќолдану

/

ферменттік препараттарды ќолдану

!

Вирусты гепатит А мен контактіде болєан 15 жастаєы бўрын гепатитпен ауырмаєан оќушыда баќылаудыѕ 4-ші кїнненде јлсіздік, дене ќызуыныѕ кґтерілуі, 38,20С , тјбетініѕ тґмендеуі мазалаєан. Вирусты гепатиттіѕ алєашќы кезеѕіне кїдік туды. Ќандай биохимиялыќ анализ гепатиттіѕ ерте кезеѕдерін аныќтауєа кґмектеседі.

/

протромбинді индекс

/

холестерин деѕгейі

/

несеп нјрі деѕгейі

/

+АлаТ

/

ќанныѕ  белоеты фракциялары

!

Науќас 20 жаста, дјрігерге ауруыныѕ 5-ші кїні мынадай шаєымдармен келген. Дене ќызуыныѕ кґтерілуі 1-ші кїннен басталєан, јлсіздік, шаршаєыштыќ, тамаєыныѕ жыбырлауы, жґтелу мазалаєан. Ґздігінен аспирин, сульфадимезин ќабылдаєан. Ауруыныѕ 4-ші кїні эпигастрии аймаєыныѕ ауырсынуы, жїрегініѕ айнуы, тамаќќа мїлдем тјбетініѕ болмауы, зјр тїсініѕ ќызаруы ќосылєан. Обьективті: науќас делсал, бозгылттанєан, склерасыныѕ жјне кґзге кґрінітін шырышты ќабаттарыныѕ сарєыштануы, бауыр ќабырєа доєасынан 1 см тґмен, ЖСС-64 рет мин, АЌЌ-100/60ммсбб. Диагностикаєа бірінші ќадам жасалатын дигноз тїрлерін аныќтаѕыз.

/

жалпы ќан анализі

/

амилаза жјне ќандаєы ќант мґлшері

/

+ќанныѕ биохимиялыќ анализін зерттеу.

/

ќанды бактерологиялыќ егу

/

Ќанды гелминттерге зерттеу

!

6 жасар бала ауылдыќ ауруханада ем ќабылдауда. Шаєымдары: дене ќызуыныѕ 37,5 градусќа кґтерілуі, јлсіздік, тјбеті тґмен,ќўсу, оѕ жаќ ќабырєа астыныѕ ауырсынуы. Ќарау кезінде: тері жамылєысы жјне кґзініѕ склерасыныѕ сарєаюы, бауырдыѕ ќабырєа астынан 4 см ўлєаюы, зјрініѕ ќою ќызыл тїске енуі,їлкен дјретініѕ тїссізденуі. Иммуноферментативті анализде вирусты гепатит А –єа IgM аныќталєан. Тимді емді таѕдаѕыз

/

+ем-дјм

/

гормонотерапия, витаминотерапия

/

плазмофарез, гемосорбция

/

гепатопротекторларды ќолдану

/

ферменттік препараттарды ќолдану.

!

Сальмонеллездіѕ гастроинтестинальді формасына мынадай тїрлері жатады.

/

+гастититтік

/

септикалыќ

/

гастроилиоцекальдык

/

гастромезенхималыќ

/

колиттік

!

Сальмонеллездіѕ асќазан ішектік формасында нјжіс сипаттамалары:

/

+кґпмґлшерде, нјжіс массасымен

/

ќан шырыш араласќан тїрде

/

ќоныр тїсті ботќа тјріздес

/

«кїріш ќайнатпасы» тјріздес

/

«малина желесі» тјріздес

!

Вирусты гепатит «В»-ныѕ диагностикалыќ клиника-зертханалыќ кґрінісі:

/

Аурудыѕ жедел басталуы;

/

+Сарєаю кезіндегі интоксикация;

/

Диастазаныѕ жоєарылауы;

/

Тікелей емес билирубинніѕ жоєарылауы

/

Анти- HAVJgМ аныќталуы

!

Ауруханаішілік салмонеллездіѕ ґршуіне тјн:

/

Жасырын аєымы

/

+Ауыр аєымы

/

Созылмалы аєымы

/

Вирулентті аєымы

/

Резистентті аєымы

!

Вирусты гепатит «В»-ныѕ жедел кезеѕінде аурудыѕ диагностикалыќ маркерлері:

/

+ќанда HBsAg болуы

/

ќанда HBсAg болуы

/

анти-HBеJgG болуы

/

HBV ДНК-полимеразаныѕ аныќталуы

/

HBV РНК-полимеразаныѕ аныќталуы

!

Дизентерияныѕ гастроэнтериялыќ тїрініѕ алєашќы кезеѕіне тјн

/

ішек парезі, анустыѕ їѕіреюі

/

+ќан жјне шырыссыз іштіѕ кґп мґлшерде ґтуі

/

перфоративті перитонит

/

инфекциялыќ-токсикалыќ шок

/

мґлдір шырысты бґліністердіѕ болуы

!

18 жастаєы студент, ауылдыќ ауруханаєа келесі шаєымдармен келіп тїсті: јлсіздік, жиі ќўсу,їлкен дјретініѕ жиілеуі. Ауруы жедел басталєан. Сол кїні таѕертеѕ таѕєы асќа ет ќосылєан бјліш жеген. Объективті: Жалпы жаєдайы орташа ауырлыќта, субфебрильі дене ќызуы, науќас санасында, тері жамылєысы бозєылт кґкшілдеімен,т жабысќан термен, тері тургоры тґмендеген. бет келбеті кґзі шїѕірейген, тілі ќўрєаќ аќ жабындымен ќапталєан, даусы ќарлыќќан, тамыр соєысы жиіленген, гипотония. Ґкпеде ќатаѕ тыныс, сырлдары жоќ іші ауырсынусыз, їлкен дјреті жиі, кґп мґлшерде, сасыќ иісті, сулы, жасыл тїсті. Зјр шыєару еркін, олигоурия. Науќасќа Сальмонеллез. Жедел гастроэнтериторта ауырлаќ формасы ќойылды.Жїргізілетін емді неден бастау керек?

/

+асќазанды жуу

/

нитрофуран ќатарындаєы препараттарды ќабылдау

/

оральді регидротациялыќ терапия

/

ќан алмастырєыш препараттарды таайындау

/

стеройдты емес ќабынуєа ќарсы препараттарды ќабылдау

!

Ќантышќаќтыѕ аєымына ќарай мына тїрлерін ажыратады.

