У чому полягає фізіологічна доцільність дуже малої швидкості руху крові в капілярах?                 

 

 

10 Клас

     Тестові завдання

1.Вищі рослини порівняно з нижчими мають:

А) здатність до фотосинтезу

Б) клітинну будову

В) органи спороутворення

Г) вегетативні органи

2. Укажіть спорову рослину, яка не має у своєму життєвому циклі заростків:

А) хвощ польовий

Б) плазун баранець

В) зозулин льон

Г) папороть чоловіча

3. Укажіть, які органи папоротей у молодому стані називають вайями:

А) корені

Б) листки

В) стебла

Г) бруньки

4. Укажіть рослину, що має мичкувату кореневу систему:

А) квасоля

Б) яблуня

В) пшениця

Г) петрушка

5. Укажіть особливість будови хламідомонади, що відрізняє її від спірогіри:

А) має клітинні стінки

Б) має одне ядро

В) має джгутики

Г) має хлоропласт

6. Укажіть елемент будови кори деревної рослини, яка забезпечує транспорт органічних речовин:

А) камбій

Б) ситоподібні трубки

В) судини

Г) корок

7. Укажіть тканину, з якої складається серцевина у стовбурі дерева:

А) покривна

Б) твірна

В) основна

Г) провідна

8. Укажіть рослини, пилкові зерна яких мають повітряні мішки:

А) комахозапильні

Б) вітрозапильні

В) водозапильні

Г) самозапильні

9. Укажіть елемент внутрішньої будови листка, куди безпосередньо потрапляє вуглекислий газ у процесі газообміну:

А) міжклітинник

Б) епідерміс

В) стовпчаста паренхіма

Г) замикаючі клітини

10. Назвіть рослину з одностатевими квітками:

А) вишня

Б) верба

В) тюльпан

Г) горох

11. До бурих водоростей належать:

А) саргасум і ламінарія

Б) ламінарія і церамій

В) церамій і хламідомонада

Г) хламідомонада і саргасум

12. Життєвий цикл папоротеподібних включає дві стадії: спорофіт і гаметофіт. Укажіть папороть, гаметофіт якої має серцеподібну форму:

А) страусове перо

Б) сальвінія плаваюча

В) щитник чоловічий

Г) орляк

13. Назвіть рослину із сухими розкривними плодами:

А) дуб

Б) рис

В) ліщина

Г) горох

14. Назвіть стадію розвитку зозулиного льону, яка переважає в життєвому циклі:

А) спорофіт

Б) гаметофіт

В) заросток

Г) колосок

15. Укажіть особливості будови рослин родини Лілійні:

А) листки черешкові, коренева система стрижнева

Б) утворюють цибулини, оцвітина проста

В) жилкування сітчасте, плоди сухі нерозкривні

Г) жилкування лінійне, квітка має п`ять чашолистків

16. Цей тип плодів зазвичай багатонасінний, внутрішній і середній шари оплодня соковиті; в утворенні оплодня беруть участь тільки частини зав`язі. Вкажіть рослину з таким типом плодів:

А) слива

Б) пшениця

В) помідор

Г) ліщина

17. Укажіть багаторічну трав`янисту рослину:

А) кукурудза

Б) пшениця

В) шипшина

Г) жоржина

18. Укажіть частину маточки, яка перетворюється на оплодень:

А) стінки зав`язі

Б) насінний зачаток

В) зародок

Г) зародковий мішок

19. Укажіть рослину з дугоподібним жилкуванням листків, яка належить до класу Дводольні:

А) подорожник

Б) конвалія

В) орхідея

Г) яблуня

20. Укажіть рису будови квітки представників родини Лілійні:

А) подвійна оцвітина

Б) п`ять тичинок

В) проста оцвітина

Г) відсутність тичинки

21. Установіть відповідність між системою органів і її функцією в організмі:

А  
Б  
В  
Г  

А) видільна…                   1. Впливає на роботу окремих органів і всього організму

Б) травна…                       2. Забезпечує організм поживними речовинами та енергією

В) ендокринна…             3. Виводить з організму кінцеві продукти обміну

Г) статева…                      4. Забезпечує існування організмів 

22. Укажіть систему органів, завдяки якій тварини сприймають подразнення і реагують на них:

А) травна система

Б) ендокринна система

В) кровоносна система

Г) нервова система

23. Укажіть ознаку, яка не властива тваринній клітині:

А) наявність клітинної стінки

Б) наявність пружної тонкої мембрани

В) наявність цитоплазми і ядра

Г) наявність хромосом

24. Укажіть реакцію найпростіших на подразнення:

А) страх

Б) рефлекс

В) таксис

Г) рефлекс і таксис

25. Укажіть організми, рештки яких беруть участь в утворенні осадових порід:

А) амеби

Б) радіолярії

В) трипаносоми

Г) лейшманії

26. Укажіть порожнину тіла, характерну для членистоногих:

А) первинна

Б) вторинна

В) змішана

Г) порожнина відсутня

27. Укажіть, розвиток яких тварин відбувається без перетворення:

А) хрущів

Б) метеликів

В) жаб

Г) ящірок

28. Укажіть, з яких камер складається серце земноводних:

А) передсердя, шлуночок

Б) ліве передсердя, праве передсердя, шлуночок

В) передсердя, лівий шлуночок, правий шлуночок

Г) ліве передсердя, праве передсердя, лівий шлуночок, правий шлуночок

29. Укажіть, із скількох відділів складається шлунок птахів:

А) чотирьох

Б) трьох

В) двох

Г) одного

30. Укажіть, який з перелічених червів належить до класу Стьожкові і є небезпечним для людини:

А) ехінокок

Б) котячий сисун

В) аскарида людська

Г) молочно-біла планарія

31. Укажіть, які клітини входять до складу тільки ентодерми гідри:

А) жалкі

Б) статеві

В) травні

Г) епітеліально-м`язові

32. Укажіть тварин, які належать до павукоподібних:

А) скорпіони

Б) метелики

В) краби

Г) циклопи

33. Укажіть, де розташовані отруйні залози павука-хрестовика:

А) на педипальпах

Б) при основі першої пари ходильних ніг

В) на черевці

Г) у передній частині головогрудей

34. Укажіть, який молюск має двостулкову мушлю:

А) виноградний слимак

Б) ставковик великий

В) голий слизун

Г) жабурниця

35. Укажіть, де розміщені надкрила у хруща:

А) на голові

Б) на грудях

В) на кінцівках

Г) на черевці

36. Безбарвні клітині крові, що мають ядро та захищають організм від мікроорганізмів, чужорідних білків:

А) лейкоцити

Б) тромбоцити

В) остеоцити

Г) еритроцити

37. Судини кровоносної системи, якими кров рухається до серця, - це:
А) вени

Б) артерії

В) капіляри

Г) аорта

38. Установіть відповідність муж відділами скелета та кістками, які до них належать:

А) скелет верхньої вільної кінцівки Б) скелет голови В) скелет нижньої вільної кінцівки Г) скелет тулуба 1) тім`яна 2) променева 3) ребро 4) стремінце 5) стегнова
А  
Б  
В  
Г  

 

 

39. Рефлекторна дуга починається:

А) чутливим волокном

Б) руховим волокном

В) вставним нейроном

Г) рецептором

40. Вид сполучної тканини, який міститься в проміжках між кістковими пластинками:

А) червоний кістковий мозок

Б) жовтий кістковий мозок

В) хрящ

Г) лімфа

41. Укажіть послідовність подій у процесі зсідання крові:

А  
Б  
В  
Г  

А) утворення тромбіну

Б) пошкодження судини

В) утворення фібрину

Г) руйнування тромбоцитів

42. Нервова тканина:

А) забезпечує взаємодію різних частин організму

Б) утворює жорстку основу кісток

В) має у своєму складі нейрони

Г) накопичує велику кількість поживних речовин

43. Череп дорослої людини:

А) утворений хрящовою тканиною

Б) має нерухому верхню щелепу

В) нерухомо з`єднаний з грудиною

Г) має мозковий і лицьовий відділи

44. Нейрони, які зв`язують нервом клітини між собою:

А) рухливі

Б) вставні

В) чутливі

Г) змішані

45. Укажіть м`яз, що розгинає колінний суглоб:

А) триголовий

Б) чотириголовий

В) литковий

Г) кравецький

 

46. Установіть відповідність між функцією травної системи та структурою, що її забезпечує:

А) рухова Б) ферментативна В) всмоктувальна Г) видільна 1) м`язова оболонка шлунка 2) анальній отвір 3) черевний прес 4) ворсинки кишечнику 5) слинні залози
А  
Б  
В  
Г  

 47.Між пересердями і шлуночками серця розташовані:

А) м`язові стінки

Б) напівпроникні мембрани

В) стулкові клапани

Г) кишенькові клапани

48. Установіть відповідність продуктів виділення та органів, що виводять їх з організму:

А) сечовина Б) сірка В) неперетравлені рештки Г) вуглекислий газ 1) зовнішній слуховий прохід 2) анальній отвір 3) сечівник 4) слізні залози 5) легені
А  
Б  
В  
Г  

49. Укажіть структурний компонент нирок, у якому відбувається фільтрація крові:

А) звивистий канадець

Б) капсула нефрону

В) збирна трубочка

Г) ниркова миска

50. У середньому мозку розташований центр:

А) захисних рефлексів

Б) читання

В) сприйняття зорової інформації

Г) орієнтувальних рефлексів

51.Незамінною амінокислотою у людини є:

А) гліцин

Б) пролін

В) лейцин

52. Рибоза – це:

А) моносахариди

Б) амінокислота

В) азотиста основа

53. Наявність залишку фосфатної кислоти є характерною рисою:

А) білків

Б) нуклеотидів

В) моносахаридів

54. Органогенним елементом є:
А) Іод Б) Карбон В) Сульфур

55. Запасається в клітинах тварин:
А) хітин Б) крохмаль В) глікоген

 

Виконати вправи

 1. Фрагмент молекули ДНК містить 440 гуанінових нуклеотидів, що складає 22% від їх загальної кількості. Визначити, скільки в даному фрагменті міститься цитозинових, аденінових і тимінових нуклеотидів, який розмір і молекулярна маса даного фрагменту

А+Ц

        ------ = 1

Т+Г

 

 

 1. У молекулі ДНК тиміділові нулеотиди складають 20% від загальної кількості. Визначити відсотковий вміст інших видів нуклеотидів.

 

 

11клас

  Тестові завдання

1.Вищі рослини порівняно з нижчими мають:

А) здатність до фотосинтезу

Б) клітинну будову

В) органи спороутворення

Г) вегетативні органи

2. Укажіть спорову рослину, яка не має у своєму життєвому циклі заростків:

А) хвощ польовий

Б) плазун баранець

В) зозулин льон

Г) папороть чоловіча

3. Укажіть, які органи папоротей у молодому стані називають вайями:

А) корені

Б) листки

В) стебла

Г) бруньки

4. Укажіть рослину, що має мичкувату кореневу систему:

А) квасоля

Б) яблуня

В) пшениця

Г) петрушка

5. Укажіть особливість будови хламідомонади, що відрізняє її від спірогіри:

А) має клітинні стінки

Б) має одне ядро

В) має джгутики

Г) має хлоропласт

6. Укажіть елемент будови кори деревної рослини, яка забезпечує транспорт органічних речовин:

А) камбій

Б) ситоподібні трубки

В) судини

Г) корок

7. Укажіть тканину, з якої складається серцевина у стовбурі дерева:

А) покривна

Б) твірна

В) основна

Г) провідна

8. Укажіть рослини, пилкові зерна яких мають повітряні мішки:

А) комахозапильні

Б) вітрозапильні

В) водозапильні

Г) самозапильні

9. Укажіть елемент внутрішньої будови листка, куди безпосередньо потрапляє вуглекислий газ у процесі газообміну:

А) міжклітинник

Б) епідерміс

В) стовпчаста паренхіма

Г) замикаючі клітини

10. Назвіть рослину з одностатевими квітками:

А) вишня

Б) верба

В) тюльпан

Г) горох

11. До бурих водоростей належать:

А) саргасум і ламінарія

Б) ламінарія і церамій

В) церамій і хламідомонада

Г) хламідомонада і саргасум

12. Життєвий цикл папоротеподібних включає дві стадії: спорофіт і гаметофіт. Укажіть папороть, гаметофіт якої має серцеподібну форму:

А) страусове перо

Б) сальвінія плаваюча

В) щитник чоловічий

Г) орляк

13. Назвіть рослину із сухими розкривними плодами:

А) дуб

Б) рис

В) ліщина

Г) горох

14. Назвіть стадію розвитку зозулиного льону, яка переважає в життєвому циклі:

А) спорофіт

Б) гаметофіт

В) заросток

Г) колосок

15. Укажіть особливості будови рослин родини Лілійні:

А) листки черешкові, коренева система стрижнева

Б) утворюють цибулини, оцвітина проста

В) жилкування сітчасте, плоди сухі нерозкривні

Г) жилкування лінійне, квітка має п`ять чашолистків

16. Цей тип плодів зазвичай багатонасінний, внутрішній і середній шари оплодня соковиті; в утворенні оплодня беруть участь тільки частини зав`язі. Вкажіть рослину з таким типом плодів:

А) слива

Б) пшениця

В) помідор

Г) ліщина

17. Укажіть багаторічну трав`янисту рослину:

А) кукурудза

Б) пшениця

В) шипшина

Г) жоржина

18. Укажіть частину маточки, яка перетворюється на оплодень:

А) стінки зав`язі

Б) насінний зачаток

В) зародок

Г) зародковий мішок

19. Укажіть рослину з дугоподібним жилкуванням листків, яка належить до класу Дводольні:

А) подорожник

Б) конвалія

В) орхідея

Г) яблуня

20. Укажіть рису будови квітки представників родини Лілійні:

А) подвійна оцвітина

Б) п`ять тичинок

В) проста оцвітина

Г) відсутність тичинки

21. Установіть відповідність між системою органів і її функцією в організмі:

А  
Б  
В  
Г  

А) видільна…                   1. Впливає на роботу окремих органів і всього організму

Б) травна…                       2. Забезпечує організм поживними речовинами та енергією

В) ендокринна…             3. Виводить з організму кінцеві продукти обміну

Г) статева…                      4. Забезпечує існування організмів 

22. Укажіть систему органів, завдяки якій тварини сприймають подразнення і реагують на них:

А) травна система

Б) ендокринна система

В) кровоносна система

Г) нервова система

23. Укажіть ознаку, яка не властива тваринній клітині:

А) наявність клітинної стінки

Б) наявність пружної тонкої мембрани

В) наявність цитоплазми і ядра

Г) наявність хромосом

24. Укажіть реакцію найпростіших на подразнення:

А) страх

Б) рефлекс

В) таксис

Г) рефлекс і таксис

25. Укажіть організми, рештки яких беруть участь в утворенні осадових порід:

А) амеби

Б) радіолярії

В) трипаносоми

Г) лейшманії

26. Укажіть порожнину тіла, характерну для членистоногих:

А) первинна

Б) вторинна

В) змішана

Г) порожнина відсутня

27. Укажіть, розвиток яких тварин відбувається без перетворення:

А) хрущів

Б) метеликів

В) жаб

Г) ящірок

28. Укажіть, з яких камер складається серце земноводних:

А) передсердя, шлуночок

Б) ліве передсердя, праве передсердя, шлуночок

В) передсердя, лівий шлуночок, правий шлуночок

Г) ліве передсердя, праве передсердя, лівий шлуночок, правий шлуночок

29. Укажіть, із скількох відділів складається шлунок птахів:

А) чотирьох

Б) трьох

В) двох

Г) одного

30. Укажіть, який з перелічених червів належить до класу Стьожкові і є небезпечним для людини:

А) ехінокок

Б) котячий сисун

В) аскарида людська

Г) молочно-біла планарія

31. Укажіть, які клітини входять до складу тільки ентодерми гідри:

А) жалкі

Б) статеві

В) травні

Г) епітеліально-м`язові

32. Укажіть тварин, які належать до павукоподібних:

А) скорпіони

Б) метелики

В) краби

Г) циклопи

33. Укажіть, де розташовані отруйні залози павука-хрестовика:

А) на педипальпах

Б) при основі першої пари ходильних ніг

В) на черевці

Г) у передній частині головогрудей

34. Укажіть, який молюск має двостулкову мушлю:

А) виноградний слимак

Б) ставковик великий

В) голий слизун

Г) жабурниця

35. Укажіть, де розміщені надкрила у хруща:

А) на голові

Б) на грудях

В) на кінцівках

Г) на черевці

36. Безбарвні клітині крові, що мають ядро та захищають організм від мікроорганізмів, чужорідних білків:

А) лейкоцити

Б) тромбоцити

В) остеоцити

Г) еритроцити

37. Судини кровоносної системи, якими кров рухається до серця, - це:
А) вени

Б) артерії

В) капіляри

Г) аорта

38. Установіть відповідність муж відділами скелета та кістками, які до них належать:

А) скелет верхньої вільної кінцівки Б) скелет голови В) скелет нижньої вільної кінцівки Г) скелет тулуба 1) тім`яна 2) променева 3) ребро 4) стремінце 5) стегнова
А  
Б  
В  
Г  

 

 

39. Рефлекторна дуга починається:

А) чутливим волокном

Б) руховим волокном

В) вставним нейроном

Г) рецептором

40. Вид сполучної тканини, який міститься в проміжках між кістковими пластинками:

А) червоний кістковий мозок

Б) жовтий кістковий мозок

В) хрящ

Г) лімфа

41. Укажіть послідовність подій у процесі зсідання крові:

А  
Б  
В  
Г  

А) утворення тромбіну

Б) пошкодження судини

В) утворення фібрину

Г) руйнування тромбоцитів

42. Нервова тканина:

А) забезпечує взаємодію різних частин організму

Б) утворює жорстку основу кісток

В) має у своєму складі нейрони

Г) накопичує велику кількість поживних речовин

43. Череп дорослої людини:

А) утворений хрящовою тканиною

Б) має нерухому верхню щелепу

В) нерухомо з`єднаний з грудиною

Г) має мозковий і лицьовий відділи

44. Нейрони, які зв`язують нервом клітини між собою:

А) рухливі

Б) вставні

В) чутливі

Г) змішані

45. Укажіть м`яз, що розгинає колінний суглоб:

А) триголовий

Б) чотириголовий

В) литковий

Г) кравецький

 

46. Установіть відповідність між функцією травної системи та структурою, що її забезпечує:

А) рухова Б) ферментативна В) всмоктувальна Г) видільна 1) м`язова оболонка шлунка 2) анальній отвір 3) черевний прес 4) ворсинки кишечнику 5) слинні залози
А  
Б  
В  
Г  

 47.Між пересердями і шлуночками серця розташовані:

А) м`язові стінки

Б) напівпроникні мембрани

В) стулкові клапани

Г) кишенькові клапани

48. Установіть відповідність продуктів виділення та органів, що виводять їх з організму:

А) сечовина Б) сірка В) неперетравлені рештки Г) вуглекислий газ 1) зовнішній слуховий прохід 2) анальній отвір 3) сечівник 4) слізні залози 5) легені
А  
Б  
В  
Г  

49. Укажіть структурний компонент нирок, у якому відбувається фільтрація крові:

А) звивистий канадець

Б) капсула нефрону

В) збирна трубочка

Г) ниркова миска

50. У середньому мозку розташований центр:

А) захисних рефлексів

Б) читання

В) сприйняття зорової інформації

Г) орієнтувальних рефлексів

51.Незамінною амінокислотою у людини є:

А) гліцин

Б) пролін

В) лейцин

52. Рибоза – це:

А) моносахариди

Б) амінокислота

В) азотиста основа

53. Наявність залишку фосфатної кислоти є характерною рисою:

А) білків

Б) нуклеотидів

В) моносахаридів

54. Органогенним елементом є:
А) Іод Б) Карбон В) Сульфур

55. Запасається в клітинах тварин:
А) хітин Б) крохмаль В) глікоген

 

56. Назвіть:

А  
Б  
В  
Г  
Д  

А – властивість організмів передавати свої ознаки своєму потомству;

Б – здатність організмів набувати нових ознак у процесі онтогенезу;

В – розміщення генів у подібних локусах (місцях) гомологічних хромосом;

Г – виявлення дії гена, який перебуває в парі з іншим невиявленим геном;

Д – перебування гена в невиявленому стані

1. Домінантність 2. Мінливість 3. Рецесивність 4. Алельність 5. Спадковість

А     
Б  
В  
Г  
Д  

57. Зазначте:

А – місце розташування гена в хромосомі;

Б – сукупність усіх генів у клітині;

В – ознаки організму;

Г – один із пари генів, розміщених навпроти один одного, які є в гомологічних хромосомах

Д – сукупність генів, які є в галоїдному наборі хромосом

1. Локус 2. Алель 3. Генотип 4. Геном 5. Фенотип 6. Ген

58. Який генетичний метод застосовують, коли:

А – схрещують організми, які різняться за низкою ознак?

