Тестові завдання з вибором кількох правильних відповідей

Тарас Шевченко.

Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді

37. Хто є основоположником нової української літератури?
А І. П. Котляревський;
Б Г. Ф. Квітка-Основ’яненко;
В Є. Гребінка;
Г М. Шашкевич;
Д Т.Г.Шевченко.

38. Де і коли народився Т. Г. Шевченко?
А у Моринцях 1814 p.;
Б у Кирилівці 1814 p.;
В у Черкасах 1816 p.;
Г у Каневі 1815 p.;
Д у Петербурзі 1861 р.

39. У якому році було викуплено Т. Шевченка з кріпацтва?
А 1838 р.;
Б 1840 р.;
В 1841р.;
Г 1836 р.;
Д 1839 р.

40. Як називалась і коли була видана перша збірка Т. Шевченка?
А «Кобзар» 1840 p.;
Б «Твори» 1840 p.;
В «Гайдамаки» 1841 p.;
Г «Причинна» 1838 p.;
Д «Іван Підкова» 1839 р.

41. Де було видрукуване перше видання «Кобзаря» Т. Шевченка?
А у Києві;
Б у Санкт-Петербурзі;
В у Москві;
Г у Львові;
Д в Женеві.

42. Який твір відкриває перше видання «Кобзаря» Т. Шевченка?
А «Причинна»;
Б «Думи мої, думи мої…»;
В «Тополя»;
Г «Перебендя»; ,
Д «Катерина».

43. Хто сказав про Т. Шевченка: «Він був сином мужика і став володарем у царстві духа. Він був кріпаком і став велетнем у царстві людської культури…»?
А І. Франко;
Б М. Коцюбинський;
В Марко Вовчок;
Г П. Куліш;
Д Леся Українка.

44. Яким позасюжетиим елементом розпочинається балада Т. Г. Шевченка «Причинна»?
А роздумами автора про поезію;
Б портретом дівчини — героїні твору;
В портретом козака — коханого дівчини;
Г ліричним відступом «Така її доля»;
Д пейзажною картиною «Реве та стогне Дніпр широкий».

45. Ознаки якого літературного напряму наявні в баладі «Причинна» Т. Шевченка?
А класицизму;
Б романтизму;
В сентименталізму;
Г реалізму;
Д імпресіонізму.

46. Яку проблему порушує Т. Шевченко в поемі «Катерина»?
А виїзду українців за кордон;
Б наслідків переселення народів;
В утримання військових цивільним населенням;
Г соціальної нерівності і трагічної долі селянки в тогочасному суспільстві;
Д легковажності дівчат.

47. Якої пори року загинула Катерина (Т. Шевченко «Катерина»)?
А навесні;
Б пізньої весни;
В пізньої осені;
Г взимку;
Д ранньої весни.

48. У якому творі Т. Шевченко зобразив похід запорожців до Туреччини з метою визволення бранців?
А «До Основ’яненка»;
Б «Гамалія»;
В «Назар Стодоля»;
Г «Кавказ»;
Д «Неофіти».

49. Що стало основою для написання Т. Шевченком поеми «Гайдамаки»?
А народні перекази;
Б історичні пісні та перекази;
В матеріали петербурзьких архівів;
Г особисті вражання від розповідей діда та фольклорні твори;
Д спогад про особисту участь.

50. Коли вперше була надрукована поема Т. Шевченка «Гайдамаки»?
А 1841 р. окремим виданням;
Б 1844 р. у другому виданні «Кобзаря»;
В 1841 р. в альманасі «Ластівка»;
Г 1861 р. в журналі «Основа».
Д 1847 р. в журналі «Зоря».

51. В основі якого твору Т. Шевченка лежить тема селянського повстання?
А комедії «Сон»;
Б поеми «Гамалія»;
В поеми «Гайдамаки»;
Г поеми «Кавказ»;
Д поеми «Єретик».

52. Хто є головним героєм поеми Т. Шевченка «Гайдамаки»?
А Ярема;
Б М. Залізняк;
В І. Гонта;
Г титар;
Д повсталий народ.

53. Вкажіть головну думку поеми Т. Шевченка «Гайдамаки»:
А заклик до єднання слов’янських народів;
Б оспівування кохання, що долає на своєму шляху всі перешкоди;
В осуд жорстокості конфедератів;
Г захоплення мужністю титаря;
Д захоплення гайдамаками — народними месниками.

54. Вкажіть жанр твору Т. Шевченка «Назар Стодоля»:
А трагедія;
Б історична драма;
В комедія;
Г трагікомедія;
Д соціально-побутова драма.

