Нормативно-правове регулювання використання матеріальних запасів на підприємстві 

Джерелами правового регулювання підприємницької діяльності є: закони, декрети, постанови Кабінету Міністрів, нормативні акти міністерств, органів місцевої державної адміністрації, місцевих Рад народних депутатів, виконавчих комітетів, органів приватизації держмайна.

Система нормативного регулювання управління матеріальними запасами в Україні складається з документів декількох рівнів.

Перший рівень документів використовуються представлений Законами України, Указами президента та Верховної ради України постановами Кабінету Міністрів України, регулюючими прямо або побічно постановку обліку та систему управління матеріальними запасами в організації. Особливе місце в цьому рівні системи займає закон України « Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»№ 996-14 від 16.07.1999 р. зі змінами та доповненнями від 14.01.2012 р. № 4224-17. ( )

Дуже важливим документом першого рівня системи є Цивільний кодекс України № 435-15 від 16.01.2003 р., зі змінами та доповненнями редакція від 19.01.2012 р. № 4220-17, в якому, зокрема, розкрито основи договірної роботи, яка є основою формування первинної облікової документації та забезпечення ефективного функціонування системи управління матеріальними запасами в цілому. До другого рівня системи нормативного регулювання належить основний документ регулює порядок бухгалтерського обліку матеріально-виробничих запасів – Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 затверджено наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 р. N 246 ,зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 листопада 1999 р. за N 751/4044 "Запаси", яке встановлює правила формування в бухгалтерському обліку інформації про матеріально-виробничих запасах організації, в ньому узагальнено принципи та базові правила бухгалтерського обліку матеріально-виробничих запасів викладені основні поняття, які стосуються окремих ділянках обліку, можливі бухгалтерські прийоми без розкриття конкретного механізму застосування їх до певного виду діяльності.

Важливу роль відіграє також статистичне спостереження, що дає змогу аналізувати, значні масиви показників, не лише по підприємству, а й сукупності підприємств галузі, робити відповідні розрахунки, здійснювати порівняльний аналіз, відслідковувати тенденції в межах галузі. До основних нормативних документів Державного комітету статистики, у сфері регулювання даних статистичного спостереження за господарською діяльністю сільгоспвиробників можна віднести наступні накази:

 Наказ Державного комітету статистики України "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо проведення розрахунків витрат кормів худобі та птиці у господарствах усіх категорій" 24.01.2008 №18 ( )

Наказ Державного комітету статистики України "Про удосконалення системи статистичного обліку в сільському господарстві України" 26.04.2000 №127/53/48. ( )

Останній рівень в системі регулювання займають робочі документи СТОВ «Старокотельнянське», що формують його облікову політику в методичному, технічному та організаційному аспектах.

Чинні нормативно-правові акти регулюють виробничу діяльність підприємств, в тому числі й поcтачання та споживання матеріальних ресурсів, є: міністерства, держкомісії, агентства, держкомітети тощо.

Підприємець повинен бути самостійним у своїх рішеннях, але приймати їх з урахуванням певних меж, встановлених державою за допомогою законодавчої бази та нормативних актів. Державне регулювання може бути як позитивним, так і негативним фактором, стримуючим процес соціального розвитку, пригнічуючи інтереси виробників щодо високоефективної діяльності. Форми державного регулювання:

Ø прямий контроль за діяльністю підприємств;

Ø непрямий вплив.

Види прямого контролю:

Ø Контроль за розміщенням і будівництвом підприємства.

Ø Контроль шляхом фінансової участі та фінансової допомоги (дотації, інвестиції).

Ø 3. Екологічний контроль.

Ø 4. Санітарний контроль (виробнича безпека, гігієна праці).

Ø 5. Пожежний нагляд (здійснюється спеціальними органами системи МВС).

Ø 6. Контроль за якістю продукції (харчової промисловості, медикаментів).

Ø 7. Ліцензування зовнішньої торгівлі.

Ø 8. Трудове та соціальне законодавство.

Ø 9. Антимонопольний контроль.

Ø 10. Контроль за цінами.

Непрямий вплив на діяльність підприємства держава здійснює за допомогою податків і податкових пільг. Вона регулює оподаткування підприємств, їх інвестиційну діяльність, встановлює мінімальний розмір статутного фонду для підприємств різ-них організаційно-правових форм та встановлює порядок і форми розрахунків між окремими господарюючими суб’єктами.

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 2
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ ЗАПАСАМИ В ТОВ «СТАРОКОТЕЛЯНСЬКЕ»


Дата добавления: 2018-10-25; просмотров: 58; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!