/

генерализденген тїрі

/

локализденген тїрі

/

+бактериятасмалдаушы

/

созылыѕќы тїрі

/

септикалыќ тїрі

!

Ќазіргі заманєы гельментке ќарсы препараттар ќатарына жатпайды:

/

Левамизол

/

Тиабендазол

/

Пирантел

/

+Метронидазол

/

Празиквантель

!

АЌТЌ вибрионы келесі ќўрамнан тўрады:

/

+Ќайтымды  транскриптаза

/

РНК, ДНК

/

гликопротеины кд 4, кд 10, кд 16,

/

амноќышќылдар

/

гормондар

!

АЌТЌ-ныѕ эпидемиологиялыќ ќауіпті концентрациясы келесі биологиялыќ сўйыќтыќта болмайды

/

Ќанда

/

Спермада

/

+Нјжісте

/

Ана сїтінде

/

Ќынап бґліндісінде

!

АЌТЌ келесі жолдармен беріледі:

/

+Ана сїтін емген балаєа инфицирленген анасынан

/

Тўрмыстыќ ќатынаста

/

Ауа-тамшы жолмен

/

Инфицирленген анадан баласына кїтім кезінде

/

Трансмиссивті жолмен

!

АЌТЌ келесі жолдармен берілмейді:

/

+Тўрмыстыќ ќатынас жолымен

/

Трансплантация жолымен

/

Жыныстыќ жолмен

/

Трансплацентарлы жолмен

/

Парентеральді жолмен

!

Бірінші типтегі ќарапайым ўшыќ бґртпесініѕ еѕ жиі орналасатын жері

/

+Ерінніѕ ќызыл иегі

/

гениталии

/

анус

/

ќўрсаќ терісі

/

тырнаќта

!

АЌТЌ жўќпасыныѕ біріншілік белгілеріне тјн емес:

/

Мононуклеозтјрізді синдром

/

Ќызба

/

Экзантема

/

+Аутоиммунды гепатит

/

Энцефалит

!

АЌТЌ жўќпасымен ауырєан науќастарда лимфа тїйіні:

/

Пальпация кезінде флюктуация, ауырсынумен

/

Тїйін їстінде терініѕ гиперемиялануы

/

Терімен жанасќан

/

3см жјне одан да ўлєаюы

/

+Ауырсынусыз, тыєыз –эластикалыќ консистенциялы

!

Оппортунистикалыќ жўќпаєа жатпайды:

/

кандидоз

/

+иерсиниоз

/

жайылмалы ўшыќ

/

пневмоцистті пневмония

/

цитомегаловирусты жўќпа

!

Цитомегаловирустыѕ берілу жолдары

/

+ауа-тамшылы жол

/

жјндіктер шаєу арќылы

/

сулы жол

/

трансмиссивті жол

/

белгісіз жол

!

АЌТЌ жўќпасын дјлелдеу їшін келесі јдістер ќолданады:

/

вирусологиялыќ

/

серологиялыќ

/

биологиялыќ

/

+микроскопиялыќ

/

генетикалыќ (ПЦР)

!

АЌТЌ-жўќпасын аныќтауєа клиникалыќ кґрсетпесі жоќ белгілер:

/

Созылмалы  диарея

/

Ўзаќ аєымды  пневмония

/

Бір ай кґлеміндегі белгісіз ќызба

/

 саркома Капоши

/

+іріѕді  лимфаденит

!

Бірінші жјне екінші типтегі ќарапайым ўшыќтыѕ берілу жолдары

/

фекальді-оральді жолы

/

+вертикальді жол

/

шіркейлердіѕ шаєуы арќылы

/

трасмиссивті жол

/

таєам арќылы

!

Биогельментоздарєа жатады;

/

+Филярии

/

Аскаридоз

/

Энтеробиоз

/

Острица

/

Анкилостомид

!

Геогельментоздарєа жатады;

/

Сорєыштар

/

Жіпшелілер

/

Трихинеллар

/

+Анкилостомиды

/

Энтеробиоз

!

Гельментоздардыѕ эпидемиологиялыќ жіктемесі:

/

+Биогельментоз

/

тўрмыстыќ гельминтоздар

/

Аэрогельментоз

/

Токсигельментоз

/

Фотогельментоз

!

Ќатынастыќ гельментоздарєа жатады:

/

+Гименолепидоз

/

Трихинеллы

/

Филярии

/

Острица

/

Анкилостомиды

!

Гельментоздардыѕ адам аєзасына јсер ету факторы:

/

+Сенсибилизидеуші јсер ету

/

Физикалыќ јсер ету

/

Химиялыќ јсер ету

/

Биологиялыќ јсер ету

/

Ферментативті јсер ету

!

Гельминтоздардыѕ диагностикасы:

/

+Нјжісте ќўрт жўмыртќасын аныќтау

/

Вирусологиялыќ зерттеу

/

Микробоилогиялыќ зерттеу

/

Биохимиялыќ зерттеу

/

Зјрде ќўрт жўмыртќасын аныќтау

!

Тері-кілегейлі формадаєы ќарапайым ўшыќ жўќпасымен ауырєан науќаста, бактериальді-вирусты аралас жўќпаныѕ асќынуы белгілері

/

+Интоксикации белгілерініѕ кїшеюі

/

Интоксикация белгілерініѕ ќалыптасуы

/

Тері жамылєысыныѕ бозєылттануы

/

Лейкопенияныѕ кїшеюі

/

Лимфоцитоздыѕ кїшеюі

!

АЌТЌ жўќпасы кезінде еѕ жоєарєы эпидемиологиялыќ ќауіптілігі бар;

/

Сілекей

/

Бронх   сўйыќтыєы

/

+Вагинальді бґлінді

/

Кґз жасы

/

Жўлын сўйыќтыєы

!

«Везикулезді экзантема» синдромымен ґтетін ќарапайым герпестіѕ с салыстырмалы диагностикасы

/

+желшешек

/

скарлатина

/

ќызылша

/

іш сїзегі

/

геморрагиялыќ васкулит

!

АЌТЌ-жўќпасы кезіндегі алєашќы белгілер сатысын кґрсет:

/

+Екіншілік ауруы бар жедел жўќпа

/

Латентті сатысы

/

Ґршімелі дене салмаєын жоєалту сатысы

/

Кахексия сатысы

/

Терминальді сатысы

!

Ўшыќ вирусыныѕ патогенетикалыќ терапиясы

/

+Дезинтоксикациялыќ терапия

/

Вирусќа ќарсы терапия

/

Антибактериальді  терапия

/

Саѕырауќўлаќќа ќарсы  терапия

/

Дегидратационды  терапия

!

