Забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішень адміністративного суду 

Особам, які беруть участь у справі, а також особам, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси чи обов'язки, забезпечується право на апеляційне та касаційне оскарження рішень адміністративного суду у випадках та порядку, встановлених Кодексом адміністративного судочинства.

 

Обов'язковість судових рішень

 

Судове рішення, яким закінчується розгляд справи в адміністративному суді, ухвалюється іменем України. Постанови та ухвали суду в адміністративних справах, що набрали законної сили, є обов'язковими до виконання на всій території України. Невиконання судових рішень тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

 

Мова, якою здійснюється адміністративне судочинство

 

Адміністративне судочинство здійснюється державною мовою. Особи, які беруть участь у справі та не володіють або недостатньо володіють державною мовою, мають право користуватися рідною мовою або мовою, якою вони володіють, а також послугами перекладача в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства .

Судові документи складаються державною мовою.

 

Компетенція адміністративних судів щодо вирішення адміністративних справ

 

Компетенція адміністративних судів поширюється на:

 

  1. спори фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності;
  2. спори з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби;
  3. спори між суб'єктами владних повноважень з приводу реалізації їхньої компетенції у сфері управління, у тому числі делегованих повноважень, а також спори, які виникають з приводу укладання та виконання адміністративних договорів;
  4. спори за зверненням суб'єкта владних повноважень у випадках, встановлених законом;
  5. спори щодо правовідносин, пов'язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму.

 

Компетенція адміністративних судів не поширюється на публічно-правові справи:

 

  1. що віднесені до юрисдикції Конституційного Суду України;
  2. що належить вирішувати в порядку кримінального
  3. судочинства;

 

  1. про накладення адміністративних стягнень;
  2. щодо відносин, які відповідно до закону, статуту (положення) об'єднання громадян віднесені до його внутрішньої діяльності або виключної компетенції.

 

Предметна підсудність адміністративних справ

 

Місцевим загальним судам як адміністративним судам підсудні:

- адміністративні справи, у яких однією зі сторін є орган чи посадова особа місцевого самоврядування, посадова чи службова особа органу місцевого самоврядування, крім тих, які підсудні окружним адміністративним судам;

- усі адміністративні справи з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень у справах про притягнення до адміністративної відповідальності.

 

Окружним адміністративним судам підсудні адміністративні справи, у яких однією зі сторін є орган державної влади, інший державний орган, орган влади Автономної Республіки Крим, їх посадова чи службова особа, крім справ з приводу їхніх рішень, дій чи бездіяльності у справах про адміністративні проступки. Справи щодо оскарження дій або бездіяльності посадових чи службових осіб місцевих органів виконавчої влади розглядаються і вирішуються місцевим загальним судом як адміністративним судом або окружним адміністративним судом за вибором позивача.

 

Вищому адміністративному суду України як суду першої і останньої інстанції підсудні справи:

- щодо встановлення Центральною виборчою комісією результатів виборів або всеукраїнського референдуму;

- щодо скасування реєстрації кандидата на пост Президента України.

 

 У разі невизначеності Кодексом адміністративного судочинства предметної підсудності адміністративної справи така справа розглядається місцевим адміністративним судом за вибором позивача.

 


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 217; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!