Глобалізація і проблеми безпеки

Питання для обговорення:

Традиційні й нетрадиційні проблеми безпеки в сучасному світі.

Глобальні загрози і методи протидії їм.

Чи є проблема тероризму наслідком прискорення глобалізації?

Як трансформація сучасної міжнародної системи впливає на збройні сили і збройні конфлікти?

Як протидія проблемам, що мають транснаціональний характер, впливає на суверенітет держав?

Як держави можуть захистити свою національну безпеку у глобальну епоху?

Які інституції і як забезпечують європейську безпеку?

Які інституції і як забезпечують глобальну безпеку?

При підготовці до обговорення цих питань не забувайте про необхідність ілюстрації теоретичних концепцій історичними фактами. Це гарна можливість узагальнити ваші знання з історії міжнародних відносин і зовнішньої політики.

Рекомендована література:

1)Бауман, Зігмунд. Глобалізація. Наслідки для людини і суспільства. – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 107 с.

2)Баранов М. Международная безопасность: глобальный и региональный аспекты // http://nicbar.ru/politology/study/kurs-problemy-natsionalnoj-bezopasnosti-i-kontrol-nad-vooruzheniyami/231-lektsiya-6-mezhdunarodnaya-bezopasnost-globalnyj-i-regionalnyj-aspekty

3)Баранов М. Проблемы национальной безопасности и пути их разрешения // http://nicbar.ru/nazbez_lekzia2.htm

4)Васильєв Г. Ю. Підтримка міжнародної безпеки — глобальна проблема людства // dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/8356/1/Vasiliev_155.pdf

5)Буравльов Є.П. Глобалізація: проблеми безпеки. – К., 2007. – 160с.

6)Гелд Д., Мак-Грю Е. Глобалізація / антиглобалізація. – К.: Основи, 2004. – 180 с. (Бібліотека ім. В. Максимовича, у фонді чит. залу 12)

7)Глобалізація = Focus globalization : навчальний посібник / М. Вотс, В. Босхардт, та ін. – К.: Амадей, 2007. – 480 с.

8)Глобалізація і безпека розвитку. – К.: КНЕУ, 2001. – 733с.

9)Иванов И. Международная безопасность в эпоху глобализации (2003) // http://www.globalaffairs.ru/number/n_447

10)Потєхін О., Тодоров І. Глобалізація системи безпеки. – Донецьк, 2011 (pdf)

11)Фрідмен, Томас Л. Лексус і оливкове дерево. Зрозуміти ґлобалізацію // http://www.ji.lviv.ua/ji-library/friedman/friedman-zmist.htm

12)Фридмен, Томас. Плоский мир: краткая история ХХI века http://royallib.com/book/fridman_tomas/ploskiy_mir_kratkaya_istoriya_hhI_veka.html

13)National Security Strategy. White House. February 2015 // http://nssarchive.us/national-security-strategy-2015/ (pdf)

14)The Globalization оf Crime. А Transnational Organized Crime Threat Assessment. United Nations Office оn Drugs аnd Crime, Vienna, 2010 (pdf)

15)Christopher Coker. Globalisation and Terrorism (2002) (pdf)

Список може бути доповнений рекомендованою вами літературою.  

Семінарське заняття 6.

Національна держава і глобальне управління

Питання для обговорення:

Вплив глобалізації на національну державу і її суверенітет.

Чи виправданим є втручання одних держав у внутрішні справи інших в сучасних умовах глобальної взаємозалежності?

Феномен «failed states». Чи є такі держави загрозою для інших держав?

Чи зменшується роль національних держав на сучасному етапі глобалізації?

Чи сприяє глобалізація сепаратизму?

Проблеми демократії і прав людини в дискурсі глобалізації

Глобальне управління чи глобальний уряд? 

Органи глобального управління: ООН, МВФ, Світовий банк, ВТО, Міжнародний кримінальний суд, «велика двадцятка», інші.

Роль великих держав у світовій політиці

Рекомендована література:

1. Гелд Д., Мак-Грю Е. Глобалізація / антиглобалізація. – К.: Основи, 2004. – 180 с. (Бібліотека ім. В. Максимовича, у фонді чит. залу 12)

2. Глобалізація = Focus globalization : навчальний посібник / М. Вотс, В. Босхардт, та ін. – К.: Амадей, 2007. – 480 с. (Бібліотека ім. В. Максимовича, у фонді Довідково-бібліографічного відділу, к. 16)

3. Гьофе О. Демократія в епоху глобалізації: посібник з філософських дисциплін. – К., 2007 (електрон. ресурс у бібл. ім. В. Максимовича)

4. Заграва, Ернест. Глобалізація і нації. – К.: Фенікс, 2002. – 64 с.

5. Попик В. Глобалізаційні виклики і національний суверенітет// Вісник Національної академії наук України. – К., 2011. – № 1. – С. 24-33.

6. Седляр Ю. Державний суверенітет в умовах глобалізації / Ю. Седляр, Н. Савчак // Емінак : науковий щоквартальник. – Київ; Миколаїв, 2007. – № 1 (1). – С. 88-93 (електрон. ресурс у бібл. ім. В. Максимовича)

7. Слабоус-Лушенко O. Глобалізація прав людини // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин. – 2009. – Вип. 83, ч. 2. – С. 111-112.

8. Старіш О. Глобалізація як чинник руйнування держави-нації // Вісник Львівського університету. Філософсько-політологічні студії. – 2015. – Вип.6. – С. 56-67.

9. Cooper, Frederick. Review: Empire Multiplied. A Review Essay // Comparative Studies in Society and History. 2006, Apr. – Vol. 46 – No. 2. – P. 247-272  // https://www.jstor.org/stable/3879530?seq=1#page_scan_tab_contents (read online free)

10. Global Governance: Developing Global Connections http://yaleglobal.yale.edu/about/global-governance.jsp

11. Globalization and the National Security State by Norrin M. Ripsman and T.V. Paul. Reviewed by G. John Ikenberry https://www.foreignaffairs.com/reviews/capsule-review/2010-11-01/globalization-and-national-security-state

12. Hakan Altinay Global Governance: A Work in Progress http://yaleglobal.yale.edu/about/altinay.jsp

13. Hardt, Michael Globalization and democracy. Duke University. pdf

14. Held, David. Regulating Globalization? The Reinvention of Politics (pdf)

15. Mann, M. (1997) Is Globalization Threatening the Rise of the Nation-State? // Review of International Political Economy. – 1997.– 4(3) – P. 472-496 // http://www.sscnet.ucla.edu/soc/faculty/mann/articles_site.htm

16. Nayan ChandaRunaway Globalization Without Governanceyaleglobal.yale.edu/sites/default/files/pdf/runawayGlobalization.pdf

17. Regulating globalization: Critical approaches to global governance / Ed. by Pierre de Senarclens and Ali Kazancigil. – Tokyo, New York, Paris: United Nations University, 2007 (pdf)

18. Ripsman, N. M. and Paul T. V. Globalization and the National Security State: A Framework for Analysis // International Studies Review. – 2005. – Is.7. – P.199-227.

19. Schwartzman, K. C. Globalization and Democracy // Annual Review of Sociology. – 1998. – Is.24 – P.159-181.

 

Цей список може бути доповнений рекомендованою вами літературою.  

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 338; Мы поможем в написании вашей работы!
Мы поможем в написании ваших работ!