Склад машино-тракторного паркуСклад МТП Наявність, од. всього в т. ч справні справні в 2008 р% до наявних у 2010 р
трактори 24 19 79
зернозбиральні комбайни 6 5 83
причепи 14 8 40
Косарки 6 4 67
прес-підбирач 2 2 100
кормозбиральні комбайни 3 2 67
бурякозбиральна машина 2 2 100
гичкозбиральні машині 3 2 67
картоплезбиральні машини 4 4 100
  склад МТП     наявність, од. всього в т. ч справні справні в 2008 р% до наявних у 2010 р
жниварки 6 5 83
Сівалки 10 7 70
Плуги 11 6 60
культиватори 11 6 60
розкидачі  3 3 100
оприскувач 5 5      100

 

 Джерело: сформовано з урахуванням даних СТОВ «Старокотельнянське»

 

Отже можна зробити висновки що господарство має всі необхідні машини та їх агрегати. Проте не всі наявні машини є справні. Так із 24 тракторів справних лише 19 (79%) із 14 причепів 8 справних, із 11 плугів і культиваторів справні лише 6. Всі інші агрегати також мають від 67 до 100% справності. Найбільш активною часткою матеріально-технічної бази с.-г є енергетичні ресурси які включають потужність механічних двигунів, електромотори, електроустановки, робочу худобу. Найбільшу частку енергоресурсів становлять двигуни тракторів та автомобілів так як в господарстві їх найбільше. Частка електродвигунів та електроустановок становить . Найменшу частку становлять робочі тварини. Щодо ефективності використання техніки можна сказати що при кожній організаційній формі використання машин тракторного парку застосовують різні методи виконання робіт. Поперше виконання робіт окремими незалежними один від одного агрегатами.більш досконалішим вважається використання тракторів і комбайнів груповим методом коли на одному полі працюють кілька агрегатів. Це полегшує процес технічного технологічного і побутового обслуговування техніки і людей. Прогресивним є використання машинно-тракторного парку потоково цільовим методом. Техніка і механізатори при цьому зосереджуються на виконанні головного на даний час технологічного процесу. Польові роботи виконуються послідовно а не одночасно, в короткі терміни. Обов’язково закріплюють за двома трактористами-машиністами два трактори (загального призначення) відповідний шлейф машин, а іноді і комбайн. Це дає змогу забезпечити двозмінну роботу при використанні одного трактора протягом двох змін інший не працює. До роботи трактори та іншу техніку готує спеціальна постійно діюча служба. Підвищення продуктивності техніки сприяє організація роботи тракторів і комбайнів за погодинними графіками коли встановлюють завдання щодо кількості робочих проходів або кругів за годину змінного часу. Трактори машиністи можуть здійснювати самоконтроль своєї роботи за годинником. Основні виробничі фонди мають велике значення в функціонуванні підприємства. До них відносяться будівлі, споруди, робочі машини, продуктивна худоба та інше.

 

Та б лица 2.8

Наявність та структура основних виробничих фондів

Групи і види основних виробничих фондів

2008 р.

     2009 р.

    2010 р.

Вартість тис. грн Стуктура          % Вартість тис. грн Сктура % Вартість тис. Грн. Стуктура %
Активі 5349 43 5980 45 6237 49
Пасивні 7079 57 7309 55 6611 51
Всього основних фондів  12428 100 13289 100  12848 100

Джерело: власні дослідження

  Як видно з таблиці у 2010 році основні фонди підприємства склали 12848 тис грн. А загалом у 2010 році вартість основних виробничих фондів зменшилася в порівняні з 2009 роком. Остання переоцінка господарства проводилася в 2009 році. Ті члени СТОВ які бажають вийти з господарства мають право забирати майнові паї та утворювати нові підприємства. Всі інші можуть здавати своє майно в оренду і отримувати за нього орендну плату.

Дані таблиці показують що господарство забезпечене фондами у розмірі 593,7 тис грн. на 100 га сільсько-господарських угідь, що на 2,3 % менше ніж у 2009 році. На одного працівника припадає 42,4.тис.грн. оборотних засобів. В 2010 році на одну гривню основних виробничих фондів припадає 2,2 грн валової продукції. А для виробництва валової продукції вартістю 1 грн розмір основних виробничих фондів становить 0,5 обороти.

Для визначення економічної ефективності використання основних оборотних фондів визначаємо норму прибутку (збитку), вона становить -0,01 але це є дуже низьким показником.

Основними шляхами підвищення ефективності використання основних і оборотних фондів є:

Поліпшення використання земельних ресурсів

Ø Впровадження комплексної механізації сільсько-господарського виробництва.

Ø Удосконалення структури основних виробничих фондів.

Ø Забезпечення оптимального співвідношення основних і оборотних фондів.

Таблиця 2. 9


Дата добавления: 2018-10-25; просмотров: 112; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!