Микроорганизмдер морфологиясы мен физиологиясыМикроорганизмдер морфологиясы мен физиологиясы

І – деңгей

#1

*!Қышқылға төзімді бактерияларды анықтау үшін қолданылатын бояу әдісі

 

*Грам

*Нейссер

*Циль-Нильсен

*Леффлер

*Гисс

 

#2

*!Вaлютин дәндерін анықтауға арналған бояу әдісі

 

*Бурри

*Грам

*Циль-Нильсен

*Нейссер

*Ожешко

 

#3

*!Грам бойынша боялған жағындыны микроскопиялағанда, қосарлана орналасқан шар тәрізді қызыл түсті жасушалар анықталды. Бұл

 

*Грам – таяқшалар

*Грам + таяқшалар

*Грам – стрептококктар

*Грам – диплококктар

*Грам – клостридиялар

 

#4

*!Жұмыс барысында жіберілген қателік нәтижесінде грамтеріс бактериялар Грам бойынша бояғанда көк түске боялды. Қателіктің мүмкін себебі

 

*жағынды Люголь ертіндісмен өңделмеген

*жағынды спиртпен ұзақ түссіздендірілген

*жағынды спиртпен толық түссіздендірілмеген

*жағынды фуксинмен толық боялмаған

*генцианвиолетпен өте ұзақ боялған

 

#5

*!Иммерсионды обьективтің үлкейткіші тең

 

*7

*10

*90

*100

*120

 

#6

*!Пневмококктарға тән

 

*ланцет тәрізді форма

*грамтеріс боялу

*экзотоксин бөлу

*спора түзуі

*талышқтарының болуы

 

#7

*!Пневмококктардың капсуласын анықтайды

 

*жасушаны плазмолиздеу жолымен

*Грам бойынша

*тірі жағдайда микроскопиялау

*Гинс-Бурри бойынша

*Циль-Нильсен бойынша

 

#8

*!Ішек таяқшаларының морфологиясы

 

*ірі грам оң таяқашалар

*тізбектеліп орналасқан таяқшалар

*орталығында орналасқан споралары бар

*грамм теріс ұштары жұмырланған таяқшалар

*организмде және қоршаған ортада капсула түзеді

 

#9

*!Кампилобактерлер

 

*қозғалмайды

*капсула түзеді

*спора түзбейді

*грамм оң

*волютин дәндері бар

 

#10

*!Бактерияларға споралардың қажеттілігі

 

*көбею

*қоршаған ортада сақталу

*макроорганизмнің қорғаныштық күштеріне қарсы тұру

*фагоциттардан қорғану

*антиденелерден қорғану

 

#11

*!Фортнер бойынша анаэробтарды дақылдандырғанда анаэробиоз жағдайы туындайды

 

*аэробтардың өсуі есебінен

*ауаны инертті газ көмегімен шығарғанда

*балауыздың жануы есебінен

*оттегінің катализаторда тотығуымен

*Китта-Тароцци ортасында өсуінде

 

#12

*!Колониялардың сипаттамаларына қайсысы жатпайды

 

*көлемі

*формасы

*жиектері

*консистенциясы

*глюкозаны ыдыратуы

 

#13

*!Аэробтардың таза дақылын бөліп алудың 2-ші күніне жатпайды

*колониялар сипаттамасы 

*микроскопиялық зерттеу

*қиғаш агарға себінді жасау

*Гисс ортасына себінді жасау

*жасалған себінділерді термостатқа қою

 

#14

*!Ішек таяқшасының биохимиялық қасиеттері

 

*лактозаны қышқылға дейін ыдыратуы

*сахарозаны қышқылға дейін ыдыратуы

*глюкозаны қышқылға дейін ыдыратуы

*лактозаны қышқыл мен газға дейін ыдыратуы

*күкірттісутек түзуі

 

#15

*!Пневмония кезінде қандай материалды зерттеуге жіберу қажет

 

*қан

*жұтқыншақтан алынған жағынды

*қақырық

*нәжіс

*ми жұлын сұйықтығы

 

#16

*!Лактобактерияларды дақылдандыруға арналған қоректік орта

*Эндо

*Рогоза

*Висмут-сульфитті агар

*Блаурок

*Китт – Тароцци

 

#17

*!Хламидииларды дақылдандыру

 

*қарапайым қоректік орталарда

*тауық эмбрионының саруызды қапшықтарында

*Уленгут ортасында

*Нер-2 дақылының жасушаларында

*Левенштейн-Иенсен ортасында

 

