АВС АВс АвС Авс авС авс аВс аВСГамета

195.Толық домининанттылықпен тұқым қуалағанда F2 байқалатын фенотипі бойынша ажырауды анықтаныз?                       

3:1

196. АаВв х АаВв генотиптері бар бұршақтарды шағылыстырғанда фенотипі бойынша

ажырау қандай болады?я

52,65 18,75 18,75 6,25 9:3:3:1

197. А және В гендері бойынша дигетерозигота әйел рецессивті аллелдері бойынша дигомозиготалы еркекке тұрмысқа шықты.Осы отбасында туылған ұрпақтардың генотиптерін анықтаңыз?

Аабб АаБб ааБб аабб

198.Гендер қалай орналасқанда тіркес тұқым қуалау байқалады?

 Гендері бір хромосомада орналассса , ААББ=аабб

199.Ер адамда қанша тіркесу тобы болады?

Тіркесу тобы бар

200. Х хромосомамен тіркс тұқым қуалайтын патологиялық доминнтты ген:Гемофилия гені

201. Гендердер қалай орналасқанында, тіркес тұқым қуалау бұзылады:Тіркес тұқым қуалау бір хромосомада жүреді,әр түрлі хромосомада орналасса тіркес тұқым қуалау бұзылады

202. Хромосомамен тіркес тұқым қуалайтын патологиялық рецессивті ген:Фенил кетанурия

203. Әйелдің тіркесу тобы қанша:23ХХ

204. Адамның аутосомдық тіркесу тобы қанша:22

205. Тіркесу тобының жиілігі ненің санына сәйкес келеді:Гаплоидты жиынтыққа

206. У хромосомамен тіркес тұқым қуалайтын патологиялық ген:Гипертрихоз SRY

207. Ата-аналарының дені сау. Анасы гемофилияның генін тасымалдаушы. 

Қызында гемофилияның пайда болу жиілігін анықтаңыз:0%

208. Еркекте дальтонизмнің қанша аллелі болады:1

209.Ангидроздық эктодермалық дисплазия адамда Х – хромосомамен тіркескен рецессивті белгі түрінде тұқым қуалайды. Бұл кемтарлықпен ауру емес жігіт, әкесінің тер бездері жоқ, ал шешесі және оның туыстары сау қызға үйленді. Осы некеден тері бездері жоқ балалардың туылуы қандай:75%

210.Әкесі дальтонизммен ауру, анасы сау. Анасы гемофилияның генін тасымалдаушы. Осы жанұяда дальтонизммен және гемофилиямен ауру қыздардың туылу мүмкіндігі қандай:0%

211. Х хромосомада 5 морганид қашықтықта орналасқан а және в гендері бойынша даралар талданды. Келтірілген тұқым қуалау типтерінің қайсысы бұл дараларға тән:Аутосомды тіркес

212 . АВс/авС гендері гомолог хромосомаларда тіркесіп орналасқан.

Генотиптері АаВвСс дараларда көрсетілген гаметалар жиынтығының қайсысы болуы мүмкін:АВС х авс

213. Егер АаВв генотипі бар дарада гаметаларының 46٪ кроссоверсіз болса, А және В гендері арасындағы қашықтық неге тең болады? АВ гендері арақашықтығы қанша морганидке тең:54 морганидке тең

214. А және В гендері бойынша ( доминантты гендердің бірін анасынан, ал екіншісін әкесінен алған) дигетерозиготалы әйел дигетерозиготалы, рецессивті аллелдерді (а, в) ата-анасының бірінен алған еркекке шықты. Осы жанұяда туылған балалардың генотиптері қандай, егер гендер толық тіркесіп тұқым қуалайтын болса:Ғ1АаВв Ғ2ааВв Ғ3Аавв Ғ4аавв,егер гендер толық тіркесіп тұқым қуалайтын болса кроссинговер жүру мүмкіндігі болмайды.1:2:1