Б – вивчають родоводи предків?

В – аналізують частоти алелів і генетичну структуру великих споріднених груп особин одного виду?

А  
Б  
В  
Г  
Д  

Г – діагностують спадкові хвороби, пов`язані з порушенням обміну речовин?

Д – порівнюють ознаки організмів, які походять із різних еластомерів однієї зиготи?

1. Близнюковий 2. Популяційно-статистичний 3. Гібридологічний 4. Біохімічний 

5. Генеалогічний

59. А) До якої мінливості належить норма реакції?

Б) Які ознаки мають дуже широку норму реакції?

А  
Б  
В  
Г  
Д  

В) Назвіть ознаки, які зазнають значних змін залежно від умов зовнішнього середовища.

Г) Визначте ознаки, які не змінюються, незважаючи на зміни умов зовнішнього середовища.

Д) Як називають сукупність ознак організму?

1. Генотип 2. Колір очей 3. Надої, молочність 4. Модифікації 5. Врожайність 6. Колір плодів 

7. Фенотип 8. Групи крові 

60. А) Визначте мінливість, яка не стосується змін генотипу.

Б) Як називають мінливості, спричинені впливом умов зовнішнього середовища?

В) Що утворюється внаслідок взаємодії генотипу з умовами зовнішнього середовища?

А  
Б  
В  
Г  
Д  

Г) Від чого залежить розмах варіацій (мінливість) ознак організмів?

Д) За умов найкращої годівлі корова дає 4000 кг молока і більше за рук, а поганої – близько 2000 кг. Назвіть коливання надоїв у межах 2000-4000 кг молока.

1. Хромосоми 2. Генотип 3. Модифікаційна 4. Умови середовища 5. Норма реакції 

 6. Мутації 7. Фенотип

 

А  
Б  
В  
Г  
Д  

61. Як називають мутації, що можуть бути:

А – несподіваними?

Б – корисними, шкідливими, нейтральними?

В – спадковими?

Г – багаторазовими?

Д – непередбачуваними?

 1. Раптові 2. Невизначені 3. Стійкі 4. Повторювані 5. Ненаправлені
А  
Б  
В  
Г  
Д  

62. Як називають мутації, що:

А – виникають у статевих клітинах?

Б – виникають у нестатевих клітинах?

В – знижують життєздатність?

Г – викликають загибель організмів?

Д – є нейтральними, корисними або шкідливими?

 1. Сублетальні 2. Летальні 3. Невизначені 4. Генеративні 5. Соматичні

  

63. А) При якій спадковій хворобі в соматичних клітинах людини замість 46 є 47 хромосом (зайва мала 21-ша хромосома)?

А  
Б  
В  
Г  
Д  

Б) Назвіть спадкову хворобу людини, при якій виявляється не зсідання крові.

В) Яка спадкова хвороба не дає людині (чоловікам) змоги розрізняти кольори?

Г) Наведіть приклади успадкування нормальних морфологічних і фізіологічних ознак людини.

Д) Під час діагностування якої спадкової хвороби людини застосовують біохімічні методи?

1. Гемофілія 2. Групи крові 3. Хвороба Дауна 4. Колір волосся, очей 5. Дальтонізм

6. Цукровий діабет 7. Ластовиння

64. А) В яких хромосомах розміщуються гени, що успадковуються незалежно?

А  
Б  
В  
Г  
Д  

Б) Назвіть хромосоми, в яких розміщуються алель ні гени.

В) Як успадковуються гени, розміщені в одній хромосомі?

Г) Що утворюють гени, які перебувають в одній хромосомі?

Д) Які хромосоми, що становлять одну пару, морфологічно несхожу між собою?

