Медсестринство у внутрішній медицині 13 страницаA *Центральне передлежання плаценти

B Бокове передлежання плаценти 

C Крайове передлежання плаценти 

D Низьке прикріплення плаценти 

E Шийна вагітність 

11 .Першороділля 20 років на третій день після термінових пологів скаржиться на підвищення температури до 39°С, озноб, біль внизу живота, гнійно-кров'янисті виділення зі статевих органів. Яке ускладнення виникло у породіллі? 

A *Післяпологовий ендометрит

B Лохіометра 

C Аднексит 

D Перитоніт 

E Післяпологова виразка 

12 .Під час огляду вагітної медична сестра виміряла зовнішні розміри тазу, вони дорівнюють 25-29-30-20. Який висновок відносно тазу зробила медична сестра?

A *Нормальний таз

B Простий плоский таз 

C Плоскорахітичний таз 

D Загальнозвужений таз 

E Поперечнозвужений таз 

13 .До пологового будинку госпіталізовано жінку в строку вагітності 37-38 тижнів. ВСДМ-40 см. Над входом в малий таз визначається велика частина, що балотує, та багато дрібних частин. Вислуховується чітке серцебиття плода зліва нижче пупка 136 за 1 хв., та праворуч вище пупка 140 за 1 хв. Про що йде мова?

A *Багатоплідна вагітність

B Гідроцефалія плода 

C Гігантський плід 

D Розгинальне передлежання 

E Тазове передлежання 

14 .У пологовий будинок поступила роділля. Пологи ІІ, термінові. Розміри тазу 23-26-28-17 см. Пологова діяльність почалась 8 годин тому. Роділля неспокійна. Перейми часті, болючі. Матка у вигляді "піщаного годинника". Ознака Вастена позитивна. Яке ускладнення виникло у роділлі?

A *Загроза розриву матки

B Розрив матки, що розпочався 

C Розрив матки, що відбувається 

D Тетанус матки  

E Звуження тазу ІІІ ступеню 

15 .У роділлі відійшли навколоплідні води при розкритті шийки матки на 4 см. Як називають таке відходження навколоплідних вод?

A *Раннє

B Вчасне

C Передчасне

D Запізніле

E Високий надрив плодового міхура 

16 .Роділля К., 26 р. Пологи ІІ. ІІІ період. Ознак відокремлення посліду немає. Яка тривалість послідового періоду?

A 30 хвилин 

B 15 хвилин 

C 60 хвилин 

D 45 хвилин 

E 40 хвилин 

17 .Патронажна медична сестра при обстеженні вагітної встановила, що спинка плода розташована з лівого боку матки, над входом в малий таз пальпується щільна, “балотуюча”, крупна частина плода. Визначте положення, позицію та передлежання плода.

A *Повздовжнє положення, перша позиція, головне передлежання. 

B Повздовжнє положення, друга позиція, головне передлежання. 

C Повздовжнє положення, перша позиція, тазове передлежання. 

D Поперечне положення, друга позиція. 

E Повздовжнє положення, друга позиція, тазове передлежання. 

18 .Першовагітна прийшла на черговий прийом у жіночу консультацію. Із анамнезу – перші рухи плода відчула 4 тижні тому. Дно матки на рівні пупка. Визначте термін вагітності:

A *24 тижні 

B 20 тижнів 

C 16 тижнів 

D 28 тижнів 

E 32 тижні 

19 .Роділля М.,26 років, І період пологів. Як часто медична сестра визначає параметри пульсу і артеріального тиску у роділлі?

A *Кожні 2 години 

B Кожні 4 години 

C Кожні 6 години 

D Кожну годину 

E Кожні 30 хвилин 

20 .У пацієнтки діагностували набряки вагітної. Складаючи план сестринського догляду Ви оберете:

A *Щотижневе зважування вагітної 

B Підрахунок частоти дихання 

C Підрахунок частоти серцевих скорочень 

D Вимірювання температури тіла 

E Визначення внутрішньоутробної маси плода 

 

21 .На стаціонарному лікуванні знаходиться пацієнтка Г. 35 років, з приводу загрози переривання вагітності у терміні 10 тижнів. В ході планування медсестринського догляду, медична сестра повинна звернути увагу на:

A *Наявність кров’янистих виділень із піхви 

B Показники температури тіла 

C Показники артеріального тиску 

D Частоту серцевих скорочень 

E Наявність апетиту 

22 .Породіллі проведений курс лікування з приводу післяпологового маститу. При оцінці результатів медсестринських втручань Ви в першу чергу звернули увагу на : 

