Функціональне призначення заданного виробу.Визначення конструктивного характеру базового виробу

Нормативні вимоги до заданого виробу

1.Стандарт є складовою частиною системного комплексу нормативних документів, що регламентують вимоги до будівельних матеріалів, виробів т конструкцій і впровадження Технічного регламенту будівельних виробів.

2.Цей стандарт поширюється на бетонні і залізобетонні панелі, що виготовляються з легкого бетону, автоклавного ніздрюватого бетону та важкого бетону і призначені для зовнішніх стін житлових і громадських будинків.

3.Панелі, які призначені для єксплуатції в умовах впливу агресивного середовища, повинні задовольняти вимоги цього стандарту і додаткові вказівки проектної документації, запровджені відповідно до СНиП 2.03.11.

4.Панелі застосовують у будинках з урахувнням межі вогнестійкості стіни і межі поширення вогню стіною згідно з ДБН В1.1-7, ДБН.2.2-9 т ДБН В.2.2-15 залежно від ступеня вогнестійкості будинку.

5.Застосування одношарових панелей із автоклвного ніздрюватого бетону і двошарових панелей із теплоізоляційним шаром із легкого бетону крупнопористої структури не допускається в стінках цокольного поверху і технічного підвалу.

6.Стандарт не поширюється н панелі міжвидового застосування ( смугового розрізання для громадських і промислових будівель і однорядного розрізання для громадських і допоміжних будівель промислових підприємств) у частині типів, основних параметрів, розмірів і умовних познак панелей, також на попередньо напружені панелі, суцільні двошарові панелі з теплоізоляційним шаром з автоклвного ніздрюватого бетону, панелі, які є внутрішнім складником зовнішніх стін, і панелі для стін із мокрим режимом.

 

Арматурні і заклдні вироби

4.4.8.1 Для армування панелей слід приймати арматурну сталь наступних видів і класів:

- як робочу застосовують стрижньову арматуру класів А400С, А500С і А600С згідно з ДСТУ 3760; А-lll і А-IV згідно з ГОСТ 5781; Ат500С, Ат600 і АТ600С згідно з ГОСТ 10884, арматурний дріт класу ВР – І згідно з ГОСТ 6727, також стрижньову арматуру класів А240 і А300 згідно з ГОСТ 5781 у випадках, коли використання арматури вищезгаданих класів недоцільне бо не допускається нормами проектування;

- як конструктивну застосовують арматуру класів А240С та ВР-І

4.4.8.2 Для гнучких металевих в’язей, призначених для з’єднання зовнішнього і внутрішнього шарів тришарових панелей, слід приймати стрижні або інші сполучені елементи із сталей, що мають необхідну корозійну стійкість в умовах експлуатації, а також арматуру класів А240С, А-І, А-ІІ і ВР-І з протикорозійним покриттям.

Допускається при техніко-економічному обгрунтувнні приймати для гнучких в’язей сполучні елементи з алюмінієвих сплавів, а також арматуру інших класів.

 

Технічні вимоги

5.1 Панелі слід виготовляти у відповідності з вимогами цього стандарту, за проектною і технологічною документацією, затвердженими в установленому порядку.

Можливе використання документації типових серій за умови її актуалізації з урахуванням вимог чинних нормативних документів.

5.2 Панелі повинні мати заводську готовність, що відповідає вимогам цього стандарту і додатковим вимогам проектної документації на конкретні будівлі.

У випадках, передбачених проектною документацією на конкретні будівлі, панелі слід поставляти з нанесеними водонепроникними та іншими ґрунтовками, гідроізоляційними і пароізоляційними покриттями, установленими вікнами, дверима, підвіконними плитами і зливами з виконаною герметизацією і теплоізоляцією в стиках між віконними і дверними блоками і гранями отворів накладними виробами та іншими конструктивними елементами, вказаними у 5.3.

Поставка панелей без вікон, дверей, підвіконних плит і зливів у випадку, якщо їх установлення передбачене проектною документацією, допускається тільки за угодою виробника зі споживачем і проектною організацією – автором проекту.

5.3У випадках, передбачених проектною документацією, панелі повинні мати:

    - виступи, вирізи, штраби, ніші, сталеві закладні і накладні вироби та інші конструктивні елементи, призначені для спирання панелей на конструкції будівель, а також для спирання і примикання суміжних конструкцій;

- вирізи і поглиблення в торцевих зонах і в інших місцях примикань до панелей суміжних конструкцій, призначених для утворення шпонкового з’єднання після замонолічування стиків;

- арматурні випуски, сталеві закладні вироби і інші конструктивні елементи для з’єднання панелей між собою і з суміжними конструкціями будівлі;

- виступи, пази та інші конструктивні елементи в торцевих зонах панелей, а також по периметру отворів, призначені для утворення протидощового бар’єру, упору ущільнювальних прокладок і герметиків, установки в стиску водо відбійного елемента й інших цілей;

- гнізда для монтажних ( підйомних ) петель та інших монтажних і з’єднувальних деталей;

- установлені вікна з підвіконними плитами, зливами і дверима;

- закладні і накладні вироби й інші конструктивні елементи для кріплення приставних підвіконних плит, сонцезахисних пристроїв, завіс, карнізів, пристроїв для навішування штор і іншого обладнання будівлі, відкритих нагрівальних приладів і інших елементів інженерного устаткування;

- канали або замуровані трубки і коробки для прихованої електропроводки.

