С. Пообіцяти розібратися в суті конфлікту, і при відсутності грубих порушень в діяльності лікаря, переконати матір , що цей лікар вилікує її дитину.Тема 1 Ватіант 1

 

1. Виберіть невірне твердження стосовно обов`язків медичної сестри педіатричного стаціонару:

А. Виконує всі призначення лікаря.

В. Повідомляє лікаря про стан здоров`я дітей.

С. Навчає дітей та їх батьків правилам особистої гігієни.

D. Проводить аускультацію та перкусію хворих.

 

2. Під час першого допологового патронажу медична сестра :

А. З`ясовує стан здоров`я вагітної, запрошує у школу матерів.

В. Уточнює терміни пологів та адресу, по якій буде жити родина.

С. Навчає вагітну техніці масажу молочних залоз.

D. Дає рекомендації щодо організації куточка новонародженого.

 

3. Який підрозділ не належить до структури дитячої поліклініки?

А. реєстратура

В. приймальне відділення

С. діагностичне відділення

D. кабінети педіатрів

 

4. Дії медсестри у разі відмови щойно госпіталізованою дитиною випити ліки:

А. Запропонувати пізніше.

В. Налякати, сказавши, що тоді потрібно буде зробити укол.

С. Доповісти лікарю.

D. Спробувати спокійно переконати дитину.

 

5. При госпіталізації дитини 6 років з г. бронхітом мати наполягає на перебуванні її разом з дитиною. Дії медсестри:

А. Дозволити сумісне перебування у стаціонарі.

В. Рекомендувати звернутися за дозволом до головного лікаря.

С. Запропонувати звернутися до дільничного педіатра за лікарняним листом і після того залишатися у стаціонарі.

D. Провести бесіду, переконати матір та умовити дитину.

6.  Епікризи для дітей декретованого віку мають бути в:

А. Стаціонарному журналі.

В. Медичній картці стаціонарного хворого.

С. Іісторії розвитку дитини

D. Журналі відвідування кабінету здорової дитини.

 

7. Інформація про проведення профілактичних щеплень знаходиться в:

А. Історії хвороби дитини.

В. Карті профілактичних щеплень.

С. Стаціонарному журналі

D. Журналі обліку інфекційних хворих.

 

8. Епікриз хвороби має бути в:

А.Стаціонарному журналі.

В. Медичній карті стаціонарного хворого.

С. Історії розвитку дитини.

D. Статистичній карті.

9. В якому медичному закладі не надається лікувально-профілактична допомога дітям?

А. дитяча поліклініка

В. дитяча стаціонарна лікарня

С. жіноча консультація

D. дитяче відділення пологового будинку

 

10. Інформація про проведення щеплень заноситься :

А. В історію розвитку дитини.

В. В медичну карту стаціонарного хворого.

С. В журналі обліку інфекційних хворих.

D. В стаціонарний журнал.

 

11. Які заклади освіти та соціального забезпечення не приймають участі у лікувально-профілактичній  допомозі дітям?

А. дитячі будинки

В. школи

С. школи-інтернати

D. школи мистецтв

12. Який підрозділ належить до відділення відновного лікування?

А. рентген-кабінет

В. лабораторія

С. функціональної діагностики

D. фізіотерапевтичний

Тема 1 Варіант ІІ

 1. Хто заповнює “Журнал прийому хворих”?

А. Лікар.

В. Медична сестра прийомного покою.

С. Молодший медичний персонал.

D. Медична сестра відділення.

 

2. Що відноситься до об`єктивних причин лікарських помилок:

А. Недостатня кваліфікація лікаря.

В. Неповнота збору анамнезу.

С. Недостатнє обстеження хворого.

D. Відсутність можливості проведення спеціальних обстежень.

 

3. Ятрогенія – це:

А. Наслідки неправомірних дій медичних працівників.

В. Відхилення у стані хворого, які обумовлені необгрунтованими заключеннями.

С. Лікарська хвороба.

D. Небажані або несприятливі наслідки профілактичних і терапевтичних втручань або процедур, які призводять до порушення функції організму, обмеження звичної діяльності, інвалідізації і смерті.

4. Який основний медичний документ стаціонару?

А. Журнал прийому хворих.

В. Медична карта стаціонарного хворого.

С. Історія розвитку дитини.

D. Статистична картка.

 

5. Повторні патронажи до дитини в першому півріччі життя проводяться:

А. 4 рази на місяць.

В. 2 рази на тиждень.

С. 2 рази на місяць

D. 1 раз на місяць

 

6. Титульну сторінку історії хвороби заповнює:

А. Лікар приймального відділення.

В. Лікуючий лікар.

С. Медична сестра приймального відділення.

D. Молодший медичний персонал приймального відділення.

 

7. Під час обходу завідуючого мати хворого виказала невдоволення діями лікуючого лікаря і зажадала його замінити; дії завідуючого:

А. Пообіцяти виконати цю вимогу.

В. Відмовити матері, посилаючись на те, що лікар – гарний фахівець.

С. Пообіцяти розібратися в суті конфлікту, і при відсутності грубих порушень в діяльності лікаря, переконати матір , що цей лікар вилікує її дитину.

D. Не звертати увагу на скарги матері.

 

8.Який термін зберігання медичної карти стаціонарного хворого?

А. 15 років

В. 20 років

С. 25 років

D. 30 років

9. Що з перерахованого є функціональними обов’язками молодшої медичної сестри стаціонару?

А. вимірювання температури тіла

В. збирання матеріалу для лабораторних досліджень

С. роздача ліків

D. профілактика пролежнів

10. Хто заповнює статистичну карту стаціонарного хворого?

А. Медична сестра прийомного покою.

В. Медична сестра відділення.

С. Завідуючий відділенням.

D. Лікар.

 

11. Який термін зберігання історії розвитку дитини?

А. 15 років

В. 20 років

С. 25 років

D. 30 років

 

12. В якому медичному документі є розділ “лист уточнених діагнозів”?

А.Стаціонарному журналі.

В. Медичній карті стаціонарного хворого.

С. Історії розвитку дитини.

D. Статистичній картці.

Тема 1 Варіант ІІІ

1. Що відноситься до суб`єктивних причин лікарських помилок:

А. Переоцінка можливостей спеціальних методів обстеження.

В. Недостатність відомостей в медичній науці.

С. Пізня госпіталізація і тяжкість стану хворого.

D . Хвороби без маніфестної симптоматики.

 

2. Яка документація заповнюється лікарем при прийомі дитини до стаціонару?

А. Журнал прийому хворих.


Дата добавления: 2018-04-15; просмотров: 421; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!