1. Зчеплено (спряжено) 2. Група зчеплення 3. Гомологічні 4. Алельні  

5. Негомологічні 6. Статеві 7. Нестатеві (аутосоми)

65. А) Де показано відносні відстані і послідовність розміщення генів у хромосомах?

А  
Б  
В  
Г  
Д  

Б) Що є одиницею відстані між генами в одній хромосомі?

В) Назвіть число груп зчеплення в зиготі (організмі).

Г) В якому порядку розміщені гени вздовж хромосоми?

Д) Який процес порушує зчеплення між генами?

1. Лінійно 2. Генетичні карти хромосом 3. 1% перехрест (морганід)  

4. Гаплоїдне число хромосом 5. Морганіда 6. Впорядковано, лінійно  

7. Кросинговер

 

 

 

         Розв`язати задачі

 1. Відсутність потових залоз у людей успадковується як рецесивна ознака, зчеплена з Х-хромосомою. Позбавлений цього недоліку хлопець одружується з дівчиною, батько якої не мав потових залоз, а мати, як і всі її предки, здорова. Яка ймовірність, що сини і дочки цього шлюбу не матимуть потових залоз?

 

 1. У томатів червоне забарвлення плодів R домінує над жовтим r, а високо рослість H – над карликовістю h. Дигетерозиготна червоно плідна високоросла рослина схрещена з жовтоплідною карликовою. Визначте генотип і фенотип гібридів першого покоління.

 

9 Клас

Тестові завдання

 

 1. Г
 2. В
 3. Б
 4. В
 5. В
 6. Б
 7. В
 8. Б
 9. А
 10. Б
 11. А
 12. В
 13. Г
 14. Б
 15. Б
 16. В
 17. Г
 18. А
 19. А
 20. В
А 3
Б 2
В 1
Г 4
 1. Г
 2. А
 3. В
 4. Б
 5. В
 6. Г
 7. Б
 8. В
 9. А
 10. В
 11. А
 12. Г
 13. Г
 14. Б
 15. А
 16. А

 

 

А 2
Б 1
В 5
Г 3
 1. Г
 2. В
А 3
Б 1
В 4
Г 2
 1. А, В
А 4
Б 3
В 2
Г 1
 1. Б
 2. Г

Дати відповідь на запитання

 1. У різних представників класу комах є залози: воскові у бджіл, джмелів, попелиці, водяних клопів; пахучі – у тарганів, клопів, багатьох гусениць (вони виділяють ароматичні речовини для знаходження самцями самок, для захисту). Велике значення мають також слинні, прядильні та отруйні залози комах.

 

 1. Завдяки повільному руху в найдрібніших капілярах (0,5-1,5 мм/с) кров встигає віддати клітинам тіла кисень і поживні речовини, а також увібрати продукти життєдіяльності клітин.

 

10 клас

Тестові завдання

 1. Г
 2. В
 3. Б
 4. В
 5. В
 6. Б
 7. В
 8. Б
 9. А
 10. Б
 11. А
 12. В
 13. Г
 14. Б
 15. Б
 16. В
 17. Г
 18. А
 19. А
 20. В
А 3
Б 2
В 1
Г 4
 1. Г
 2. А
 3. В
 4. Б
 5. В
 6. Г
 7. Б
 8. В
 9. А
 10. В
 11. А
 12. Г
 13. Г
 14. Б
 15. А
 16. А
А 2
Б 1
В 5
Г 3
 1. Г
 2. В
А 3
Б 1
В 4
Г 2
 1. А, В
А 4
Б 3
В 2
Г 1
 1. Б
 2. Г

 

 

А 1
Б 5
В 4
Г 2
 1. В
А 3
Б 1
В 2
Г 5
 1. Б
 2. Г
 3. В
 4. А
 5. В
 6. Б
 7. Б

Виконати вправи

 1. І спосіб розв`язування

Дано: Г = 440 нуклеотидів = 22%

Lнуклеотидів = 0, 34 нм

Mнуклеотидів = 345

 

А - ? Т - ? Ц - ? Lфрагмента - ? Mфрагмента - ?

З правила Чаргаффа:

(А+Т) + (Г+Ц) = 100%

Згідно з правилами комплементарность:

Ц = Г = 440 = 22%

Тепер визначаємо % А і Т у даному фрагменті ДНК.

