ІІІ. Оцінювання орфографічних і пунктуаційних уміньОсновною формою перевірки орфографічної та пунктуаційної грамотності є контрольне списування і контрольний текстовий диктант. Контрольне списування проводиться: в 1 класі – у кінці року, в 2-4 класах – на кінець кожного семестру. Контрольний диктант проводиться: в 2 класі – один раз у кінці першого семестру і двічі в другому семестрі; в 3-4 класах – двічі на кожний семестр.

Оцінювання диктантів і списаних текстів здійснюється за такими критеріями:

Рівень навчальних досягнень учнів Бали Кількість помилок

І

Початковий

1 9 і більше
2 8
3 7

ІІ

Середній

4 6
5 5
6 4

ІІІ

Достатній

7 3
8 2
9 1

ІV

Високий

10 1 негруба помилка або 2-3 виправлення
11 1 виправлення
12 ––

ІV. Оцінювання графічних навичок письма,техніки, швидкості письма, культури оформлення письмових робіт

Графічні навички письма, техніка, швидкість письма і культура оформлення письмових робіт перевіряються шляхом списування з друкованого тексту. У 1 класі списування проводиться на кінець навчального року, в 2-4 класах – у кінці кожного семестру.

За списаний текст виставляється дві оцінки: одна за грамотність, друга – каліграфію, швидкість і культуру оформлення письмової роботи.

Грамотність оцінюється за такими самими критеріями, що й диктант.

Оцінювання графічних навичок і дотримання гігієнічних правил письма в 1 класі здійснюється за такими критеріями:

Рівень навчальних досягнень учнів Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів
І Початковий Списаний текст нелегко прочитати. Літери переважно непропорційні, мають різний нахил, зустрічається дзеркальне зображення літер, друковані літери замість рукописних. Поєднання букв переважно неправильне або відсутнє. Лінійності майже не дотримано. Гігієнічних правил письма учень майже не дотримується навіть після нагадування вчителя
ІІ Середній Списаний текст читається. Однак у формі літер зустрічаються ламані, кутовидні елементи. Поєднання букв дуже розтягнуті або надто стислі. Гігієнічних правил учень дотримується тільки після нагадування вчителя
ІІІ Достатній Списаний текст легко читається. Літери переважно пропорційні, з однаковим нахилом, правильними поєднаннями. Однак зустрічається певна кількість незначних відхилень від норми у формі букв та їх поєднанні. Учень дотримується переважно всіх гігієнічних правил без нагадування вчителя
ІV Високий Списаний текст легко читається. Літери пропорційні, з однаковим нахилом, правильно поєднані. Допускається 1-2 незначних відхилення у формі букв чи їх поєднанні, які не порушують загального позитивного враження від письма. Учень дотримується гігієнічних правил письма

У 2-4 класах здійснюється перевірка графічних навичок: форми, розміру, нахилу, поєднання літер; культури оформлення письмової роботи і швидкості письма.

Дотримання норм за кожним із зазначених параметрів оцінюється двома балами (в сумі буде 12 балів). За незначне відхилення від норми за тим чи іншим параметром знімається 1 бал, за значне – 2 бали. Щодо швидкості письма, то незначним вважається відхилення від меншого показника норми (2 клас – 15-20 слів, 3 клас – 21-30 слів, 4 клас – 31-40 слів) на 1-5 знаків, значним – на 5 та більше знаків.

V. Зведений перелік перевірних робіт, які проводяться в 1-4 класах

Вид перевірки

1 клас

2 клас

3 клас

4 клас

І сем. ІІ сем. І сем. ІІ сем. І сем. ІІ сем. І сем. ІІ сем.
Аудіювання 1 1 1 1 1 1
Діалог 1 1 1
Усний переказ 1
Усний твір 1 1
Читання 1
Письмовий переказ 1 1 1
Перевірка мовних знань і вмінь   –   –   2   2   2   2   2   2
Диктант 1 2 2 2 2 2
Списування 1 1 1 1 1 1 1
Загальна кількість перевірок за семестр   –   2   6   7   7   8   8   8

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 108;