Розробка архітектури інформаційної системиМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

 

 

Кафедра інформаційних технологій

 

Індивідуальна робота

 

з дисципліни: «Проектування інформаційних систем»

на тему: «Інформаційна система з обліку стану будівельнихобєктів(переплануваннясроків)»

 

 

Виконав:
студент групи ІТЕП-31

Гура І.О.

 

Перевірила:

Доц. Ізмайлова О.В.

 

Київ  2015

Зміст

 

1. Аналіз предметної області.

2. Архітектура модуля системи.

2.1 Цільовий аналіз інформаційної системи.

2.2 Структурно-функціональний аналіз інформаційної технології.

2.3 Структурний аналіз проектування.

2.3.1 Контексна діаграма системи.

2.3.2 Діаграма декомпозиції першого рівня.

2.3.3 Процесові моделі потоків данних.

2.4 Словник данних.

2.5 Розробка інфологічної моделі предметної області (діаграма Чена).

3. Аналіз проектування предметної області ООП.

3.1 Діаграма прецедентів.

3.2 Опис прецедентів.

3.3 Концептуальна модель для 1 прецедента.

3.4 Діаграма діяльності для 1 прецедента.

3.5 Діаграма діяльності для сукупності прецедентів.

4. Список літератури.

 

 

Опис предметної області

        

    В даній індивідуальній роботі розглянуте приватне товариство яке  надає інформацію  по обліку будівельних об’єктів,а саме про перепланування сроків.

Основними функціями данної системи є ведення обліку,контроль за ресурсами, перепланування з огляду на зміну обставин(ресурсів, робочої сили, фінансів,погодних умов)

    В данному випадку це єдина компанія в Києві,що займається обліком будівельних об’єктів.

    Після затвердження календарного плану,дані заносяться до відповідної бази, далі з ними працює відділ по переплануванню сроків.

    По закінченню робіт згідно кінцевого календарного плану,дані по обліку зберігаються протягом періоду 25 років.

    Товариство розвивається з можливим виходом на інші області Україна,а в подальшому і на євро арену

Робота товариства полягає у наступних етапах:

1.Визначення потреб при створенні календарного плану

На даному етапі відбувається визначення потреби в матеріалі. Визначаються базові характеристики необхідного матеріалу, можливі від них відхилення, необхідне його кількість і терміни поставки для передачі інформації у відділ закупівель у вигляді заявки на матеріал.У заявці на матеріал повинен бути точно вказано ідентифікатор необхідного матеріалу або групи матеріалів, кількість і терміни поставки. У певної позиції вказується вид заявки на матеріал. Вид заявки на матеріал визначає призначення матеріалу.У позиціях, крім ідентифікатора, може бути присутнім короткий опис матеріалу або групи матеріалів.

2.Визначення потоків фінансування

    На данномуетапі,проводиться детальний огляд спонсора будівельного проекту,його спроможність забезпечувати фінансування на усіх етапах будівництва,складаються плани оплат ресурсів, робіт, заробітних плат, складаються резервні фонди на випадок перепланування та екстрених ситуацій в зв’язку з економічною ситуацією в країні.

3.Узгодження дат початку та кінця проведення окремих робіт.

    На даному етапі проводиться аналіз сроків будівництва і обирають найоптимальніший відрізок часу для виконання тієї чи іншої роботи. Обираються дати початку та кінця робіт в зв’язку з постачанням сировини та наявності фінансування і з огляду на кількість робітників. Обирається метод будівництва,тобто чи будуть роботи виконуватись одна за одною,чи вигідніше використовувати паралельність виконання робіт,знову ж таки опираючись на ресурси.

4.Розподіл ресурсів на весь календарний період.

    На цьому етапі розподіляють ресурси чітко по потребам для зменшення трат в сировині а також в фінансовому плані. Розподіл ресурсів проходить згідно відповідним документам. Розподіл починається лише за умови,якщо на складі є хоча б три четвертих кількості матеріалів

5.Перепланування

    Необовязковий етап будівництва, хоча досить нерідко звертаємось до нього. Виконується в тому випадку коли роботи з якихось причин не йдуть згідно календарного плану. При переплануванні використовуються всі попередні етапи з внесеними поправками до кількості ресурсів, фінансування.

Перепланування створює новий календарний план на основі старого. В старому календарному плані передбачені вікна для подібних ситуацій тому термін виконання робіт можна продовжити від декількох днів до декількох тижнів,при цьому якщо план виконується вдало «вікна» використовуються для преміального перепочинку робітників.

Представити різноманітні варіанти нового календарного плану С1
Забезпечити своєчасне виконання календарного плану С3  
Розрахувати закінчення робіт у найкоротші сроки С2.2  
Використати по максимуму зарезервовані дні С2.1  
Реалізувати якомога точніше календарний план С2  

 


Розробка архітектури інформаційної системи

2.1.Цільовий аналіз інформаційної системи

Головною ціллю товариства по обліку є організація ефективної діяльності по виготовленню продукції. Для реалізації цієї цілі необхідне виконання таких цілей:

· С1 –Представити варіанти розробки перепланування календарного плану .(Персонал представляє декілька проектів, після чого створюється ескіз календарного плану будівництваобєкта)

· С2 - Реалізувати календарний план якомога точніше щоб запобігти іншому переплануванню(Враховуються безпосередньо всі чинники, та особливості що запобігли реалізації початкового календарного плану)

Її становлять такі цілі:

o С2.1 –Використати по максимуму зарезервовані дні,або вікна.(в плані прописуються нові строки робіт з урахуванням додаванням днів з резерву)

o С2.2 –Розрахувати закінчення робіт у найкоротші сроки

· С3 - Забезпечити своєчасне виконання робіт згідно календарного плану

Перепланування календарного плану
Перепланування календарного плану
Представити варіанти розробки перепланування КП
Реалізувати календарний план якомога точніше
Забезпечити своєчасне виконання робіт згідно КП
Використати по максимуму зарезервовані дні
Розрахувати закінчення робіт у найкоротші сроки
Представити різноманітні варіанти нового календарного плану С1
Представити різноманітні варіанти нового календарного плану С1
Представити різноманітні варіанти нового календарного плану С1
Представити різноманітні варіанти нового календарного плану С1
Представити різноманітні варіанти нового календарного плану С1
Представити різноманітні варіанти нового календарного плану С1
Представити різноманітні варіанти нового календарного плану С1

 

 


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 597; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!