АЌТЌ-ны жўќтыру кґзі болуы мїмкін емес:

/

Сексуальд партнердіѕ венералогиялыќ аурулармен ауыруы

/

Жыныстыќ партнер

/

Сјби їшін анасы

/

+Ретровирусты жўќтырєан, ќўстар

/

гомосексуалисттер

!

М есімді., 32 жастағы ер науқас ауруханаға келесі шағымдармен келіп түсті: жиі сұйық көп мөлшерде қоспасыз үлкен дәреттің болуы, қайталап құсу. Объективті: Бет әлпеті шүңірейген, тілі құрғақ, гипотония, эпигастрий және кіндік аймағының ауырсынуы. Дене салмағының 8 % жоғалтуы. Қандай препаратты патогенетикалық терапия ретінде тағайындаған жөн.

/

+Хлосоль

/

Регидрон

/

Цитроглюкосалан

/

5% глюкоза ертиндиси

/

Физиологиялық ертінді

!

А есімді., 25 жастағы ер науқас. Жаз айында районда демалған. Шомылған. Арықтан су ішкен. Ауруының 3-ші күні дәрігерге келесі шағымдармен келген: Басының ауырсынуы, әлсіздік, денесінің ысу сезімі, тәбетінің төмендеуі, дене қызуы 37,9-38,2 градус. Науқасқа пенициллин тағайындалған. Науқас ауруының 6-шы күні жағдайы нашарлап дәрігерге қайта қаралған кездегі шағымы: бас ауру, әлсіздік, дене қызуы 38,8 градус, бозарған, тілі құрғақ, сұр жабынмен қапталған. Бауыры қабырға доғасында. Дәрігер іш сүзегіне күдіктенген. Қандай биологиялық сұйықтықтан қоздырғышты табуға болады?

/

+Қан

/

Нәжіс

/

Зәр

/

Өт

/

Сілекей

!

Дәрігеріне қаралған науқасқа жұқпалы ауру диагнозы қойылды.Төмендегі қай қызметкер щұғыл хабарлама бермейді?

/

+Жедел жәрдем дәрігері

/

Аймақтық дәрігер

/

Жұқпалы аурулар бөлмесі дәрігері

/

Аурухана дәрігері

/

Демалыс үйі дәрігері

!

Науқас ауруының 9-шы күні келесі шағымдармен ауруханаға келді: басының ауырсынуы, әлсіздік, ұйқысының нашарлауы, тәбетінің болмауы. Бір апта көлемінде дене қызуы 39 градусқа жеткен, бас ауру ,ұйқысының болмауы, әлсіздік мазалаған.Эпиданамнез: 14 күн бұрын іс-сапардан келген, онда тағамды асханадан жеген. Обьективті: жағдайы ауыр. Т-39,4, әлсіз адинамиялы, мимикасы нашар, беті бозарған. Іштің терісінде –розеолезді бөртпелері бар. ТСЖ-76 рет минутына, ҚҚ-100/60 мм.с.б. Тіл шеті жабынмен қапталған, тіс іздерімен. Іші кебінкі, оң жақ мықын аймағында қорыл дыбысымен, перкуторлы дыбыстың тұйықталуы бар, гепатомегалия. Үлкен дәреті күніне 1 рет «бұршақ сорпасы тәрізді». Диурез қалыпты. Сіздің болжам диагнозыңыз:

/

+Іш сүзегі

/

Эпидемиялық бөртпе сүзегі

/

Кенелі бөртпе сүзегі

/

Ку-қызбасы, тифтәрізді формасы

/

Псевдотуберкулез, скарлатинатәрізді формасы

!

Н., есімді 29 жастағы әйел науқас (тілші) таджик-ауған шекарасынан келгеніне 2 апта өткеннен соң жедел ауырған: алғашқы 3 күн қалтырап жаурау, мазасыздану, бұлшық ет, буындардың ауырсынуы әлсіреу мазалаған. Кейіннен әр үшінші тәулікте дене қызуының көтерілуі қалтыраумен, сарғаю, зәрінің қою қызыл түске енуі мазалаған. Обьективті: гепатоспленомегалия, гипербилирубинемия тікелей емес фракциясы есебінен. Сіздің боджам диагнозыңыз:

/

+Безгек

/

Іш сүзегі

/

Ку-қызбасы

/

Эпидемиялық бөртпе сүзегі

/

Геморрагиялық қызба (Ортаазиялық)

!

Қызғыш-көкшіл дақты, бір-біріне құйылуға бейім көптеген геморрагиялық бөртпелер, дене қозғалту кезінде «өлі дене дағы секілді» болу, өте күшті интоксикациямен және гемодинамика бұзылысымен жүретін қай ауруға тән.

/

+Менингококты жұқпа, менингококцемия

/

Эпидемиялық бөртпе сүзегі

/

Сібір жарасы, септикалық формасы

/

Лептоспироз

/

Туляремия

!

Терапия бөлімінде ем қабылдап жатқан, бронхопневмонияға күдікті науқасты тексеру кезінде келесі анализ нәтижесі аллынды: гемоглобин-148 г/л, эритроцит-4,3*10-12/л, лейкоциттер-2,5*10-9/л, п-2%, с.-35%, лимф-48%, мон-15%, СОЭ-22 мм сағ. Қанды РСК-ға тексеру нәтижесі-R.burnetti-1:160. Ең тиімді емдеу препаратын таңда.

/

+Тетрациклин

/

Пенициллин

/

Стрептомицин

/

Нистатин

/

Ципрофлоксацин

!

Мектеп оқушысы, 15жаста, ауыл тұрғыны; Жанұясында сиыр,ешкі, қой бағады. 2 апта бұрын ауырған. Емханаға шаршағыштық диагнозымен қаралған. Объективті: дене қызуы 37,8 градус. Жалпы жағдайы қанағаттанарлық, активті. Тері жамылғысы қалыпты түстес, ылғалды. Жүрек және өкпе жағынан потология жоқ. Іші қалыпты конфигурациялы, ауырсынусыз. Бауыр және талақ қабырға доғасынан 2 см шығыңқы тығыздалған ауырсынусыз. Үлкен дәреті қалыпты. Тәбеті дұрыс. Қағу симптомы теріс мәндә. Зәр шығару еркін. Ауруханада дене қызуы 37-39 градус аралығында , қалтырау қайталанған, аздап бас ауырсыну, айқын терлегіштік. Қан анализінде лейкоцитоз, ЭТЖ-нің жоғарылауы. Науқасқа бірінші кезекте жүргізілетін зерттеу тәсілін көрсет?

