БЛОК-19-ТЕМІРБЕТОН, МЕТАЛЛДАР

БЛОК-ФИЗИКАЛЫҚ ҚАСИЕТІ   1 Материалдың ылғалдылығы деген не? a) Материал құрамындағы берілген мезеттегі ылғал мөлшері b) Материалдың қоршаған ортадан ылғалды сіңіру қабілеті c) Материалдың тікелей сумен жанасқанда ылғал сіңіру қабілеті d) Құрғатудан кейін материал құрамындағы ылғал мөлшері e) Материалдың ылғалды қысым әсерінен сіңіру қабілеті 2 Материалдың ылғалдылығы деген не? a) Материал құрамындағы берілген мезеттегі ылғал мөлшері b) Материалдың қоршаған ортадан ылғалды сіңіру қабілеті c) Материалдың тікелей сумен жанасқанда ылғал сіңіру қабілеті d) Құрғатудан кейін материал құрамындағы ылғал мөлшері e) Материалдың ылғалды қысым әсерінен сіңіру қабілеті 3 Ылғалдылық өзгерген кезде материалдың қандай қасиеті өзгереді? A) Орташа тығыздығы B) Нақты тығыздығы C) Сусіңгіштік D) Кеуектілік E) Суға төзімділігі 4 Материалдың аязға төзімділігі деген: a) Материалдың төмен температураларда бұзылмау қабілеті b) Материалдың суға қаныққан кезде төмен температураларда бұзылмау қасиеті c) Суға қаныққан күйде материалдың қайталап тоңазыту мен ерітуге бұзылу белгісінсіз төзу қабілеті d) Материалдың циклдық ылғалдылық әсеріне төзу қабілеті e) Материалдың өз қалыңдығынан теріс температураны өткізу қабілеті 5 Материалдың гигроскопиялығы деген: a) Материал құрамындағы ылғалдылық b) Материалдың қоршаған ортадан ылғалды сіңіру қабілеті c) Материалдың тікелей сумен жанасқанда ылғал сіңіру қабілеті d) Материалдың сумен ылғалданған кезде беріктік қасиетін сақтау қабілеті e) Материалдың қоршаған ортаға ылғалын беру қабілеті 6 Материалдың отқа төзімділігі қандай көрсеткішпен сипатталады? a) Температурамен b) Уақытпен c) Жылуөткізгіштік коэффициентімен d) Жылу қабылдау коэффициентімен e) Жану коэффициентімен 7 Материалдың суға төзімділігі деген: a) Материалдың судың әсеріне төзу қабілеті b) Материалдың қысым әсерінен суды өткізбеу қабілеті c) Материалдың суға қаныққан күйде сыртқы күш әсерінен бұзылмау қабілеті d) Материалдың өз қалыңдығы бойынан су буын өткізу қабілеті e) Материалдың суды сіңіріп, бойында ұстап тұру қабілеті 8 Құрылыс материалдарының қандай қасиеттері физикалық қасиеттер тобына жатады? a) Тығыздық, су сіңірушілік, беріктік b) Кеуектілік, аязға төзімділік, жылуөткізгіштік c) Кеуектілік, суға төзімділік, адгезия d) Иілгіштік, өртке төзімділік, тығыздық e) Ылғалдылық, суға төзімділік, қаттылық 9 Материалдың отқа төзімділігі  қандай көрсеткішпен бағаланады? a) Материалдың жоғары температурада жұмыс істеу уақытымен (сағатына) b) Жұмсару температурасымен c) Жылуды сіңіру коэффициентімен d) Температурамен e) Сәуле шашу коэффициентімен 10 Қандай материалдар бөлмедегі акустикалық комфортты қамтамасыз етеді? a) Дыбыс оқшаулағыш b) әшекейлеу материалдары c) Дыбыс сіңіруші d) Акустикалық e) Тығыз 11 Шудан қорғау үшін қолданылатын материалдар: a) Темірбетон бұйымдары b) Тығыз материалдар c) Акустикалық материалдар d) Байланыстырғыш заттар e) Силикатты материалдар 12 Материалдың кеуектілігін анықтау үшін: a) Орташа және нақты тығыздықты анықтау керек b) Көлемдік су сіңірушілікті анықтау керек c) Жылу өткізігіштік коэффициентін анықтау керек d) Материал үлгісінің көлемін анықтау керек e) Материалдың беріктігін анықтау керек 13 Материалдың су өткізгіштігі деген: A) Материалдың суға төтеп беру қабілеті B) Материалдың қысым әсерінен су өткізбеу қабілеті C) Материалдың қысым әсерінен су өткізу қабілеті D) Материалдың өзінің қалыңдығынан су буын өткізу қабілеті E) Материалдың суды сіңіріп, оны ұстап тұру қабілеті 14 Материалдың қыздыру кезіндегі жылуды жұту қасиеті A) Термиялық ұлғаю B) Жылулық ұлғаю C) Жылусыйымдылық D) Жылуөткізгіштік E) Отқа төзімділік 15 Материалдың шұғыл жылу өзгерістің белгілі бір цикл мөлшерінен бұзылмай қарсы-тұра білу қасиеті қалай аталады A) Термиялық төзімділік B) Жылулық ұлғаю C) Жылусыйымдылық D) Жылуөткізгіштік E) Отқа беріктік 16 Ылғалдылық өзгерген кезде материалдың қандай қасиеті өзгереді? A) Орташа тығыздығы B) Нақты тығыздығы C) Сусіңгіштік D) Кеуектілік E) Суға төзімділігі 17 Жұмсару коэффициентін не сипаттайды? A) Суға қаныққан кездегі салмағының өзгеруі B) Сусіңгіштік C) Беріктік өзгеруі D) Су жұтуы E) Ауаға төзімділігі 18 Су сіңірмейтін материалдың құрылымы қандай болады? A) Тығыз B) Кеуекті C) Орташа кеуекті D) Саңылаулы E) Шағын кеуекті 19 Құрылыс материалдарының физикалық қасиеттеріне жатады: A)  кеуектілік, жылуөткізгіштік B)  сенімділік, үйкелу, анизотроптық C)  отқа төзімділік, себілмелілік D)  беріктік, ұзақ мерзімділік E) Қаттылық, мүжілу 20 Материалдардың макроқұрылымын атаңыз: A) талшықты, ұялы B) сұйық, қатты C) иондық, молекулалық D) амортық, ұнтақ E) газ, тозаң 21 Егер сығылу кезіндегі беріктік шегі 43 МПа болса, цементтің маркасы қандай болады? A) 300 B) 400 C) 500 D) 600 E) 100 22 Құрылыс гипсінің минералды құрамын көрсетіңіз? A) CaSO4´2H2O B) 3CaO´Al2O3 C) CaSO4´0,5H2O D) 2CaO´SiO2 E) 2MgO´SiO2 23 Бетон үлгінің өлшемдері 100х100х100мм, салмағы 2300г болса орташа тығыздығын есептеңіз A) 2500кг/м3 B) 2300кг/м3 C) 2400кг/м3 D) 1900кг/м3 E) 2000кг/м3 24 Екі бүтін кірпіштен құралатын үлгілердің сығылу кезіндегі қирату жүктемесі 22500 кГс тең болса кірпіштің маркасын анықта A) 200 B) 50 C) 75 D) 100 E) 150 25 Ауалық әктің минералды құрамын көрсетіңіз? A)  3СаО´Al2O3 B) 2CaO´SiO2 C) CaO´nAl2O3 D) СаО E) 4CaO´Al2O3´Fe2O3   2 БЛОК-МЕХАНИКАЛЫҚ ҚАСИЕТІ 1 Жұмсару коэффициенті нені сипаттайды? a) Суға қаныққан кезде салмақтың өзгеруін b) Суөткізгіштікті c) Беріктіктің өзгеруін d) Сусіңірушілікті e) Гигроскопиялықты 2 Еден материалдары үшін қай механикалық көрсеткіш негізгі болып табылады? a) Созу кезіндегі беріктік b) Үйкеліске төзімділік c) Қысу кезіндегі беріктік d) Отқа төзімділік e) Гигиеналылық 3 Материалдардың қандай қасиеттері механикалық қасиеттер тобына жатады? a) Қаттылық, беріктік b) Соғу тұтқырлығы, суға төзімділік c) Пластикалылық, гигроскопиялылық d) Мортық, отқа төзімділік e) Жылжығыштық, аязға төзімділік 4 Материалдың белгілі бір жағдайда және шекте ішкі кернеу болдыратын сыртқы жүктемені немесе басқа ықпал әсерін бұзылмай қабылдау қабілеті қалай аталады?  a) Беріктік b) Суға төзімділік c) Қаттылық d) Серпімділік e) Тозуға төзімділік 5 Материалдың үйкеліс күші мен қозғалыстағы заттардың соғуына төтеп беру қабілеті қалай анықталады? a) Беріктік b) Суға төзімділік c) Қаттылық d) Серпімділік e) Тозуға төзімділік 6 Материалдың өзіне басқа материалдардың енуіне кедергі келтіру қабілеті -    a) Беріктік b) Суға төзімділік c) Қаттылық d) Серпімділік e) Тозуға төзімділік 7 Егер материал жүктеме әсерінен деформацияға ұшырамай бұзылса, онда ол: a) Серпімді b) Морт c) Берік d) Қатты e) Пластикалық 8 Материалдардың беріктік қасиеттеріне жататындар: a) Майысу және қысу кезіндегі беріктік b) Иілімділік c) Отыру d) Жылжығыштық e) Пластикалылық 9 Материалдардың деформативті қасиеттеріне жататыны: a) Серпімділік b) Қысу кезіндегі беріктік c) Қаттылық d) Үйкелгіштік e) Созу кезіндегі беріктік 10 Тұрақты жүктеме әсерінен ұзақ уақыт бойы баяу өспелі болып табылатын пластикалық деформация қалай аталады? a) Жылжығыштық b) Пластикалылық c) Иілімділік d) Майысқыштық e) Отыру 11 Материалдың тұрақты жүктеме әсері кезінде өздігінен кернеуді азайту қасиеті қалай аталады? a) Релаксация b) Жылжығыштық c) Беріктік