#18

*!Эндо ортасына тән емес

 

*ЕПА

*элективті орта

*лактоза

*Натрий сульфидімен түссіздендірілген фуксин

*қызыл металл түсті жылтыры бар колониялар

 

Микроорганизмдер морфологиясы мен физиологиясы

 ІІ деңгей

#19

*!Циль-Нильсен бойынша боялған жағындыны микроскопиялауда, зерттеу материалында қызыл түсті таяқшалар анықталды. Бұл бактериялардың таза дақылын бөліп алу ерекшелігі

 

*800 20 мин қыздыру

*бактериалды сүзгіш арқылы сүзгілеу

*анаэростатқа қою

*материалды қышқылмен өңдеу

*материалды ацетонмен өңдеу

 

#20

*!Грам бойынша бояудың негізіне жатпайды

 

*жасуша қабырғасының құрылымы

*тейхой қышқылдарының болуы

*липополисахаридтердің болуы

*пептидогликанның болуы

*жасуша қабырғасының қалыңдығы

 

#21

*!Өскен бактериалды дақылға пенициллинмен әсер еткенде, түгелдей клетка қабырғасынан айырылған бактериялардың пішіні түзілді, бұл пішінді атаңыз

 

*протопласт

*сферопласт

*L-пішінді

*элементарлы денешіктер

*ретикулярлы денешіктер

 

#22

*!Топырақ ертіндісінен жасалған жағындыда, көк түсті соңында қызыл дөңгелек түзінділері бар бациллалар анықталған. Берілген жағдайда қандай бояу әдісі қолданылған

*Грам

*Циль-Нильсен

*Нейссер

*Ожешко

*Гисс

 

#23

*!Ет-пептонды агарда S және R формалы колониялар өсіп шықты. R формалы колонияларға қайсысы тән

 

*тегіс беткей

*тегіс жиектер

*жылтыр беткей

*ылғалды беткей

*тегіс емес жиектер

 

#24

*!СТА-да элективті фактор болып табылады

 

*өт тұздарының тұзы

*ауыр металдардың тұздары

*лецитин

*5 % NaCl

*лактоза

 

#25

*!Аэробты микробтарды бактериологиялық зерттеу әдісі қарастырады

 

*вирустарды бөліп алу

*хламидийларды бөліп алу

*тауық эмбрионында дақылдандыру

*бактериялардың таза дақылын бөліп алу

*анаэростатта дақылдандыру

 

#26

*!Микроб жасушасында белгілі мөлшерде синтезделетін ферменттердің аталуы

 

*протеолитикалық

*конститутивті

*сахаролитикалық

*индуцибельді

*лактамазалы

Микроорганизмдер морфологиясы мен физиологиясы

ІІІ деңгей

#27

*!Бактерияның ултрақұрылымын зерттеу үшін қолданылатын микроскоп

 

*иммерсионды

*түнек айдынды

*фазалы-контрастты

*люминесцентті

*электронды

 

#28

*!Гинс-Бурри бойынша бояу нені анықтауға арналған

 

*спораларды

*нуклеоидты

*цитоплазматикалық мембрананы

*талшықтарды

*капсуланы

 

#29

*!Күйдіргі таяқшасымен жұқтырылған ақ тышқан мүшелерінен жасалған дайын таңбалы жағындыдан капсуланы анықтау үшін қандай бояу әдісін пайдалану қажет

 

*Грам бойынша

*Гисс бойынша

*Нейссер бойынша

*Циль-Нильсен бойынша

*Леффлер бойынша

 

#30

*!Эндо ортасында 2 түрлі – түссіз және қызыл колониялар өсіп шықты. Қызыл колониялар мыналарға тән

 

*сальмонеллаға

*шигеллаға

*эшерихияға

*холера вибрионына

*лактобактерияларға

 

#31

*!Тырысқақ ошағына бактериологтар бригадасы тырысқақ вибрионын анықтау үшін мынадай қоректік орталармен келді

 

*Рапоппорт ортасы

*сілтілік агар

*Плоскирев ортасы

*Левин ортасы

*сарысулы агар

 

#32

*!Зерттеудің 4-ші күні зерттеушіге бөліп алынған дақылды идентификациялауға қажетті орта

 

*Гисс

*Гинс

*қиғаш агар

*ет-пептонды агар

*1% пептонды су

 


Дата добавления: 2018-02-28; просмотров: 1753; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!