/

+Райта-Хедельсона реакциясы

/

Жуан тамшыға қан

/

Гемокультураға қан

/

Жұлын сұйықтығын зерттеу

/

Зәрді микрофлораға егу.

!

63 жастағы ер кісі, ауылдық учаскелік ауруханаға ауруының 2-ші күні түскен. Ауруы жедел басталған салқындаудан соң, қалтырау басының ауырсынуы, дене қызуының 38 градусқа көтерілуі. Жалпы жағдайы орташа ауырлықта, әлсіз. Беті қызарған, ісіңкі. Қызару мен ісік айқын шектелген маңдайға қарай өткен, көзін аша алмайды. Бетінде бірнеше көпіршік, серозды сұйықтықпен толған. Жүрек тондары тұйықталған, тамыр соғысы11рет минутына, Өкпеде везикулалық тыныс.Асқазан-ішек жолы жағынан потология жоқ. Науқасқа «бет тілмесі» диагнозы қойылды.  Осы жағдайда қандай антибактериальді терапия тиімді ?

/

+Пенициллин

/

Линкомицин

/

Доксациклин

/

Эритромицин

/

Стрептомицин

!

17жастағы жүзуші қыз, ауылдық ауруханаға ауруының бірінші күні түскен. Ауруы жедел басталған. Түскен кездегі шағымдары: басының ауырсынуы, әлсіздік. Жалпы жағдайы өте ауыр, дене қызуы 39градус. Санасында бірақ өте делсал. Айқын ентігу, мұрынерін үшбұрышының көгеруі. Кеудесі және аяқ қолдарында көптеген ашық «жұлдызша тәрізді» геморрагиялық бөртпелер, сегізкөз маңында бөртпелер бір-бірімен қосылған некроздалған. Тамыр соғысы әлсін, тахикардия, гипотония.. Зәр шығаруы еркін. Менингиальді белгілері жоқ. Қан анализінде: айқын лейкоцитозсолға қарай жылжумен және ЭТЖ-нің көтерілуі, зәр анализінде-белок, эритроциттер.     Бірінші кезекте қандай диагностикалық зерттеу тәсілін жүргізуіміз керек?

/

+Қанды бактериологиялық әдіспен зерттеу

/

Жұлын сұйықтығын бактериологиялық әдіспен зерттеу

/

мұрыннан жағынды алып бкатериологиялық әдіспен зерттеу

/

Зәрін бактериологиялық әдіспен зерттеу

/

Нәжісін бактериологиялық әдіспен зерттеу

!

40 жастағы ветеринар әйел. Ауылдық ауруханаға келесі шағымдармен түсті: тершеңдік, ысу сезімі,дене қызуы 37,3градус. Анамнезінде: Созылмалы аднексит, бірнеше рет түсік тастаған. Жарты жыл бұрын бел омыртқа аймағында қозғалыстың шектелуі қосылған. Объективтң: дене қызуы 36,7 градус. Жалпы жағдай қанағаттанарлық. Жылағыштық, мәжбүр жағдайдағы қалыпта. Кеуде және құрсақ қуысы мүшелері жағынан потологиялық өзгерістер жоқ. Бауыр және көкбауыр қабырға доғасында. Жалпы қан анализінде- лейкоцитоз, ЭТЖ-нің жоғарылауы. Бұл науқасқа созылмалы бруцеллез диагнозы қойылды. Қандай антибактириальді терапия комбинациясы лайық ?

/

+Рифампицин және доксациклин

/

Пенициллин және канамицин

/

Гентамицин және цефамезин

/

Эритромицин және левомицитин

/

Линкомицин және амиклав

!

Жасөспірім, 16 жастағы оқушы,ауылдық ауруханаға ауруының 2-ші күні ауыр жағдайда түскен. Ауруы жедел қалтырау, дене қызуының көтерілуі, бас аурумен түскен. Таблетка аспирин қабылдаған, 3 рет құсу болған. Қарағанда бозарған, әлсіз, ыңырсумен, гипертермия, бөртпелері жоқ. Қабылдау бөлімінде құсу болған. Жүрек тондары айқын, таза, тахикардия, гипотония. Іші жұмсақ ауырсынусыз, шүйде бұлшық еттің регидтілігі және Кренинга симптомы оң мәнді . Қан анализінде: Эр: -4,2, Нв-150г/л, түс.көр-0,9, лейк-23, СОЭ-30мм сағ. Сіздің диагнозыңыз ?

/

+Менингококты менингит

/

Бруцеллезды менингит

/

Тұмаулы менингит

/

Қызылшалы менингит

/

Энтеровирусты менингит

!

18 жасар науқас, студент, ауылдық учаскелік ауруханаға ауруының 2-ші күні түскен. Түкен кездегі шағымдары: Ішінің ұстаматәрізді ауырсынуы, басының ауырсынуы, көз алдының қарауытуы, жүрек айну, ішінің тәулігіне 15 рет өтуі, үлкен дәретке жалған шақырулармен.Қарау кезінде: Жалпы жағдайы орташа ауырлықта, дене қызуы 38,5 градус, бозарған, әлсін тахикардия, гипотония. Жүрек қан тамыр және тыныс алу жүйесі жағынан потологиялық өзгерістер жоқ. Пальпаторлы сол жақ мықын аймағында ауырсыну, Сигматәрізді ішек тығыздалған. Үлкен дәреті калмассасыз, кілегейлі-қанды. Мүмкін болған диагнозды таңдаңыз?

/

+Қантышқақтық

/

Эшерихиоз

/

Тырысқақ

/

Сальмонеллез

/

Иерсиниохз.

!

40 жастағы зоотехник ауылдық ауруханаға ауруының 10-шы күні төмендегі шағымдармен келіп түскен: ұзақ уақыт бойы дене қызуының көтерілуі, әлсіздік, бөртпелердің пайда болуы. Қарау кезінде: жалпы жағдайы ауыр, санасы тежелген, тері жамылғылары бозарған, беті шүңірейген, көз айналасы қарайған, ішінде бірен-саран мономорфты розеолезді-папулезді бөртпе бар. Әлсін ентігу байқалады. Тілі жабындымен қапталған құрғақ шетінде тістің іздері түскен. Тамыр соғысы жұмсақ ритмді, тахикардия, гипотония. Өкпеде қатаң тыныс, сырылдар естілмейді. Іші кебіңкі, тыныс алуға қатысады, пальпация кезінде оң жақ мықын аймағында ауырсыну. Бауыр және көкбауыр қабырға доғасында.Үлкен дәреті тәулік бойы болмаған. Сіздің алғашқы диагнозыңыз?

