Організаційно-економічна характеристика підприємства 

Сільськогосподарське Товариство з обмеженою відповідальністю «Старокотельнянське» є правонаступником КСП «Старокотельнянське» з 1999 року. Воно розташоване в селі Стара Котельня Андрушівського району Житомирської області. В своїй діяльності керується Законами України, а також рішеннями керівних органів СТОВ «Старокотельнянське», наказами та розпорядженнями директора підприємства в межах їх компетенції та повноважень. Товариство є юридичною особою з моменту його державної реєстрації. Підприємство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки у банках, круглу печатку з власним найменуванням зареєстрований у встановленому Законом порядку. Майно Підприємства складається з основних активів та оборотних запасів, а також інших цінностей, вартість яких відображена у Балансі підприємства.

Підприємство самостійно планує свою діяльність та визначає перспективи виробничого та соціального розвитку. Підприємство встановлює свої відносини з замовниками, постачальниками та іншими юридичними та фізичними особами, в основному на договірній основі.

Основна мета товариства отримання прибутку шляхом здійснення виробничої, торгівельної, посередницької, закупівельної, зовнішньоекономічної та іншої діяльності для задоволення економічних і соціальних інтересів як учасників товариства так і всього населення України.

Оцінюючи розташування підприємства можна сказати, що відстань від обласного центру м. Житомир становить 30 км, а до районного центру м. Андрушівка 15 км, що є дуже вигідним. Відстань до найближчої залізничної станції 7 км. Всі постачальницькі, переробні та ремонтні підприємства знаходяться в обласному та районному центрах. Стан доріг в господарстві добрий, дороги асфальтовані.

Предметом діяльності підприємства є:

1. Вирощування зернових та технічних культур;

2. Овочівництво, декоративне садівництво та вирощування продукції розсадників.

3. Вирощування великої рогатої худоби.

4. інші види підприємницької діяльності, не заборонені чинним законодавством України.

Щодо організаційної структури то підприємство включає в себе такі структурні підрозділи:

Ø адміністративно управлінський персонал

Ø рільничо-тракторна бригада

Ø автотранспортний парк

Ø промислове виробництво

Ø склад матеріалів сільсько - господарського призначення та ПММ.

До адміністративно-управлінського персоналу належать керівник СТОВ, його заступник, бухгалтерська служба, головний економіст, головний інженер, головний агроном, головний зооінженер. 

Таблиця 2. 1

Підрозділи СТОВ «Старокотельнянське»

Назва об’єкта Кількість
1. Тракторно-рільнича бригада 2

2. Ферми

Основне стадо молочної худоби 1
тварини на вирощуванні і відгодівлі 1
Основне стадо свиней 1
Свині з поросятами до відлучки 1
Свині на вирощуванні та відгодівлі 1
3. Млин 1
4. Пилорама 1
5. Хлібопекарня 1
6. Крупорушка 1

 

Таблиця 2.2

Структура товарної продукції СТОВ «Старокотельнянське»

Вид товарної продукції

2008 р.

2009 р.

2010 р.

тис. грн % тис. грн

%

тис. грн %
Всього 4066 100,0 4587

100,0

5070 100,0
В тому числі від:

 

Від рослинництва 2441 60,0 2949

64,3

2692 53,1
Зернових і зернобобових 1375 33,8 2224

48,5

2187 43,1
Ріпака 955 23,5 578

12,6

58 1,1
Іншої продукції рослинництва 111 2,7 29

0,6

149 2,9
Від тваринництва 1625 40,0

1553

33,9 2364 46,6
ВРХ 402 9,9

372

8,1 581 11,5
Свиней 263 6,5

172

3,7 162 3,2
Молока 937 23,0

991

21,6 1600 31,6
інші види продукції , послуг, робіт 213 5,2

85

1,9 14 0,3
               

 

Розраховано за даними річної звітності СТОВ «Старокотельнянське»

Дані таблиці показують, що грошові надходження в господарстві 2010 році становлять 5070 тис. грн., що на 483 тис. грн. більше ніж у 2009 році. В тому числі від рослинництва 2692 тис. грн., від тваринництва 2364 тис. грн. та інші надходження 14 тис. грн. При аналізі структури грошових надходжень можна зробити висновок, що найбільшу питому вагу займає продукція рослинництва 51,3% в т.ч. зернові та зернобобові 43,1 %, проте валова частка продукції тваринництва теж досить значна 46,6 %, з них на виробництво молока припадає 31,6 % від усіх надходжень від реалізації. Отже можна сказати що підприємство спеціалізується на виробництві продукції рослинництва, проте значна увага приділяється розвитку м'ясо-молочного виробництва. Спеціалізація є основою масового виробництва товарної продукції, структура якої визначає ті види сільськогосподарської продукції з якими господарство виступає у суспільному поділі праці. Спеціалізація сільськогосподарського виробництва визначається часткою всіх товарних галузей. Досліджуване господарство є з середнім рівнем спеціалізації. Залежно від рівня можна визначити, що воно є спеціалізоване та спеціалізується на вирощуванні,зернових та зернобобових культур, ріпаку та виробництві молока. СТОВ «Старокотельнянське» забезпечує виробництво якісної продукції. Підприємство достатньо довго працює на ринку і встигло зарекомендувати себе як надійний партнер.


Дата добавления: 2018-10-25; просмотров: 58; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!