5.4Панелі за міцністю, жорсткістю та тріщиностійкістю повинні задовольняти вимоги, запроваджені робочими кресленнями.

5.5Панелі повинні задовольняти вимоги ДСТУ В. 1. 1-7, ДБН В 1.2-7 щодо межі вогнестійкості та межі поширення вогню, які визначені у робочих кресленнях панелей відповідно до ступеня вогнестійкості будівельного об’єкта.

5.6Панелі повинні задовольняти вимоги ДСТУ Б В. 2.6-2:

    - за показниками фактичної міцності бетону ( у проектному віці і відпускній);

- за морозостійкістю бетону;

- за середньою густиною, теплопровідністю і відпускною вологістю легкого бетону та автоклавного ніздрюватого бетону одношарових панелей, внутрішнього шару двошарових панелей з екраном і теплоізоляційного шару тришарових панелей, а також легкого бетону теплоізоляційного шару суцільних двошарових панелей;

- за формою, розмірами та якістю арматурних і закладних виробів та їх положенням у панелях;

- за класами і марками арматурної сталі для монтажних петель;

- за відхилами товщини захисного шару бетону до робочої арматури;

- за захистом від корозії арматурних випусків, закладних і з’єднувальних виробів а також металевих в’язей, виконаних із сталей, не стійких до агресивної дії середовища, в тришарових панелях

 

 

            1.2 Технічні і технологічні вимоги до заданого виробу

Настоящий выпуск содержит рабочие чертежи керамзитозолобетонных панелей наружных стен, навесной конструкции 25 и 36 см.

Для панелей керамзитозолобетона принят класса В5 по прочности на сжатие с маркой по средней плотности D1050 кг/мᶟ при сохранении нормального расхода материалов на класс бетона В 3,5 /см.

Коэффициент теплопроводности ɺ ≤ 0,32

Средняя плотность бетона панелей в высушенном до постоянной массы состоянии не должна превышать указанную в рабочих чертежах более чем на 5%, а панелей высшей категории качества – более чем на 3%.

Влажность керамзитозолобетона при отпуске не должна быть более 15% по объему. Утепляющий вкладыш в зубе панелей – пенополистирол ПСВ – С М50 ГОСТ 15580 – 86.

Марка по морозостойкости для керамзитозолобетона F50, для защитного слоя или раствора - F50. Внутренний отделочный слой стеновых панелей из раствора М50.

Армирование изделий выполнено из сварных плоских каркасов и сеток, собираемых в объемный каркас с помощью эл. сварки в кондукторе.

Закладные детали должны иметь защитное антикоррозийное покрытие, нанесенное способом металлизации в соответствии с требованиями СНиП П – 38 – 73/см. альбом закладных деталей.

Толщина защитного слоя бетона до рабочей арматуры должна оставлять не менее 20мм. Грани панелей, образующие стыки, должны быть праймированы.

Масса панелей на отпуске не должна превышать проектную более чем на 7%.

Функціональне призначення заданного виробу.

Панелі призначені для зовнішніх стін житлових та громадських будинків I, II і III рівнів відповідальності висотою до 75 м.

За геологічними і геофізичними умовами:

- Звичайні умови будівництва;

- Будівництво в районах сейсмічної дії інтенсивністю до 9 балів (для панелей на гнучких зв'язках при наявності відповідного документованого підтвердження)

За природно-кліматичними умовами:

- Значення нормативного вітрового тиску - за розрахунком відповідно до СНиП 2.01.07-85

- Робочий інтервал температур, ° С,:

- Від мінус 60 до плюс 75 (для панелей з жорсткими дискретними залізобетонними зв'язками);

- Від мінус 60 до плюс 45 (для панелей на гнучких зв'язках БЗС);

- Зона вологості (по Сніп 23-02-2003) - суха, нормальна, волога;

- Ступінь агресивності зовнішнього середовища (по СНиП 2.03.11-85) - неагресивна, слабоагресивних;

За умовами експлуатації:

- Ступінь агресивності внутрішнього середовища (за СНиП 2.03.11-85) - неагресивна, слабоагресивних;

- Вологісний режим приміщень (по Сніп 23-02-2003) - сухий, нормальний, вологий, мокрий

За вимогами пожежної безпеки:

- В будинках усіх ступенів вогнестійкості, класів конструктивної пожежної небезпеки і класів функціональної пожежної небезпеки у відповідності зі СНиП 21-01-97 на підставі документовано підтверджених у встановленому порядку даних про межах вогнестійкості і класах пожежної небезпеки застосовуваних панелей.


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 238; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