Робота2. Одержання гліцерату міді (ІІ).В пробірку внести 2-3 краплі 0,2 М розчину гідроксиду натрію і 5% розчину сульфату міді. Спостерігаємо за випаданням блакитного драглистого осаду гідроксиду міді (ІІ). У ту саму пробірку добавити 1-2 краплі гліцерину, збовтати. Що спостерігається? Записати рівняння реакції.

 

Робота 3.Реакція фенолу з хлоридом заліза.

У пробірку внести 3 краплі розчину фенолу і додати 1 краплю 0,1 н розчину хлориду заліза (ІІІ). Що спостерігаємо? Записати рівняння реакції та назвати одержаний продукт. Це якісна реакція на фенол! Де використовується дана реакція?

До одержаного розчину додати 1 краплю 2 н соляної кислоти. Що відбувається. Чому? Записати рівняння реакції.

 

Робота 4. Порівняння основних властивостей амінів.

Написати структурні формули  метиламіну, диметиламіну, три метиламіну, аніліну. Вказати характер замісників, розчинність їх у воді і розставити ці речовини в порядку зростання їх основності.

 

Література:

1. Ю.І. Губський. Біоорганічна хімія. Київ, «Вища школа», 1997, с.16-28, 50-55.

2. Тюковкіна Н.А., Бауков Ю.И., «Биоорганическая химия» - М., Медицина, 1991, с. 16-28.

3. Черних В.П., Зименковський Б.С., Гриценко І.С. Органічна хімія. Харків. «Основи», 1996. Книга1.

 


Дата добавления: 2018-05-09; просмотров: 552; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!