Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен засвоїти студент при підготовці до заняттяМІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ

 

           „ЗАТВЕРДЖЕНО”

                  на методичній нараді

                              кафедри загальної хірургії №1

                             

 

          Завідувач кафедри

                                   Професор __________О.І. Дронов

                                 „_____”______________2007р.

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО ПРАКТИЧНОГО (СЕМІНАРСЬКОГО) ЗАНЯТТЯ

 

 

 

 

Навчальна дисципліна загальна хірургія
Модуль №   1
Змістовний модуль № 1
Тема заняття №2 Організація роботи в чистій перев'язочній. Десмургія, перев'язочний матеріал. Типові бинтові пов'язки. Пов'язки на глову, шию, грудну клітку. Догляд за хворими, оперованими на глові, шиї, грудній клітці
Курс  
Факультет II, III медичні, ФПЛЗСУ, медико психологічний

 

 

                                                           Київ 2007


1. Актуальність теми:

Ознайомлення студентів з структурою, побудовою, обсягом хірургічної допомоги в умовах перев'язочних гнійного та чистого хірургічних відділень, опанування навичок догляду за хворими в перев'язочних сприяє розробці комплексу профілактичних норм інфікування хірургічних ран. Пошкодження грудної клітини відносяться до розряду важких пошкоджень, які досить часто супроводжуються летальними наслідками. Вони відрізняються великою різноманітністю клінічної картини, потребують, як правило, надання екстремальної допомоги, іноді в екстремальних умовах. Зустрічаються надзвичайно часто як в мирний час, так і в військовий час. Тому знання діагностики та загальних принципів надання допомоги хворим з пошкодженнями грудної клітини необхідно лікарю будь якого фаху, особливо хірургам, що і робить необхідність вивчення цієї теми надзвичайно актуальною.

2. Конкретні цілі:

> Аналізувати організацію роботи хірургічного стаціонару;

> Пояснювати місце та задачі які стоять перед функціональною одиницею хірургічного відділення - чистою перев'язочною;

> Запропонувати студентам ознайомитись з побудовою, оснащенням, санітарними вимогами до чистої перев'язочної та організації їх роботи;

> Класифікувати антисептики по групах, підгрупах;

> Проаналізувати ризики виникнення ускладнень при недотриманні
правил асептики та антисептики при роботі в чистій перев'язочній;

> Скласти план щоденних перев'язок в залежності від обсягу оперативних втручань та ступеню важкості післяопераційних хворих.

> Оволодіти технікою накладання типових пов’язок при пошкодженнях грудної клітини, шиї та голови.

Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція)

Студент повинензасвоїти методику обстеження хворих з пошкодженнями грудної клітки, голови, шиї, а також познайомитись із загальними принципами лікування подібних хворих. Мати уявлення:

- про загальну та місцеву реакцію організму на хірургічне втручання

- про неспецифічну резистентність організму

- види дренажів черевної порожнини та підшкірки

- приготувати набір інструментарю та перев'язочного матеріалу для

перев'язки

- надати першу невідкладну допомогу при колапсі, шоці, знепритомленні, кровотечі

- знезаразити використаний інструмент після перев'язки різних груп хворих

- як виконувати поточну, щоденну, генеральну санітарну обробку перев'язочної

Студент повинен знати:

- основи асептики та антисептики;

- можливі загальні і місцеві ускладнення хірургічних втручань;

- перебіг раньового процесу;

- різні види пов'язок, які застосовують в чистій хірургії;

- побудову та режими роботи перев'язочних чистої та гнійної хірургії;

- оснащення перев'язочних

- про анатомо-фізіологічні особливості будови шкіри

- особливості транспортування хворих в перев'язочну

- санітарно-гігієнічні норми чистої перев'язувальної, гнійної перев'язувальної

- обсяг хірургічних втручань в перев'язочних

- класифікацію антисептиків

- види дренажів черевної порожнини та підшкірки

- основи десмургії. Види та класифікації різних типів пов' язок

- Студент повинен вміти:

- транспортувати хворих в перев'язочну;

- укладати хворого на перев'язочному столі відповідно до зони виконання перев'язки

- обробити руки для виконання перев'язки

- вміти одягати стерильний халат

- приготувати набір для промивання дренажів

- приготувати набір для виконання перев'язок
Опанувати практичні навички:

1. Налагодити освітлення перев'язувального поля

2. Оволодіти методами транспортування хворих в перев'язочний кабінет (ліжка, крісла-каталки, каталки)

3. Виконувати перев'язки

4. Промивати дренажі

5. Методи накладання пов' язок при пошкодженнях різних ділянок тіла

Завдання для самостійної праці під час підготовки студентів до

Заняття

Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен засвоїти студент при підготовці до заняття

Термін Визначення
Асептика Комплекс засобів та організаційних методів спрямованих на попередження потрапляння мікроорганізмів в рану
Антисептика Комплекс засобів та організаційних методів спрямованих на боротьбу з існуючою інфекцією в рані
Перев'язочна Приміщення, кімната яка по санітарним нормам має підлогу та стіни покриті кафелем, столи покриті масляним білилом для миття та сан.обробки
Антисептичні засоби Хімічні - галогени -1 СІ окисники - Н2Ог; КМО4 барвники - метиленовий синій спирти - 70°, 96° солі важких металів - луги, кислоти

Теоретичні питання по темі

1. Перерахувати функціональні приміщення хірургічного відділення

2. Побудова та обладнання перев'язочної чистого хірургічного відділення

3. Об'єм хірургічної допомоги в перев'язочній

4. Особливості будови шкіри та підшкірної клітковини

5. Методи транспортування хворих

6. Санітарно-гігієнічні норми перев'язочного кабінету

7. Хірургічний інструментарій перев'язочного кабінету

8. Класифікація пов'язок

 

- клейові

- бинтові

- спеціальні

- пластирні

9. Види дренажів:

- трубчастий

- перчаточний

- комбінований

- «сигара»

10. Перерахувати посуд, в якому замочують використаний матеріал та
інструмент під час перев'язок

11. Перерахувати основні правила накладання пов' язок


Дата добавления: 2018-05-09; просмотров: 84; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