Сімейні «алкогольні традиції» та їх вплив на дитячу свідомість 

Особлива небезпека пияцтва і алкоголізму полягає в руйнівному впливі на сім'ю – основу і первинне основу суспільства. Відомо, що негативні наслідки систематичного вживання алкоголю завжди виявляються спочатку на рівні міжособових стосунків, в сферах життєдіяльності людей, де дія соціального контролю обмежена. Такою сферою є перш за все сім'я. Наслідки систематичного вживання алкоголю, що проявляються тут, менш помітні для суспільства, але по характеру і глибині своєї дії є найбільш небезпечними і шкідливими. Одним з найтяжчих наслідків пияцтва дорослих є потворне виховання дітей [50, с. 16].

Поведінка систематично питущих батьків або одного з них створює в сім'ї обстановку, яка неминуче формує у підлітків стійкі психічні установки на вжиток алкоголю по самих різних приводах і обставинах, служить негативним прикладом, що постійно діє, для наслідування, основою для засвоєння норм і стереотипів алкогольної поведінки.

Раннє залучення до алкоголю виявляється особливо згубним для фізичного і етичного розвитку підлітків, нерідка грає трагічну роль в їх життя. У цьому можна легко переконатися, вдавшись до результатів деяких спеціальних досліджень. Так, недавно в різних регіонах країни проаналізовані долі тих людей, які в дитинстві неодноразово були зареєстровані, як що «вживають алкоголь». Всього обстежено 156 чоловік. 31 з них (19,9%) померли у віці 20–30 років – в результаті хвороб на ґрунті алкоголю або насильницької смерті. 82 людини (52,5 %) притягнені до кримінальної відповідальності за різні злочини, у тому числі за вбивства, хуліганство, бандитизм. 43 людини (27,6 %) стали хронічними алкоголіками, не змогли влаштувати нормальне родинне життя, вели паразитичний спосіб життя, мали недоумкуватих дітей.

При обстеженні великої групи людей, страждаючих алкоголізмом, встановлено, що близько 95% з них вперше залучилося до алкоголю у віці до 15 років. До 19 років самостійно і систематично вживали спиртне майже 90% обстежених. Пияцтво, що почалося в підлітковому і юнацькому віці, до 20-25 років вживання алкоголю перейшло у них в звичку [50, с. 17].

В результаті соціологічних досліджень, з'ясувалося, що в 67% випадків знайомство дітей із спиртним сталося удома, в сім'ї. Зазвичай це буває, так би мовити, «безневинна» чарочка на честь дня народження або іншого торжества. І хоча це відбувається з відома батьків, в крузі сім'ї, все ж і таке залучення дітей до вина ні в якому разі не можна виправдати. Адже якщо раз торкнутися до спиртного, як вже знімається психологічний бар'єр і підліток відчуває, що має право випити з товаришами, якщо з'являється така можливість [50, с. 17].

Недаремно в народі говорять: «Річки починаються з потічка, а пияцтво – з чарочки». У багатьох випадках залучення до алкоголю починається з пива, про вживання якого дітьми писали психологи Митюхляев А. В. і П. І. Сидоров в книзі «Ранний алкоголизм» [39, с. 31].

Раннє залучення до алкоголю веде потім до систематичного вживання алкогольних напоїв в підлітковому і юнацькому віці і розвитку зловживання алкоголем у молодих людей.

Серед обставин, сприяючих цьому, що веде роль належить цілому ряду соціальних і соціально-психологічних чинників: алкогольним традиціям в сім'ї, низькому культурному рівню батьків і необізнаному родинному вихованню, негативному відношенню до навчання, відсутності суспільної активності і соціально значимих установок, невизначеності в питаннях професійної орієнтації і так далі Так, статистичні дані показують, що 75% 8-10-х класів учнів вживають алкогольні напої в сім'ї у свята і родинним торжествам. Перше залучення до алкоголю в 78% випадків стається під впливом батьків і родичів підлітків. У сім'ях, де підлітки часто вживали алкогольні напої, 68% батьків і 64% матерів мали лише початкову або восьмилітню освіту [50, с. 18].

