ГОСТРІ  ОТРУЄННЯ. УКУСИ ЗМІЙ ТА КОМАХГостре отруєння

Гостре отруєння - патологічний процес, при потраплянні із навколишнього середовища в організм людини різних речовин у кількості, яка спричиняє порушення біохімічного обміну з наступними важкими розладами діяльності усіх систем та органів. Тяжкість отруєння залежить від загально­го стану організму і стану окремих функціональних систем; хіміч­них, фізичних, фармакологічних властивостей самої речовини; її концентрації; швидкості і шляхів введення та виведення дози; ме­таболізму, хімічного перетворення та токсичності продуктів, що утворилися в ході цих процесів.

У отруєнні можна виділити кілька періодів:

- прихований - від моменту потрапляння токсичної речови­ни в організм до появи перших ознак отруєння;

- період наростання клінічних проявів - від виникнення пер­ших ознак до розвитку типової картини отруєння;

- період відновлення - поступове зменшення ознак отруєння і поліпшення загального стану хворого.

Вплив токсинів на організм

Ураження центральної і периферичної нервової системи . Психоневрологічні розлади можуть проявлятися головним болем, симетричним ураженням черепних нервів, менінгеальним синдромом, судомами, паралічами і поліневритами, порушенням свідомості, яке в легких випадках обмежується оглушенням або психомоторним збудженням та галюцинаціями, а в більш тяжких випадках - розвитком коматозного стану.

Ураження серця і судин . Розвиток гострої недостатності кровообігу при отруєннях пов'язаний із прямою токсичною дією отруйної речовини на міокард, зниженням об'єму циркулюючої крові, зміною тонусу і проникності судин, збудженням з наступним пригніченням (або первинним пригніченням) судинорухового центру. Залежно від виду отруйної речовини частота скорочень серця може різко збільшуватись (атропін, адреналін, нікотин) або сповільнюватись (фосфорорганічні сполуки, похідні опію, барбітурати), артеріальний тиск - підвищуватись (СО, свинець, адреналін) або знижуватись (анілінові барвники, резерпін, нітрити).

Ураження органів дихання. Недостатність дихання розвивається при будь-якому гострому отруєнні. Воно може бути зумовлене різними причинами, основні з яких такі:

- порушення прохідності дихальних шляхів у результаті западання кореня язика, набряку гортані, заповнення бронхів слизовим секретом, попадання в дихальні шляхи сторонніх тіл або вмісту шлунка;

- пряма пригнічувальна дія отруйної речовини на дихальний центр і параліч дихальних м'язів;

- набряк легенів, гостра пневмонія, гнійний трахеобронхіт.

Вплив на систему крові . Деякі отруєння супроводжуються значними змінами з боку еритроцитів (гемоліз), лейкоцитів та інших клітинних елементів крові, різкими зрушеннями білкового складу крові (отруєння кислотами, СО, метгемоглобінотворними речовинами та ін.).

Ураження органів травлення спостерігається практично при всіх отруєннях деструктивними рідинами, тяжкими металами та органічними сполуками. Проявляється блюванням, симптомами гастроентериту, гострої дистрофії печінки, кровотечами із стравоходу і шлунка.

Ураження нирок . Гостра недостатність нирок, що проявляється зменшенням, а потім відсутністю сечі, може спостерігатись як ізольовано, так і в поєднанні з ушкодженням інших органів і систем. Найчастіше до неї приєднується недостатність печінки. Іноді може розвиватись токсична нефропатія.

Діагноз гострого отруєння і перша допомога

Діагноз гострого отруєння обґрунтовується даними анамнезу та клініко-лабораторних досліджень.

При огляді хворого можна виявити характерне забарвлення шкіри і слизових оболонок. Так, при отруєнні НСN колір їх багрово-червоний, метгемоглобінотворними речовинами – різко ціанотичний із сірим відтінком тощо.

Першу медичну допомогу при гострих отруєннях треба надавати на місці, інакше стан постраждалого погіршуватиметься від триваючого токсичного впливу отруйної речовини.

Загальні принципи надання невідкладної допомоги при гострих отруєннях

- припинення надходження токсичної речовини в організм: при інгаляційному шляху отруєння - виведення постраждалого з ураженої атмосфери; при потраплянні речовини всередину (пероральний шлях) - промивання шлунка; при ураженні шкіри - обмивання уражених ділянок розчином антидоту або водою;

- забезпечення життєво важливих функцій дихання і крово­обігу;

- проведення специфічної антидотної терапії;

- проведення симптоматичної терапії, спрямованої на захист і підтримання тих функцій організму, які переважно порушуються внаслідок отруєння.

Вирішальне значення має якомога скоріше вилучення зі шлунково-кишкового тракту отрути, яка ще не всмокталася у організм людини.

Це найкраще досягається промиванням шлунку (зондовим або беззондовим методом) та викликанням блювання.

Промивання шлунку повинно здійснюватись достатньо великою кількістю води (8-10 л) і тривати до з'явлення чистих промивних вод та зникнення запаху НХР. Промивання шлунку за допомогою зонду проводиться медичними працівниками. У порядку самодопомоги, взаємодопомоги та одночасному ураженні великої кількості людей проводиться беззондове промивання шлунку. Ураженому дають випити 3-4 склянки теплої води, а потім викликають блювання шляхом подразнення кореня язика. При необхідності - повторюють.

Одразу після промивання шлунку доцільно вживання адсорбентів - речовин, які поглинають отруту. Найкращим адсорбентом є активоване вугілля (деревне вугілля, карболен). Такі ж властивості, але у менш вираженому ступені, мають біла глина та палена магнезія. Остання має також проносну дію та нейтралізує кислоти.

Для видалення з кишечнику адсорбованої отрути разом з адсорбентом або після його вживання дається солеве проносне (при отруєнні рідинами припікаючої дії - протипоказане).

Для затримки всмоктування та захисту слизової шлунку від НХР подразнюючої та припікаючої дії (кислоти, луги) застосову­ють обволікаючі засоби, яєчний білок, білкову воду (1-3 яєчні білки на 0,5-1,0 л води), молоко, слизові відвари, рідкий крохмаль, олію.

Білкововмісні обволікаючі засоби використовують при отру­єнні солями важких металів.

При отруєнні речовинами, які добре розчиняються у жирах (фосфор, анілін), використання масла та молока як обволікаючих засобів - протипоказане.

Антидотна терапія. Проводиться з використанням фізико-хімічних і фізіологічних антидотів.


Дата добавления: 2018-10-26; просмотров: 256; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!