/

+Іш сүзегі

/

Эпидемиялық бөртпе сүзегі

/

Лептоспироз

/

Бруцеллез

/

Сальмонеллез

!

10 айлық баланың анасы учаскелік дәрігерге келіп баласының түнге қарай ентігуіне шағымдануда. «Үріп жөтелу» , дауысының қарлығуы, мазасыздану. Ауырғанына 2 күн болған. Ауруы дене қызуының 38 градусқа көтерілуіжөтел, мұрнының бітелуімен басталған.Қарау кезінде:Тері жамылғылары қалыпты түстес, ТЖ -40 рет минутына. Тыныш кезінде тынысы бірқалыпты. Мазасыздану кезінде дем алуы қиындаған. Қандай ем жүргізу қажет?

/

+Десенсибилизациялық ем

/

Вакцинотерапия

/

Дегидратациялық терапия

/

Витаминотерапия

/

Гормонотерапия

!

Инвазивазия кезіндегі аскаридоздыѕ алєашќы стадиясына тјн:

/

Диспепсиялыќ бўзылыстар

/

Гепатохолецистит

/

+Ґкпеніѕ заќымдалуы

/

Ќызба жјне гепатолиенальді синдром

/

Айќын лейкопения жјне эозинопения

!

Аскаридоздыѕ алєашќы стадиясына тјн емес:

/

Ќызба

/

Жґтел кеуде ќуысыныѕ ауырсынуы

/

Сарєаю

/

Моноцитоз

/

+Лейкоцитоз

!

Трихенеллезєа келесі тїсінік тјн емес:

/

Пероральді биогельментоздарєа жатады

/

Аш ішектіѕ заќымдалуы тјн

/

+Айќын токсикоаллергиялыќ реакциямен жїреді

/

Ќызба, ќабаќтыѕ жјне беттіѕ ісінуі, миалгиялармен байќалады

/

Мебендазолмен емделеді

!

Трихенеллезге келесі тїсінік тјн емес:

/

+Зарардану термикалыќ ґѕдеуден толыќ ґтпеген балыќты ќолданєанда болады

/

Кґлденеѕ- жолаќты бўлшыќ еттер заќымдалады

/

Патогенезде негізгі ролді токсикоаллергиялыќ реакция ойнайды

/

Паразиттіѕ инкапсулденген жўмыртќалары 10 жылдан аса уаќыт саќталады

/

Аурудыѕ ауыр аєымы инкубация кезеѕініѕ еѕ ќысќы уаќытында байќалады (5-10 кїн)

!

Трихинеллезде байќалады:

/

Зарардану термикалыќ ґѕдеуден толыќ ґтпеген балыќты ќолданєанда болады

/

Ас ќорыту жолдары заќымдалады

/

+Патогенезде негізгі ролді токсикоаллергиялыќ реакция ойнайды

/

Диагноз нјжісте паразит жўмыртќаларыныѕ табылуымен дјлелденеді

/

Ауру аєымыныѕ ўзаќтыєы 2 жылєа дейін созылады

!

Трихенеллездіѕ негізгі клиникалыќ белгісі болып табылмайды:

/

Ќызба

/

Миалгия

/

+Полиаденопатия

/

Беттіѕ ісінуі

/

Эозинофилия

!

Трихенеллезєа келесі тїсінік тјн емес:

/

Ґлім жітім 10% жјне одан жоєары болады

/

Науќас ќолданєан кїдікті етті трихинеллоскопия јдісімен дјлелдеу

/

Ем стационарлы жаєдайда жїргізіледі

/

Емдеу їшін мебендазол (вермокс) ќолданады

/

+Метронидазол жоєарєа эффективті болып табылады

!

Трихенеллездіѕ этиотропное емі ретінде ќолданады:

/

+Мебендазолом

/

Фенасалом

/

Пиперазином

/

Филиксаном

/

Акрихином

!

Тениозбен ауырєан науќастарєа ќолданады:

/

+ Фенасал

/

Диклорофен

/

Вермокс

/

Папоротник экстракті

/

Минтезол

!

Энтеробиозєа тјн клиникалыќ симптом:

/

Тјбеттіѕ бўзылуы

/

Іштіѕ ўстама тјрізді ауырсынуы:

/

+ Перианальді ќышыну

/

Бастыѕ ауырсынуы

/

Ішектік бўзылыстар

!

Дифиллоботриоз шаќырылады:

/

Сиыр таспасы

/

Ќояндыќ таспасы

/

Шошќа таспасы

/

+Жалпаќ таспаќўрт

/

Острица

!

Биогельментоздарєа жатады:

/

+Ленточные

/

Энтеробиоз

/

Острица

/

Анкилостомиды

/

Власоглав

!

Геогельментоздарєа жатады:

/

Сосальщики

/

Ленточные

/

Трихинеллы

/

Филярии

/

+Аскаридоз

!

Гельментоздардыѕ эпидемиологиялыќ жіктемесі:

/

+Биогельментоз

/

Гидрогельментоз

/

Аэрогельментозы

/

Токсигельментоз

/

Фотогельментоз

!

Ќатынастыќ гельминтоздарєа жатады:

/

Филярии

/

Аскаридоз

/

+Энтеробиоз

/

Острица

/

Анкилостомиды

!

Адам аєзасына гельментоз факторыныѕ јсері:

/

+механикалыќ јсер

/

химиялыќ јсер

/

биологиялыќ јсер

/

ферментативті јсер

/

гормональді јсер

!

Гельменттер диагностикасы:

/

+клиникалыќ мјліметтер

/

вирусологиялыќ зерттеу

/

микробоилогиялыќ зерттеу

/

биохимиялыќ зерттеу

/

зјрде жўмыртќалардыѕ аныќталуы

!

Гельментоздардыѕ жедел фазасында байќалмайды :

/

ќызба

/

+тері жамылєысындаєы ќышымалы бґртпе

/

паразиттіѕ орналасќан жеріндегі пайда болатын симптоматика

/

жїрек, бауыр жјне таєы басќа мїшелердегі аллергиялыќ

/

буындардаєы ауырсыну

!

