Макрос - це серія команд, що згруповані разом для спрощення повсякденної роботи.

Nbsp;   1. Вступ………………………………………………………………... 2 2. Запуск програми…………………………………………………….3 3. Про макроси…………………………………………………………5 4. Запис макросу ………………………………………………………6 5. Редагування макросів……………………………………………….7 6. Призупинення й поновлення запису макросів…………………….8 7. Перейменування макросів…………………………………………..9 8. Копіювання макросів в другий документ або шаблон…………...10 9. Видалення макросу…………………………………………………11 1) Видалення окремого макросу……………………………11 2) Видалення проектів макросу ……………………………12 10. Призначення макросів панелі інструментів,  команд меню або сполученню клавіш …………………………..13 1) Щоб призначити макросу кнопку панелі інструментів або команду меню………………….13 2) Щоб призначити макросу сполучення клавіш………….14 11. Збереження макросів……………………………………………….15 12. Висновок…………………………………………………………….16 13. Практична робота………………………………………………….17 14. Список використаної літератури………………………………….19                                                                                                                            Текстовий редактор Word є одним з найпоширеніших текстових редакторів. Це обумовлюється його численними перевагами, до яких у першу чергу належать широкі функціональні можливості. Важко знайти таку, задачу при роботі з текстами, яку не можна було б розв'язати засобами Word. Текстовий редактор Word входить до групи програм Microsoft Office. Крім текстового редактора, ця група включає електронну таблицю Excel і систему управління базою даних Access, тобто основні програми, які можуть використовуватися для формування документообігу в установах. Широкому використанню Word сприяють також вбудовані в нього, засоби перетворення файлів, створених іншими текстовими редакторами, в файли формату Word і навпаки. Існує декілька версій Word, кожна наступна версія сумісна, як правило, з попередніми версіями і має додаткові можливості.                                                                                                                                                           Для створення нового документа потрібно зробити такі дії:   «Файл» → «Открыть»                           Мал.1 Після завантаження Word ви побачите вікно:                                                                                                              Мал.2                                                                                          Якщо певне завдання часто виконується в Microsoft Word, його виконування можна автоматизувати за допомогою макросу.     Макрос — це набір команд і інструкцій, що виконуються як одна команда.     Для створення макросу Microsoft Word пропонує два методи: засіб запису макросів та безпосереднє програмування в редакторі Visual Basic.     Макроси часто використовуються для таких цілей: Ø Щоб прискорити операції редагування або форматування, які часто виконуються; Ø Щоб об'єднати декілька команд, наприклад, щоб вставити таблицю з вказаними розмірами і межами та певною кількістю рядків і стовпців; Ø Щоб спростити доступ до параметрів у діалогових вікнах; Ø Щоб автоматизувати обробку складних послідовних дій у завданнях.       ü У меню «Сервіс» виділіть пункт «Макрос», а потім виберіть команду «Почати запис»;                                   ü У полі «Ім'я макросу» введіть ім'я нового макросу;   Мал.3   ü У списку «Макрос доступний для» виберіть шаблон або документ, в якому буде зберігатися макрос;                                                    Мал.4     ü Введіть опис макросу в полі «Опис»;                                                      Мал.5     ü Натисніть кнопку «ОК», щоб почати запис макросу.     1. У меню «Сервіс» виберіть команду «Макрос», а потім — команду «Макроси»; 2. У списку «Ім'я» виберіть ім'я макросу, що потрібно змінити; 3.  Якщо потрібного макросу немає у списку, виберіть інший документ або шаблон у списку «Макроси»; 4. Клацніть клавішу «Змінити».     Мал. 6                                                                                       Щоб призупинити запис макросу:     Ü Натисніть кнопку «Пауза» на панелі інструментів «Зупинити запис», яка відображається під час запису макросу;       Мал.7   Ü Виконайте дії, які непотрібно записувати; Ü Щоб поновити запис, натисніть кнопку «Відновити запис» .                                                                                      Мал.8                                                                                            Для того щоб перейменувати макрос потрібно: ∼ У меню «Сервіс» виберіть команду «Шаблони та надбудови»; ∼ Натисніть кнопку «Організатор»; ∼ Відкрийте вкладку «Макроси»; ∼ У полі «З документа або шаблона» виберіть макрос, який потрібно перейменувати, і натисніть кнопку «Перейменувати»; ∼ У діалоговому вікні «Перейменування» введіть нове ім'я; ∼ Натисніть кнопку «ОК», а потім — кнопку «Закрити».                                                  