У концепції Ерліха право проявляється у подвійному порядку. Під яким номером правильно вказані норми одного з цих порядків?1) Норми, за якими здійснюється повсякденна людська діяльність;

2) Норми закріплені в законодавстві;

3) Норми, які містять закріплення поняття „належного”;

4) Норми, які наділені обов’язковою силою;

5) Норми, які включають в себе імперативні вимоги;

 

У концепції Ерліха право проявляється у подвійному порядку. Під яким номером правильно вказані норми одного з цих порядків?

1) Норми закріплені в законодавстві;

2) Норми, які виробляються при вирішенні спорів;

3) Норми, які містять закріплення поняття „належного”;

4) Норми, які наділені обов’язковою силою;

5) Норми, які включають в себе імперативні вимоги;

 

Хто з нищеназваних вчених є одним з найвизначніших представників функціоналізму?

1) Огюст Конт;

2) Ганс Кельзен;

3) Джон Остін;

4) Раско Паунд;

5) Євген Ерліх;

 

У відповіді під яким номером правильно вказано, чим є будь-яке юридичне знання, за Раско Паундом?

1) Абсолютною істиною;

2) Відносною істиною;

3) Суб’єктивною думкою окремого вченого;

4) Узагальненням юридичного досвіду;

5) Основою для законодавчої практики;

 

Що є ідеалом, досягненню якого служить право, згідно з функціоналізмом?

1) Забезпечення загального блага;

2) Забезпечення прав і свобод людини;

3) Рівновага між суперечливими інтересами у суспільстві;

4) Утвердження справедливості та рівності;

5) Рівновага між силами традиції та прогресу;

 

Чим, згідно з принципами функціоналізму, повинен займатися юрист?

1) Вирішенням суспільних конфліктів;

2) Прогнозуванням викликаних правом наслідків;

3) Забезпеченням ефективного використання правових засобів;

4) Створенням правових норм, які містять ідею справедливості;

5) Забезпечувати утвердження цінностей правової держави;

 

Що таке справедливість за Раско Паундом?

1) Індивідуальна доброчесність;

2) Ідеальні стосунки між людьми;

3) Чинник, який полегшує обіг благ;

4) Основа суспільного розвитку;

5) Властивість людської природи.

 

Хто, з нищенаведених вчених, стверджував, що юрист виконує функцію „суспільного інженера”?

1) Євген Ерліх;

2) Огюст Конт;

3) Карл Бергбом;

4) Раско Паунд;

5) Джон Остін.

 

В чому полягає дослідження дії права згідно з доктриною функціоналізму?

1) Вивченні фактичного впливу права на поведінку людей в даному суспільстві;

2) Вивченні норм за якими здійснюється повсякденна людська діяльність;

3) Дослідженні чинників, що впливають на рівень правової культури суспільства;

4) Вивченні догматики права, формування поняття „належного”;

5) З’ясування морального аспекту в правових нормах;

 

В чому полягає дослідження дії права згідно з доктриною функціоналізму?

1) Вивченні теоретичного впливу права на поведінку людей в даному суспільстві;

2) Вивченні норм за якими здійснюється повсякденна людська діяльність;

3) Дослідженні чинників, які творять право;

4) Формування єдиної несуперечливої теорії права;

5) Вивченні історичних передумов формування права;

 

В якій відповіді правильно названо один з аспектів права що є складовою ідеї соціального контролю, за Раско Паундом?

1) Право як правопорядок;

2) Право як сукупність приписів розуму, щодо поведінки індивіда в суспільстві;

3) Право як втілення належного в стосунків між людьми;

4) Право як державотворчий процес;

5) Право як сукупність правил і норм певної сфери суспільного життя;

 

В якій відповіді правильно названо один з аспектів права що є складовою ідеї соціального контролю, за Раско Паундом?

1) Право як встановлений природою порядок;

2) Право як судовий і адміністративний процес, здійснення правосуддя;

3) Право як вся сукупність соціальних норм конкретного суспільства;

4) Право як правотворчий процес;

5) Право як регулятор суспільних відносин;

 

В якій відповіді правильно названо один з аспектів права що є складовою ідеї соціального контролю, за Раско Паундом?

1) Право, як встановлений суспільством порядок;

2) Право, як вся сукупність юридичних приписів у певному політично організованому суспільстві;

3) Право як вся сукупність соціальних норм конкретного суспільства;

4) Право як правотворчий процес;

5) Право як регулятор суспільних відносин;

 

Нормативізм можна визначити як відтворення позитивізму на базі…?

1) Лібералізму;

2) Соціалізму;

3) Неокантіанства;

4) Соціології;

5) Функціоналізму;

 


Дата добавления: 2018-04-15; просмотров: 431; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!