d) Иілімділік e) Серпімділік 12 Материалдың сыртқы күштер әсерінен формасының және өлшемдерінің серпімді өзгеруіне кедергі келтіру қабілетін нені сипаттайды? a) Серпімділік модулін b) Беріктікті c) Қаттылықты d) Үйкелгіштікті e) Пластикалылықты 13 Маос шкаласымен нені бағалайды? A) Серпімділікті B) Қаттылықты C) Ылғалдықты D) Беріктікті E) Мерзімдік төзімділікті 14 Материалдың жүктеме әсерінен сызаттанбай өзінің формасын өзгертіп, сол форманы жүктеме әсер алынғаннан кейін сақтап қалу қасиеті – A) Серпімділік B) Қаттылық C)  Иілгіштік D) Беріктік E) Морттылық 15 Конструктивті сапа коэффициенті нені сипаттайды? A) Материалдың меншікті беріктігін B) Материалдың орташа тығыздығын C) Материалдың орташа беріктігін D) Материалдың меншікті ұзақтығы E) Материалдың салыстырмалы беріктігін 16 Ғимараттың іргетасында жұмыстайтын материал үшін қандай механикалық көрсеткіші маңызды болады? A) Созылуға беріктігі B) Мүжілуге төзімділігі C) Сығылу кезіндегі беріктігі D) Майысу кезіндегі беріктігі E) Суға төзімділігі 17 Материалдың беріктігіне әсер ететін факторлар? A) Ылғалдылық B) Нақты тығыздығы C) Кеуектілігі D) Жылу өткізгіштігі E) Текстурасы 18 Қирату жүктемесі 20 МПа тең болса кірпіштің маркасын анықта? A) 400кг/м2 B) 300 C) 200 D) 150 E) 100 19 Қышқылға төзімді тақтайшаларды алуға болатын тау жыныстары: A) пемза, тальк B) әк тас, саз C) әк тас туфы, гранит D) ангидрит, пемза E) Гранит, кварцит 20 Материалдардың беріктік қасиеттеріне жататындар: a) Майысу және қысу кезіндегі беріктік b) Иілімділік c) Отыру d) Жылжығыштық e) Пластикалылық 21 Егер сығылу кезіндегі беріктік шегі 60 МПа болса, цементтің маркасы қандай болады? A)   300 B) 400 C) 500 D) 600 E) 100 22 Портландцементтің  минералды құрамын көрсетіңіз? A) 2CaO´SiO2; 3CaO´SiO2; 4CaO´Al2O3´Fe2O3 B) 2CaO´SiO2; 3CaO´SiO2; Na2O´nSiO2 C) CaO; 3CaO´SiO2; 4CaO´Al2O3´Fe2O3 D) Na2O´nSiO2; 3CaO´SiO2; 3CaO´Al2O3 E) 20CaO´SiO2; 3CaO´SiO2; 4CaO´Fe2O3 23Гипс тасының минералды құрамын көрсетіңіз? A) CaSO4´2H2O B) 3CaO´Al2O3 C) CaSO4´0,5H2O D) 2CaO´SiO2 E) 2MgO´SiO2 24 Егер сығылу кезіндегі беріктік шегі 52 МПа болса, цементтің маркасы қандай болады? A) 300 B) 400 C) 500 D) 600 E) 100 25 Құрылыс гипсінің минералды құрамын көрсетіңіз? A) CaSO4´2H2O B) 3CaO´Al2O3 C) CaSO4´0,5H2O D) 2CaO´SiO2 E) 2MgO´SiO2   БЛОК-3-ХИМИЯЛЫҚ ҚАСИЕТІ 1 Материалдардың қандай қасиеті химиялық қасиеттер тобына жатады? a) Дисперстік b) Текстура c) Су сіңірушілік d) Гигроскопиялылық e) Морттық 2  Екі әркелкі қатты денелер беттерінің бір-біріне жабысу қабілеті қалай аталады? a) Адгезия b) Когезия c) Пісірімділік d) Химиялық активтілік e) Жабысқақтық 3 Сыртқы орта жағдайында химиялық және электрохимиялық процестер әсерінен қатты заттардың бұзылуы қалай аталады? a) Эрозия b) Коррозия c) Химиялық активтілік d) Когезия e) Адгезия 4 Неғұрлым заттың меншікті беті артқан сайын ол соғұрлым a) Химиялық жағынан белсендірек b) Химиялық жағынан белсенді емес c) Коррозияға белсенді түрде ұшырайды d) Беріктігі төмен e) Химиялық жағынан қауіптірек 5 Заттың масса бірлігіндегі барлық түйіршіктер көлемінің қосындысы (см2/г) қалай аталады?  a) Меншікті беті b) Тығыздық c) Меншікті қаттылық d) Дисперстік e) Шартты марка 6 Материалдың дисперстілігі - : a) Қатты түйіршіктер өлшемдерінің сипаттамасы b) Материалдың өз құрылымын сақтау қабілеті c) Минералдардың өзара орналасуы d) Ауалық ұяшықтардың сипаттамасы e) Отыру деформациясының сипаттамасы 7 Пластикалық-тұтқыр қоспалардың механикалық әсер нәтижесінде бұзылған өз құрылымын қайта қалпына келтіру қабілеті: a) Тиксотропия b) Тұтқырлық c) Құрылымдық беріктік d) Химиялық төзімділік e) Пластикалылық 8 Байланыстырғыш заттың химиялық белсенділігі неге тәуелді? A) Беріктігіне B) Материалдың тозуына C) Құрамы мен құрылымына D) Коррозияға E) Суға төзімділігіне 9 Физикалық коррозия: a) Материалдың химиялық құрамын өзгеріссіз қалдырып, оның физикалық бұзылуына әкеледі b) Материалдың химиялық құрамының қайтымсыз өзгеруіне әкеледі c) Нәтижесінде материалдың физикалық бұзылуы және оның химиялық құрамының өзгеруі болады d) Материал фазаларының шекарасында электр тоғының пайда болуының нәтижесінде оның химиялық құрамының өзгеруімен сипатталады e) Материалдың сумен қаныққан кездегі бұзылу дәрежесі 10 Химиялық коррозия: a) Материалдың химиялық құрамын өзгеріссіз қалдырып, оның физикалық бұзылуына әкеледі b) Материалдың химиялық құрамының қайтымсыз өзгеруіне әкеледі c) Нәтижесінде материалдың физикалық бұзылуы және оның химиялық құрамының өзгеруі болады d) Материал фазаларының шекарасында электр тоғының пайда болуының нәтижесінде оның химиялық құрамының өзгеруімен сипатталады e) Материалдың сумен қаныққан кездегі бұзылу дәрежесі   11 Электрохимиялық коррозия: a) Материалдың химиялық құрамын өзгеріссіз қалдырып, оның физикалық бұзылуына әкеледі b) Материалдың химиялық құрамының қайтымсыз өзгеруіне әкеледі c) Нәтижесінде материалдың физикалық бұзылуы және оның химиялық құрамының өзгеруі болады d) Материал фазаларының шекарасында электр тоғының пайда болуының нәтижесінде оның химиялық құрамының өзгеруімен сипатталады e) Материалдың сумен қаныққан кездегі бұзылу дәрежесі 12 Физикалық-химиялық коррозия: a) Материалдың химиялық құрамын өзгеріссіз қалдырып, оның физикалық бұзылуына әкеледі b) Материалдың химиялық құрамының қайтымсыз өзгеруіне әкеледі c) Нәтижесінде материалдың физикалық бұзылуы және оның химиялық құрамының өзгеруі болады d) Материал фазаларының шекарасында электр тоғының пайда болуының нәтижесінде оның химиялық құрамының өзгеруімен сипатталады e) Материалдың сумен қаныққан кездегі бұзылу дәрежесі 13 Материалдардың тірі организмдер әсерінен бұзылуы: A) Адгезия B) Коррозия C) Шөгу D) Ескіру E) Биокоррозия 14 Қандай қасиет материалдардың химиялық қасиеттеріне жатпайды? A) Қышқылға төзімділік B) Коррозияға төзімділік C) Отқа төзімділік D) Май-бензинге төзімділік E) Сілтілерге төзімділік 15 Материалдың сыртқы ортадағы заттармен химиялық әрекетке түсе алу қасиеттері -  A) Физикалық қасиеттер B) Химиялық қасиеттер C) Биологикалық қасиеттер D) Технологиалық қасиеттер E) Микроскопиалық қасиеттер 16 Бір материалдың басқа бір бетке жабысу қасиеті қалай аталады? A) Адгезия B) Когезия C) Қатаю D) Дәнекерлену E) Ұстасу 17 Құрылыс материалдарының химиялық қасиеттеріне жатады: A) сілтіге төзімділік, ерігіштік B) атмосфераға төзімділік, дисперсиялылық C) аязға төзімділік, жабысу беріктігі D) Жыжылуөткізгіштік, гигроскопиялылық E) Жарық өткізгіштігі 18 Материалдардың тірі организмдер әсерінен бұзылуы: A) Адгезия B) Коррозия C) Шөгу D) Ескіру E) Биокоррозия 19 Қандай қасиет материалдардың химиялық қасиеттеріне жатпайды? A) Қышқылға төзімділік B) Коррозияға төзімділік C) Отқа төзімділік D) Май-бензинге төзімділік E) Сілтілерге төзімділік 20 Материалдың сыртқы ортадағы заттармен химиялық әрекетке түсе алу қасиеттері -  A) Физикалық қасиеттер B) Химиялық қасиеттер C) Биологикалық қасиеттер D) Технологиалық қасиеттер E) Микроскопиалық қасиеттер 21 Ауыр бетонға арналған ұсақ толтырғыштардың түйіршіктерінің өлшемі: A) 5 – 70 мм B) 0,14 – 5 мм C) 3 – 70 мм D) 0,14 – 20 мм E) 0,16 – 10 мм 22 Болаттың тығыздығы неге тең? A) 7850 кг/м3 B) 4000 кг/м3 C) 2500 кг/м3 D) 1000 кг/м3 E) 400 кг/м3 23 Ағаш материалдар үшін ылғалдылықтың қандай мәні стандартты