Мал. 9                                                                                                                                                             Для того щоб скопіювати макрос потрібно:   1) У меню «Сервіс» виберіть команду «Шаблони та надбудови»; 2) Натисніть кнопку «Організатор», а потім відкрийте вкладку «Макроси»; 3) Якщо для копіювання елементів потрібно вибрати інший початковий або кінцевий шаблон, натисніть кнопку «Закрити файл», щоб закрити активний документ і приєднаний до нього шаблон або закрити шаблон «Normal.dot»; 4) Потім натисніть кнопку «Відкрити файл» і відкрийте потрібний шаблон; 5) Виділіть у відповідному списку елементи, які потрібно скопіювати, після чого натисніть кнопку «Копіювати»; 6) Натисніть «Закрити».       Мал.10  Примітка: Якщо макроси призначені панелям інструментів, відповідні панелі інструментів також потрібно скопіювати.     Видалення окремого макросу:   · У меню «Сервіс» виберіть команду «Макрос», а потім — команду «Макроси»; · Виберіть ім'я макросу, який потрібно видалити, у списку «Ім'я»; · Якщо потрібного макросу немає у списку, виберіть інший документ або шаблон у списку «Макроси з»; · Натисніть кнопку «Видалити».                                                                        Мал. 11 Видалення проектів макросів: 1. У меню «Сервіс» виберіть команду «Макрос», а потім — команду «Макроси»; 2. Натисніть кнопку «Організатор»; 3. На вкладці «Макроси» виберіть проект макросу, який потрібно видалити з будь-якого списку, а потім натисніть кнопку «Видалити»; 4. Проекти макросів, які використовуються в «Активному документі», буде виведено у списку ліворуч, а проекти макросів у шаблоні «Normal. Dot» — у списку праворуч.                                                      Мал.12                                                                                                          Для швидкого запуску макросу можна призначити йому кнопку панелі інструментів, команду меню або сполучення клавіш.       Якщо новому макросу призначити ім'я, яке вже має вбудована команда Microsoft Word, то старий макрос буде замінено на новий.     Щоб призначити макросу кнопку панелі інструментів або команду меню:   v У меню «Сервіс» виберіть команду «Макрос», а потім — команду «Почати запис»; v Натисніть кнопку «Панелі» та перейдіть на вкладку «Команди»; v  Виберіть записуваний макрос у списку «Команди» та перетягніть його на панель інструментів або в меню; v Натисніть кнопку «Закрити», щоб почати запис макросу.       Мал. 13     Щоб призначити макросу сполучення клавіш: ü У меню «Сервіс» виберіть команду «Макрос», а потім — команду «Почати запис»; ü Натисніть кнопку «Клавішам» та перейдіть на вкладку «Команди»; ü Введіть сполучення клавіш у полі «Нове сполучення клавіш» та натисніть кнопку «Призначити»; ü Натисніть кнопку «Закрити», щоб почати запис макросу.                                                         Мал.14                                                                                                   Макроси зберігаються у шаблонах або документах.     За замовчуванням макроси зберігаються у шаблоні «Normal», щоб вони були доступні для всіх документів Word.       Якщо макрос буде використовуватися лише в одному документі, збережіть його в «з документ».       Окремі макроси в документі зберігаються у проектах макросів, які можна копіювати з одного документа до іншого.     Мал.15                                                                                        В ході виконання цієї роботи ми дізналися: · Про макроси; · Як записувати макрос; · Як редагувати макрос; · Як призупинити й поновити запис макросів; · Як перейменувати макрос; · Як копіювати макрос в другий документ або шаблон; · Як видалити макрос; · Призначення макросів панелі інструментів,команд меню або сполученню клавіш; · Як зберегти макрос.       Тема:Створення макросів   Мета:Створити макрос для форматування документу     Хід роботи: Запустіть програму Microsoft Word; Призначте макрос комбінації Alt + /.   Коли розпочнеться записування макросу, виконайте такі дії:   1. Правка     Виділити все; 2. Формат    Шрифт,встановити шрифт Comic Sans MS, розмір шрифту 15; 3. Накреслення    Напівжирний курсив; 4. Зупинити записування.   Виконання роботи: Запускаю програму Microsoft Word; Призначаю макрос комбінації Alt + /.   Розпочинається записування макросу, виконую такі дії:     1. Правка     Виділити все; 2. Формат  Шрифт, встановлюю шрифт Comic Sans MS, розмір шрифту 15; 3. Накреслення    Напівжирний курсив; 4. Зупиняю записування.     Отриманий результат:    

Макрос - це серія команд, що згруповані разом для спрощення повсякденної роботи.

 Макроси частовикористовуються для таких цілей:

Ø Для прискорення часто виконуємих операцій, редагування або форматування;

Ø Для об’єднання складних команд;

Ø Для спрощення доступу до параметрів у вікнах діалогу;

Ø Для автоматизації обробки складних послідовних дій в задачах.

 

                                                                                                  


 

 

1. Вонг В. Microsoft Office 97 для Windows для "чайников". Пер. с англ. К.: Диалектика;

2. Гукин Д. Word 97 для Windows для "чайников". Пер. с англ. К.: Диалектика;

3. Ливингстон Б., Штрауб Д. Секреты Windows 95. К.: КОМИЗДАТ, Диалектика;

4. Ратбон Э. Windows 95 для "чайников". 2-е издание.: Пер. с англ. К.: Диалектика.

 


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 205; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