A *Зникнення ущільнення та гіперемії молочних залоз 

B Нормалізацію лактації 

C Нормалізацію сну 

D Покращення апетиту 

E Покращення самопочуття 

23 .При взятті мазка на визначення ступеню чистоти піхвового вмісту виявлено: паличок Додерлейна мало, багато лейкоцитів, переважно кокова флора, реакція вмісту піхви слаболужна. Це характерно для: 

A *ІІІ ступеню чистоти піхвового вмісту

B І ступеню чистоти піхвового вмісту

C ІІ ступеню чистоти піхвового вмісту

D ІV ступеню чистоти піхвового вмісту

E V ступеню чистоти піхвового вмісту

24 .При обстеженні вагітної прийомами зовнішнього акушерського дослідження визначено, що дно матки розташоване на рівні пупка. При одноплідній вагітності це відповідає :

A *24 тижням вагітності

B 36 тижням вагітності

C 28 тижням вагітності   

D 32 тижням вагітності   

E 40 тижням вагітності   

25 .Першороділля 23-х років народила живого доношеного хлопчика вагою 3200 г. Через 30 хвилин після народження дитини ознаки відокремлення плаценти позитивні, крововтрата 110 мл. Які наступні дії при веденні пологів у даної жінки? 

A *Запропонувати роділлі потужитись 

B Ввести в/в 1 мл окситоцину 

C Застосувати зовнішній прийом по Креде-Лазаревічу 

D Застосувати зовнішній прийом по Гентеру 

E Провести ручне виділення посліду 

26 .В регістратуру жіночої консультації звернулася вагітна жінка з приводу взяття її на облік з приводу вагітності. Який медичний документ, що забезпечує зв'язок жіночої консультації, пологового будинку і вагітної повинна заповнити медсестра? 

A * індивідуальну карту вагітної і роділлі

B контрольну карту диспансерного обліку 

C журнал обліку вагітності 

D медичну картку амбулаторного хворого 

E історію пологів 

27 .Визначити, яке положення плоду, якщо голiвка біля дна матки:                

A *Повздовжнє 

B Сiднiчне 

C Потиличне 

D Тазове 

E Поперечне 

28 .На скiльки см вважається розкриття шийки матки повним:               

A *10-12 см. 

B 8-9см 

C 9-10 см. 

D 13-14 см 

E 15 см 

29 .Яким прийомом Леопольда визначають позицiю плода:   

A * II прийомом 

B I прийомом 

C III прийомом 

D IV прийомом 

E V прийомом 

30 .Зганяльнi сили в I перiодi пологiв:             

A * Перейми 

B Злиття вод 

C Потуги 

D Вiдкриття шийки матки 

E Все перераховане 

31 .Скiльки перiодiв пологiв:   

A *3 перiоди 

B 2 перiоди 

C 1 перiод 

D 4 перiоди 

E 5 перiодiв 

32 .Пiсляпологовий перiод триває: 

A *6-8 тижнiв 

B 2 тижнi 

C 4 години 

D 6-8 годин 

E 1 добу 

33 .Якi видiлення iз статевих органiв у першi 3 доби пiсля пологiв: 

A * Кров"янистi 

B Серознi 

C Жовтi 

D Прозорi 

E Немаї видiлень 

34 .У роділлі 30 років треті термінові пологи. Пологова діяльність почалась 4 години тому  після вилиття навколоплодових вод. Перейми різко болючі, є набряк зовнішніх статевих органів, кров'янисті виділення зі статевої щілини. Матка має форму "пісочного годинника", голівка плода притиснута до входу в малий таз.Серцебиття плода 140 ударів у хвилину, ритмічне. Яку патологію можна запідозрити у роділлі? 

A * Загроза розриву матки 

B Слабість пологової діялності 

C Передвістники пологів 

D Загроза гіпоксії плода 

E Розрив матки 

35 .Жінка 24р., звернулася в жіночу консультацію із скаргами на відсутність менструації (остання була 5 місяців тому). Які ознаки є достовірними для встановлення вагітності? 

A * Визначення частин плоду 

B Зміна смаку 

C Пігментація шкіри обличчя 

D Припинення менструації 

E Збільшення матки 

36 .Взаємовідношення окремих частин плода це- 

A *Членорозташування  

B Положення 

C Позиція 

D Вид позиції 

E Передлеження 

37 .Передлеження плода- це відношення 

A *Великої частини плода до входу в малий таз 

B Спинки плода до бокової стінки матки 

C Спинки плода до передньої стінки матки 

D Кінцівок та голівки до тулуба 

E Вісі плода до вісі матки 

38 .У першовагітної в терміні вагітності 38 тижнів 3 години тому почалися перейми, через 10 хвилин по 30- 35 секунд. Положення плода поздовжне, голівка плода притиснута до входу у малий таз. Навколоплодові води не виливались. У якому періоді пологів перебуває роділля? 

