У відповіді під яким номером правильно вказано одну з ознак народного суверенітету, за Жаном-Жаком Руссо?1) Неподільність;

2) Постійність;

3) Абсолютнність;

4) Єдність;

5) Невідокремлюваність;

 

Для чого створюється держава і позитивне законодавство, на думку Чезаре Беккаріа?

1) Для забезпечення правопорядку;

2) Для забезпечення справедливості в суспільних відносинах;

3) Для забезпечення безпеки громадян;

4) Для експлуатації більшості населення владною меншістю

5) Для забезпечення економічного розвитку.

 

Для чого створюється держава і позитивне законодавство, на думку Чезаре Беккаріа?

1) Для забезпечення свободи громадян;

2) Для забезпечення правопорядку;

3) Для забезпечення справедливості в суспільних відносинах;

4) Для експлуатації більшості населення владною меншістю

5) Для забезпечення економічного розвитку.

 

На основі яких принципів необхідно реформувати механізм юстиції, на думку Беккаріа?

1) Принцип територіальності;

2) Принцип рівності перед судом;

3) Принцип доступності;

4) Принцип законності;

5) Принцип спеціалізації.

 

На основі яких принципів необхідно реформувати механізм юстиції, на думку Беккаріа?

1) Принцип територіальності;

2) Принцип рівності перед судом;

3) Принцип розподілу влад;

4) Принцип доступності;

5) Принцип спеціалізації.

 

Що, на думку Беккаріа, виступає, як необхідний аспект законності і обов'язкова умова існування самого права?

1) Ефективна система покарань;

2) Судова система незалежна від законодавчої та виконавчої влад;

3) Неминучість покарання;

4) Свобода та безпека громадян;

5) Демократичний устрій держави.

 

Що, на думку Беккаріа, виступає, як необхідний аспект законності і обов'язкова умова існування самого права?

1) Ефективна система покарань;

2) Неминучість покарання;

3) Судова система незалежна від законодавчої та виконавчої влад;

4) Свобода та безпека громадян;

5) Демократичний устрій держави.

 

Яке покарання завжди справляє більше враження, на думку Беккаріа?

1) Жорстоке покарання;

2) Публічне покарання;

3) Співмірне покарання;

4) Неминуче покарання;

5) Гуманне покарання.

 

В чому полягає головна мета кожного доброго законодавця, на думку Беккаріа?

1) Неминучість покарання;

2) Запобігання злочинності;

3) Повне і всестороннє врегулювання суспільних відносин;

4) Ефективна система покарань;

5) Утвердження справедливості.

 

Який шлях запобігання злочинності, на думку Беккаріа?

1) Розумне законодавство;

2) Неминучість покарання;

3) Ефективна система покарань;

4) Гуманізація суспільного життя;

5) Висока правова культура.

 

Який шлях запобігання злочинності, на думку Беккаріа?

1) Ефективне законодавство;

2) Неминучість покарання;

3) Ефективна система покарань;

4) Освічений народ, вихований на нормах свободи;

5) Висока правова культура.

 

У відповіді під яким номером правильно вказано в чому полягає суть основного закону природного права, згідно зі Самуїлом фон Пуфендорфом?

1) Прагнення кожного до самозбереження, до того, щоб залишитися у своєму стані;

2) Не роби сам того, що ти засуджуєш в інших;

3) Тож усе, чого тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви;

4) Необхідно шукати миру та слідувати йому;

5) Кожен повинен намагатися, наскільки це можливо, піклуватися про спільноту та оберігати її;

 

Що, за концепцією лібералізму, є найвищою соціальною цінністю?

1) Справедливість;

2) Політична свобода;

3) Особиста свобода;

4) Право вибору;

5) Суспільна свобода;

 

Що, за концепцією лібералізму, є найвищою соціальною цінністю?

1) Особиста незалежність;

2) Політична свобода;

3) Право голосу;

4) Приватна власність;

5) Природна свобода;

 

Діяльність людини, за утилітаризмом, є моральною тоді, коли вона керується …?

1) Загальним благом і суспільною користю;

2) Правильно зрозумілими інтересами суспільства;

3) Правильно зрозумілими обов’язками індивіда;

4) Правильно зрозумілими інтересами індивіда;

5) Особистими інтересами, не зважаючи при цьому ні на що інше;

 

Діяльність людини, за утилітаризмом, є моральною тоді, коли вона керується правильно зрозумілими інтересами індивіда які…?

1) Не суперечать природному праву;

2) Не суперечать справедливості і праву;

3) Не суперечать інтересам інших індивідів;

4) Не суперечать інтересам загалу;

5) Не порушують прав і свобод інших членів суспільства;

 

Ієремія Бентам розглядаючи визначальні основи людської природи зазначав, що усі люди від природи є подібні і…?

1) Егоїстичні;

2) Розумні;

3) Рівні;

4) Справедливі;

5) Вільні;

 

Ієремія Бентам розглядаючи визначальні основи людської природи зазначав, що усі прагнуть одного й того ж…?

1) Свободи;

2) Приватної власності;

3) Здобути те, що становить для всіх інтерес;

4) Здобути те, що становить для них інтерес;

5) Уникнути відповідальності;

 

Ієремія Бентам розглядаючи визначальні основи людської природи зазначав, що завданням виховання є…?

1) Виховання суспільної свідомості;

2) Допомога людині зрозуміти суспільний інтерес;

3) Допомога людині зрозуміти її власний інтерес;

4) Допомога людині зрозуміти її права і свободи;

5) Допомога людині зрозуміти мету суспільного розвитку;

 


Дата добавления: 2018-04-15; просмотров: 388; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!