Україна в боротьбі за збереження державної незалежності (1918-1920 рр.)Хронологія

Стародавня історія України

· ІV – середина ІІІ тис.до н.е. – розселення племен трипільської культури на території України

· V – VІ ст.-  Велике розселення слов’ян 

Виникнення та розквіт Київської Русі

· 882 р. – об’єднання північних та південних руських земель Олегом

· 988 р. – запровадження християнства як державної релігії

· 1019–1054 рр.князювання Ярослава Мудрого в Києві

· 1097 р.Любецький з’їзд князів

 

Київська Русь за часів роздробленості. Галицько-Волинська держава

· 1187 р. – перша згадка назви „Україна” в писемних джерелах

· 1199 р. – утворення Галицько-Волинської держави

· 1238 – 1264 рр. – правління Данила Романовича

· 1240 р. – захоплення Києва монголами

Політичний устрій, соціально-економічний, культурний розвиток Київської Русі та Галицько-Волинської держави у ІХ-ХІV ст.

· 1017 – 1037 рр. – спорудження Софійського собору, будівництво укріплень

· 1056–1057 рр. – створення Остромирового Євангелія.

· 1113 р. – укладення першої редакції „Повісті минулих літ”;

· 1187 р. – створення „Слова о полку Ігоревім”.

Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав

· 1385 р. – укладення Кревської унії;

· 1471 р. – остаточна ліквідація Київського князівства;

· 1489 р. – перша згадка про українських козаків у писемних джерелах.

Українські землі в другій половині ХVI ст.

· 1556-1561 р. – Створення Пересопницького Євангелія;

· 1556 р. – заснування князем Д. Вишневецьким на о. Мала Хортиця першої Запорізької Січі;

· 1569 р. – Люблінський сейм (Люблінська унія). Утворення Речі Посполитої;

· 1596 р. – Берестейська церковна унія. Утворення греко-католицької церкви.

Українські землі в першій половині XVII ст.

· 1621 р. – Хотинська війна;

· 1620-х – 1630-х рр.-  Козацькі повстання

· 1637–1638 рр. – національно-визвольне повстання під проводом Павла Павлюка, Якова Острянина, Дмитра Гуні;

· 1632р. – утворення Києво-Могилянської академії.

Національно-визвольна війна українського народу середини ХVII ст.

· 1648 р. – Жовтоводська, Корсунська та Пилявецька битви;

· 1649 р.– Зборівська битва. Укладення Зборівського договору;

· 1651 р. – Берестецька битва. Укладення Білоцерківського договору;

· 1652 р. – Батозька битва;

· 1654 р. – укладення українсько-російського договору.

 

Українські землі в 60-80-ті рр. ХVII ст.

· 1659 р. – Конотопська битва;

· 1667 р. – Андрусівський договір;

· 1681 р. – Бахчисарайський мирний договір;

· 1686 р. – „Вічний мир”.

Українські землі наприкінці ХVII – п.п. ХVIIІ ст.

· 1708–1709 рр. – національно-визвольна акція гетьмана І. Мазепи;

· 1710 р. – ухвалення Конституції Пилипа Орлика.

Українські землі в другій половині ХVIIІ ст.

· 1764 р.– остаточна ліквідація гетьманства;

· 1768 р.– Коліївщина;

· 1775 р.– остаточна ліквідація царським урядом Запорізької Січі;

· 1783 р.– царський указ про закріпачення селян в Лівобережній та Слобідській Україні.

 

Українські землі в складі Російської імперії наприкінці ХVIIІ – у п.п. ХІХ ст.

· 1798 р.– вихід друком «Енеїди» Івана Котляревського;

· грудень 1825 – січень 1826 рр. – повстання Чернігівського полку;

· 1846-1847 рр.– діяльність Кирило-Мефодіївського товариства.

13. Західноукраїнські землі наприкінці ХVIIІ – у п.п. ХІХ ст. 

· 1833-1837 рр.– діяльність „Руської трійці”;

· 1848 р. –скасування кріпосництва в Галичині.

14. Культура України кінця ХVIIІ – п.п. ХІХ ст. 

· 1805 р.– відкриття університету у Харкові;

· 1834 р.– відкриття університету в Києві.

Наддніпрянська Україна в другій половині ХІХ ст.

 

· 1853-1856 рр.– Кримська війна;

· 1863 рр.– Валуєвський циркуляр;

· 1876 р.– Емський указ.

Західноукраїнські землі у складі Австрійської (Австро-Угорської) імперії у другій половині ХІХ ст.

· 1868 р.– створення у Львові товариства „Просвіта”;

· 1873 р.– створення у Львові Літературного товариства ім. Т.Шевченка

               (від 1892 р. – наукового товариства ім. Т.Шевченка);

· 1890 р.– створення Русько-української радикальної партії.

Культура України в другій половині ХІХ – початку ХХ ст.

· 1865 р. –відкриття Новоросійського університету.

Наддніпрянська Україна на початку ХХ ст.

· 1900 р.– утворення РУП, першої політичної партії

 

Західноукраїнські землі на початку ХХ ст.

Національні і спортивно-фізкультурні організації:

  • 11 лютого 1894 р. - „Сокіл”
  • 5 травня 1900 р. -  „Січ”,

· 1911 р. - „Пласт”.

 

Україна в Першій світовій війні.

· Серпень 1914 р. – утворення Головної української ради, формування Легіону Українських січових стрільців, створення Союзу визволення України (СВУ);

· Травень 1915 р. – створення «Загальної української ради» (ЗУР).

· 1 серпня 1914 - 5 травня 1915 - Головна Українська Рада;

 

Українська революція

 

· Березень 1917 р. – утворення Української Центральної Ради;

· Квітень 1917 р. – Всеукраїнський Національний конгрес;

· Червень 1917 р.– Перший Універсал Центральної Ради;

· Липень 1917 р.– Другий Універсал Центральної Ради, збройний виступ самостійників;

· Листопад 1917 р. – Третій Універсал Центральної Ради, проголошення УНР;

· Січень 1918 р.– Четвертий Універсал Центральної Ради.

 

Україна в боротьбі за збереження державної незалежності (1918-1920 рр.)

· січень (лютий) 1918 р.– Брестський мир між УНР та державами Четвірного союзу;

· березень 1918 р. – відновлення влади УЦР в умовах окупації;

· 29 квітня 1918 р.– державний переворот і прихід до влади П.Скоропадського;

· 14 листопада 1918 р. –утворення Директорії

· листопад 1918 р.– проголошення ЗУНР

· 22 січня 1919 р. –Акт злуки

· листопад 1918–листопад 1921 р.– друга радянсько-українська війна

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 487; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!