СТРУКТУРА І ФУНКЦІЇ ПЕДІАТРИЧНОГО СТАЦІОНАРУ.  ОСНОВНІ ВІДДІЛЕННЯ ТА ДОПОМІЖНІ ПІДРОЗДІЛИ ПЕДІАТРИЧНОГО СТАЦІОНАРУ.МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ

 

                                                                                                           

“Затверджено” на методичній нараді              кафедри педіатрії №2
Завідувач кафедри член-кор. НАМН України, професор О.П. Волосовець  _____________________________            «____» _________________ 2012 р.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО ПРАКТИЧНОГО (СЕМІНАРСЬКОГО) ЗАНЯТТЯ

Навчальна дисципліна Догляд за хворими
Модуль №  
Змістовний модуль №  
Тема заняття Приймальне відділення дитячої лікарні. Госпіталізація, санітарна обробка та транспортування хворих дітей. Організація санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму. Особиста гігієна медперсоналу.
Курс 2
Факультет Медичний

                                                               

Київ 2012


1. Актуальність теми:

В системі дитячих лікувально-профілактичних установ дитяча лікарня грає особливу роль. Саме сюди госпіталізують тяжкохворих, тут сконцентровано сучасне діагностичне обладнання, працюють висококваліфіковані лікарі і медичні сестри. Знання специфіки роботи, структури, функцій основних підрозділів педіатричного стаціонару необхідне для майбутнього лікаря.

 

2. Конкретні цілі:

·  Проаналізувати структуру педіатричного стаціонару.

· Класифікувати основні типи дитячих лікарень.  

· Пояснити функції приймального відділення педіатричного стаціонару.

· Трактувати поняття про лікувально-охоронний та санітарно-гігієнічний режими в дитячому стаціонарі, види дезінфекції.

· Продемонструвати порядок дій при огляді дитини на педикульоз та коросту, а при необхідності і обробку.

· Заповнити відповідну документацію при виявленні педикульозу або корости.

· Запропонувати вид транспортування хворої дитини до відповідного відділення стаціонару в залежності від віку та стану тяжкості захворювання.

 

Базовий рівень підготовки.

 

Назви попередніх дисциплін Отримані навики
1. Медична біологія Верифікувати збудника педикульозу, корости. Знати види вошів, механізми передачі педикульозу, фактори, які сприяють їх виникненню.
2. Основи педагогіки. Основи психології Застосувати знання про психологічне навантаження батьків хворої дитини. Вміти спілкуватися з ними.

 

Завдання для самостійної праці під час підготовки до заняття.

4.1. Орієнтовна карта для самостійної роботи над учбовою літературою при підготовці до практичного заняття

 

Основні завдання Вказівки
1. Вивчити основні підрозділи дитячого стаціонару. Скласти перелік основних підрозділів стаціонару.
2. Вивчити основні підрозділи дитячої поліклініки. Скласти перелік основних підрозділів дитячої поліклініки.
3. Вивчити правила прийому дітей до стаціонару. Скласти послідовність дій медичного персоналу при прийомі дитини в стаціонар.
4. Вивчити основні типи дитячих лікарень. Визначте критерії, за якими проводять розподіл дитячих лікарень.

 

     Орієнтовна карта для формування практичних навиків.

 

   Завдання         Вказівки
   1. Ознайомтесь з        алгоритмом обробки        при виявленні        корости.         1. Проаналізуйте інформацію, яка фіксується в             документації щодо порядку використання             бензилбензоату при лікуванні корости.  
  2. Ознайомтесь з        алгоритмом       обробки пацієнта при        виявленні у нього         педикульозу.           2. Складіть алгоритм обробки пацієнта при               виявленні у нього педикульозу.           3. Проаналізуйте порядок дій медичного               персоналу при попаданні педикулоцитів на               слизові оболонки.

 

4.2. Теоретичні питання до заняття:

1. Структура педіатричного стаціонару. Основні відділення та допоміжні підрозділи педіатричного стаціонару. Структура дитячої поліклініки. Основні відділення та допоміжні підрозділи.

 2. Функції приймального відділення лікарні у прийомі і направленні хворих до педіатричних відділень.

3. Поняття про лікувально-охоронний та санітарно-гігієнічний режими, особливості їх застосування у дитячій лікарні.

4. Санітарно-гігієнічний режим приймального відділення, санітарно-гігієнічна обробка хворої дитини. Огляд дитини на педикульоз та коросту. Обробка дитини при виявленні педикульозу або корости.

 

4.3. Практичні роботи (завдання), які виконуються на занятті:

1. Огляд на педикульоз і коросту та санітарна обробка хворих дітей.

2. Транспортування хворих дітей у педіатричному стаціонарі.

 

Зміст теми:

СТРУКТУРА І ФУНКЦІЇ ПЕДІАТРИЧНОГО СТАЦІОНАРУ.  ОСНОВНІ ВІДДІЛЕННЯ ТА ДОПОМІЖНІ ПІДРОЗДІЛИ ПЕДІАТРИЧНОГО СТАЦІОНАРУ.

Державна система лікувально-профілактичної допомоги дітям, яка прийнята в нашій країні, складається з трьох основних, функціонально зв'язаних між собою ланок:  дитяча поліклініка — дитяча лікарня — дитячий санаторій.

Дитяча лікарня — лікувально-профілактичний заклад для дітей у віці до 18 років включно, які потребують постійного (стаціонарного) лікарського спостереження, інтенсивної терапії або спеціалізованої допомоги. Існують різні типи дитячих лікарень. За профілем вони розподіляються на багатопрофільні і спеціалізовані, за системою організації — на з'єднані з поліклінікою і не з’єднані, за об'ємом діяльності — на лікарні тієї або іншої категорії, яка визначається певною потужністю (кількістю ліжок). Крім того, залежно від адміністративного розподілення розрізняють районні, міські, клінічні (якщо на базі лікарні працює кафедра медичного або науково-дослідного інституту), обласні, республіканські дитячі лікарні.

Основна мета сучасної дитячої лікарні — відновлення здоров'я хворої дитини. Для виконання даної мети для кожного хворого розв'язуються чотири задачі етапної допомоги: діагностика захворювання, невідкладна терапія, основний курс лікування і реабілітація (включаючи заходи соціальної допомоги).

На дитячий стаціонар покладаються певні обов'язки, головними з яких є наступні:

· надання дітям висококваліфікованої лікувальної допомоги;

· упровадження в практику сучасних методів діагностики, лікування, профілактики;

· консультативна і методична робота.

В кожній дитячій лікарні є приймальне відділення, стаціонар (лікувальні відділення), лікувально-діагностичне відділення або відповідні кабінети і лабораторії, допоміжні підрозділи (аптека, харчоблок, кабінет медичної статистики, медичний архів, адміністративно-господарська частина, бібліотека тощо).

Розвиток стаціонарної медичної допомоги дітям в даний час має тенденцію до централізації окремих лікарняних служб. Створюються лікувально-діагностичні і консультативні центри, патологоанатомічні, стерилізаційні відділення і інші служби, що забезпечують роботу декількох лікарень міста, області.

 


Дата добавления: 2018-05-02; просмотров: 1550; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!