деп саналады? A) 30% B) 15% C) 20% D) 25% E) 12% 24 Егер сығылу кезіндегі беріктік шегі 60 МПа болса, цементтің маркасы қандай болады? A) 300 B) 400 C) 500 D) 600 E) 100 25 Құрылыс гипсінің минералды құрамын көрсетіңіз? A) CaSO4´2H2O B) 3CaO´Al2O3 C) CaSO4´0,5H2O D) 2CaO´SiO2 E) 2MgO´SiO2   БЛОК-4 –ЭСТЕТИКАЛЫҚ ҚАСИЕТІ 1 Адам көз жанарына жарықталаған белгілі бір беттен шағылысқан электромагнитті тербелістердің әсері кезінде пайда болатын көрумен қабылданатын әсер қалай аталады? a) Түс b) Пішін c) Текстура d) Фактура e) Сурет 2 Ахроматты түстер тобына жататындар: a) Қызыл мен алқызыл b) Көк пен көгілдір c) Сары мен қызғылт сары d) Жасыл мен күлгін e) Ақ пен қара 3 Түсті көзбен көру тәсілі арқылы бағалау кезінде не қолданылады? a) Түстер атласы b) Микроскоп c) Лупа d) Колориметр e) Компаратор 4 Текстура сапасын қалай бағалайды? a) Қөзбен көру арқылы b) Штангенциркульдің көмегімен c) Түс эталондары картотекасының көмегімен d) Түс атласы көмегімен e) Жарқыл өлшегіш көмегімен (блескомер) 5 Фактура – ол: a) Материал бетінің рельеф пен жылтырлық деңгейімен сипатталатын көрінетін құрылымы b) Беті көзге көрінетін материал формасы c) Формасы, өлшемдері, орналасуы, түстері, өзара сәйкестігі бойынша әртүрлі сызықтар, жолақтар және дақтар d) Табиғи пайда болған формасы, өлшемдері, орналасуы, түстері, өзара сәйкестігі бойынша әртүрлі сызықтар, жолақтар және дақтар e) Материалдың барлық эстетикалық сипаттамалары 6 Текстура – ол: a) Ағаштың, табиғи тастардың және т.б. материалдардың бетіндегі табиғи суреттер b) Материал бетінің рельеф пен жылтырлық деңгейімен сипатталатын көрінетін құрылымы c) Беті көзге көрінетін материал формасы d) Формасы, өлшемдері, орналасуы, түстері, өзара сәйкестігі бойынша әртүрлі сызықтар, жолақтар және дақтар e) Материалдың барлық эстетикалық сипаттамалары 7 Тасты абразивті өңдеу түрлерін көрсетіңіз: a) Жону b) Жару c) Жалтырату d) Тесу e) Тесеу 8 Табиғи таста «жартас» фактурасын ненің көмегімен алады? a) Жару құралдарымен b) Ультрадыбыспен өңдеу арқылы c) Кесумен d) Жылтыратумен e) Жону 9 Табиғи тастың жалтыраған фактурасы немен сипатталады? a) Айнадай жылтырлықпен b) Көмескі жылтырлықпен c) Бұдырлықпен d) Күңгірт бетпен e) 0,5 мм-ге дейінгі рельеф биіктігімен 10 Табиғи тастың термиялық өңделген фактурасы немен ерекшеленеді? a) Бұдырлықпен, түлеу дақтарымен b) Параллель жүйектердің болуымен c) Айналық жылтырлықпен d) Бетінде біркелкі таралған төмпешіктер мен ойықтардың болуымен e) Бетіндегі біркелкі жіңішке штрихтардың болуымен 11 Ағаштан жасалған материалдардың эстетикалық сипаттамаларын бағалаған кезде қай көрсеткіштерге көңіл аудармайды? a) Ағаштың анизотроптылығы b) Ағаштың жалтырауы c) Ағаш тегі d) Ағаш текстурасы e) Беткі қабатының кемшіліктері 12 Ағаштың текстурасы немен анықталады? a) Діңнің белгілі бір қимасының макроқұрылымымен b) Діңнің белгілі бір қимасының микроқұрылымымен c) Ағаштың талшықтарға қарсы және талшықтар бойымен сынағандағы беріктігімен d) Ағаштың талшықтарға қарсы және талшықтар бойындағы тығызыдығымен e) Ағаштың талшықтарға қарсы және талшықтар бойындағы ылғалдылығымен 13 Қандай құралдың көмегімен түстің мөлшерін өлшеуге болады? A) Пенетрометр B) Дугтилометр C) Спектрофотометр D) Қаттылық өлшеуіш E) Иондауыш 14 Қызыл, тоқсары, сары, жасыл, көгілдір, көк түстер қай топқа жатады A) Ахроматикалық түстер B) Хроматикалық түстер C) Қызғылт түстер D) Күлгін түстер E) Түрлі-түсті түстер 15 Сары және көк түсті араластырғанда қандай түс шығады? A) Тоқсары түс B) Жасыл түс C) Күлгін түс D) Қоңыр түс E) Түссіз 16 Құрылыс материалдары қасиетінің қайсысы тек шыны үшін сипатталады? A) Беріктік B) Жарық өткізгіштік C) Суға төзімді D) Отқа төзімді E) Дыбыс сіңірметін 17 Текстура сапасын қалай бағалайды? a) Қөзбен көру арқылы b) Штангенциркульдің көмегімен c) Түс эталондары картотекасының көмегімен d) Түс атласы көмегімен e) Жарқыл өлшегіш көмегімен (блескомер) 18 Фактура – ол: a) Материал бетінің рельеф пен жылтырлық деңгейімен сипатталатын көрінетін құрылымы b) Беті көзге көрінетін материал формасы c) Формасы, өлшемдері, орналасуы, түстері, өзара сәйкестігі бойынша әртүрлі сызықтар, жолақтар және дақтар d) Табиғи пайда болған формасы, өлшемдері, орналасуы, түстері, өзара сәйкестігі бойынша әртүрлі сызықтар, жолақтар және дақтар e) Материалдың барлық эстетикалық сипаттамалары 19 Текстура – ол: a) Ағаштың, табиғи тастардың және т.б. материалдардың бетіндегі табиғи суреттер b) Материал бетінің рельеф пен жылтырлық деңгейімен сипатталатын көрінетін құрылымы c) Беті көзге көрінетін материал формасы d) Формасы, өлшемдері, орналасуы, түстері, өзара сәйкестігі бойынша әртүрлі сызықтар, жолақтар және дақтар e) Материалдың барлық эстетикалық сипаттамалары 20 Қандай құралдың көмегімен түстің мөлшерін өлшеуге болады? A) Пенетрометр B) Дугтилометр C) Спектрофотометр D) Қаттылық өлшеуіш E) Иондауыш 21 Ауалық әктің минералды құрамын көрсетіңіз? A) 3СаО´Al2O3 B) 2CaO´SiO2 C) CaO´nAl2O3 D) СаО E) 4CaO´Al2O3´Fe2O3 22 Егер сығылу кезіндегі беріктік шегі 52 МПа болса, цементтің маркасы қандай болады? A) 300 B) 400 C) 500 D) 600 E) 100 23 Керамикалық кірпіштің стандартты өлшемдерін көрсетіңіз: A) 250*120*65 (мм) B) 250*120*88 (мм) C) 200*120*65 (мм) D) 250*100*65 (мм) E) 200*100*88 (мм) 24 Бетон құрамындағы ірі толтырғыштың өлшемдері: A) 0,14...5 мм B) 2…50 мм C) 5…70 мм D) 10…30 мм E) 15...25 мм 25 Екі бүтін кірпіштен құралатын үлгілердің сығылу кезіндегі қирату жүктемесі 22500 кГс тең болса кірпіштің маркасын анықта A) Маркаланбайды B) 50 C) 75 D) 100 E) 150   БЛОК-5-ТАБИҒИ ТАСТЫ МАТЕРИАЛДАР 1 Шөгінді тау жыныстарын көрсетіңіз: a) Гипс, мрамор, әктас. b) Бор, құм, саз балшық. c) Малта тас, кварцит, малта тас. d) Базальт, гранит, габбро. e) Саз балшық, диабаз, мрамор. 2 Магматикалық тау жыныстарын көрсетіңіз: a) Құм, габбро, гипс b) Әктас, мрамор, сланецтер c) Пемза, малта тас, саз балшық d) Гранит, диорит, сиенит e) Туф лавасы, құмдақ тас, доломиттер 3 Қандай тау жыныстары борпылдақ шөгіндіге жатады? a) Әктас, гипс b) Малта тас, гранит c) Сланецтер, құмдақ тастар d) Бор, опока e) Саз балшық, дресва 4 Тасты абразивті өңдеу түрлерін көрсетіңіз: a) Тесу b) Жару c) Арамен кесу d) Жону e) Термоағыспен өңдеу 5 Метаморфты тау жыныстары деген не? a) Үгілу өнімі b) Магма қопарылуының өнімі c) Тегі органогенді өнім d) Қайта кристалдану өнімі e) Тегі химиялық өнім 6 Тасты абразивті өңдегенде қандай фактура алынады? a) Төмпешікті b) Нүктелі c) Жүйекті d) Тегістелген e) "Жартас" 7 Метаморфты тау жыныстарын көрсетіңіз: a) Гранит, сиенит, бор. b) Гнейс, мрамор, кварцит. c) Құмдақ тас, доломит, әктас. d) Сазбалшық, құм, малта тас. e) Сланец, магматит, гипс. 8 Тасты соғып өңдегенде қандай фактура алынады? a) "Жартас" b) Кесілген c) Тегістелген d) Тесілген e) Айнадай жалтыр 9 Магматикалық тау жыныстарының артықшылықтарын атаңыз: a) Жеңілдік, аязға төзімділік b) Декоративтік, технологиялылық c) Мүжілуге беріктік, үлкен су сіңірушілік d) Кеуектілік, жылуөткізгіштік e) Беріктік, коррозияға төзімділік 10 Қату нәтижесінде жер қойнауында немесе бетінде пайда болған тау жыныстары қалай аталады? a) Магматикалық b) Шөгінді c) Метаморфтық d) Екінші реттік e) Метрлік 11 Табиғи цементпен қатырылған жұмыр және ұсақ тастың үйіндісін не деп атайды? A) Брекчиялар