E. Солі кальцію, важкі метали, хлориди, нітрити і нітрати 

10. Для виявлення речовин, що окиснюються, як домішки, в очищеній воді проводять реакцію з наступним реактивом: 

A. *Перманганатом калію в кислому с-щі

B. Перманганатом калію в лужному с-щі

C. Розчином йоду

D. Пірохроматом калію у кислому с-щі

E. Хроматом калію в кислому с-щі

 

11. Для виявлення діоксиду вуглецю, як домішки, в очищеній воді проводять реакцію з наступним реактивом: 

A. *Вапняною водою

B. Баритовою водою

C. Суспензією карбонату кальцію

D. Суспензію карбонату магнію

E. Насиченим розчином сульфату магнію при кип’ятінні

 

12. Для виявлення нітратів, як домішки, в очищеній воді проводять реакцію з наступним реактивом: 

A. *Дифеніламіном в концентрованій сульфатній кислоті

B. Цинком у лужному с-щі за запахом амоніаку

C. Реактивом Несслера

D. Реактивом Толленса

E. Перманганатом калію в кислому с-щі

 

13. Для виявлення амоніаку і солей амонію, як домішки, в очищеній воді проводять реакцію з наступним реактивом: 

A. *Реактивом Несслера

B. Гідроксидом кальцію

C. Гідроксидом натрію при нагріванні

D. Реактивом Маркі

E. Реактивом Толленса

 

14. Для виявлення хлоридів, як домішки, в очищеній воді проводять реакцію з наступним реактивом: 

A. *Розчином нітрату срібла

B. Амоніачним розчином нітрату срібла

C. Нітратом ртуті (І)

D. Ацетатом свинцю

E. Нітратом свинцю

 

15. Для виявлення сульфатів, як домішки, у воді очищеній проводять реакцію з наступним реактивом: 

A. *Розчином хлориду барію

B. Розчином хлориду кальцію

C. Розчином оксалату амонію

D. Розчином сульфіду натрію

E. Розчином нітрату срібла

 

16. Для виявлення солей кальцію, як домішки, у воді очищеній проводять реакцію з наступним реактивом: 

A. *Розчином оксалату амонію

B. Розчином хромату калію

C. Розчином фосфатної кислоти

D. Розчином сульфатної кислоти

E. Розчином перманганату калію

 

17. Вода очищена за мікробіологічною чистотою повинна відповідати вимогам на питну воду, а саме: 

A. *Не більше 100 мікроорганізмів в 1мл води при відсутності бактерій родини Enterobaсteriacea, Staphylococcus, Pseudomonas aeruginosa

B. Не більше 100 мікроорганізмів в 1мл води у присутності бактерій родини Enterobaсteriacea, Staphylococcus, Pseudomonas aeruginosa

C. Не більше 50 мікроорганізмів в 1мл води при відсутності бактерій родини Enterobaсteriacea, Staphylococcus, Pseudomonas aeruginosa

D. Не більше 50 мікроорганізмів в 1мл води у присутності бактерій родини Enterobaсteriacea, Staphylococcus, Pseudomonas aeruginosa

E. Не більше 200 мікроорганізмів в 1мл води при відсутності бактерій родини Enterobaсteriacea, Staphylococcus, Pseudomonas aeruginosa

 

18. Для виявлення важких металів, як домішки, у воді очищеній проводять реакцію з наступним реактивом: 

A. *Розчином сульфідної кислоти

B. Розчином фосфатної кислоти

C. Розчином сульфатної кислоти

D. Розчином перманганату натрію

E. Розчином нітрату срібла 

 

19. Відповідно до фармакопейної статі вода очищена повинна мати рН в межах: 

A. *5.0-7.0

B. 5.0-6.8; 

C. 4.8-6.8; 

D. 6.0-8.0; 

E. 5.5-7.5

 

20. Назвіть, який з перерахованих методів не може бути використаний провізором-аналітиком для визначення води в лікарських препаратах. 

A. *Поляриметрія

B. Дистиляція 

C. Титрування реактивом Фішера 

D. Охолоджування до (-30 - -40С) 

E. Висушування 

Ідентифікація неорганічних лікарських речовин

 

ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ– ПОХІДНІ СПОЛУК ГАЛОГЕНІВ З ГІДРОГЕНОМ

 

1. Для ідентифікації хлорид-йону в хлоридній кислоті АНД пропонує проводити реакцію з наступним реактивом 

A. *Діоксидом марганцю  

B. Хроматом калію 

C. Пірохроматом калію 

D. Перманганатом калію 

E. Молібдатом амонію 

 

2. Одним з етапів фармацевтичного аналізу є кількісне визначення лікарського препарату. Кількісне визначення кислоти хлороводневої проводять за методом: 

A. *Алкаліметрії 

B. Нітритометрії

C. Ацидиметрії 

D. Комплексонометрії 

E. Перманганатометрії 

 

3. Ідентифікацію хлорид – йону в лікарському засобі “ Acidum hydrochloricum dilutum” проводять з наступним реактивом 

A. *Нітратом срібла   

B. Молібдатом амонію 

C. Сулемою

D. Нітратом стибію (ІІІ) 

E. Нітратом свинцю 

 

4. Тотожність кислоти   хлор истоводневої визначають за запахом вільного хлору який виділиться при нагріванні лікарського засобу з:

A. *MnO2  

B. BaCl2 

C. NаOH 

D. NaNO3 

E. CuSO4 

 

5. Загальним методом визначення кількісного вмісту препаратів з групи галогенідів лужних металів є:

A. *Аргентометрія 

B. Перманганатометрія 

C. Гравіметрія 

D. Алкаліметрія 

E. Нітритометрія

 


Дата добавления: 2018-10-27; просмотров: 259; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!