215. Тіс эмалінің гипоплазиясы (тіс эмалі жұқа, тістері ақшыл қара түсті) Х-хромосомамен тіркес доминантты белгі ретінде тұқым қуалайды. Ата-аналардың екеуіде гипоплазиялы болғанымен, отбасында қалыпты эмальмен ұл туылды. Ата-аналардың генотиптерін және келесі баланың қалыпты эмальмен туылу мүмкіндігін анықтаңдар:Ауру бала туу мүмкіндігі 25%

216. Қара көзді (А) қалыпты көретін әйелдің (ХD) әкесі көк көзді (а) және дальтонизммен ауру болған (Xd), көк көзді қалыпты көретін еркекке тұрмысқа шықты. Егер қара көздің гені аутосомды доминантты, ал дальтонизмнің гені Х – хромосомамен тіркес рецессивті тұқым қуалайтыны белгілі болса, осы некеден қандай фенотиптері бар балалар туылуы мүмкін: ауру,сау ұл бала ,тасмалдаушы қыз бала, көз түсі 50-50%

217. Катаракта мен  полидактилия толық тіркесетін гендермен бақыланатын 

доминантты аутосомды белгілер. Бірақ тек аномалияның гендері ғана тіркесіп

қоймайды, катарактаның гені қалыпты саусақпен имесе керісінше

тіркесуіде мүмкін

Әйел катарактаның генін анасынан, ал полидактилияның генін – әкесінен алған болатын. Оның күйеуі ек белгі бойыншада сау. Осы отбасында екі аномалиясы да, катараксыда және полидактилиясыда бар балалардың туылу мүмкіндігі қандай:Г 2:1:1,Ф 2:1:1,50

218. Денверлік жіктеудің маңызды критериіне жатады: Хромосоманың ұзындығы,центромераның орналасуы(центромералық индекс)

219. Центромерлік индекс процентпен нені көрсетеді:Қысқы иығының хромосомаға қатынасы

 

220. «Менделдік тұқым қуалаушылықтың механизмдері» атты кітапта тұқымқуалаушылықтың хромосомасомалық теориясының негізгі қағидаларын кімдер жариялады: А.С.Серебровский,Дж.Билл және Е.Татум,С.Бензер.

221. Хромосомалық теорияның негізгі қағидаларына жатады: 1-Гендер хромосома бір сызықтың бойымен тізбектеле орналасқан.Әр геннің хромосомада нақтылы бір орны бар.

2-Ұқсас хромосомалардың арасында аллельді гендердің алмасуы жүреді.

3-Хромосомалардағы гендердің ара қашықтығы айқасу жиілігіне тура пропорционал

4-Бір хромосомада орналасқан гендердің тіркесу топтарын құрайды.Тіркесу топтарының саны сол организмге тән хромосомаладың гаплоидты санына сәйкес келеді.

 

222. Хромосомалық теорияның қағидасы: 1-Гендер хромосома бір сызықтың бойымен тізбектеле орналасқан.Әр геннің хромосомада нақтылы бір орны бар.

2-Ұқсас хромосомалардың арасында аллельді гендердің алмасуы жүреді.

3-Хромосомалардағы гендердің ара қашықтығы айқасу жиілігіне тура пропорционал

4-Бір хромосомада орналасқан гендердің тіркесу топтарын құрайды.Тіркесу топтарының саны сол организмге тән хромосомаладың гаплоидты санына сәйкес келеді.

 

223. Хромосомалық теорияның қағидасына жатады: 1-Гендер хромосома бір сызықтың бойымен тізбектеле орналасқан.Әр геннің хромосомада нақтылы бір орны бар.

2-Ұқсас хромосомалардың арасында аллельді гендердің алмасуы жүреді.

3-Хромосомалардағы гендердің ара қашықтығы айқасу жиілігіне тура пропорционал

4-Бір хромосомада орналасқан гендердің тіркесу топтарын құрайды.Тіркесу топтарының саны сол организмге тән хромос омаладың гаплоидты санына сәйкес келеді.