Ќантышќаќтыѕ аєымына ќарай мына тїрлерін ажыратады:

/

генерализденген тїрі

/

локализденген тїрі

/

+бактерия тасмалдаушы

/

созылыѕќы тїрі

/

интестиснальді

!

6 жасар бала ауылдыќ ауруханада ем ќабылдауда. Шаєымдары: дене ќызуыныѕ 37,5 градусќа кґтерілуі, јлсіздік, тјбеті тґмен, ќўсу, оѕ жаќ ќабырєа астыныѕ ауырсынуы. Ќарау кезінде: тері жамылєысы жјне кґзініѕ склерасыныѕ сарєаюы, бауырдыѕ ќабырєа астынан 4 см ўлєаюы, зјрініѕ ќою ќызыл тїске енуі,їлкен дјретініѕ тїссізденуі. Иммуноферментативті анализде вирусты гепатит А-єа IgM аныќталєан. Тимді емді таѕдаѕыз:

/

+ем-дјм

/

гормонотерапия, витаминотерапия

/

плазмофарез, гемосорбция

/

гепатопротекторларды ќолдану

/

ферменттік препараттарды ќолдану

!

Вирусты гепатит А мен контактіде болєан 15 жастаєы бўрын гепатитпен ауырмаєан оќушыда баќылаудыѕ 4-ші кїнненде јлсіздік, дене ќызуыныѕ кґтерілуі, 38,20С , тјбетініѕ тґмендеуі мазалаєан. Вирусты гепатиттіѕ алєашќы кезеѕіне кїдік туды. Ќандай биохимиялыќ анализ гепатиттіѕ ерте кезеѕдерін аныќтауєа кґмектеседі.

/

протромбинді индекс

/

холестерин деѕгейі

/

несеп нјрі деѕгейі

/

+АлаТ

/

ќанныѕ  белоеты фракциялары

!

Науќас 20 жаста, дјрігерге ауруыныѕ 5-ші кїні мынадай шаєымдармен келген. Дене ќызуыныѕ кґтерілуі 1-ші кїннен басталєан, јлсіздік, шаршаєыштыќ, тамаєыныѕ жыбырлауы, жґтелу мазалаєан. Ґздігінен аспирин, сульфадимезин ќабылдаєан. Ауруыныѕ 4-ші кїні эпигастрии аймаєыныѕ ауырсынуы, жїрегініѕ айнуы, тамаќќа мїлдем тјбетініѕ болмауы, зјр тїсініѕ ќызаруы ќосылєан. Обьективті: науќас делсал, бозгылттанєан, склерасыныѕ жјне кґзге кґрінітін шырышты ќабаттарыныѕ сарєыштануы, бауыр ќабырєа доєасынан 1 см тґмен, ЖСС-64 рет мин, АЌЌ-100/60ммсбб. Диагностикаєа бірінші ќадам жасалатын дигноз тїрлерін аныќтаѕыз.

/

жалпы ќан анализі

/

амилаза жјне ќандаєы ќант мґлшері

/

+ќанныѕ биохимиялыќ анализін зерттеу.

/

ќанды бактерологиялыќ егу

/

Ќанды гелминттерге зерттеу

!

6 жасар бала ауылдыќ ауруханада ем ќабылдауда. Шаєымдары: дене ќызуыныѕ 37,5 градусќа кґтерілуі, јлсіздік, тјбеті тґмен,ќўсу, оѕ жаќ ќабырєа астыныѕ ауырсынуы. Ќарау кезінде: тері жамылєысы жјне кґзініѕ склерасыныѕ сарєаюы, бауырдыѕ ќабырєа астынан 4 см ўлєаюы, зјрініѕ ќою ќызыл тїске енуі,їлкен дјретініѕ тїссізденуі. Иммуноферментативті анализде вирусты гепатит А –єа IgM аныќталєан. Тимді емді таѕдаѕыз

/

+ем-дјм

/

гормонотерапия, витаминотерапия

/

плазмофарез, гемосорбция

/

гепатопротекторларды ќолдану

/

ферменттік препараттарды ќолдану.

!

Сальмонеллездіѕ гастроинтестинальді формасына мынадай тїрлері жатады.

/

+гастититтік

/

септикалыќ

/

гастроилиоцекальдык

/

гастромезенхималыќ

/

колиттік

!

Сальмонеллездіѕ асќазан ішектік формасында нјжіс сипаттамалары:

/

+кґпмґлшерде, нјжіс массасымен

/

ќан шырыш араласќан тїрде

/

ќоныр тїсті ботќа тјріздес

/

«кїріш ќайнатпасы» тјріздес

/

«малина желесі» тјріздес

!

Вирусты гепатит «В»-ныѕ диагностикалыќ клиника-зертханалыќ кґрінісі:

/

Аурудыѕ жедел басталуы;

/

+Сарєаю кезіндегі интоксикация;

/

Диастазаныѕ жоєарылауы;

/

Тікелей емес билирубинніѕ жоєарылауы

/

Анти- HAVJgМ аныќталуы

!

Ауруханаішілік салмонеллездіѕ ґршуіне тјн:

/

Жасырын аєымы

/

+Ауыр аєымы

/

Созылмалы аєымы

/

Вирулентті аєымы

/

Резистентті аєымы

!

Вирусты гепатит «В»-ныѕ жедел кезеѕінде аурудыѕ диагностикалыќ маркерлері:

/

+ќанда HBsAg болуы

/

ќанда HBсAg болуы

/

анти-HBеJgG болуы

/

HBV ДНК-полимеразаныѕ аныќталуы

/

HBV РНК-полимеразаныѕ аныќталуы

!

Дизентерияныѕ гастроэнтериялыќ тїрініѕ алєашќы кезеѕіне тјн

/

ішек парезі, анустыѕ їѕіреюі

/

+ќан жјне шырыссыз іштіѕ кґп мґлшерде ґтуі

/

перфоративті перитонит

/

инфекциялыќ-токсикалыќ шок

/

мґлдір шырысты бґліністердіѕ болуы

!

18 жастаєы студент, ауылдыќ ауруханаєа келесі шаєымдармен келіп тїсті: јлсіздік, жиі ќўсу,їлкен дјретініѕ жиілеуі. Ауруы жедел басталєан. Сол кїні таѕертеѕ таѕєы асќа ет ќосылєан бјліш жеген. Объективті: Жалпы жаєдайы орташа ауырлыќта, субфебрильі дене ќызуы, науќас санасында, тері жамылєысы бозєылт кґкшілдеімен,т жабысќан термен, тері тургоры тґмендеген. бет келбеті кґзі шїѕірейген, тілі ќўрєаќ аќ жабындымен ќапталєан, даусы ќарлыќќан, тамыр соєысы жиіленген, гипотония. Ґкпеде ќатаѕ тыныс, сырлдары жоќ іші ауырсынусыз, їлкен дјреті жиі, кґп мґлшерде, сасыќ иісті, сулы, жасыл тїсті. Зјр шыєару еркін, олигоурия. Науќасќа Сальмонеллез. Жедел гастроэнтериторта ауырлаќ формасы ќойылды.Жїргізілетін емді неден бастау керек?

