Циклічний алгоритм складається з трьох компонентів: підготовка циклу, перевірка кінця циклу і тіла циклу.

Мета:оволодіти практичними навичками редагування та форматування тексту.

Теоретичні відомості

      Документ складається з розділів, розділ зі сторінок, сторінка з абзаців, абзац з речень, речення зі слів, слово із символів. Це структурні елементи документа. Вони мають певні властивості і над ни-ми визначені певні дії.

      Символ -найменша структурна одиниця тексту.

      Символ має такі властивості (параметри, атрибути):

1) назва шрифту (тип шрифту);

2) розмір у пунктах;

3) вигляд (звичайний, курсив, напівжирний, підкреслений та їхні комбінації); 4) колір;

5) тип і колір підкреслення;

6) видозміна (закреслений, з тінню, піднятий, опущений, заглиблений, випуклий тощо);

7) інтервали між символами (звичайний, розріджений, ущільнений);

      Розміри символів можна легко збільшувати або зменшувати. Профіль символів (накреслення контурів) визначений назвою шрифту. Поширені такі накреслення і назви шрифтів: Arial, Times New Roman, і ін. Різних назв (накреслень) шрифтів є кілька сотень, Не всі шрифти кирилізовані. Якщо під час уведення тексту отримаєте на екрані £Ч£1£і (це шрифт Wingdings) чи öäxaäiägä ( шрифт Courier New TUR), то виокремте текст і підберіть кирилізований шрифт – Times New Roman, Arial чи ін. Роз-глянемо, як задати описані властивості. Значення параметрів символів (тобто шрифту) задають за до-помогою або команди Шрифт. У діалоговому вікні команди Шрифт... можна вибрати назву шрифту, наприклад, Times New Roman, вигляд (Ж - напівжирний, К - курсив, П - підкреслений), задати розмір символів у пунктах (12, 14 або 16), пам'ятаючи, що 1 см = 28 пунктів. Форматування абзаців. Розгля-немо абзац. Абзац - це текст, після введення якого натиснуто на клавішу Enter.

1) вирівнювання (до лівого краю, до правого, до центра, до обох країв, за шириною);

2) відступи всіх рядків (від лівого краю сторінки, від правого, відступ першого рядка - абзацний відступ);

3) інтервали (перед абзацом, після абзацу, між рядками (одинарний півтора, подвійний, з числовим множником);

4) розташування на сторінці (не розривати абзац, починати з нової сторінки, заборонити нависання останнього рядка, не відривати перший, рядок від абзацу). Абзац можна помістити в рамку, залити кольором чи затінити.                 Значення параметрів (властивостей) абзацу задають або командою меню Главная → Абзац, або за допомогою панелі форматування, або за допомогою лінійки. 

На панелі форматування є, зокрема, чотири кнопки для вирівнювання рядків у абзаці, зменшен-ня і збільшення відступів (зміщення) абзацу тощо. Зазначимо, що дія параметрів пошириться на ці-лий абзац, а також на наступний абзац під час безперервного введення тексту.

Лінійки. Лінійки є дві: горизонтальна та вертикальна. Горизонтальна лінійка слугує для швид-кого та зручного налаштування відступів. Перетягуванням на ній маркера - верхнього трикутника за-дають відступ у першому рядку абзацу (тобто абзацний відступ). Перетягуванням нижніх трикутни-ків формують відступи абзацу ліворуч і праворуч від меж робочої області сторінки. Перетягуючи краї лінійки, змінюють розміри лівого та правого полів робочого поля на аркуші.

Абзац– це частина тексту, перший рядок якого починається з відступу.

Параметри абзацу:

•Спосіб вирівнювання рядків абзацу (вліво, вправо, по центру, по ширині); •Відступ або виступ першого рядка абзацу;

•Ширина і розміщення абзацу на сторінці;

•Міжрядковий інтервал;

•Відступ до і після абзацу.

Форматування абзацу – надання тексту абзацу відповідного вигляду по заданих параметрах. Гарнітура шрифту – певне накреслення літер.

Кегль – задає розмір шрифту в пунктах (1 пункт дорівнює 1/72 дюйма або 0,35 см).

Форматування шрифту – це визначення гарнітури, накреслення і розміру літер.