 

224. КСм\ксМ гендері гомолог хромосомаларда толық тіркескен күйінде орналасқан. Осы дараның қанша типті гаметалар түзетінін анықтаңыз: КСм\ксМ

225. Дара аутосомды хромосомада 5 морганид қашықтықта орналасқан а және в гендері бойынша талданды.Тұқым қуалау типтерін анықтаңыз: Аутосомамен тіркес

226. Бір хромосомада 50 морганидке тең арақашықтықта орналасқан орналасқан а және в гендері бойынша талданды. Тұқым қуалау типтерін анықтаңыз: Тәуелсіз

227. Хромасомалық теорияның негізгі қағидаларының біріне жатады:1-Гендер хромосома бір сызықтың бойымен тізбектеле орналасқан.Әр геннің хромосомада нақтылы бір орны бар.

2-Ұқсас хромосомалардың арасында аллельді гендердің алмасуы жүреді.

3-Хромосомалардағы гендердің ара қашықтығы айқасу жиілігіне тура пропорционал

4-Бір хромосомада орналасқан гендердің тіркесу топтарын құрайды.Тіркесу топтарының саны сол организмге тән хромосомаладың гаплоидты санына сәй

Кес келеді.

228. Хромосомалық теорияның қағидаларына жатады: 1-Гендер хромосома бір сызықтың бойымен тізбектеле орналасқан.Әр геннің хромосомада нақтылы бір орны бар.

2-Ұқсас хромосомалардың арасында аллельді гендердің алмасуы жүреді.

3-Хромосомалардағы гендердің ара қашықтығы айқасу жиілігіне тура пропорционал

4-Бір хромосомада орналасқан гендердің тіркесу топтарын құрайды.Тіркесу топтарының саны сол организмге тән хромосомаладың гаплоидты санына сәйкес келеді.

 

229. А және Д гендерінің ара қашықтығы 16 морганид, ал В гені А генінен 5 морганид қашықтықта орналасқан. ВД гендерінің арасындағы кроссинговердің жиілігі қанша:11 %

230. Адамда эктодерманың ангидрозді дисплазиясы Х – хромосомамен тіркес рецессивті белгі түрңнде тұқым қуалайды. Мұндай кемтарлығы жоқ ержігіт әкесінің тер бездері жоқ, ал анасы және нағашылары сау қызға үйленді. Осы некеден тер бездері жоқ балалардың туылу мүмкіндігі қандай:25%

231. А және В гендері бойынша дигетерозиготалы (доминантты геннің біреуі анасынан, ал екіншісі әкесінен) Дигетерозиготалы әйел дигетерозиготалы (рецессивті а және в аллелдерді ата-аналарының біреуінен алған) еркекке тұрмысқа шықты. Осы жанұяда туылатын балалардың генотиптері қандай болады, егер гендер толық тіркесіп тұқым қуаласа:1:2:1 ААББ,АаБб,аабб

232. АвС\аВс гендері гомолог хромосомаларда орналасқан. А және В гендерінің арақашықтығы 4 морганидке тең, ал в және С гендері толық тіркескен. Осы дара қандай гаметлар түзеді: АвС\аВс

233. Дәстүрлі гемофилия мен дальтонизм Х-хромосомамен тіркес рецессивті белгілер түрінде тұқым қуалайды. Олардың арақашықтығы 9,8 морганид. Әкесі гемофилиямен ауру, анасы сау және барлық нағашылары сау отбасында туылған

дені сау қыз, дені сау жігітке тұрмысқа шықты.Отбасында туылатын балалардың генотиптерін анықтаңыз:XHXhHY

234. аВС\Авс гендер гомолог хромосомаларда орналасқан. а және В гендерінің арақашықтары 6 морганид тең, ал В және С гендері тығыз тіркескен. Осы дара қанша % кроссоверлі және кроссоверсіз гаметалар түзеді:6% кроссоверлі 94 % кроссоверлі емес

235. Егер АаВв генотипті дара 46٪кроссоверсіз гаметалар түзген болса, А және В гендерінің арақашықтығы неге тең болады: 54 мoрганид

236. Бір хромосомада орналасқан А және с гендерінің арақашықтығы 16 морганидке тең, В гені А генінен 10 морганид қашықтықта орналасқан. В және с гендерінің арақашықтығын анықтаңыз: 6 мoрганид