B) Конгломераттар C) Құмдақ тастар D) Туфтар E) Ұсақтас 12 Конструкцияларда табиғи тасты химиялық қорғау әдісін көрсетіңіз: a) Флюаттау b) Жалтырату c) Сылау d) Цементтеу e) Термиялық өңдеу 13 Қандай тау жыныстарын интрузивті деп атайды A) Жер бетінің үстіңгі қабатында пайда болған B) Жоғары температурада пайда болған C) Магманың тез қату кезінде пайда болған D) Жоғары температурада және қысымда пайда болған E) Қирау кезінде пайда болған 14 Тау жыныстары 3 үлкен топқа бөлінеді? A) Борпылдақ, шөгінді, механикалық B) Атпа (изверженные), борпылдақ, шөгінді C) Төгілген (излившиеся), метаморфты, атпа D) Магматикалық, шөгінді, метаморфты E) Тереңдік, сынықты, шөгінді 15 Төгілмелі (излившиеся) тау жыныстары қалай пайда болды A) Магманның жердің тереңдігінде кристаллдану нәтижесінде B) Магманың жер бетінде қысым болмауымен және тез қату нәтижесінде C) Балдырлар мен тірі организмдердің қалдықтарының шөгуі нәтижесінде D) Су ерітіндісіндегі минералды заттардың тұну кезінде E) Жердің жоғары қабаттарының қысымы кезінде 6 Қандай тау жынысы шөгінді тау жынысына жатады? A) Гипс, әктас, лабродорит, силикаттар B) Бор, балшық, сиенит, малтатас, брекчия C) Әктас, мергели, гипс, трепел D) Диатомит, гранит, слюда, құм E) Габбро, мәрмәр, балшық, бор 17 Қандай жыныстар борпылдақ механикалық шөгуге жатады? A) Доломит, құм B) Балшық, малтатас C) Гипс, құм D) Құм, сиенит E) Малтатас, құмдақ 18 Метаморфиялық тау жыныстарын көрсетіңіз? A) Сиенит, кварцит, бор, гранит B) Диорит, габбро, әктас, гипс C) Брекчии, конгломераты, құмтас D) Гнейсы, сланцы, мәрмәр E) Пемза, вулканды туфтер, ұлутас 19 Сульфаттар тобынан негізгі жыныс түзуші минералдарды көрсетіңіз. A) Ангидрид, барит, гипс B) Кварц, слюда, тальк, кальцит C) Барит, доломит, каолинит D) Авгит, мусковит, опал, магнезит E) Плагиоклазы, гипс, слюда 20 Тау жынысының қай түрі әктасқа қатысты? A) Полиминералды B) Мономинералды C) Минералсыз D) Метаморфиялық E) Дұрыс жауабы жоқ 21 Портландцементтің  минералды құрамын көрсетіңіз? A) 2CaO´SiO2; 3CaO´SiO2; 4CaO´Al2O3´Fe2O3 B) 2CaO´SiO2; 3CaO´SiO2; Na2O´nSiO2 C) CaO; 3CaO´SiO2; 4CaO´Al2O3´Fe2O3 D) Na2O´nSiO2; 3CaO´SiO2; 3CaO´Al2O3 E) 2CaO´SiO2; 3CaO´SiO2; 4CaO´Fe2O3 22 Гипс тасының минералды құрамын көрсетіңіз? A) CaSO4´2H2O B) 3CaO´Al2O3 C) CaSO4´0,5H2O D) 2CaO´SiO2 E) 2MgO´SiO2 23 Бетон үлгінің өлшемдері 100х100х100мм, салмағы 2300г болса орташа тығыздығын есептеңіз A) 2500кг/м3 B) 2300кг/м3 C) 2400кг/м3 D) 1900кг/м3 E) 2000кг/м3 24 Болаттың тығыздығы неге тең? A) 7850 кг/м3 B) 4000 кг/м3 C) 2500 кг/м3 D) 1000 кг/м3 E) 400 кг/м3 25 Ағаш материалдар үшін ылғалдылықтың қандай мәні стандартты деп саналады? A) 30% B) 15% C) 20% D) 25% E) 12% БЛОК 6-АҒАШ МАТЕРИАЛДАРЫ 1 Ағашты шіруден қорғау әдістері: a) Кептіру, жону b) Экструзия c) Антисептиктеу d) Каучукпен өңдеу e) Антипиренмен өңдеу 2 Ағашты жанудан сақтау әдісі: a) Кептіру b) Антипиренмен өңдеу c) Антисептиктеу d) Бояу e) Қабығын аршу 3 Кесілген ағаш материалдарына жататындар: a) Тақтайлар, шпон b) Горбыль, даналық паркет c) Кеспек, горбыль d) Плинтус, наличниктер e) Паркеттті тақта, пластина 4 Ағаштың артықшылықтары қандай? a) Жеңілдік, қисаюы b) Беріктік, өңдеу жеңілдігі, декоративтік c) Декоративтік, кемістіктерінің алуандығы d) Анизотроптық, төмен жылуөткізгіштік e) Гигроскопиялылық, аязға төзімділігінің жоғарылығы 5 Ағаштың макроқұрылымы деген не? a) Көзге көрінетін құрылымы b) Біршама үлкейтілген кезде көрінетін құрылымы c) Қабырғасы жұқа жасушалардан тұратын борпылдақ ұлпа d) Тамырлар мен шайырлы жолдар e) Өткізгіш және қор жасушалардың болуы 6 Ағаштың микроқұрылымы неден тұрады? a) Тірі және өлі жасушалардан b) Жылдық қатпарлардан c) Өзекшеден d) Ядро мен өзекшелік сәулелерден Е) Шел қабығы 7 Ағаш діңі формасының кемістігін көрсетіңіз a) Діңнің кішіреюі, күйеленуі b) Талшықтарының көлбеулігі c) Крень d) Аяздық сызаттар e) Шіріген және бұтақтар 8 Ағаш құрылымының кемістіктерін көрсетіңіз: a) Бұралу, екі өзекшенің болуы b) Химиялық боялуы c) Саңырауқұлақтардан зақымдалуы d) Жай және күрделі қисықтық e) Өсе біткен және жартылай біткен бұтақшалар 9 Интарсия деген не? a) Ағаштың ағаш бойымен инкрустациясы b) Ағаш бетін одан құрылымы мен түсі бойынша ерекшеленетін материалдармен өңдеу c) Ағаштың әр түрінен жасалған шпондар бөлшектерінен жасалған мозаикалық жиынтық d) Ағаш бетін терең ою e) Түрлі-түсті ағаш пластиналары немесе кеспектерін берілген сурет бойынша желімдеу 10 Ағашты сипаттайтын технологиалық қасиеттерді көрсет A) Кесу құралдарымен өнделіну, шегелену B) Жылуға төзімділігі және отқа беріктігі төмен C) Ылғалдығы жоғары, сондықтан аязға төзімділігі төмен D) Электроөткізгіштігі төмен E) Бай текстура және әт түрлі тустер 11 Шпонның 3 және одан көп қабатынан тұратын қатпарлы материал қалай аталады? a) Фанера b) Паркетті қалқан c) Жайма d) Галтель e) Ағаш талшықты плита 12 Цемент пен ағаш жоңқалары, үгінділердің қатаю нәтижесінде  алынатын материал қалай аталады? a) Арболит b) Фибролит c) Ксилолит d) Аглопорит e) Керамзит 13 «Свилеватость», «қисық қабатты» ағаш кемістіктерінің қандай тобына жатады A) Сызаттар B) Ағаш құрылымының кемістіктері C) Бұтақтар формасының кемістіктері D) Механикалық зақымдану E) Биологикалық зақымдану 14 Ағаштың көзге көрінетін құрылым элементтерін көрсет A) Қабық, шелқабық (луб), камбий, жұқа сүрекқабат (заболонь), ядро B) Шелқабық, трахеидтер, капиллярлар C) Трахеидтер, капиллярлар, клеткалар D) Қабық, ядро, вакуоль, жұқа сүрекқабат (заболонь) E) Қабық, капиллярлар, ядро 15 Құрылыста қолданылатын қылқан жапырақты тұқымды көрсет: A) Емен B) Балқарағай C) Қандағаш (ольха) D) Шаған (ясень) E) Бук 16 Ағаштың керексіз бұтағы (пасынок) дегеніміз: A) бұтағының шіруі B) діңгегінің шіріген бөлігі C) өзегінің шіруі D) жансызданған екінші ұшы E) қабығының шіруі 17 Құрылыста негізінен қолданылатын ағаш тұқымдары: A) қылқанды B) жапырақты C) текстурасы әдемі D) шырша, емен E) тал, терек 18 Фанера, паркет жасау үшін қолданылатын ағаш тұқымдары: A) қарағай, терек B) шегіршін, тал C) терек, боз тал D) самырсын, шамшат E) емен, қайың 19 Фанера дегеніміз - ол: A) фенол-формальдегидті, карбамидты, ақ уызды желімдермен біріктірілген шпондардан тұратын көп қабатты парақша материал B) фенол-формальдегидті желім сіңдірілген ағаш тақтайша C) полимерлі желімдермен жабыстырылған пресстелген жаңқа қабат D) арнайы полимерлі лакпен жабыстырылған ағаш талшықты қабаттар E) арнайы желіммен жапсырылған ағаш талшықтары 20 Паркеттің түрлері: A)  қарапайым және қалқанша B) қалқанша және сүргіленген C)  қалқанша және фрезерленген D)  қарапайым және сүргіленген E) сүргіленген және фрезерленген 21 Ауыр бетонға арналған ұсақ толтырғыштардың түйіршіктерінің өлшемі: A) 5 – 70 мм B) 0,14 – 5 мм C) 3 – 70 мм D) 0,14 – 20 мм E) 0,16 – 10 мм 22 Керамикалық кірпіштің стандартты өлшемдерін көрсетіңіз A) 250*120*65 (мм) B) 250*120*88 (мм) C) 200*120*65 (мм) D) 250*100*65 (мм) E) 200*100*88 (мм) 23 Егер сығылу кезіндегі беріктік шегі 43 МПа болса, цементтің маркасы қандай болады? A) 300 B) 400 C) 500 D) 600 E) 100   24 Әк тасының минералды құрамын көрсетіңіз? A) 3СаО´Al2O3 B) 2CaO´SiO2 C) CaСО3 D) СаО E) 4CaO´Al2O3´Fe2O3 25 Егер сығылу кезіндегі беріктік шегі 52 МПа болса, цементтің маркасы қандай болады? A) 300 B) 400 C) 500 D) 600 E) 100

