Методика розрахунку насінницьких площ для кукурудзиВихідні дані для розрахунку:

1. Загальна площа посіву, га – 80000 га (графа 3)

2. Норма висіву F1 на загальну площу, кг/га – 20 кг/га (графа 4)

3. Норма висіву на ділянках гібридизації простих поміжлінійних гібридів, кг/га:

§ для F1 материнської форми - 16 кг/га (графа 10),

§ F1 батьківської форми – 8 кг/га (графа 11),

4. Страховий фонд:

§ для F1 товарного посіву – 25% (графа 6),

§ для F1 простих гібридів (материнська форма) – 30 % (графа 13)

§ для F1 (батьківська форма) - 30 % (графа 16);

§ для самозапилених ліній – 100% (графа 24, графа 27, графа 30, графа 33),

5. Вихід очищеного кондиційного насіння F1 на ділянці гібридизації з рослин материнської форми , ц/га – 20 ц/га (графа 8)

6. Вихід очищеного кондиційного насіння на ділянках гібридизації простих гібридів, ц/га – 12 ц/га (графа 18)

7. Вихід очищеного кондиційного насіння самозапилених ліній, ц/га –

10 ц/га (графа 35)

10. Порядок руху насіннєвого матеріалу:

 

БН самозапилених ліній® ділянку розмноження самозапилених ліній ®СН1 самозапилених ліній® ділянку гібридизації простих гібридів ®СН2® ділянки гібридизації подвійних поміжлінійних гібридів® F1 (материнська і батьківська форма)®загальну площу.

 

Методика розрахунку насінницьких площ і кількості гібридного насіння кукурудзи на прикладі подвійного поміжлінійного гібриду Славутич 162 СВ:

графа 1- № п/п

графа 2 - гібрид (сорт) - Славутич 162 СВ

графа 3 - площа посіву, га - 80000

графа 4 - норма висіву, кг/га - 20

Необхідно насіння F1, ц:

графа 5 - на загальну площу:

80000*20=1600000 кг = 16000 ц

графа 6 - страховий фонд, 25 %

графа 7 - всього: 16000+4000=20000 ц

графа 8 - вихід очищеного кондиційного насіння на ділянці гібридизації з рослин материнської форми, ц/га – 20 ц/га

графа 9 - Площа ділянки гібридизації подвійних поміжлінійних гібридів, га:

20000/20=1000 га

Норма висіву на ділянках гібридизації, кг/га: (в даному випадку норма висіву рекомендована від оригінатора)

графа 10 - F1 материнська форма – 16 кг/га

графа 11 - F1 батьківська форма – 8 кг/га

Необхідно насіння простих гібридів, ц:

графа 12- Материнської форми:на площу ділянки гібридизації:

1000 га (графа 9) * 16 кг (графа 10)=16000 кг=160 ц

графа 13 - страховий фонд, 30 %:

графа 14 – всього – 208 ц

160 ц (графа 12) + 48 ц (графа 13)=208 ц

графа 15- F1 - Батьківської формина площу ділянки гібридизації – 80 ц:

1000 (га) (графа 9) * 8 кг= 8000 кг= 80 ц

графа 16 - страховий фонд – 30% - 24 ц:

80 *30 / 100=24 ц

графа 17 - всього:

80 ц +24 ц=104 ц

графа 18 - Вихід очищеного кондиційного насіння на ділянках гібридизації, ц/га – 12 ц/га

Площа посіву ділянки гібридизації простих гібридів, га

графа 19 – гібриду F1 материнської форми – 18 га

208 (графа 14) / 12 (графа 18)=17,3 ≈ 18 га

графа 20 - гібридуF1 батьківської форми – 9 га

104 (графа 17) / 12 (графа 18)=8,6≈9 га

Норма висіву на ділянках гібридизації простих гібридів, кг/гав даному випадку норма висіву рекомендована від оригінатора):

графа 21 - материнські форми – 16 кг/га

графа 22- батьківські форми – 8 кг/га

Необхідно насіння самозапилених ліній на площі ділянки гібридизації, ц:

Материнської лінії № 1:

графа 23 – 2,9 ц

18 га (графа 19)*16 кг (графа 21)=288 кг = 2,9 ц

графа 24 - страховий фонд, 100 % =2,9 ц

графа 25 – всього

2,9+2,9=5,8 ц

Батьківської лінії № 1:

графа 26 - на площу ділянки гібридизації – 1,45 ц

2,9 (графа 23) / 2 = 1,45 ц

графа 27 - страховий фонд, 100 %=1,45 ц

графа 28 - всього – 2,9

1,45 ц (графа 26)+1,45 ц (графа 27)=2,9 ц

Необхідно насіння самозапилених ліній на площі ділянки гібридизації, ц

Спочатку розраховуємо необхідну кількість насіння батьківської лінії

№ 2 на площі ділянки гібридизації:

графа 32 – 0,72 ц

9 га (графа 20) * 8 кг (графа 22)=72 кг =0,72 ц

графа 33 - страховий фонд, 100 % =0,72 ц

графа 34 – всього – 1,44 ц

0,72 (графа 32)+0,72 (графа 33)=1,44 ц

Материнської лінії № 2необхідно в два рази більше ніж батьківської лінії № 2:

графа 29 – 1,45 ц

0,72*2=1,44≈1,45 ц

графа 30 – страховий фонд – 1,45 ц

графа 31 – всього – 2,9 ц:

1,45 (графа 29)+1,45 (графа 30)= 2,9 ц

Вихід очищеного кондиційного насіння самозапилених ліній, ц/га (графа 35) = 10 ц/га

Площі ділянок розмноження самозапилених ліній, га

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 130;