Виконання роботи

1. Змінив формат тексту за такими умовами: для першого абзацу встановив гарнітуру шрифту Arial, розмір кегля 16, накреслення – курсив. Для другого абзацу встановив гарнітуру шрифту Couier New, розмір кегля 14, накреслення – напівжирний курсив. Для третього абзацу встановив міжрядковий інтервал полуторний(використовуючи меню Главная\ Абзаці вкладку Отступы и Интервалы). Для четвертого абзацу встановив інтервал перед та після абзацу подвійний (викори-стовуючи меню Главная\ Абзаці вкладку Отступы и Интервалы). Для п’ятого абзацу встановив інтервал між символами розріджений на 2 пт, використовуючи меню Главная \ Шрифті вкладку Интервал.

Циклічний алгоритм із передумовою реалізується на Паскалі оператором While-do.

Циклічний алгоритм складається з трьох компонентів: підготовка циклу, перевірка кінця циклу і тіла циклу.

У підготовку циклу включаються оператори, що визначають значення всіх змінних, що входять в умову перевірки кінця циклу.

Як умову використовують логічний вираз. Якщо значення логічного виразу дорівнює true, то керування передається на тіло циклу.

Для виключення зациклення в тіло циклу включаються оператори, що змінюють значення хоча б однієї змінної, що входить в умову перевірки кінця циклу.

2.Змінив формат тексту за такими умовами: змінив колір, розмір і накреслення шрифтів. Установив для 1 абзацу накреслення – курсив, розмір кегля -14 пунктів, для 2 абзацу – шрифт червоного кольору, для 3 абзацу – накреслення напівжирний підкреслений шрифт.

Осінь

Ти молода, пишноволоса

Ти герцогиня, адже так?

А черевички гостроносі

Поважно відбивають такт.

 

Замість очей - зелені зорі,

Там павутиння мрій летить,

А руки білі, аж прозорі,

А видно: кров твоя блакить.

 

Ти губиш хусточку й чекаєш,

Коли-то вітер принесе,

І несподівано зникаєш,

Забувши разом всіх і все…

 

Хай від кохання вітер гине,

Ти віриш – буде так завжди…

«О, обернися, герцогине,

Всевладна Осене, завжди!»

(Людмила Людвиченко)

3. Підготував текст до друку у вигляді нумерованого та маркованого списку, вирівнювання тексту встановив по лівому краю.

Шрифт має такі параметри:

Вид шрифту – Times New Roman

Накреслення шрифту - стандартний

Розмір шрифту - 14

Колір шрифту - чорний

Параметри штифту можна встановити для одного або декількох символів, для одного або декількох слів, для одного або декількох речень, для одного або декількох рядків, для всього тексту.

Щоб встановити потрібний шрифт необхідно виконати команду: «Главная»«Шрифт…» або у контекстному меню вибрати команду «Шрифт…» .

Нумерований список:

1. Одягнути спортивну форму

2. Узяти м’яч

3. Зібрати друзів

4. Зіграти футбол

Маркований список:

v Сходити в кінотеатр

v Зустріч з друзями

v Гра у пейнтбол

 

4. Підготував текст для друку у два стовпчика.

Накреслення шрифту

У вікні “Шрифт” встановлюють накреслення шрифту: жирний,курсив, підкреслений або їх комбінації. Кнопки для вибору накреслення шрифту також є на панелі інструментів.

Колір шрифту

Для встановлення потрібного кольору для виділеного тексту потрібно у контекстному меню виконати команду Шрифт/ Колір.


Вид шрифту – Times New Roman

Накреслення шрифту - курсив

Розмір шрифту - 14

Колір шрифту - чорний


Бьется в тесной печурке огонь,

На поленьях смола, как слеза,

И поет мне в землянке гармонь

Про улыбку твою и глаза.

Про тебя мне шептали кусты

В белоснежных полях под Москвой.

Я хочу, чтобы слышала ты,

Как тоскует мой голос живой.

Ты сейчас далеко-далеко.

Между нами снега и снега.

До тебя мне дойти нелегко,

А до смерти – четыре шага.

Пой, гармоника, вьюге назло,

Заплутавшее счастье зови.

Мне в холодной землянке тепло

От моей негасимой любви.

 


 


 

 


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 581;