237. Алты саусақты және түсті дұрыс ажырататын еркек дені сау әкесі дальтоник әйелге үйленді. Алты саусақты дальтоник ұлдардың туылу мүмкіндігі қандай, егер алтысаусақтық аутосомды доминантты генмен бақыланатын белгілі болса:50% ИЛИ 25%

238. Гаметогенез кезінде мейоздың анафазасында аталық және аналық гомологты хромосомалардың полюстерге тәуелсіз ажырауы қандай өзгергіштікке алып келеді:Рекомбинативті өзгергіштік

239. Тұқым қуалайтын аурулардың белгілеріне ұқсас генотиптегі тұқымқуаламайтын өзгергіштік: генокопиялар+

240. Химиялық мутагендік факторларға жатады:гербицид,пестицит,ауыр металдар

241.Кейбір киімдер жұмыртқа безінің температурасының жоғарлауына (киімсіз тұрғандағдан 6о С және одан жоғары) нәтижесінде адам сперматазоидттарындағы мутациялардың жартысынан астамының себебі болып табылады. 

Бұл қандай мутагендік фактор: физикалық

242. Полиполидты ағазалар пайда болады:геномдық мутациядан

243. Кариотипте екі гомологиялық хромосоманың болмауы:нуллисомия

244. Моносомияның формуласы:2n-1

245. Кариотипте бір хромосоманың болмауы:моносомия

246. Трисомияның формуласы:2n+1

247. Гомологты емес хромосомалардың сәйкес бөлігімен алмасуынан болатын мутацияға жатады:транслокация,реципрокты

248.Алелльді емес әртүрлі гендердің әсерінен пайда болған ұқсас фенотиптер: генокопиялар

249. 5 жасар қыздың кариотипін зерттеу барысында 46 хромосома анықталды. 15 жұп хромосоманың біреуі оған 21 жұп хромасоманың қосылуынан әдеттегіден ұзынырақ. Қызда мутацияның қандай түрі анықталған: Реципрокты емес транслокация,транспазиция

250. 12 жасар балада төменгі жақтың саркомасы анықталды. Баланың ата-анасы сау. Аталған аурудың пайда болуына қандай мутация себеп болған:Сомалық жасушаның сублетальды мутациясы

 

 

251. Кеш некелескен отбасында туылған баланың кариотипін зерттегенде 21-жұп хромосоманы үшеу екендігі анықталды. Балада мутацияның қандай түрі? Доминатты спонтанды мутация (Даун синдромы 21 хромосомада трисомия) кездейсоқ мутация

252. Сау ата-аналардан тұқым қуалайтын фенилкетонурия (тұқым қуалау типі аутосомды рецессивті) ауруымен бала туылды. Аталған жағдайды өзгергіштіктің қандай түріне жатқызуға болады? Комбинативтік өзгергіштік

253. Жүкті әйелде жүктіліктің 7 аптасында өздігінен түсік болды. Эмбрионның жасушаларын зерттеу барысында 45, ХУ кариотип анықталды. Аталған патология қандай мутация нәтижесінде пайда болды? Анеуплоидия (гетероплоидия) моносомия

254. Мутация типін анықтаңыз

   Дупликация

255. Мутация типін анықтаңыздар

   Транслокация

256. Мутация типін анықтаңыз

   Инверсия

257. Мутация типін анықтаңыз

    Инверсия

258. Ағзаның тіршілік барысында өзгере алатын барлық сыртқы белгілердің жиынтығы фенотип

259. Әйел жүкті кезінде қызамықпен аурған. Баласы жырық ерін болып туылды. Бұл туа біткен ақау жүйесі эмбриопатия (жасуша пролиферациясының дұрыс жүрмеуі) пренатальді онтогенез кезеңінің бұзылуы

260. Гендердің көптік аллелизмінде а) аллельдер хромосаманың нақты бір локусында болады; ә)кроссинговер жүрмейді; б) біркелкі белгілердің дамуын бақылайды. в) екі мутантты аллельді шағылыстырса міндетті түрде мутант фенотип қалыстасады. Доминатты және рецессивті гендерден басқа аралық аллельдер болады.