/

+асќазанды жуу

/

нитрофуран ќатарындаєы препараттарды ќабылдау

/

оральді регидротациялыќ терапия

/

ќан алмастырєыш препараттарды таайындау

/

стеройдты емес ќабынуєа ќарсы препараттарды ќабылдау

!

Ќантышќаќтыѕ аєымына ќарай мына тїрлерін ажыратады.

/

генерализденген тїрі

/

локализденген тїрі

/

+бактериятасмалдаушы

/

созылыѕќы тїрі

/

септикалыќ тїрі

!

Ќазіргі заманєы гельментке ќарсы препараттар ќатарына жатпайды:

/

Левамизол

/

Тиабендазол

/

Пирантел

/

+Метронидазол

/

Празиквантель

!

АЌТЌ вибрионы келесі ќўрамнан тўрады:

/

+Ќайтымды  транскриптаза

/

РНК, ДНК

/

гликопротеины кд 4, кд 10, кд 16,

/

амноќышќылдар

/

гормондар

!

АЌТЌ-ныѕ эпидемиологиялыќ ќауіпті концентрациясы келесі биологиялыќ сўйыќтыќта болмайды

/

Ќанда

/

Спермада

/

+Нјжісте

/

Ана сїтінде

/

Ќынап бґліндісінде

!

АЌТЌ келесі жолдармен беріледі:

/

+Ана сїтін емген балаєа инфицирленген анасынан

/

Тўрмыстыќ ќатынаста

/

Ауа-тамшы жолмен

/

Инфицирленген анадан баласына кїтім кезінде

/

Трансмиссивті жолмен

!

АЌТЌ келесі жолдармен берілмейді:

/

+Тўрмыстыќ ќатынас жолымен

/

Трансплантация жолымен

/

Жыныстыќ жолмен

/

Трансплацентарлы жолмен

/

Парентеральді жолмен

!

Бірінші типтегі ќарапайым ўшыќ бґртпесініѕ еѕ жиі орналасатын жері

/

+Ерінніѕ ќызыл иегі

/

гениталии

/

анус

/

ќўрсаќ терісі

/

тырнаќта

!

АЌТЌ жўќпасыныѕ біріншілік белгілеріне тјн емес:

/

Мононуклеозтјрізді синдром

/

Ќызба

/

Экзантема

/

+Аутоиммунды гепатит

/

Энцефалит

!

АЌТЌ жўќпасымен ауырєан науќастарда лимфа тїйіні:

/

Пальпация кезінде флюктуация, ауырсынумен

/

Тїйін їстінде терініѕ гиперемиялануы

/

Терімен жанасќан

/

3см жјне одан да ўлєаюы

/

+Ауырсынусыз, тыєыз –эластикалыќ консистенциялы

!

Оппортунистикалыќ жўќпаєа жатпайды:

/

кандидоз

/

+иерсиниоз

/

жайылмалы ўшыќ

/

пневмоцистті пневмония

/

цитомегаловирусты жўќпа

!

Цитомегаловирустыѕ берілу жолдары

/

+ауа-тамшылы жол

/

жјндіктер шаєу арќылы

/

сулы жол

/

трансмиссивті жол

/

белгісіз жол

!

АЌТЌ жўќпасын дјлелдеу їшін келесі јдістер ќолданады:

/

вирусологиялыќ

/

серологиялыќ

/

биологиялыќ

/

+микроскопиялыќ

/

генетикалыќ (ПЦР)

!

АЌТЌ-жўќпасын аныќтауєа клиникалыќ кґрсетпесі жоќ белгілер:

/

Созылмалы  диарея

/

Ўзаќ аєымды  пневмония

/

Бір ай кґлеміндегі белгісіз ќызба

/

саркома Капоши

/

+іріѕді лимфаденит

!

Бірінші жјне екінші типтегі ќарапайым ўшыќтыѕ берілу жолдары

/

фекальді-оральді жолы

/

+вертикальді жол

/

шіркейлердіѕ шаєуы арќылы

/

трасмиссивті жол

/

таєам арќылы

!

Биогельментоздарєа жатады;

/

+Филярии

/

Аскаридоз

/

Энтеробиоз

/

Острица

/

Анкилостомид

!

Геогельментоздарєа жатады;

/

Сорєыштар

/

Жіпшелілер

/

Трихинеллар

/

+Анкилостомиды

/

Энтеробиоз

!

Гельментоздардыѕ эпидемиологиялыќ жіктемесі:

/

+Биогельментоз

/

тўрмыстыќ гельминтоздар

/

Аэрогельментоз

/

Токсигельментоз

/

Фотогельментоз

!

Ќатынастыќ гельментоздарєа жатады:

/

+Гименолепидоз

/

Трихинеллы

/

Филярии

/

Острица

/

Анкилостомиды

!

Гельментоздардыѕ адам аєзасына јсер ету факторы:

/

+Сенсибилизидеуші јсер ету

/

Физикалыќ јсер ету

/

Химиялыќ јсер ету

/

Биологиялыќ јсер ету

/

Ферментативті јсер ету

!

Гельминтоздардыѕ диагностикасы:

/

+Нјжісте ќўрт жўмыртќасын аныќтау

/

Вирусологиялыќ зерттеу

/

Микробоилогиялыќ зерттеу

/

Биохимиялыќ зерттеу

/

Зјрде ќўрт жўмыртќасын аныќтау

!

Тері-кілегейлі формадаєы ќарапайым ўшыќ жўќпасымен ауырєан науќаста, бактериальді-вирусты аралас жўќпаныѕ асќынуы белгілері

/

+Интоксикации белгілерініѕ кїшеюі

/

Интоксикация белгілерініѕ ќалыптасуы

/

Тері жамылєысыныѕ бозєылттануы

/

Лейкопенияныѕ кїшеюі

/

Лимфоцитоздыѕ кїшеюі

!

