Сільське господарство. ПромислиКанада дає 16 % світової продукції пшениці, яка є основною сільськогосподарською культурою (збір 49,6 млн т в 1997). Інші експортні культури — ячмінь, овес; з технічних — льон, тютюн, ріпак. Тваринництво (молочне, м'ясо-шерстне; птахівництво) дає бл. 60 % вартості сільськогосподарської продукції. Більшу частину зерна поставляють провінції Саскачеван і Манітоба.

 

 

Канада є експортером зерна (це відноситься до всіх основних культур, включаючи пшеницю, жито, овес, ячмінь, кукурудзу, гречку) і одним з головних гравців на світовому зерновому ринку. У зв'язку з цим імпорт зернових складає незначну кількість.

 

В середньому посівна площа по пшениці становить 8,6 — 11,0 млн га. Врожайність різна по роках і коливається від 1,8 до 2,9 тонн/га. В середньому валовий збір по пшениці варіює від 16,2 до 28,6 млн тонн, причому 9,4 — 19,4 млн тонн йде на експорт. Імпорт становить від 0,2 до 0,4 млн тонн. На внутрішнє споживання витрачається 6,3 — 9,0 млнтонн. Перехідні запаси по пшениці в країні становлять 4,8 — 9,7 млн тонн.

Ячмінь також є важливою експортною культурою. Посівна площа по ячменю становить 3,2 — 4,6 млн га. Врожайність варіює від 2,2 до 3,4 тонн/га, що забезпечує виробництво 7,5 — 13,2 млн тонн ячменю. Експортується країною 0,4 — 3,0 млн тонн. Імпорт незначний. Внутрішнє споживання країни цієї зернової культури становить 7,9 — 11,6 млн тонн. Перехідні запаси — 1,5 — 3,4 млн тонн.

Виробництво кукурудзи в країні в середньому становить 8,8 — 11,6 млн тонн, що не завжди покриває внутрішнє споживання цієї культури в країні, яке варіює від 10,3 до 13,8 млн тонн, тому бракуюча кількість кукурудзи імпортується.

Основний район скотарства — Альберта; у Британській Колумбії розвинуте вирощування овочів і фруктів, а також молочне тваринництво; Онтаріо і Квебек мають комплексне сільське господарство, що включає птахівництво, молочне і м'ясне тваринництво і товарне овочівництво; картоплярство розвинуте в провінціях Острів Принца Едварда і Нью-Брансвік; остання відома також розведенням худоби, як і Нова Шотландія. У цілому доходи фермерських господарств складаються з продажу зерна (27 %), продуктів м'ясного скотарства (37 %), молочних продуктів (16 %), фруктів та овочів (3 %), а також птахівництва (5 %).

Лісозаготівлі. Хутровий промисел. Рибальство (провідне місце у світі по експорту мороженої риби).

Промисловість Канади

Обробна промисловість Канади представлена практично всіма галузями сучасного виробництва. Крім розглянутих вище експортних галузей, решта працює переважно на внутрішній ринок, але задовольняє його не повністю. Канада купує за кордоном багато готових виробів виробничого та споживчого призначення і великою мірою залежить від імпорту промислового устаткування. Після другої світової війни в Канаді зросла роль чорної металургії, машинобудування, нафтопереробки і нафтохімії. З'явились новітні наукоємні виробництва, але їхня частка поки що невелика. Традиційно добре розвиненою залишається харчова промисловість.

Провідна галузь обробної промисловості – машинобудування. Розвинені виробництво транспортних засобів (автомобілів, літаків, тепловозів, суден, снігоходів), тракторів і сільськогосподарських машин, устаткування для електроенергетики, лісопаперової та гірничої промисловості. За виробництвом автомобілів (понад 1 млн. легкових автомашин на рік) Канада входить до першої десятки країн світу. Автомобілебудування – найбільша галузь канадської промисловості. На 9/10 вона зосереджена на півдні провінції Онтаріо. Автозаводи в Канаді виникли між двома світовими війнами як філії американських компаній, створені з метою проникнення на ринки колишньої Британської колоніальної імперії. Останнім часом з'явилися автозаводи японських та корейських фірм, які зацікавлені тепер у проникненні на внутрішній ринок США. Звідси таке парадоксальне явище: Канада, що є одним з важливих експортерів автомобілів, літаків, тракторів і сільськогосподарської техніки, ще більше цієї продукції імпортує з США для внутрішнього ринку.

Для географії обробної промисловості Канади характерною є така особливість: підприємства галузей, що переробляють сировину і працюють переважно на експорт (кольорова металургія, деревообробна, целюлозно-паперова і борошномельна), розташовані в малих, здебільшого монофункціональних населених пунктах. Вони територіально розкидані і тяжіють до джерел сировини або енергії, до пунктів вивозу за кордон. На противагу цьому, галузі обробної промисловості, що працюють на внутрішній ринок, розміщені в основному у великих багатофункціональних містах і для них характерна висока територіальна концентрація. Провідна роль тут належить півдню провінцій Онтаріо та Квебек.

Сільське господарство Канади

Ця галузь характеризується високою продуктивністю і мінімальною зайнятістю. Середній розмір ферм (230 га) є одним з найвищих у світі. Абсолютні розміри виробництва значні, але інтенсивність ще невисока. За вартістю продукції передує тваринництво. Його кормову базу становлять зернові, в першу чергу ячмінь, і природні або сіяні трави. Частину кормівКанада купує в США.

Головними сільськогосподарськими ареалами є південь Степових провінцій і південь провінцій Онтаріо і Квебек. Вони розірвані територіально, мають неоднакове природне середовище і неоднаковий характер виробництва.

Південь Степових провінцій – це північна частина американських степів-прерій. Землі тут родючі, багато чорноземів, але клімат континентальний, посушливий. Річна сума опадів не перевищує 300-500 мм, бувають посухи, літо коротке. Тут зосереджено 4/5 угідь і виробляється 1/2 продукції сільського господарства Канади. Це район монокультури ярої пшениці, один з найбільших у світі. Крім неї, вирощують ячмінь і олійні: канолу (різновид рапсу) і льон. Природні пасовища на західних та північних окраїнах «пшеничного поясу» в провінції Альберта – головна зона вирощування великої рогатої худоби на м'ясо.

Південь провінцій Онтаріо і Квебек має більш м'який, вологий клімат і довший вегетаційний період. На район припадає понад 1/3 сільськогосподарського виробництва країни. Воно тут інтенсивніше, ніж у преріях, і різноманітніше. Зернові мають допоміжне, другорядне значення. Головна продукція – молоко, м'ясо великої рогатої худоби, свиней і птиці, яйця, овочі і фрукти помірних широт.

Важливими для Канади традиційно залишаються рибальство і хутровий промисел.

Висновок

Канада входить до провідних індустріально розвинутих держав світу. Це дуже багата, з високим рівнем життя населення країна. Економіка Канади тісно інтегрована зі СІНА. Разом вони утворюють зону вільної торгівлі. Майже 3/4 канадського експорту і 2/3 її імпорту припадає на США. Американські Інвестиції в Канаді і, відповідно, американський вплив на Канаду - дуже значні. Особливістю господарства Канади є аграрно-сировинна спеціалізація в світовому поділі праці. Вигідність такої спеціалізації ґрунтується на величезному природно-ресурсному потенціалі і на наявності поряд ємного ринку США. Зайнятість в експортних галузях внаслідок використання сучасної техніки і технології - незначна, Водночас багато працюючих в інших галузях обслуговують експортний сектор.

 


Дата добавления: 2018-02-28; просмотров: 56; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!