         100% - (Г+Ц) 100% - 44%

А = Т = --------------- = -------------- = 28%

                   2                    2   

 

Тепер визначаємо кількість аденінових і ти мінових нуклеотидів у даному фрагменті ДНК.

22% - 400,

28% - х.

 х:440=28%:22%

  440 ×28%

х = ------------- = 560.

     22%

Отже, А=Т=560=28%

Визначаємо молекулярну масу даного фрагмента ДНК:

Lфр. = (560+440) × 0,34 нм = 340 нм

Визначаємо молекулярну масу даного фрагмента ДНК:

Mфр. = (560+560+440+ 440) × 345 = 690000

Відповідь: А=Т=560=28%; Г=Ц=440=22%; lфр. = 340 нм; mфр. = 690000

ІІ спосіб

Згідно правила компліментарності

Ц=Г=22%-440 (нуклеотидів)

Визначаємо загальну кількість А і Т нуклеотидів у %:

А+Т=100% - (Г+Ц) = 56%

Звідси визначаємо кількість нуклеотидів А і Т (сумарно):

440 – 22%,

х – 56%.

х : 440 = 56% : 22%.

440×56%

х = --------- = 1120 (нуклеотидів)

       22%

Звідси: А = Т = 1120:2 = 560 (нуклеотидів);

А=Т=56% : 2 = 28%.

Далі визначаємо розмір фрагменту ДНК:

Lфр. = (560+440) × 0,34 нм = 340 нм

Визначаємо молекулярну масу фрагмента ДНК;

(1120+880) × 345 = 690000

Відповідь: А=Т=560=28%; Г=Ц=440=22%; lфр. = 340 нм; mфр. = 690000

 

 1. Дано: Т = 20%

А - ?

Г - ?

Ц - ?

 

З правила Чаргаффа:

(А+Т) + (Г+Ц) = 100%. А+Т = 20%

         100% - (А+Т) 100% - 40%

Г = Ц = ----------------- = -------------- = 30%

                  2                   2

 

Відповідь: А=Т=30%; Г=Ц=20%

 

 

 

 

11 клас

Тестові завдання

 1. Г
 2. В
 3. Б
 4. В
 5. В
 6. Б
 7. В
 8. Б
 9. А
 10. Б
 11. А
 12. В
 13. Г
 14. Б
 15. Б
 16. В
 17. Г
 18. А
 19. А
 20. В
А 3
Б 2
В 1
Г 4
 1. Г
 2. А
 3. В
 4. Б
 5. В
 6. Г
 7. Б
 8. В
 9. А
 10. В
 11. А
 12. Г
 13. Г
 14. Б
 15. А
 16. А
А 2
Б 1
В 5
Г 3
 1. Г
 2. В
А 3
Б 1
В 4
Г 2
 1. А, В
А 4
Б 3
В 2
Г 1
 1. Б
 2. Г
А 1
Б 5
В 4
Г 2
 1. В
А 3
Б 1
В 2
Г 5
 1. Б
 2. Г
 3. В
 4. А
 5. В
 6. Б
 7. Б
А 5
Б 2
В 4
Г 1
Д 3
 1.  
А 1
Б 3
В 5
Г 2
Д 4
 1.  
А 3
Б 5
В 2
Г 4
Д 1

 

59.  

А 4
Б 3; 5
В 3; 5; 6
Г 2; 8
Д 7

60.   

А 3
Б 5
В 7
Г 2; 4
Д 5

61.  

А 1
Б 2; 5
В 3
Г 4
Д 2; 5

62 .

А 4
Б 5
В 1
Г 2
Д 3

  

63.

А 3
Б 1
В 5
Г 2; 4; 7
Д 6

 

64. 

А 5
Б 3
В 1
Г 2
Д 5

65. 

А 2
Б 3; 5
В 4
Г 1
Д 7

 

 

Розв`язати задачі

 

 1. Половина хлопчиків не матиме потових залоз, дівчатка всі будуть здорові, але половина з них – носії дефективного гена.

 

Батьківські форми RrHh × rrhh → 1RrHh : 1Rrhh : 1rrHh : 1rrhh. За фенотипом у результаті схрещування дістанемо: червоно плідні високорослі, червоно плідні карликові, жовтоплідні високорослі, жовтоплідні карлико


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 402; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