Організація та стан охорони праці у СТОВ «Старокотельнянське»В СТОВ «Старокотельнянське» обов’язки по охороні праці покладено на інженера по техніці безпеки та охороні праці. На нього покладені обов’язки по проведенню вступних інструктажів та організація заходів по забезпеченню безпечних умов праці разом із керівниками виробничих підрозділів підприємства та службовців.

Служба охорони праці організовує планування поточних та перспективних заходів з охорони праці і виробничої санітарії, проводить оперативно-методичне керівництво з охорони праці, опрацьовує рекомендації, спрямовані на підвищення рівня безпеки та гігієни праці, здійснює контроль за дотриманням галузевих та інших нормативних актів з охорони праці.

Керівники виробничих підрозділів здійснюють керівництво роботою з охорони праці в підлеглих їм підрозділах. На підприємстві створена постійно діюча комісія, яка один раз на 3 роки проводить атестацію робітників з питань охорони праці. Створена комісія адміністративно-громадського контролю, яка щомісячно проводить перевірки стану охорони праці у виробничих підрозділах.

Аналізуючи організацію охорони праці в СТОВ «Старокотельнянське» слід відмітити, що на підприємстві система охорони праці організована на належному рівні із дотриманням законодавства.

 Систему управління охороною праці розглянемо на рис. 4.1.

 


Рис. 4.1. Система управління охороною праці СТОВ «Старокотельнянське»

 

Керівники виробничих підрозділів здійснюють керівництво роботою з охорони праці в підлеглих їм підрозділах. Аналіз охорони праці наведено в таблиці 4.1. Із наведених даних видно, що в останні роки мав місце  один нещасний випадок, причиною якого є недостатній оперативний контроль.

У виробничих підрозділах всі види навчань з охорони праці проводяться згідно вимог Типове положення про навчання та перевірку знань працівників з охорони праці.

Число днів непрацездатності у 2009 р. у порівнянні із 2008 р  знизилося із 27 до 0 днів . Проте у 2010 р цей показник зріс майже удвічі у порівнянні із 2008 р. Позитивною тенденцією є зменшення частоти травматизму (коефіцієнт частоти травматизму зменшився  з 2,1 у 2008 р до 1,0 – 2010р.). Проте слід зазначити, що зросла важкість травматизму: Кв досяг позначки 45 у 2010 р, проте у 2008 р. цей показник становив лише 14.

Таблиця 4.1

Аналіз стану охорони праці в СТОВ «Старокотельнянське»

№ п/п. Показники 2008 р. 2009 р. 2010 р.
1 Середньооблікова кількість працюючих 95 106 96
1.1 у тому числі жінок 45 53 42
2 Кількість потерпілих від нещасних випадків на виробництві − всього 2 0 1
2.1 з них із смертельним наслідком 0 0 1
3 Число днів непрацездатності у зв’язку із травматизмом 27 0 45
4 Показники травматизму:      
4.1 Кч – частота 2,1 0 1,0
4.2 Кв – важкість 14 - 45
4.3 Кн – непрацездатність 0,3 0,2 0,5
5 Заплановані витрати на охорону праці  на рік, грн. 6200 8000 10500
6 Витрачено на Оп з початку року, грн. 5000 7597 10500
7 Витрати на одного працюючого, грн. 53 72 109
8 Кількість дорожньо-транспортних пригод 0 0 0
9 наслідки цих ДТП:      
9.1 Загинуло чоловік 0 0 1
9.2 Поранено чоловік 0 0 0

Джерело: власні дослідження

Також негативним моментом є те, що протягом звітного періоду було зафіксовано один летальний випадок на виробництві. Витрати на одного працюючого мають тенденцію до зростання: із 53 грн. у 2008 р. до 109 грн. – у 2010 р. Підприємством асигнується щороку більша кількість коштів на охорону праці (із 6200 грн. у 2008 р. до 10500 грн. у 2010 р.).

Для попередження пожеж на території підприємства проводяться організаційні, технічні, експлуатаційні та режимні заходи. До організаційних закладів відносяться: навчання працюючих правилам пожежної безпеки, проведення інструкцій, бесід, лекцій та ін. До технічних − дотримування протипожежних правил та норм при устаткуванні опалення, вентиляційного обладнання. До експлуатаційних – заходи, передбачають правильну експлуатацію машин, обладнання, тpанспоpту, правильне утримання будинків та території. До заходів режимного хаpактеpу відноситься заборона куріння у невстановлених місцях, виробництва зварних робіт у пожежонебезпечних зонах i т.п.На території підприємства обладнані протипожежні щити із первинними засобами пожежогасіння.

 


Дата добавления: 2018-10-25; просмотров: 47; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!