261. Ағзаның тіршілік барысында тұрақты болатын барлық гендерінің жиынтығы

Генотип

262. Донордың қан тобы II, гомозигота. Фенотипіндебар А антигені І ₐІₐ

263. Әйел жүкті кезінде қызамықпен аурған. Баласы саңырау болып туылды. Бұл туа біткен ақау нәтижесі пренатальдық кезеңнің бұзылуы (фенокопия)

264. Аса жоғары доминанттылықта бір ұрпақта көрінетін белгі, бастапқы ата аналармен салыстырғанда біршама қарқынды дамиды. Аллельді гендерде тек доминатты белгісі, екі аллельдің біреуі көрінеді.Доминаттылық ген гомозиготаплы жағдайға қарағанда гетерозиготалы жағдайда аса доминаттылық көрсетеді

 265. І қан тобындағы адамдар универсальды донор болып табылады. Оның фенотипінде болады І⁰І⁰ (О) антигендер болмайды.

266. Адамның қан топтарының бір жүйесі M және N антигендерінің (белоктардың) болуымен сипатталады. M және N қан тобы бар адамдардың генотипін анықтаңыздар (кодоминантты белгі). ІᵃІᵝ

267. Толық доминанттылықта доминатты белгі гомо және гетерозиготтарда бәркелкі көрініс береді. (АА =Аа)

268. Кодоминанттылықта екі доминантты геннің бірлесіп, бірдей дәрежеде әрекеттесі нәтижесінде қалыптасады. Аллельді гендердің өзара әсерлесуі.

269. Бір геннің С- Са- с үш нұсқада бола алатын ағзаның генотипін анықтаңыз С Сᵃ с, Сᵃ С с, с Сᵃ Скөптік аллелизм

270. Адамның қан топтарының бір жүйесі M және N антигендерінің (белоктардың) болуымен сипатталады. СM  және  CNантигендерінің синтезін бақылайтын аллельдер кодоминантты. СM CN генотипті адамдардың фенотипін анықтаңыз. СᵃСᵝ 4 қан тобы

271. Резус (RH) жүйесі екі тығыз тіркескен D және С (Е) гомологты локустарымен анықталынады. Медициналық көзқарас бойынша D локусы маңызды, анамен ұрық арасындағы резус қайшылыққа жауап береді. Резусы оң адамдардың генотипін анықтаңыз Rh +, DD,Дd

272. Ерлі-зайыптылардан біреуінің қан тобы ІІ және гомозиготты , екіншісінің қан тобы ІІІ және гетерозиготты, әртүрлі қан топтарымен балалардың туылу мүмкіндігін анықтаңыз 50% IV, 50 % II

273. Цистинурияның бір түрі аутосомды-рецессивті белгі түрінде тұқым қуалайды, гетерозиготтардың зәрінде цистиннің мөлшері көбееді, ал гомозиготтарында бүйрекке цистеиндік тас бітеді. Ата-аналарының екеуініңде зәрінде цистиннің мөлшері көп болған жағдайда балаларында цистинурияның көрініс беру мүмкіндігін анықтаңыз  75 %

274. Ерлі-зайыптылардан біреуінің қан тобы ІІ, екіншісінің қан тобы ІІІ және гомозиготтар, әртүрлі қан топтарымен балалардың туылу мүмкіндігін анықтаңыз 100% IV топ

275. Цистинурияның бір түрі аутосомды-рецессивті белгі түрінде тұқым қуалайды, гетерозиготтардың зәрінде цистиннің мөлшері көбееді, ал гомозиготтарында бүйрекке цистеиндік тас бітеді. Ата-аналарының біреуі сау, ал екіншісінің зәрінде цистиннің мөлшері көп болған жағдайда балаларында цистинурияның көрініс беру мүмкіндігін анықтаңыз 50%-50%

