Література. Л4 (ст.44–47); Л5 (ст.52–62)МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРИВОРІЗЬКИЙ КОЛЕДЖ

НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

 

Астрономія

Навчальний посібник

для всіх спеціальностей І курсу відділення «Загальноосвітніх дисциплін»

 

  Склав викладач: Тарадуда А.С.
  Конспект обговорений на засіданні циклової комісії природничих дисциплін
  Протокол № 2 від 20.09.2010р
  Голова комісії ________ Тарадуда А.С.

 

 

 

 

Кривий Ріг

2010–2011н.р.


Астрономія: Навчальний посібник для курсантів І курсу всіх спеціальностей відділення «Загальноосвітніх дисциплін». – Кривий Ріг, ККНАУ,  2011рік – 90стор.

 

 

Навчальний посібник складений відповідно до програми дисципліни «Астрономія», за новітньою методикою подання матеріалу.

До кожної лекції визначено план, та питання для самоконтролю. Також наведений перелік літератури.  Посібник містить перелік тем рефератів, тематичні кросворди та перелік питань до заліку.

Навчальний посібник призначений для курсантів усіх спеціальностей.

Затверджено на засіданні циклової комісії «Природничих дисциплін». Протокол №2 від 20.09.2010р

 

 

Укладач: А.С. Тарадуда, викладач ККНАУ
Рецензент: В.І. Усіченко, заст. нач. коледжу з НВР, викладач – методист, член АГТ при РАН

 


РОЗДІЛ І. Предмет астрономії. Методи і засоби астрономічних спостережень. Небесна сфера. Рух світил на небесній сфері.

ЛЕКЦІЯ №1

Тема. Предмет астрономії. Її розвиток і значення в житті суспільства. Короткий огляд об’єктів дослідження в астрономії.

План лекції.

1. Астрономія, як наука.

2. Значення астрономії

3. Відомі астрономи світу

Література. Л4 (ст. 5–11); Л5 (ст. 7–14).

Астрономія, як наука.

Астрономія — наука, що вивчає рух, будову, походження і розвиток небесних тіл та їх систем. Це слово походить від двох грецьких слів «астрон» — світило, зоря і «номос» — закон.

Основа астрономії — спостереження. Астрономічні спостереження мають низку особливостей:

Ø астрономічні спостереження пасивні відносно об'єктів, що вивчаються. Немає можливості активно впливати на небесні тіла і ставити досліди, як в інших природничих науках.

Ø спостереження за небесними тілами та їх рухом проводяться із Землі, яка сама перебуває в русі — обертається навколо своєї осі і навколо Сонця. Вигляд неба для спостерігача змінюється протягом року і залежить від того, в якому місці Землі перебуває спостерігач.

Ø відстань між об'єктами на небі вимірюється в кутових величинах.

Сучасна астрономія поділяється на окремі дисципліни:

Ø Астрометрія розробляє методи вимірювання положень небесних світил і кутових відстаней між ними.

Ø Небесна механіка вивчає динаміку руху небесних тіл.

Ø Астрофізика вивчає фізичну природу, хімічний склад та внутрішню будову зір.

Ø Зоряна астрономія досліджує будову нашої Галактики та інших зоряних систем.

Ø Космогонія вивчає походження і розвиток небесних тіл.

Ø Космологія – наука про розвиток Всесвіту загалом (від грецького «космос» – Всесвіт, і «логос» – учення).

Значення астрономії

1. Використовується для задоволення практичних потреб людства – орієнтування на місцевості, календар, астронавігація в мореплавстві, авіації та космонавтиці.

2. Світоглядна роль – усвідомлення людьми положення Землі у Всесвіті, пізнання законів, за якими рухаються та розвиваються космічні об'єкти.

3. Збагачує важливими даними інші науки (фізику, хімію), проводить дослідження речовин у станах, яких неможливо досягти на Землі.

4. Вивчення законів небесної механіки, що використовуються для визначення руху космічних апаратів.

Запитання для самоконтролю:

1)  Що є предметом вивчення астрономії?

2)  У чому полягає особливість астрономії як науки?

3)  Назвіть імена видатних астрономів.

4)  У чому полягає практичне застосування астрономії?

5)  Чому астрономію називають всехвильовою наукою?

ЛЕКЦІЯ №2–3

Тема. Методи та засоби астрономічних досліджень. Випромінювання небесних світил. Принцип дії та будова оптичного та радіотелескопа. Астрономічні спостереження. Сучасні наземні й космічні телескопи.

План лекції.

1.Методи та засоби астрономічних спостережень

2.Види та принципи дії телескопів.

3.Обсерваторії світу.

4.Області спектру максимальної інтенсивності астрономічних об’єктів

Література. Л4 (ст.44–47); Л5 (ст.52–62)


Дата добавления: 2018-05-09; просмотров: 113; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!