Результативність рекламних заходівРезультативність рекламних заходів оцінюється тим, наскільки повно вдалося досягти поставлених фірмою цілей.

Існують основні принципи, дотримання яких рекомендується при оцінці ефективності рекламних заходів:

1) використовувати тільки ті дані, які пов'язані з цілями рекламування;

2) перш ніж проводити аналіз, необхідно дійти згоди в тому, як будуть використовуватися результати;

3) бажано поєднувати різні методи аналізу та вимірювань, оскільки застосування якогось одного, як правило, є недостатнім;

4) система перевірки повинна базуватися на прийнятті рішень споживачами - особливо це стосується стимулів, наочності змісту, відповідної поведінки;

5) необхідно зважати на використання повторної реклами;

6) при порівнянні альтернативних рекламних оголошень кожне потребує однакового ступеня підтримки;

7) уникати пристрастей та упередженості;

8) необхідно чітко визначити принципи вибірки реклами;

9) ретельна перевірка мусить бути точною, надійною, тобто такою, що повторюється з однаковими результатами.

 

Наведені принципи відкривають шлях до вибору методів ефективності рекламної програми. Виміри комунікативної ефективності дають можливість визначити ступінь сприймання рекламних оголошень. Так, ефективність реклами, яка розсилається, оцінюється кількістю листівок, які повернулися із запитами на інформацію. Аналізуючи відповіді на поставлені запитання можна з'ясувати, яку реакцію викликало оголошення загалом, його ілюстрація, текст - негативну, нейтральну чи позитивну. Ефективною вважається реклама, яка діє у наміченому рекламодавцем напрямі і створює позитивне ставлення до пропонованого товару.

Торг і вільну ефективність можна виміряти за допомогою кількох методів.

Один з них - порівняння обсягів продажу з витратами на рекламу за певний період.

Другий - визначення ефективності реклами за такими показниками:

- зміна популярності товарів підприємства внаслідок рекламування;

- зміна кількості продажу, зумовленого рекламою;

- витрати на рекламу, віднесені на 1000 споживачів;

- відсоток споживачів, що звернули увагу на рекламу.

Популярність реклами

Популярність реклами можна пояснити такими перевагами:

- реклама може привабити великий і географічно розпорошений ринок;

- для друкованих джерел інформації тираж доповнюється передаванням видання від одного читача до іншого;

- витрати на одного глядача чи читача відносно низькі;

- використовується широкий діапазон засобів реклами;

- цілі підприємства, його можливості, можуть бути пов'язані з найбільш адекватним засобом реклами;

- підприємство має можливість контролювати зміст рекламного звернення, графічне оформлення, час, розмір, тривалість тощо;

- У друкованій рекламі споживачі можуть повторно вивчати зміст звернення;

- рекламні оголошення збільшують кількість глядачів, читачів;

- реклама сприяє активізації персонального продажу товару на ринку.

До слабких сторін рекламної діяльності можна віднести:

- недостатню гнучкість: рекламні оголошення важко пристосувати до потреб та особливостей споживача;

- значна частина аудиторії, до якої звернута реклама, може бути байдужою до неї;

- деякі види реклами потребують великих витрат на ЇЇ виробництво;

- більшість рекламних оголошень не містять значного обсягу інформації через короткочасність в ефірі;

- складно спрацьовує зворотний зв'язок, оскільки реклама має неособистий характер.

 

Планування рекламної компанії підприємства

Основним критерієм для вибору того чи іншого виду реклами є гарантія того, що товар буде в полі зору цільової аудиторії реклами.

Фірмовий слоган - постійний рекламний лозунг, який використовується майже так само, як товарний знак, а у звуковій рекламі може замінювати його. Емоційний вплив слогана пояснюється тим, що його легше запам'ятати, а при звуковій рекламі він символізує знак, марку підприємства-виробника. Найбільш відомими слоганами, які зареєстровані та запатентовані, є: "Пепсі-Кола" - "Нове покоління вибирає "Пенсі", та німецької авіакомпанії "Люфтганза" - "Щоб ви могли більше літати". Через слогани "Ми вдягнемо всю країну" (компанія "Ріко"), та "Все про все і трохи більше" ("Київські відомості").


Дата добавления: 2018-09-22; просмотров: 60;