VI. Спостереження напруження в прозорих матеріалах

Лабораторна робота № 13

ВИВЧЕННЯ ПОЛЯРИЗАЦІЇ СВІТЛА ЗА ДОПОМОГОЮ ПОЛЯРИЗАЦІЙНОГО НАБОРУ

 

Мета роботи: Спостерігати явище поляризації на дослідах.

Прилади і матеріали: 1.Металеві оправи;
2. Поляроїди;
3. Чорне дзеркало;
4. Стопа пластинок;
5. Целофан;
6. Кристал ісландського шпату;
7. Установка для освітлення (220 В);
8. Рамка для стискування прозорих матеріалів;
9. Діафрагма.
10. Конденсор;
11. Об’єктив.

Література: 1. Іверонова В.І. Фізичний практикум. – 1968. – Задача №143

2. Гольдин А.Л. Руководство к лабораторним занятиям по
физике. – 1964. – № 67.

3. Савельев И.В. Курс общей физики. – М., 1988. – Т.2, – С. 428-449

Порядок виконання дослідів

I. Поляризація світла поляроїдами

Прилади розміщуються так, як показано на рис.1

 

Рис. 1

Конденсор встановлюється так, щоб одержати паралельний пучок променів. Спочатку зображення отвору діафрагми при вийнятих з оправ поляроїдах фокусується на екран за допомогою об’єктива. Потім поляроїди вставляються в оправи. При обертанні одного з поляроїдів світла пляма на екрані то зникає (при схрещених поляроїдах), то з’являється знову (при паралельних поляроїдах).

 

II.

 

Поляризація світла при відбиванні

Розміщення приладів показано на рис.2.

Рис. 2

Чорне дзеркало ставиться в одну з оправ замість поляроїда і обертається, щоб кут падіння був рівний куту Брюстера. Далі встановлюється екран (можна відбитий промінь направити на стінку). Обертаючи поляроїд спостерігають ослаблення або підсилення освітленості світлої плями на екрані. Повертаючи дзеркало, добиваються того, що ослаблення і підсилення світла були найбільш виражені. В цьому досліді краще дзеркало зробити аналізатором, а поляроїд – поляризатором.

 

III. Поляризація світла при заломленні

Прилади розміщують так, як і в першому досліді. При зняти х поляроїдах проектують отвір діафрагми на екрані через стопу пластинок, встановлених в одну оправу. Потім вставляють один з поляроїдів у другу оправу. Обертаючи поляроїд, спостерігають ослаблення або підсилення освітленості плями на екрані. Стопа пластинок може виконувати роль або поляризатора, або аналізатора.

 

IV. Подвійне променезаломлення

Прилади розміщують так, як і в першому досліді. В оправу вставляють спочатку пластинку з отворами (діафрагму) і за допомогою об’єктива проектують цей отвір на екран.

Після цього за діафрагмою ставлять кристал ісландського шпату. На екрані при цьому одержується дві світлих плями: одна від звичайного променя (невідхилена пляма) і друга – від незвичайного променя (відхилена вбік пляма). Обертаючи кристал можна показати, що обидва промені (звичайний і незвичайний) поляризовані, причому напрями площин поляризації світла в обох променях виявляються взаємоперпендикулярними.

 

V. Інтерференція поляризованого світла

Прилади розміщують так, як і в попередньому випадку, тільки діафрагму з маленьким отвором треба замінити на діафрагму з великим отвором. Між схрещеними поляроїдами розміщується препарат із целофану. В цьому випадку замість темряви при схрещених поляроїдах спостерігається просвітлення поля і утворення на екрані різних кольорів. Обертаючи поляроїди, можна одержати зміну кольорів фігури, утвореної на екрані. Можна замість препарату взяти звичайний целофановий папір.

 

VI. Спостереження напруження в прозорих матеріалах

Прилади встановлюють так, як і в попередньому досліді. Між схрещеними поляроїдами розміщується деформоване прозоре тіло. За допомогою об’єктива одержують на екрані чітке зображення деформованого прозорого тіла при вийнятих поляроїдах. Після цього вставляють поляроїди на свої місця у схрещене положення і починають змінювати величину деформації тіла. На екрані одержуються при цьому забарвлені криві (ізохроми). При зміні деформації вони змінюють свій вигляд.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 152; Мы поможем в написании вашей работы!
Мы поможем в написании ваших работ!