БЛОК 7-ШЫНЫЛАР

1 Келтірілген қасиеттердің қайсысы тек шыныға тән?

a) Беріктік

b) Отқа төзімділік

c) Суға төзімділік

d) Жарықөткізгіштік

e) Термиялық кеңею

2 Жазық бетті шыны түрлерін көрсетіңіз:

a) Шыны блоктар, терезе шынысы

b) Шыны плитка, сөре шынысы

c) Терезе шынысы, арматураланған шыны

d) Шыны пакет, шыныққан шыны

e) Сөре шынысы, шыны профилит

3 Шынының механикалық қасиетін қай өрнек сипаттайды?

a) RСЖ = RИЗГ

b) RСЖ < RИЗГ

c) RСЖ > RИЗГ

d) Жарық өткізгіштік

e) Жылуға төзімділік

4 Балқыманы асыра салқындату кезінде алынатын қатты аморфты мөлдір материал қалай аталады?

a) Шыны

b) Ситалл

c) Аглопорит

d) Термозит

e) Силлиманит

5 Жазық бетті шыныны қалыптау әдісін көрсетіңіз:

a) Созу

b) Дірілдету

c) Нығыздау

d) Үрлеу

e) Пісіру

6 Шыны алу үшін шикізат ретінде қандай материал қолданылады?

a) Құм

b) Саз балшық

c) Керамзит

d) Қиыршық тас

e) Портландцемент

7 Шыны өндірісіндегі негізгі технологиялық операцияны көрсетіңіз:

a) Шыныны қайнату

b) Балқыту

c) Тасқа айналғанша күйдіру

d) Жандыру мен экструзия

e) Химиялық және механикалық өңдеу

8 Увиольды шынының негізгі қасиеті:

a) Жарықты өткізеді, бірақ бейнені көрсетпейді

b) Ультракүлгін сәулесінің көп бөлігін өткізеді

c) Шыны арқылы өтетін жылудың азаюын кемітеді

d) Беріктік қасиеттері өте жоғары

e) Декоративті әсер береді

9 Өрнекті шынының ерекшелігі:

a) Жарықты өткізеді, бірақ бейнені көрсетпейді

b) Ультракүлгін сәулесінің көп бөлігін өткізеді

c) Шыны арқылы өтетін жылудың азаюын кемітеді

d) Беріктік қасиеттері өте жоғары

e) Декоративті әсер береді

10 Шыныққан шыны:

a) Жарықты өткізеді, бірақ бейнені көрсетпейді

b) Ультракүлгін сәулесінің көп бөлігін өткізеді

c) Шыны арқылы өтетін жылудың азаюын кемітеді

d) Беріктік қасиеттері өте жоғары

e) Декоративті әсер береді

11 Ішкі қабаты керамикалық бояумен қапталған жазық бетті шыны қалай аталады?

A) Стемалит

B) Марблит

C) Смальта

D) Кілемді-мозаикалық

E) Арматураланған

12 Құмықтырылған (глушенный) түрлі-түсті шыныдан жасалған жазық беттер қалай аталады?

a) Марблит

b) Стемалит

c) Смальта

d) Шыныкристаллит

e) Ситалл

13 Әйнек өндірісінде қолданылатын негізгі  шикізат компонентеріне қандай материалдар жатады?

A) Кварцты құм, сода

B) Мөлдірлеткіштер, поташ

C) Сөндіргіштер, бор

D) Бояғыштар, доломит 

E) Қалпына келтіргіштер

14 Әйнек өндірісінде қолданылатын көмекші шикізат компонентеріне қай материал жатады?

A) Әктас

B) Мөлдірлеткіш

C) Бор

D) Доломит

E) Құм

15 Қандай әйнек алу үшін, прокат кезінде әйнек массасына сымды металл торын енгізеді

A) Арматураланған әйнек

B) Увиолды әйнек

C) Декоративті әйнек

D) Жылуқорғайтын әйнек

E) Копқаппарлы әйнек

16 Шыны деген не?

A) Аморфты зат

B) Кристаллды зат 

C) Газ күйіндегі зат

D) Поликристаллды зат

E) Колоидты  материал

17 Құрылыс шынысын өндіруге арналған шикі заттық компоненттерді атаңыз?

A) Кварц құмы, сода, балшық

B) Шамот, әктас, поташ

C) Кварц құмы, әктас, сода

D) Поташ, әктас, шамот

E) Балшық, сода, кварц құмы

18 Құрылыс материалдары қасиетінің қайсысы тек шыны үшін сипатталады?

A) Беріктік

B) Жарық өткізгіштік

C) Суға төзімді

D) Отқа төзімді

E) Дыбыс оқшаулағыш

19 Шыны бұйымдарын өндірудің қандай әдістері қолданылады?

A) Пресстеу, дірілдету

B) Прокат, тігінен созу

C) Жылтырлату, шынықтыру

D) Босату, дірілдету

E) Тігінен созу, штамптау

20 Шыныдан жасалған бұйымдарды қалыптау тәсілдерін көрсетіңіз?

A) Прокаттау, пресстеу, дірілдету

B) Құю, үрлеу, созу

C) Үрлеу, созу, қалыптау

D) Дірілдету, үрлеу, құю

E) Қалыптау, прокаттау, пресстеу

21 Портландцементтің  минералды құрамын көрсетіңіз?

A) 2CaO´SiO2; 3CaO´SiO2; 4CaO´Al2O3´Fe2O3

B) 2CaO´SiO2; 3CaO´SiO2; Na2O´nSiO2

C) CaO; 3CaO´SiO2; 4CaO´Al2O3´Fe2O3

D) Na2O´nSiO2; 3CaO´SiO2; 3CaO´Al2O3

E) 2CaO´SiO2; 3CaO´SiO2; 4CaO´Fe2O3

22 Ауалық әктің минералды құрамын көрсетіңіз?

A) 3СаО´Al2O3

B) 2CaO´SiO2

C) CaO´nAl2O3

D) СаО

E) 4CaO´Al2O3´Fe2O3

23 Егер сығылу кезіндегі беріктік шегі 52 МПа болса, цементтің маркасы қандай болады?

A) 300

B) 400

C) 500

D) 600

E) 100

24 Ағаш материалдар үшін ылғалдылықтың қандай мәні стандартты деп саналады?

A) 30%

B) 15%

C) 20%

D) 25%

E) 12%

25 Болаттың тығыздығы неге тең?

A) 7850 кг/м3

B) 4000 кг/м3

C) 2500 кг/м3

D) 1000 кг/м3

E) 400 кг/м3

БЛОК-8-ШЫНЫДАН ЖАСАЛҒАН БҰЙЫМДАР

1 Минералды балқымалардан алынатын материалдарды көрсетіңіз:

a) Шыны және шыны бұйымдары, тасты құйма

b) Ситаллдар, минералды мақта, пенопласт

c) Шлакоситалл, металдар, шлакты қиыршық тас құймасы

d) Металдар, шлакты мақта

e) Поропласт, ситаллдар

2 Шыныдан жасалған дана бұйымдарды көрсетіңіз:

a) Шыны блок, шыны профиллит

b) Терезе шынысы, сөре шынысы

c) Шыныққан шыны, арматураланған шыны

d) Шыны пакет, терезе шынысы

e) Шыны мақта, есік төсемі

3 Минералды құймалардан жасалатын структурасы кеуекті материалдарды көрсетіңіз:

A) Көбікті шыны, көбікті шлакоситалл

B) Шыны рубероид, көбікті ситалл

C) Аглопорит, минералды мақта

D) Термозит, керамзит

E) Вермикулит, көбікті бетон

4 Минералды құймалардан жасалатын структурасы кеуекті материалдарды көрсетіңіз:

a) Көбікті шыны, көбікті шлакоситалл

b) Газды бетон, көбікті бетон

c) Керамзит, көбікті шлакоситалл

d) Шлакты мақта, көбікті бетон

e) Көбікті шыны, газды бетон

5 Прокат әдісімен шыныдан жасалатын ұзын өлшемді профильденген элементтер қалай аталады?

a) Шыны профилит

b) Көбікті шыны

c) Шыны пакеттер

d) Шыны блоктар

e) Шыны құбырлар

6 Шыны балқыманың белгілі бір бағытта бөлшектелген кристалдануы арқылы қандай материал алынады?

a) Ситалдар

b) Смальта

c) Шыны талшық

d) Гидрошыныизол

e) Шыны пластик

7 Тасты құйма өндірісінде шикізат ретінде не қолданылады?

a) Базальт, диабаз

b) Гранит, сиенит

c) Каолин, саз балшық

d) Жанартау туфы

e) Гнейс, сланец

8 Тасты құймалардан алынатын бұйымдарды қолданудың артықшылығы неде?