276. Цистинурияның бір түрі аутосомды-рецессивті белгі түрінде тұқым қуалайды, гетерозиготтардың зәрінде цистиннің мөлшері көбееді, ал гомозиготтарында бүйрекке цистеиндік тас бітеді. Ата-аналарының біреуі бұл аурумен ауратын,ал екіншісінің зәрінде цистеиннің мөлшері жоғары болған жағдайда балаларында цистинурияның көрініс беру мүмкіндігін анықтаңыз 100%

277 . Цистинурияның бір түрі аутосомды-рецессивті белгі түрінде тұқым қуалайды, гетерозиготтардың зәрінде цистиннің мөлшері көбееді, ал гомозиготтарында бүйрекке цистеиндік тас бітеді. Ата-аналарының біреуінің бүйрегінде тас бар, ал екіншісі сау болған жағдайда балаларында цистинурияның көрініс беру мүмкіндігін анықтаңыз  -

278. Гендер әсерінің комплементарлық типі бойынша адамның тұқым қуалайтын белгілері аллельді емес екі геннің өзара әрекеттесе отырып бірін бірі толықтыруы (доминатты және рецессивті ген)

279. Төменде көрсетілген анықтамалардың кайсы пенетранттылыққа сәйкес келеді

Белгі дамуының сандық көрсеткіші, белгінің көрініс беру мүмкіндігі.

280. Науқастың ағзасының бірнеше жүйесінде әсіресе қаңқа сүйегінде, жүрек және көз, буындардың еріксіз қозғалысы, аяқ-қол сүйектері ұзын, көкіректің ішке түсуі (етікшінің көкірегі) немесе көкіректің қыр сүйегі (құстың көкірегіндей), сколиоз, аортаның аневризмі (аортаның кеңейіп, қабырғасының жұқаруы), жаұынан кқру, көз бұршағының эктопиясы байқалады. Осы белгілер гендер әсерінің қандай түріне мысал бола алады?  Эпистаз (аллельді емес әсерлесуі)

281. Төменде келтірілген адамның белгілерінің қайсысы рецессивті эпистазға мысал бола алады «бомбей феномені»

282. Экспрессивтілік генетикалық тұрғыдан анықтағанда белгінің фенотиптік көрініс беру дәрежесі

283. Полимерия типі бойынша тұқым қуалайтын адамның белгілері сандық белгілері, бойдың ұзындығы, дене салмағы, терінің түсі

284. Полимерия типі бойынша тұқым қуалайтын адам белгілері сандық белгілері, бойдың ұзындығы, дене салмағы, терінің түсі

285. Адамның есту қабілетіне екі доминантты аллельді емес ген жауап береді. Егер олардың біреуі

гомозиготалы рецессивті жағдайда болса, адам естімейді. Қалыпты еститін ата-анадан саңырау бала туылды. Гендер әсерінің түрін анықтаңыздар? Доминантты эпистаз

286. Аллельді емес гендер гомологты хромосоманың түрлі локустарында немесе әртүрлі хромосомаларда орналасуы және әртүрлі белгілерге жауап беруі.

287. Аллельді емес А1 және А2 гендері терідегі меланинге синтезіне жауап беріп, терінің түсін анықтайды. Рецессивті а1 және а1 гендерінің ондай қасиеті жоқ және тек  рецессивті аллельді тасымалдаушылардың ғана терісі ақ болады. Терісі қара баланың генотипін анықтаңыз? Қара нәсіл А1A1A2A2, A1A2A3A4

288. Плейотропия – дененің әртүрлі бөліктерінде жеке мутацияның әсерінен көптік белгінің пайда болуы феномені қандай синдромға тән Марфан синдромы

289. Гемоглобин құрамында екі түрлі полипептид бар (α және β). Оларды кодтайтын гендер гомологты емес хромосомаларда орналасқан. Гендер әсерінің қандай түрін жататынын анықтаңыздар? Кодоминаттылық (аллельді гендер әсері):...:::.

