Тема вопроса: Секреция бездеріСложность вопроса: 1 (из 10)

Вопрос №138

Бездердіѕ ќажетті мґлшерден гормондарды аз бґлуін:

 

 Гипосекреция.

 Гиперфункция

 Ретардация.

 Акселерация.

 Пролиферация.

Тема вопроса: Секреция бездері

Сложность вопроса: 1 (из 10)

Вопрос №139

Инсулин ќызметі:

 

 

 Ќандаєы глюкозаныѕ мґлшерін тґмендетіп, бауырда гликогенніѕ тїзелуін арттырады

 Калцидіѕ концентрациясын тґмендетеді.

 Ќандаєы глюкозаныѕ мґлшерін арттырады.

 Зјр тїзелуді кемітеді.

 Бауырдаєы гликогенніѕ ыдырауын ќамтамасыз етеді.

Тема вопроса: Секреция бездері

Сложность вопроса: 1 (из 10)

Вопрос №140

Ќант диабеті ауруыныѕ белгілері.

 

 Гипергликемия, полиурия, арыќтау.

 Ергежейлік.

 Гипогликемия.

 Семіру.

 Алыптылыќ.

Тема вопроса: Секреция бездері

Сложность вопроса: 1 (из 10)

Вопрос №141

Бїйрек їсті безініѕ милы ќабатыныѕ гормондары:               

 

 Адреналин, норадреналин

 Инсулин.

 Глюкогон.

 Глюкокортикойдтар.

 Минералокортикойдтар.

Тема вопроса: Секреция бездері

Сложность вопроса: 1 (из 10)

Вопрос №142

Ќорќыныш, ыза- кек жјне ќуаныш гормонына жататындар:

 

 Адреналин

 Тироксин.

 Соматотропин.

 Паратгормон.

 Инсулин.

Тема вопроса: Секреция бездері

Сложность вопроса: 1 (из 10)

Вопрос №143

Бїйрек їсті безініѕ ќыртысты ќабатыныѕ гормондары:

 

 

 Минералокортикойдтар, глюкокортикойдтар, стеройдтар

 Норадреналин.

 Адреналин.

 Интермедин.

 Прогестерон.

Тема вопроса: Секреция бездері

Сложность вопроса: 1 (из 10)

Вопрос №144

Жыныс бездерініѕ гормондарына жататындар:

 

 

 Андрогендер мен эстрогендер         

 Кортизон.

 Альдестерон.

 Тироксин.

 Глюкагон.

Тема вопроса: Секреция бездері

Сложность вопроса: 1 (из 10)

Вопрос №145

Бїйрек їсті безініѕ ќыртысты ќабатыныѕ гипофункциясы кезінде пайда болатын ауру:                       

 

 

 Аддисон

 Тетания.

 Кретинизм.

 Акромегалия.

 Алыптылыќ.

Тема вопроса: Секреция бездері

Сложность вопроса: 1 (из 10)

Вопрос №146

Лимфа безінде ќан клеткаларыныѕ ќайсысы болмайды:

 

 

 тромбоцит

 лейкоцит

 лимфоцит

 моноцит

 нейрофилл

Тема вопроса: Секреция бездері

Сложность вопроса: 1 (из 10)

Вопрос №147

Зјр бґлуді азайтатын гормон:

 

 

 Вазопрессин

 Окситоцин.

 Интермедин.

 Кортизол.

 Тироксин.

Тема вопроса: Секреция бездері

Сложность вопроса: 1 (из 10)

Вопрос №148

Ќалќанша безініѕ 5-6 кг дейін їлкейетін ауру тїрі:

 

 

 Баќшаѕ кґз.

 Эндемикалыќ зоб

 Ќола ауруы.

 Кретинизм.

 Ќант диабеті.

Тема вопроса: Секреция бездері

Сложность вопроса: 1 (из 10)

Вопрос №149

Эндокринді бездердіѕ ґнімдері:

 

 Гормондар

 Медиаторлар.

 Энцофолиндер.

 Эндорфиндер.

 Просгландиндер.

Тема вопроса: Секреция бездері

Сложность вопроса: 1 (из 10)

Вопрос №150

Аналыќ бездерде ґндірілетін гормон:            

 

 

 Эстрогендер

 Тестостерондер

 Андростерон

 Андроген

 Глюкагон

Тема вопроса: Секреция бездері

Сложность вопроса: 1 (из 10)

Вопрос №151

Инсулинмен байланысты ќызмет атќаратын ўйќы безініѕ гормоны:                 

 

 

 Глюкагон

 Кортизон

 Вазопрессин

 Окситоцин

 Меланин


Дата добавления: 2018-10-26; просмотров: 148; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!