a) Тасты құймалардан алынатын бұйымдардың тығыздығы мен беріктігі жоғары

b) Тасты құймалардан алынатын бұйымдардың кеуектілігі мен беріктігі жоғары

c) Тасты құймалардан алынатын бұйымдардың тығыздығы мен үйкелгіштігі жоғары

d) Тасты құймалардан алынатын бұйымдардың су сіңірушілігі мен суға төзімділігі жоғары

e) Тасты құймалардан алынатын бұйымдар агрессивті әсерлерге төзімсіз

9 Домна шлагының құймасынан не алынады?

a) Термозит

b) Ситалл

c) Керамзмт

d) Аглопорит

e) Тасты құйма

10 Қорғасынды пайканы декоративті сәндеу қалай аталады?

a) Витраж

b) Шынымозаика

c) Шыныға өрнек салу

d) Арматураланған шыны

e) Шыны пакет

11 Жалтыратылған шынының бір жақ бетіне алюминий немесе күмістің жұқа қабатын жағу арқылы алынатын бұйым қалай аталады?

a) Айна

b) Стемалит

c) Эмальданған плитка

d) Шыны мозаика

e) Ситалл

12 Ситаллдың шыныдан қандай айырмашылығы бар?

a) Ситалдардың шыныкристалды құрылымы бар

b) Ситаллдардың құрылымы аморфты

c) Ситалдардың беріктігі төмен

d) Ситаллдардың химиялық төзімділігі төмен

e) Ситаллдардың морттығы жоғары

13 Әйнек бұйымдарының бетін өндейтін механикалық тәсілді көрсет

A) Желіну (травление)

B) Күңгірттілеу (матирование)

C) Құмағынша (пескоструйная) өндеу

D) Хиимялық жылтырату

E) Флюаттау

14 Әйнек бұйымдардың бетін әрлеудің химиялық тәсілін көрсет:

A)    Қырнау (травление)

B) Таптау

C) Ультрадыбысты өндеу

D) Ыспалану (шлифование)

E) Нақыштау (гравирование)

15 Әйнекторды және әйнекматаны өндіру үшін қандай материал қолданылады?

A) Мақтақағазды талшықтар

B) Әйнекті талшықтар

C) Жүнді талшықтар

D) Көбікті әйнек

E) Асбестті талшықтар

16 Парақша шынысы түрлерін көрсетіңіз?

A) Витриндік, құмықтырылған

B) Мөлдірлетілген, увиолді

C) Терезелік, арматурланған

D) Кернелген, шыныққан

E) Жылу сіңіретін, мөлдірлетілген

17 Минералды балқымалардан алынатын кеуекті материалды көрсетіңіз?

A) Көбікті шыны, термозит, көбікті бетон

B) Шлакты мақта, керамзит, көбікті-шлактыситалл

C) Көбікті бетон, шлакты мақта, термозит

D) Көбікті шыны, көбікті шлактыситалл

E) Керамзит, көбікті шлактыситалл, шлакты мақта

18 Шыныны алу үшін қандай шикі зат материалдарын пайдаланады?

A) Балшық, құм, әктас

B) Құм, поташ, диатомит

C) Малтатас, керамзит, сода

D) Әктас, құм, сода

E) Поташ, диатомит, керамзит

19 Құрылыс материалдары қасиетінің қайсысы тек шыны үшін сипатталады?

A) Беріктік

B) Жарық өткізгіштік

C) Суға төзімді

D) Отқа төзімді

E) Дыбыс оқшаулағыш

20 Әйнек бұйымдардың бетін әрлеудің химиялық тәсілін көрсет:

A) Қырнау (травление)

B) Таптау

C) Ультрадыбысты өндеу

D) Ыспалану (шлифование)

E) Нақыштау (гравирование)

21 Гипс тасының минералды құрамын көрсетіңіз?

A) CaSO4´2H2O

B) 3CaO´Al2O3

C) CaSO4´0,5H2O

D) 2CaO´SiO2

E) 2MgO´SiO2

22 Ауалық әктің минералды құрамын көрсетіңіз?

A) 3СаО´Al2O3

B) 2CaO´SiO2

C) CaO´nAl2O3

D) СаО

E) 4CaO´Al2O3´Fe2O3

23 Егер сығылу кезіндегі беріктік шегі 60 МПа болса, цементтің маркасы қандай болады?

A) 300

B) 400

C) 500

D) 600

E) 100

24 Керамикалық кірпіштің стандартты өлшемдерін көрсетіңіз:

A) 250*120*65 (мм)

B) 250*120*88 (мм)

C) 200*120*65 (мм)

D) 250*100*65 (мм)

E) 200*100*88 (мм)

25 Ағаш материалдар үшін ылғалдылықтың қандай мәні стандартты деп саналады?

A) 30%

B) 15%

C) 20%

D) 25%

E) 12%

 

БЛОК -9-КЕРАМИКАЛЫҚ МАТЕРИАЛДАР МЕН БҰЙЫМДАР

1 Құрылыстық керамика өндіруге арналған шикізат материалдарын көрсетіңіз:

A) Саз балшық, көмір

B) Шамот, құм

C) Құм, гипс

D) Әктас, құм

E) Шлак, гипс

2 Кәдімгі саз кірпіштің максималды маркасы

a) 400

b) 300

c) 150

d) 100

e) 75

3 Сантехникалық бұйымдарды жасауға арналған керамикалық масса қалай аталады?

a) Терракота

b) Майолика

c) Шамот

d) Шликерлік масса

e) Фаянс

4 Қарапайым  керамика бұйымдарын көрсетіңіз:

a) Сыртқы қаптаушы плитка

b) Санитарлық-техникалық бұйымдар

c) Метлах плиткасы

d) Кірпіш

e) Кілемді керамика

5 Тығыз керамиканың су сіңірушілігі:

a) >5%

b) <5%

c) 10%

d) 15%

e) 20%

6 Қандай керамикалық қабырға материалдары тиімді материалдарға жатады?

a) Керамикалық тастар, жеңіл кірпіш

b) Саңылаулы кірпіш, қуыс кірпіш және тастар

c) Керамикалық панельдер, модульді кірпіш

d) Кәдімгі жартылай құрғақ престелген кірпіш

e) Көбіккерам, модульді кірпіш

7 Керамиканың құрылымы қандай технологиялық операция кезінде құралады?

a) Булау

b) Кептіру

c) Күйдіру

d) Балқыту

e) Қайнату

8 Канализациялық құбырдың дренажды құбырдан айырмашылығы қандай?

A) Канализациялық құбырдың қонышы бар

B) Канализациялық құбыр глазурьмен қапталмаған

C) Канализациялық құбырдың құрылымы кеуекті

D) Канализациялық құбырдың қонышы жоқ

E) Канализациялық құбыр қосымша перфорацияланған

9 Кірпіштің механикалық қасиетін қандай көрсеткіш сипаттайды?

A) Беріктік

B) Суға төзімділік

C) Тығыздық

D) Аязға төзімділік

E) Отқа төзімділік

10 Кірпіштің қыры қалай аталады?

A) Тік қалау

В) Төсем

          С) Жаны

          D) Шет жағы

     Е) Флажок

11 Бос СаО керамикалық тастың (черепок) сапасына қалай әсер етеді?

A) Керамикалық тастың беріктігін азайтады

B) Керамикалық тастың беріктігін арттырады

C) Керамикалық тасқа түс береді

D) Суға төзімділігін азайтады

E) Отқа төзімділігін арттырады

12 Саз балшықты материалдардың қасиетін сипаттайтын көрсеткіш қандай?

A) Күйдірілуі

B) Қату жылдамдығы

C) Гидратация

D) Гидрофобтылық

E) Сөну жылдамдығы

13 Құрылыс керамиканы өндіру кезінде балқымаларды не үшін қолданады

A) Күйдіру температурасын көтеру үшін

B) Күйдіру температурасын азайту үшін

C) Күйдуру кезіндегі шөгуін азайту үшін

D) Күйдуру кезіндегі шөгуін ұлғайту үшін

E) Құрғату кезінде шөгуін азайту үшін

14 Керамикалық кірпіштің иілгіштік  әдісімен өндіру технологиясы келесі операциалардан тұрады:

A) Массаны дайындау, құрғату, күйдіру

B) Массаны дайындау, пресстеу, күйдіру

C) Массаны дайындау, пресстеу, құрғату

D) Массаны дайындау, қалыптау, құрғату, күйдіру

E) Массаны дайындау, қалыптау, күйдіру, құрғату

15 Керамикалық кірпішті өндіру үшін қандай шикізат қолданылады?

A) Гипс, жанып кететін қоспалар, су

B) Саз балшық, жанып кететін қоспалар, ширағыш  (отощающие) қоспалар

C) Саз балшық, қиыршық тас, құм

D) Гранит, диабаз, керамзит

E) Әк, құм, слюда

16 Қабырғаның сыртқы қаптамасына арналған керамикалық тақта қандай талаптарға жауап береді?

A) Сығылу кезіндегі беріктік

B) Мүжілуге төзімді

C) Аязға төзімді

D) Отқа төзімді

E) Жылу сыйымдылығы

17 Ангоб дайындауға арналған шикі заты не?

A) Дала шпаты және қоспалар

B) Күйдірілген ақ балшық

C) Кварцы құмы және қоспалар

D) Гипс және ширайтын қоспалар

E) Жоғарыдағылардың барлығы

18 Балшықты шикі затты күйдіру әдісімен қандай жеңіл толтырғыштар дайындайды?

A) Керамзит, аглопорит

B) Перлит, аглопорит

C) Керамзит, шунгизит

D) Шунгизит, аглопорит

E) Термозит, перлит

19 Құрылыс керамикасы өндірісіндегі технологиялық үдерісінің операция тізбегін көрсетіңіз?

A) Шикі заттық компоненттерді дайындау, қалыптау массасын дайындау, қалыптау, кептіру, глазурлеу, күйдіру

B) Қалыптау массасын дайындау, шикі заттық компоненттерді дайындау, күйдіру, кептіру, қалыптау, глазурлеу.

C) Күйдіру, қалыптау массасын дайындау, кептіру, шикі заттық компоненттерді дайындау, глазурлеу, қалыптау.

D) Шикі заттық компоненттерді дайындау, қалыптау массасын дайындау, қалыптау, кептіру, күйдіру, глазурлеу.