55. Де Т. Шевченко написав «Заповіт»?
А у Петербурзі;
Б у Переяславі;
В на засланні;
Г в Яготині;
Д в Києві.

56. Хто написав музику широковідомого варіанту пісні «Заповіт»?
А М, Лисенко;
Б І. Гладкий;
В К. Стеценко;
Г М. Леонтович;
Д Я. Степовий.

57. Членом якого політичного товариства був Т. Г. Шевченко?
А «Руська трійця»;
Б «Народна воля»;
В «Стара громада»;
Г «Чорний переділ»;
Д Кирило-Мефодіївське братство.

58. Вкажіть ідею вірша Т. Шевченка «Заповіт»:
А поет закликає бути вірним Російській державі;
Б закликає до утвореній незалежної Української держави;
В закликає до створення демократичного союзу слов’янських народів;
Г прямо закликає повалити владу царя;
Д закликає до миру і любові між всіма народами світу.

59. Як сам Т. Шевченко визначив жанр твору «Сон» («У всякого своя доля…»)?
А поема;
Б послання;
В комедія;
Г трагедія;
Д драма.

60. Про кого з гетьманів України йдеться у вірші Т. Шевченка «Стоїть в селі Суботові»?

Стоїть в селі Суботові
На горі високій
Домовини України,
Широка, глибвка.

А про П. Полуботка;
Б про П. Дорошенка;
В про І. Мазепу;
Г про Б. Хмельницького;
Д про І. Виговського.

61. Вкажіть, з якого твору Т. Шевченка узято подані рядки та ідею, яку втілює автор цими словами:

…Лягло костьми
Людей муштрованих чимало.
А сльоз, а крові? напоїть
Всіх імператорів би стало
З дітьми і внуками втопить
В сльозах удов’їх.

А гнівний осуд загарбницької політики російського самодержавства («Кавказ»);
Б співчуття нещасним («Кавказ»);
В оспівування могутності російської армії («Сон»);
Г зображення страждань нещасних («Сон»);
Д захоплення політикою російського імператора («Єретик»).

62. Які художні засоби використав Т. Шевченко, щоб яскравіше передати ідею цих слів?

А тюрм, а люду! Що й лічить!
Од молдованина до фінна,
На всіх язиках все мовчить,
Бо благоденствує.

А іронію;
Б анафору;
В риторичні запитання;
Г епітети;
Д порівняння..

63. З якого твору Т. Шевченка ці слова?

Учітесь, читайте,
І чужому научайтесь,
Й свого не цурайтесь…

А «Великий льох»;
Б «Кавказ»;
В «Сон»;
Г «Іржавець»;
Д «І мертвим, і живим…».

64. З якого твору Т. Шевченка подані рядки?

Борітеся — поборете,
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая?

А «Сон»;
Б «Єретик»;
В «Кавказ»;
Г «Іржавець»;
Д «Великий льох».

65. Як назвав Т. Шевченко цикл віршів, написаних під час ув’язнення в Петропавловській фортеці?

А «Думи мої…»;
Б «Три літа»;
В «В казематі»;
Г «На чужині»;
Д «Невольнича лірика».

66. З якого твору Т. Шевченка ці рядки?

І на оновленій землі
Врага не буде, супостата,
А буде син, і буде мати,
І будуть люди на землі…

А «О люди! люди небораки!»;
Б «І Архімед, і Галілей»;
В «Не нарікаю я на Бога»;
Г «Світе ясний! Світе тихий!»;
Д «Ісаія. Глава 35».

67. З якого твору Т. Шевченка ці рядки?

…Возвеличу
Малих отих рабів німих!
Я на сторожі коло їх
Поставлю, слово?

А «Подражаніє 11 псалму»;
Б «Не нарікаю я на Бога»;
В «О, люди! люди небораки!»;
Г «Я не нездужаю, нівроку…»;
Д «Царі».

Тестові завдання з вибором кількох правильних відповідей

68. У яких творах Т. Шевченко виводить образ матері?
1 «Катерина»;
2 «Наймичка»;
3 «Єретик»;
4 «Гайдамаки»;
5 «Неофіти»;
6 «Іржавець»;
7 «І Архімед, і Галілей».

69. Основними мотивами поеми Т. Шевченка «Сон» («У всякого свою доля») є:
1 сатира на царизм;
2 підтримка політики царизму;
3 протест проти колонізації України;
4 показ ганебної ролі Петра І та Катерини II в процесі колонізації України;
5 патріотизм поеми;
6 космополітизм поеми;
7 заклик до боротьби проти самодержавного ладу.