АЌТЌ жўќпасы кезінде еѕ жоєарєы эпидемиологиялыќ ќауіптілігі бар;

/

Сілекей

/

Бронх   сўйыќтыєы

/

+Вагинальді бґлінді

/

Кґз жасы

/

Жўлын сўйыќтыєы

!

«Везикулезді экзантема» синдромымен ґтетін ќарапайым герпестіѕ с салыстырмалы диагностикасы

/

+желшешек

/

скарлатина

/

ќызылша

/

іш сїзегі

/

геморрагиялыќ васкулит

!

АЌТЌ-жўќпасы кезіндегі алєашќы белгілер сатысын кґрсет:

/

+Екіншілік ауруы бар жедел жўќпа

/

Латентті сатысы

/

Ґршімелі дене салмаєын жоєалту сатысы

/

Кахексия сатысы

/

Терминальді сатысы

!

Ўшыќ вирусыныѕ патогенетикалыќ терапиясы

/

+Дезинтоксикациялыќ терапия

/

Вирусќа ќарсы терапия

/

Антибактериальді  терапия

/

Саѕырауќўлаќќа ќарсы  терапия

/

Дегидратационды терапия

!

АЌТЌ-ны жўќтыру кґзі болуы мїмкін емес:

/

Сексуальд партнердіѕ венералогиялыќ аурулармен ауыруы

/

Жыныстыќ партнер

/

Сјби їшін анасы

/

+Ретровирусты жўќтырєан, ќўстар

/

гомосексуалисттер

!

Бактериялармен шаќырылады

/

тўмау

/

гепатит С

/

+ сальманеллез

/

герпесинфекциясы

/

гепатит В.

!

Цитомегаловирустыѕ анадан балаєа берілу жолы

/

Берілмейді

/

Бала кїтімі кезеѕінде

/

Фекальді оральді

/

+Вертикальді

/

трансмиссивті

!

Цитомегаловирусты жўќпа активтілігініѕ лабораторлы маркеры

/

Сілекей жјне зјрдегі ЦМВ ДНК-сы

/

ЦМВ-єа тґмен тўраќты IgG титрі (индекс авидности 90%)

/

ЦМВ-єа жоєары тўраќты IgG титрі

/

Сілекей жјне зјрдегі ЦМВ РНК-сы

/

+ЦМВ-єа Ig G

!

Цитомегаловирус жўќпасыныѕ этиотропты емі

/

Ралтегравир

/

Зидовудин

/

Занамивир

/

Осельтамивир

/

+виферон

!

Бактериялармен шаќырылады

/

гепатит А

/

Энтеробиоз

/

Тениоз

/

+Холера

/

Гепатит В

!

Вирустармен шаќырылады

/

дизентерия

/

+желшешек

/

Сальмонеллез

/

Актинамикоз

/

эхинакоккоз

!

Вирустармен шаќырылмайды

/

герпетичес инфекция

/

цитомегаловирусты  инфекция

/

Гепатит Д

/

гепатитС

/

+батулизм

!

Ќарапайым ўшыќтыѕ лабораторлы диагностикасындаєы иммуноферментті анализ јдісініѕ маќсаты

/

спецификалыќ IgЕ класты антиденені аныќтау

/

спецификалыќ IgА класты антиденені аныќтау

/

+спецификалыќ IgM+IgG класты антиденені аныќтау

/

спецификалыќ IgА+ IgЕ класты антиденені аныќтау

/

герпес инфекцисын аныќтау

!

Халық арасындағы туберкулез бойынша медициналық қатерлi топқа жататындар:

/

ісікті аурулар

/

ишемия аурулары

/

жалғыз бастылар

/

гипертония аурулары

/

+өкпенiң созылмалы бейспецификалық аурулары

!

ДОТС стратегиясы бойынша өкпе туберкулезiн анықтаудың негiзгi бактериологиялық әдiстері:

/

жалпы қан анализi

/

жалпы зәр анализi

/

биохимиялық анализ

/

+науқастың қақырығын лабораторлық жануарларға жұқтыру

/

гистологиялық зерттеу

!

Өкпе туберкулезiн сәулелiк анықтау әдiстерiне жатады:

 /

+флюорография

/

қақырықты бактериологиялық тексеру

/

туберкулезге қарсы антиденелердi анықтау

/

туберкулинді диагностика

/

қанды қоректi ортаға егу

!

Туберкулез кезiндегi қосымша тексеру әдiстерiнiң негiзгiлерi:

/

флюорография

/

+өкпе рентгенографиясы

/

бронхография

/

электрорентгенография

/

ангиография

!

Өкпе туберкулезiн зерттеуде клиникалық минимумға жатады:

/

бронхография

/

+бактериоскопия

/

қанды қоректi ортаға егу

/

электрорентгенография

/

иммунды статусты анықтау

!

Қақырықты туберкулез микобактериясына бактериоскопиялық зерттеуді қажет ететін халық тобы:

/

жедел аурулары бар науқастар

/

тасымалдауға келмейтін науқастар

/

онкологиялық науқастар

/

+2 екі аптадан астам уақыт жөтелі бар науқастар

/

мал шаруашылығы мамандары

!

Халық арасында 2 ТБ Манту сынамасының папула көлемi ...болғанда гиперергиялық деп есептелінедi.

/

4 мм 

/

5мм

/

10 мм

/

12 мм

/

+15 мм

!

Мектепте бірінші сынып оқушыларына туберкулезге қарсы екпе жүргізілді. БЦЖ вакцинациясы мен ревакцинациядан кейінгі жиі кездесетiн асқынулар:

/

булла

/

фиброз

/

пустула

/

эритема

/

+келлоидтi тыртық

!

Туберкулезді менингитпен ауырған науқастың ликворынде болатын өзгерістер:

/

белоктың құрамы 0,033г/л

/

белоктың құрамы төмендейді

/

1 мм 400-600 клетка, нейтрофильдi          

/

қант құрамы жоғарылайды

/

+қант құрамы төмендейдi

!

Туберкулезді менингит үрдісіндегі менингеалды симптом белгілері:

/

қан түкіру

/

кахексия

/

кеудеде ауырсыну

/

+Кернинг симптомы

/

дауысының қарлығуы

!

Құрғақ плевриттің клиникалық сипаты...

/

дене қызуының 38-39 ға дей жоғарылауы

/

қанды қақырық

/

+плевра үйкеліс шуы

/

плевральді қуыста экссудаттың жиналуы

/

зақымданған аймаққа медиастенумнің ығысуы

!


Дата добавления: 2018-05-09; просмотров: 2617; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!