E) Шикі заттық компоненттерді дайындау, қалыптау массасын дайындау, кептіру, қалыптау, күйдіру, глазурлеу.

20 Қандай тәсілдермен керамикалық бұйым өндіріледі?

A) Қайнату

B) Дірілдету

C) Құрғақ

D) Құю

E) Нығыздау

21 Ауыр бетонға арналған ұсақ толтырғыштардың түйіршіктерінің өлшемі

A) 5 – 70 мм

B) 0,14 – 5 мм

C) 3 – 70 мм

D) 0,14 – 20 мм

E) 0,16 – 10 мм

22 Болаттың тығыздығы неге тең?

A) 7850 кг/м3

B) 4000 кг/м3

C) 2500 кг/м3

D) 1000 кг/м3

E) 400 кг/м3

23 Егер сығылу кезіндегі беріктік шегі 43 МПа болса, цементтің маркасы қандай болады?

A) 300

B) 400

C) 500

D) 600

E) 100

24 Портландцементтің  минералды құрамын көрсетіңіз?

A) 2CaO´SiO2; 3CaO´SiO2; 4CaO´Al2O3´Fe2O3

B) 2CaO´SiO2; 3CaO´SiO2; Na2O´nSiO2

C) CaO; 3CaO´SiO2; 4CaO´Al2O3´Fe2O3

D) Na2O´nSiO2; 3CaO´SiO2; 3CaO´Al2O3

E) 2CaO´SiO2; 3CaO´SiO2; 4CaO´Fe2O3

25 Құрылыс гипсінің минералды құрамын көрсетіңіз?

A) CaSO4´2H2O

B) 3CaO´Al2O3

C) CaSO4´0,5H2O

D) 2CaO´SiO2

E) 2MgO´SiO2

 

БЛОК-10-АУАЛЫҚ БАЙЛАНЫСТЫРҒЫШ ЗАТТАР

1 Минералды байланыстырғыш заттарды көрсетіңіз:

A) Цемент, полимер

B) Әк, ерігіш  шыны

C) Гипс, битум

D) Каустикалық магнезит, деготь

E) Каустикалық доломит, олифа

2 Құрылыстық гипс қандай жағдайда қатаяды?

a) Суда

b) Ауада

c) Тұздар ерітіндісінде

d) Суда және ауада

e) Автоклавта

3 Минералды байланыстырғыш заттардың ұстасу уақыты қалай анықталады?

a) Вик құралы өзекшесінің қамырға ену тереңдігі бойынша

b) Вик құралы өзекшесінің қамырға ену ұзақтығы бойынша

c) Қамырдың жайылу диаметрі бойынша

d) Конустың қамырға ену тереңдігі бойынша

e) Вик құралы инесінің қамырға ену тереңдігі бойынша

4 Құрылыстық гипстің қатаю ұзақтығы:

a) 28 тәулік

b) Белгіленбейді

c) 2 сағат

d) 7 сағат

e) 14 тәулік

5 Құрылыстық гипс ұстасу уақытына байланысты қанша топқа бөлінеді?

a) 3 топ

b) 4 топ

c) 5 топ

d) 2 топ

e) 6 топ

6 Гипс қамырының қалыпты қоюлығы қалай анықталады?

A) Қамырдың жайылу диаметрі бойынша

B) Вик құралы өзекшесінің қамырға ену тереңдігі бойынша

C) Вик құралы инесінің қамырға ену тереңдігі бойынша

D) Гипстің ұстасу уақыты бойынша

E) Гипсті байланыстырғыштың маркасы бойынша

7 Ауалық әктің сапасын қандай көрсеткіштер анықтайды?

A) Белсенді СаО + МgО мөлшері, сөндіру уақыты

B) Әктің түсі, сөндіру уақыты

C) Қысу кезіндегі беріктік, суға төзімділік

D) Қату кезінде көлемінің біркелкі өзгеруі

E) Ұстасу уақыты, сөндіру уақыты

8 Құрылыстық гипстің сапасын қандай көрсеткіштер анықтайды?

A) Ұнтақтау дәрежесі, ұстасу уақыты, беріктік

B) Ұнтақтау дәрежесі, сөндіру уақыты, қысу кезіндегі беріктік

C) Ұнтақтау дәрежесі, араластыру уақыты, майысу кезіндегі беріктік

D) Ұнтақтау дәрежесі, белсенді СаО және МgО мөлшері, беріктік

E) Ұнтақтау дәрежесі, отқа төзімділік, су сіңірушілік

9 Магнезиалды байланыстырғыштар қандай заттардың көмегімен қатырылады?

A) Магний хлориды мен сульфатының

B) Алюминий сульфатының

C) Ауыз суының

D) Қышқылдар ерітіндісінің

E) Сілтілер ерітіндісінің

10 Ауалық әк алу үшін қандай материалдар шикізат ретінде қолданылады?

A) Карбонатты тау жыныстары

B) Саз балшықты материалдар

C) Сульфатты тау жыныстары

D) Силикатты тау жыныстары

E) Бокситтер

11 Ауалық әк қандай жағдайда қатаяды?

A) Ауада

B) Суда

C) Тұздар ерітіндісінде

D) Мүлдем қатпайды

E) Вакуумда

 

12 Әктің қатаю  кезінде қандай үдерістер  жүреді?

A) Кебу, карбондалу

B) Кристалдану, коллоидталу

C) Еру, ұстасу

D) Еру, коллоидталу

E) Сөну, кристалдану

13 Құрылыстық гипс маркировкасында Г-5 нені білдіреді?

A) Беріктігі бойынша маркасы (5 МПа)

B) Беріктігі бойынша маркасы (5 кгс/см2)

C) Қалыпты қоюлық көрсеткіші

D) Ұстасу уақыты бойынша топ көрсеткіші

E) Ұнтақтау дәрежесі бойынша топ көрсеткіші

14 Магнезиалды материалдардың түрін атаңыз:

A) Гидравликалық және ауа әгі

B) Каустикалық магнезит және каустикалық доломит

C) Жоғары температурада күйдірілетін және төмен температурада күйдірілетін әк

D) Шлакопортландцемент және оның түрлері

E) Гипсті байланыстырушылардың α және β-модификациялары

15 Гипсті байланыстырушыларды өндіру үшін, шикізат ретінде қандай тау жыныстары қолданылады?

A) Саз балшық, карбонатты тау жыныстары

B) Гипсті тас, ангидрит

C) Габбро-диабаз, кремнезем

D) Сиенит, саз балшық

E) Магнезит, доломит

16 Құрылыстық гипс қандай жағдайда қатаяды?

a) Суда

b) Ауада

c) Тұздар ерітіндісінде

d) Суда және ауада

e) Автоклавта

17 Минералды байланыстырғыш заттардың ұстасу уақыты қалай анықталады?

a) Вик құралы өзекшесінің қамырға ену тереңдігі бойынша

b) Вик құралы өзекшесінің қамырға ену ұзақтығы бойынша

c) Қамырдың жайылу диаметрі бойынша

d) Конустың қамырға ену тереңдігі бойынша

e) Вик құралы инесінің қамырға ену тереңдігі бойынша

18 Құрылыстық гипстің қатаю ұзақтығы:

a) 28 тәулік

b) Белгіленбейді

c) 2 сағат

d) 7 сағат

e) 14 тәулік

19 Гипс қамырының қалыпты қоюлығы қалай анықталады?

A) Қамырдың жайылу диаметрі бойынша

B) Вик құралы өзекшесінің қамырға ену тереңдігі бойынша

C) Вик құралы инесінің қамырға ену тереңдігі бойынша

D) Гипстің ұстасу уақыты бойынша

E) Гипсті байланыстырғыштың маркасы бойынша

20 Ауалық әктің сапасын қандай көрсеткіштер анықтайды?

A) Белсенді СаО + МgО мөлшері, сөндіру уақыты

B) Әктің түсі, сөндіру уақыты

C) Қысу кезіндегі беріктік, суға төзімділік

D) Қату кезінде көлемінің біркелкі өзгеруі

E) Ұстасу уақыты, сөндіру уақыты

21 Ауалық әктің минералды құрамын көрсетіңіз?

A) 3СаО´Al2O3

B) 2CaO´SiO2

C) CaO´nAl2O3

D) СаО

E) 4CaO´Al2O3´Fe2O3

22 Гипс тасының минералды құрамын көрсетіңіз?

A) CaSO4´2H2O

B) 3CaO´Al2O3

C) CaSO4´0,5H2O

D) 2CaO´SiO2

E) 2MgO´SiO2

23 Екі бүтін кірпіштен құралатын үлгілердің сығылу кезіндегі қирату жүктемесі 22500 кГс тең болса кірпіштің маркасын анықта

A) Маркаланбайды

B) 50

C) 75

D) 100

E) 150

24 Ағаш материалдар үшін ылғалдылықтың қандай мәні стандартты деп саналады?