290. Саңырау адамның генотипін аныктаңыз Ддее ддЕе ддее

291. Аллельді емес А1 және А2 гендері терідегі меланиннің синтезіне жауап беріп, терінің түсін анықтайды. Рецессивті а1 және а1 гендерінің ондай қасиеті жоқ және тек рецессивті аллельді тасымалдаушылардың ғана терісі ақ болады. Төменде келтірілген генотиптердің ішінен ақ нәсілдерге тән генотипті көрсетіңіз? А1A1A2A2, A1A2A3A4

292. Қалыпты еститін адамның генотипі ДдЕе ДДЕЕ

293. Адамда интерферонның синтезделуі 2 генге тәуелді, оның біреуі 2-ші хромосомада, ал екіншісі 5-ші хромосомада орналасқан. Геннің әсерінің түрін анықтаңыз Комплементарлық

294. «Бомбейлік феномен» бойынша әкесінің қаны II, ал шешесінің қан тобы I, осы жанұяда I ші және IV қан тобы бар екі қыздар туылды. Гендер әсерінің түрін анықтаңыз Рецессивті эпистаз

295. «Бомбейлік феномен» бойынша әкесінің қаны II, ал шешесінің қан тобы I, осы жанұяда I-ші және IV қан тобы бар 2 қыздар туылады. Төменде көрсетілген генотиптер арасынан қыздардың ата-анасының генотиптерін көрсетіңіздер ІᵃІ⁰НН (әкесі А1 ІІ топ) және ІᵝІ⁰һһ (анасы О І топ)

296. Подагра аутосомды-доминантты генмен бақыланады. Кейбір мәліметтер бойынша (В.П. Эфроимсон, 1968), геннің пенетранттылығы ер адамдарда 20%, ал әйелдерде 0%. Гетерозиготалы ата-аналардан балалардың подаграмен туылу мүмкіндігін анықтаңыз 

~11% ауру, 89% сау

297. Отосклероз (есту сүйектерінің саңыраулыққа әкелетін ақаулары) 30% пенентранттылықпен аутосомды доминантты түрде тұқым қуалайтын ауру. Анасы гетерозиготалы, әкесі қалыпты отбасында аномалиясымен туылатын баланың туылу мүмкіндігін анықтаңыз? ~22,5% ауру, 77,5% сау

298. Адамда интерферонның синтезделуі 2 генге тәуелді, оның біреуі 2-ші хромосомада, ал екіншісі 5-ші хромосомада орналасқан. Көрсетілген гендер бойынша гетерозиготалы ерлі-зайыптылардан интерферон синтездеуге қабілеті бар баланың туылу мүмкіндігін анықтаңыз

299. Марфан синдромы аутосомды доминантты белгі түрінде тұқым қуалайды, пенетранттылығы 30%. Ата-анасының біреуі сау, екіншісі ауру және гетерозиготалы, отбасында ауру баланың туылу мүмкіндігін анықтаңыз ~15% ауру, 85% сау

300. Адамда полидактилия аутосомды - доминантты генмен бақыланады. Оның аллелі қалыпты аяқ-қолдың дамуына жауап береді

Ерлі-зайыптының біреуі гетерозиготалы (отбасында доминантты геннің пенетранттылығы 90%), екіншісі қалыпты саусақ болған жағдайда болашақта балада полидактилияның көрініс беру мүмкіндігі қандай? ~45% ауру, 55% сау

Жауабы: Жасушалардың пролиферациясы, миграциясы, сұрыпталуы, жойылуы

302. Төменде келтірілген жүктіліктің мерзімі ұрықтық кезеңге сәйкес келеді

Жауабы: 2-8 апта

301. Онтогенездің жасушалық механизмі Пролифирация, миграция,жасуша с9рыпталу,апаптоз

303. Төменде келтірілген даму ақауларының қайсысы апоптоздың бұзылуынан болады

Жауабы: Синдактилия, ішектің бітелуі (атрезиясы)

304. Даму кезеңінде жасушаның көптеген даму жолынан өзінің бағытын таңдап алуы

Жауабы: Миграция или сұрыпталу ...?

305. Жұмыртқа жасушасының цитоплазмасының гетерогенділігінен өтеді, сондықтанда әрбір бластомер өзіне тән морфогендер концентрациясының градиенттеріне ие болады немесе әрі қарайғы дамуы жайлы ақпарат алады


Дата добавления: 2018-09-20; просмотров: 3345; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!