A * Перший період

B Другий період 

C Третій період

D Передвістники пологів 

E Загроза передчасних пологів 

39 .До медичної сестри звернулась за порадою юна першовагітна 16 років у терміні вагітності 35-36 тижнів. Що має відповісти медична сестра на запитання вагітної: Що є ознакою початку пологів? 

A *Регулярні перейми 

B Ниючі болі у попереку

C Поява слизових виділень з піхви 

D Опущення матки 

E Відчуття натискання на пряму кишку 

40 .Вагітна у терміні вагітності 37 тижнів скаржиться на відсутність рухів плоду з вечера попереднього дня .Що дозволяє визначити стан внутрішньоутробного плода? 

A * Аускультація серцебиття плода 

B Опитування пацієнтки 

C Визначення положення плода 

D Вимірювання артеріального тиску 

E Проведення внутрішнього дослідження 

41 .Роділля народила дитину 20 хвилин тому. З'явились кров'янисті виділення зі статевої щілини, роділля поскаржилась на біль у крижовій ділянці. Зажим, накладений на пуповину, опустився на 12 см. Що свідчить про відділення плаценти? 

A * Подовження зовнішнього відрізка пуповини на 10-12см 

B Поява кров'янистих виділень з родових шляхів 

C Набряк зовнішніх статевих органів 

D Незмінена форма матки 

E Біль у крижовій ділянці 

42 .Першовагітна у терміні вагітності 9 тижнів скаржится на блювання до 20 разів на добу,  огиду до їжі, млявість, сонливість. Яку патологію можна запідозрити у вагітної? 

A * Нестримне блювання вагітних 

B Помірне блювання вагітних 

C Прееклампсія вагітних 

D Гастродуоденіт 

E Гепатит 

43 .Першовагітна з доношеною вагітністю при розмові з медичною сестрою поцікавилась, яка очікувана маса може бути у її дитини при народженні. Медична сестра виміряла обвід живота вагітної - 90 см та висоту стояння дна матки - 30 см. Яка очікувана маса дитини?  

A * 2700 г 

B 2500 г 

C 3000 г 

D 3200 г 

E 2900 г 

44 .Вагітна 26 років знаходиться у відділенні патології вагітних з приводу вагітності 35 тижнів, передлежання плаценти. Після дефекації з піхви з'явились яскраві кров'янисті виділення в кількості 50 мл. Яку допомогу має надати медична сестра? 

A * Негайно викликати лікаря 

B Спостерігати за вагітною 

C Ввести спазмолітичні засоби 

D Вислухати серцебиття плода 

E Ввести кровоспинні препарати 

45 .Вагітна у терміні гестації 33 тижні прийшла на черговий огляд. Прибавка у вазі за тиждень 500 г. Артеріальний тиск в межах норми. Які поради мають бути дані вагітній? 

A *Обмеження рідини, розвантажувальні дні 

B Контроль артеріального тиску тричі на добу 

C Госпіталізація у відділення патології вагітних 

D Щоденне відвідування жіночої консультації 

E Щоденний загальний аналіз сечі

46 .Медична сестра оглядає вагітну жінку. Дно матки знаходится на рівні пупка. Який термін вагітності? 

A *24 тижні 

B 16 тижнів 

C 20 тижнів 

D 28 тижнів 

E 32 тижні 

47 .Повторновагітна народила на дому живу доношену дитину. Після народження дитини пройшло 40 хвилин. Ознаки відділення плаценти відсутні. Кровотечі з родових шляхів не має. Яку допомогу треба надати роділлі? 

A *Транспортувати у пологовий стаціонар. 

B Зробити ручне відділення та видалення плаценти.

C Ввести утеротонічні засоби. 

D Покласти холод на низ живота. 

E Зробити ручну ревізію порожнини матки. 

48 .Породілля через 30 хвилин після народження живого доношеного хлопчика масою 4000,0 знаходится у пологовому залі. Плацента відділилася самостійно, з усіма дольками і оболонками. Крововотрата у пологах 200 мл. Розривів м'яких тканин родових шляхів не має. Матка періодично розслабляється, зі статевої щілини виділяється кров зі згустками. Яка патологія раннього післяпологового періоду розвинулась у породіллі?

A *Гіпотонічна маткова кровотеча. 

B Атонічна маткова кровотеча. 

C Розрив матки

D Розрив шийки матки

E Кровотеча у зв'язку з порушенням зсідання крові


Дата добавления: 2018-10-27; просмотров: 148; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