70. Основними мотивами містерії «Великий льох» Т. Шевченка є:
1 відображення трагічних епізодів української історії;
2 негативна оцінка акту приєднання України до Росії;
3 позитивна оцінка договору між Україною та Московським царством 1654 р.;
4 засудження зради старшинської верхівки інтересам української нації;
5 схвалення поведінки української старшини;
6 оцінка державної діяльності Хмельницького та Мазепи;
7 відображення особистого життя І. Мазепи.

71. Тематика твору Т. Шевченка «Іржавець» охоплює:
1 правильне тлумачення автором причин поразки українського війська під Полтавою 1709 р.;
2 неправильне тлумачення автором причин поразки українського війська під Полтавою 1709 р.;
3 згадки про загибель десятків тисяч українських козаків на будівництві Петербурга;
4 згадки про загибель українських козаків в боях Північної війни Росії проти Швеції;
5 згадки про участь козаків України в російсько-туренькій війні;
6 суперечливе ставлення автора до Петра І та Катерини II;
7 ставлення Т. Шевченка до християнських святинь.

72. Вкажіть вірші Т. Шевченка, що входять до циклу «В казематі»:
1 «Мені однаково, чи буду…»;
2 «Ще як були ми козаками»;
3 «Садок вишневий коло хати»;
4 «У Бога за дверима лежала сокира…»;
5 «І виріс я на чужині»;
6 «Я не нездужаю, нівроку…»;
7 «Молитва».

73. Вкажіть твори Т. Шевченка, які репрезентують його інтимну лірику:
1 «У Бога за дверима лежала сокира…»;
2 «Не тополю високую…»;
3 «І широкую долину..»;
4 «Ісаія. Глава 35»;
5 «Я не нездужаю, нівроку…»;
6 «Зацвіла в долині…»;
7 «І Архімед, і Галілей».

74. Вкажіть жанри, характерні для творчості Т. Шевченка:
1 балада;
2 трагікомедія;
3 думка;
4 поема;
5 містерія;
6 послання;
7 кіносценарій.

75. Вкажіть мотиви циклу віршів Т. Шевченка «В казематі»:
1 співчуття жінкам, що зазнали трагічної долі покритки;
2 почуття громадянської мужності, духовної стійкості і незламності, відданості батьківщині і народові;
3 туга ув’язненого поета за рідним краєм;
4 мрії про щасливе сімейне життя;
5 болючі роздуми автора над своїм важким становищем;
6 осмислення своєї недолі як частки страждань уярмленого народу;
7 осуд зради побратимів.

76. Вкажіть імена персонажів поеми Т. Шевченка «Гайдамаки»;
1 Ярема;
2 Оксана;
3 Гамалія;
4 Іван Підкова;
5 Максим Залізняк;
6 Іван Гонта;
7 Катерина.

77. Вкажіть твори Т. Шевченка періоду «трьох літ»:
1 «Гамалія»;
2 «Розрита могила»;
3 «Заповіт»;
4 «Сон» («У всякого своя доля…»
5 «Я не нездужаю, нівроку…»;
6 «Молитва»;
7 «Кавказ».

78. Вкажіть твори Т. Шевченка, написані в ранній період творчості:
1 «Перебендя»;
2 «Сон» (комедія);
3 «Думи мої, думи мої…»;
4 «Варнак»;
5 «Іван Підкова»;
6 «Неофіти»;
7 «Гамалія».

79. Серед названих творів Т. Шевченка вкажіть поеми:
1 «Причинна»;
2 «Мені тринадцятий минало…»;
3 «Гайдамаки»;
4 «Катерина»;
5 «Кавказ»;
6 «Лілея»;
7 «Наймичка».

80. Вкажіть твори Т. Шевченка, у яких ідеться про роль поета і поезії в житті народу і суспільства:
1 «Катерина»;
2 «Причинна»;
3 «Перебендя»;
4 «Думи мої, думи мої…»;
5 «Гайдамаки»;
6 «Сон»;
7 «На вічну пам’ять Котляревському».

81. Серед названих творів Т. Шевченка вкажіть балади:
1 «Причинна»;
2 «Тополя»;
3 «Лілея»;
4 «Русалка»;
5 «Молитва»;
6 «Гоголю»;
7 «Утоплена».

 


Дата добавления: 2018-02-28; просмотров: 1604; Мы поможем в написании вашей работы!
Мы поможем в написании ваших работ!