Зміст звіту з педагогічної практики

Первомайський індустріально-педагогічний технікум

 

 

Пам’ятка

Студентам-практикантам

З виконання програми педагогічної практики

спеціальність: 5.01010401 Професійна освіта

 

м. Первомайськ, 2015

Обов’язки студента-практиканта

 

У період педагогічної практики студенти-практиканти зобов’язані:

1. До початку практики одержати від керівника практики від навчального закладу консультації щодо оформлення всіх необхідних документів;

2. Своєчасно прибути на базу практики

3. Суворо дотримуватися правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії

4. Дотримуватися режиму робочого дня та правил внутрішнього розпорядку ПТНЗ

5. Виконувати розпорядження та вказівки адміністрації бази практики

6. Виконувати всі види робіт, які передбачені програмою та планом практики

7. Брати участь в роботі педради та виробничих нарад, а також в засіданнях методичних комісій

8. Виконувати обов’язки майстра виробничого навчання

9. Ретельно готуватися до уроків та позакласних виховних заходів

10. Приймати участь у пропаганді педагогічних знань серед батьків учнів

11. Своєчасно підготувати звіт та документацію з практики та надати на рецензію керівники педпрактики

12. Своєчасно скласти залік з практики

 

Робочий день студента-практиканта триває не менш 6годин та включає відвідування уроків та виховних заходів, бесіди з керівниками, викладачами, майстрами виробничого навчання, активом групи, роботу х документацією, підготовку та проведення уроків виробничого навчання, позакласних заходів, виховну роботу з учнями.

Робота студента-практиканта над конспектами вступних інструктажів, зі спеціальною та методичною літературо. Виноситься за межі указаного часового терміну та складає не менше 2 годин.


 

Алгоритм

Виконання програми педагогічної практики

Вивчити історію навчального закладу, матеріально-технічну базу. Скласти характеристику навчального закладу
Вивчити склад інженерно-педагогічних працівників навчального закладу. Проаналізувати план роботи ПТНЗ на поточний рік
Познайомитися з групою. Провести педагогічні дослідження з вивчення колективу групи. Скласти психолого-педагогічну характеристику групи, підписати керівником та завірити печаткою
Ознайомитися з плануючою документацією майстрів та викладачів
Ознайомитися з підготовкою до занять майстрів та викладачів
Відвідати уроки виробничого навчання. Скласти аналізи уроків виробничого навчання (2 аналізів)
Відвідати уроки теоретичного навчання. Скласти аналізи уроків теоретичного навчання  (1 аналізи)
Відвідати уроки теоретичного навчання. Скласти аналізи уроків теоретичного навчання  (1 аналізи)  
Підготовити та провести уроки виробничого навчання (одне відкрите заняття, шість робочих уроків). Надати плани-конспекти та виписки з протоколів обговорення проведених уроків
Знайомство з керівниками навчального закладу

 


Підготовити та провести виховний захід. Надати план-сценарій та виписку з протоколів обговорення проведених виховного заходу  
Ознайомитися з обліковою документацією виробничого навчання, структурою журналу обліку виробничого навчання. Заповнити форми журналу на період практики
Підвести підсумки поведеної роботи. У висновках висловити свою точку зору щодо покращання організації та проведення педагогічної практики та виробничого навчання в ПТНЗ
Надати перелік літератури, яка була опрацьована під час підготовки до уроків та виховних заходів
Надати на підпис керівникам щоденник, звіт з практики, відгук-характеристику
Надати документи та звіт з практики на рецензію керівнику педагогічної практики (у перший день занять після практики)

 

 


Студент-практикант бере участь в установчій та підсумковій конференції, готує необхідний матеріал (фото-звіти про проведення уроків виробничого навчання, виховні години, зразки плануючої, облікової та звітної документації майстрів та викладачів, презентації звітів з практики).


 

Зміст звіту з педагогічної практики

1. Характеристика навчального закладу

2. Характеристика матеріально-технічної бази

3. Схема керівництва навчальним закладом

4. Психолого-педагогічна характеристика групи

5. План-конспект відкритого уроку виробничого навчання

6. Протокол обговорення відкритого уроку виробничого навчання

7. Плани-конспекти уроків виробничого навчання (5 уроків)

8. Виписки з протоколів обговорення проведених уроків виробничого навчання (5)

9. План-сценарій виховного заходу (1 заходи)

10. Виписки з протоколу обговорення проведених виховного заходу (1)

11. Аналізи уроків виробничого навчання (2 аналізи)

12. Аналіз виховного заходу (1 аналіз)

13. Аналіз уроку теоретичного навчання (1 аналіз)

14. Журнал обліку виробничого навчання

15. Висновки

16. Список літератури

17. Щоденник

 

Додатки: перелік навчально-виробничих робіт на період практики, зразки плануючої, технологічної та облікової документації майстра виробничого навчання, електронні презентації звітів з практики.


Увага!!!

 

1. Перед практикою пройти чергове медичне обстеження та оформити санітарні книжки відповідно до вимог.

2. У день прибуття на базу практики надати керівнику направлення, посвідчення про відрядження.

3. У триденний термін відіслати або привезти до технікуму підтвердження про прибуття на практику з круглою печаткою ПТНЗ.

4. Наприкінці практики надати керівникам для підпису психолого-педагогічну характеристику групи, щоденник, відгук-характеристику, звіт.

5. Поставити круглі печатки ПТНЗ на посвідченні про відрядження (прибув, вибув), у щоденнику (3 печатки: прибув, вибув, відгук і оцінка роботи).

6. У перший день занять після практики надати керівнику педагогічної практики звіти, щоденники для рецензії.

7. Зробити авансовий звіт на підставі посвідчень про відрядження та проїзних квитків.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 455; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:
Мы поможем в написании ваших работ!