Що стосується психологічного клімату в сім’ях, викликані пияцтвом грубість, сварки, скандали, несправедливість і нещирість в стосунках з близькими формують несприятливу морально-психологічну атмосферу, породжує тим самим в сім'ї постійна психологічна напруга, що особливо згубно позначається на здоров'ї її членів. Напруга протиборства (стрес), чекання неприємностей можуть викликати важкий стан хворобливого збудження або депресії, які не залишаються без наслідків для здоров'я людей. За даними досліджень, 9 з 10 дружин алкоголіків в тій чи іншій мірі страждають невротичними відхиленнями. Подібна морально-психологічна атмосфера виявляється ще згубнішою для психічного здоров'я дітей і підлітків.

Вживання алкоголю пов'язане із значними грошовими витратами, що вельми істотно відбивається на матеріальному положенні сім'ї. Засоби, необхідні для забезпечення інших членів сім'ї, часто витрачаються на придбання спиртних напоїв.

З родинного бюджету осіб, що зловживають алкоголем, на придбання спиртного витрачалося грошей майже удвічі більше, чим в сім'ях, де помірно вживалися алкогольні напої [41, с. 247].

Є досить підстав вважати, що різниця в грошових витратах на спиртне між п'яницями, алкоголіками і основною масою споживачів алкоголю складає набагато більшу величину. Так, при вибірковому опиті населення двох міст було встановлено, що особи, в сильній мірі схильні до алкоголю, складаючи 11 % від загальної кількості людей, що удаються до спиртного, споживають близько 54 % всіх алкогольних напоїв, що реалізовуються, тобто інтенсивність їх алкогольного вжитку і, отже, розміри витрат на спиртне в 4,9 разу перевищують ці ж показники серед останнього населення. Аналогічні результати отримані і зарубіжними дослідниками. Якщо враховувати, що заробітна плата у п'яниць і алкоголіків в середньому на 15–20 % нижче в порівнянні з основною масою робітників, то стає очевидним, що витрати на придбання спиртних напоїв є ще обтяжливішими для родинного бюджету і служать серйозною причиною великої матеріальної скрути. З 2259 обстежених, хворих алкоголізмом, 18% порвали з сім'ями, в 11 % родинне життя знаходилося під загрозою розлучення, 68 % пропивали свою зарплату.

Таким чином, пияцтво створює украй несприятливі умови для нормального функціонування сім'ї, згубно позначається на фізичному, розумовому і етичному розвитку дітей і підлітків, утрудняє формування у них соціальних якостей і рис, необхідних для становлення повноцінних членів суспільства. Підриваючи засади сім'ї, вживання алкоголю у багатьох випадках наводить до її розпаду. Тут слід обмовитися: у взаємозв'язку пияцтва і характеру родинних стосунків останнє не завжди виступає як наслідок першого. Надмірне, вжиток алкоголю нерідка є результатом стосунків, що не склалися, між подружжям. І проте пияцтво, як показують дослідження, є одній з головних причин появи неповних сімей [41, с. 249].

Для обгороджування сім'ї від руйнівної дії пияцтва і алкоголізму, збереження її здібності до виховання у дітей необхідних соціальних якостей, високих етичних засад потрібні перш за все різке посилення антиалкогольної освіти батьків, вживання дієвих заходів по підвищенню їх відповідальності за виховання дітей. Завдання полягає в тому, аби, використовуючи величезні можливості засобів масової інформації, системи суспільного виховання, довести до свідомості дорослого населення, у тому числі і майбутніх батьків, наскільки небезпечне пияцтво і як важкі його наслідки. У цій роботі особливо важливо використовувати такі форми і засоби освіти, які емоційно, дохідливо і переконливо показали б весь тягар згубного впливу «п'яної атмосфери» на моральне здоров’я, матеріальне благополуччя, на життєву долю дітей.

 


Дата добавления: 2019-07-15; просмотров: 20;