A) 30%

B) 15%

C) 20%

D) 25%

E) 12%

25 Бетон құрамындағы ірі толтырғыштың өлшемдері:

A) 0,14...5 мм

B) 2…50 мм

C) 5…70 мм

D) 10…30 мм

E) 15...25 мм

БЛОК-11-ҚҰРЫЛЫС ЕРІТІНДІЛЕРІ

1 Байланыстырғыштан, судан, құмнан, қоспадан тұратын массаның қатаюы нәтижесінде алынатын материал қалай аталады?

a) Бетон

b) Асфальтты бетон

c) Құрылыс ерітіндісі

d) Пластбетон

e) Ұяшықты бетон

2 Құрылыс ерітіндісінің жылжымалылығы қандай көрсеткішпен бағаланады?

a) Конустың отыруымен

b) Қоспаның жайылу диаметрімен

c) Конустың қоспаға ену тереңдігімен

d) Өзекшенің қоспаға ену тереңдігімен

e) Иненің қоспаға ену тереңдігімен

3 Құрылыс ерітіндісінің беріктігі неге тәуелді?

a) Цемент шығынына

b) Судың мөлшеріне

c) Кірпіш маркасына

d) Ерітіндінің қолданылуына

e) Қоспаның мөлшеріне

4 Қалауға арналған ерітіндіге қосылатын минералды иілгішті  қоспаны көрсетіңіз:

a) Саз балшық

b) Шлак

c) Құм

d) Трепел

e) Магнезит

5 Ерітіндінің қалауға, әрлеуге арналған және арнайы болып бөлінуі неге байланысты?

a) Қолдану аясына

b) Байланыстырғыш түріне

c) Қасиетіне

d) Толтырғыш түріне

e) Құрамына

6 Құрылыс ерітіндісінің бетоннан айырмашылығы қандай?

a) Ірі толтырғыштың болмауы

b) Қолданылатын байланыстырғыштың түрі бойынша

c) Қолданылатын қоспаның түрі бойынша

d) Дайындау әдісі бойынша

e) Көп айырмашылықтары жоқ

7 Қалау ерітіндісінің беріктігін анықтау үшін арналған үлгілердің өлшемдері:

a) 7*7*7 см

b) 5*5*5 см

c) 10*10*10 см

d) 15*15*15 см

e) 4*4*16 см

8 Берілген көрсеткіштердің қайсысы ерітінділік қоспаның сипаттамасы болып табылмайды?

a) Беріктік

b) Жылжымалылық

c) Қатпарланбау қабілеті

d) Иілімділік

e) Суды ұстап тұру қабілеті

9 Кірпіштен қаланған қабырғаның беріктігі неге тәуелді?

a) Кірпіш маркасына

b) Цемент шығынына

c) Су мөлшеріне

d) Қолдану аясына

e) Құмның ірілігіне

10 Ерітінді қоспасының суды ұстап тұру қабілеті нені білдіреді?

a) Байланыстырғыштың қатаюына қажетті су мөлшерін кеуекті негізге интенсивті түрде сіңуі кезінде өз құрамында ұстап қалу қабілетін

b) Негіз бетіне жұқа біркелкі қабат түрінде жағылуын

c) Құбырмен жақсы айдалуын

d) Негізбен берік ұстасуды және отырудың аз мөлшерін қамтамасыз етуді

e) Ерітінді қоспасының гранулометриялық құрамына тәуелді болмауын

11 Ерітіндіде толтырғыш пен байланыстырғыштың ұстасуына не әсер етеді?

a) Толтырғыш түйіршіктері бетінің сипаттамасы

b) Толтырғыштың түйіршіктік құрамы

c) Толтырғыш түйіршіктерінің ірілігі

d) Ерітіндіні араластыру ұзақтығы

e) Байланыстырғыштың дисперстігі

12 Құрылыс ерітіндісінің бетоннан айырықша ерекшелігі қандай?

a) Ерітінді кеуекті негізге жұқалап жағылады

b) Ерітінді дайындау үшін иілгіштік  қоспалар қолданылады

c) Ерітінді дайындау үшін цемент, әк, гипс қолданылады

d) Ерітінділер толтырғыш түріне байланысты ауыр және жеңіл болып бөлінеді

e) Қалыптау жайлылығы бойынша ерітінділер қатты және жылжығыш болып бөлінеді

13 Ерітінді қоспасын сипаттайтын қасиетті көрсет

A) Жайғасымдылық

B) Беріктік

C) Аязға төзімділік

D) Тозуға төзімділік

E) Мәңгілік беріктік

14 Ауыр құрылыс ерітіндісінің тығыздығын көрсет:

A) 1520 кг/м3

B) 1450 кг/м3

C) 1420 кг/м3

D) 1400 кг/м3

E) 1380 кг/м3

15 Ерітінді қоспасының жылжымалығы қандай құралмен анықталады

A) СтройЦНИЛ конусымен

B) Конус шөгуімен

C) Өзекшесі (пестик) бар Вика

D) Штангенциркульмен

E) Вискрзиметрмен

16 Дәстүрлі ерітіндіден құрғақ құрылыс араласпасының айырмашылығы:

A) функционалдық қасиеті, кері температурада қолданылуы қасиеті

B) жоғары беріктігі, әсемдігі, уыттылығы

C) аққыштық, аса ұнтақтығы, иілімділігі

D) қасиетінің тұрақтылығы, технологиялық жоғары көрсеткіштер, функционалдық қасиеті

E) иілімділік, аққыштық

17 Дәстүрлі цемент ерітіндісінің беріктігін бет тығыз болғанда анықтауға болады:

A) бетон беріктігін анықтағанмен бірдей

B) толтырғыштың қасиетіне байланысты

C) цемент маркасына байланысты

D) су цемент қатынасымен

E) толтырғыш пен цемент байланысы

18 Аралас ерітіндінің беріктігі байланысты:

A)  әк немесе саз балшық шығынына

B) саз балшық және әк түріне

C) компонентер ұнтақтылығына

D) толтырғыш ірілігіне

E) цемент, балшық

19 Әсемдік (декоративті) сылақты алуға болады:

A) цементтен, желім және толтырғыштар қолданып

B) тек полимерлі түсті байланыстырғыш және толықтырғыш қосу арқылы;

C) желімді полимерцементті құрам қолданып

D) түсті әк және гипс байланыстырғыштарын, полимерлі толтырғыштар қолданып, бетін механикалық өндеу арқылы

E) түсті цементтен, әсемдік тау жыныстарынан алынған толтырғыштар қолданып, бетін арнайы өндеуден өткізу арқылы

20 Әсемдік (декоративті) ерітінділер түрлері:

A) сграфитто, террацтық, шимайланып өрнектелген

B)  мәрмәр, құмды,тегіс шимайланып өрнектелген

C) жалтыр, бұдыр

D) голлендер, клинкер, табиғи тас

E) кедір бұдырлы өрнектелген

21 Ауыр бетонға арналған ұсақ толтырғыштардың түйіршіктерінің өлшем

A) 5 – 70 мм

B) 0,14 – 5 мм

C) 3 – 70 мм

D) 0,14 – 20 мм

E) 0,16 – 10 мм

22 Керамикалық кірпіштің стандартты өлшемдерін көрсетіңіз

A) 250*120*65 (мм)

B) 250*120*88 (мм)

C) 200*120*65 (мм)

D) 250*100*65 (мм)

E) 200*100*88 (мм)

23 Егер сығылу кезіндегі беріктік шегі 60 МПа болса, цементтің маркасы қандай болады?

A) 300

B) 400

C) 500

D) 600

E) 100

24 Құрылыс гипсінің минералды құрамын көрсетіңіз?

A) CaSO4´2H2O

B) 3CaO´Al2O3

C) CaSO4´0,5H2O

D) 2CaO´SiO2

E) 2MgO´SiO2

25 Әк тасының минералды құрамын көрсетіңіз?

A) 3СаО´Al2O3

B) 2CaO´SiO2

C) CaСО3

D) СаО

E) 4CaO´Al2O3´Fe2O3

 

БЛОК -12-КҮЙДІРІЛМЕГЕН ЖАСАНДЫ ТАСТЫ МАТЕРИАЛДАР МЕН БҰЙЫМДАР

1 Силикатты материалдарды автоклавта өңдеудің мәні неде?

a) Температурасы 174о С және қысымы 8 – 12 атм қаныққан буды қолдану

b) Температурасы 95о С және қысымы 1 атм қаныққан буды қолдану

c) Электрожылыту көмегімен жылу-ылғалдық өңдеу

d) Материалды әк суымен өңдеу

e) 1000 о С температурада күйдіру

2 Силикатты материалдарды өндірудің технологиялық операцияларын көрсетіңіз:

a) Қалыптау, артынан автоклавта жылулық-ылғалдық өңдеу

b) Қалыптау, қалыпты жағдайда қату

c) Қалыптау, жылулық-ылғалдық өңдеу камерасында қату

d) Қалыптау, кассеталарда қату

e) Қалыптау, электрожылытумен қатыру

3 Сөндірілген немесе сөндірілмеген әк пен минералды толтырғыштар негізінде алынатын бұйымдарды көрсетіңіз:

a) Силикатты кірпіш, силикатты блоктар

b) Керамикалық кірпіш, керамикалық блоктар

c) Цементті плиталар мен блоктар

d) Темірбетон плиталар

e) Силикатты бояулар

4 Негізінен магний мен натрий силикаттарынан тұратын жіңішке талшықты материал қалай аталады?

a) Асбест

b) Аглопорит

c) Керамзит

d) Доломит

e) Волостонит

5 Бұйымдарда не үшін асбест талшықтары қолданылады?

a) Асбест талшықтарын қосқанда бұйымдардың созылу мен майысуға беріктігі артады

b) Асбест талшықтарын қосқанда бұйымдардың созылу мен майысуға беріктігі азаяады

c) Асбест талшықтарын қосқанда бұйымдардың қысуға беріктігі артады

d) Асбест талшықтарын қосқанда бұйымдардың декоративтілігі артады

e) Асбест талшықтарын қосқанда бұйымдардың аязға төзімділігі артады

6 Гипстен жасалатын бұйымдарды дайындау қандай операциялардан тұрады?

a) Гипсті қамырды дайындау, бұйымды қалыптау, қатыру, қалыптан шығару, кептіру

b) Гипсті қамырды дайындау, қатыру, бұйымды қалыптау, қалыптан шығару, кептіру

c) Қалыпты дайындау, бұйымды қалыптау, қалыптан шығару, кептіру

d) Гипсті қамырды дайындау, бұйымды қалыптау, қатыру

e) Гипсті қамырды дайындау, бұйымды қалыптау, автоклавтау, кептіру

7 Ішкі бөлігі қатырылған гипсті қамырдан, сыртқы бөлігі картонмен жапсырылған жұқа плита тәрізді бұйым қалай аталады?

a) Гипсті картон парағы

b) Гипсобетон плита

c) Гипс талшықты плита

d) Асбестоцемент плита

e) Ұяшықты гипсобетон

8 Гипсті картон парақтарының қолдану аясы:

a) Қабырға мен төбелерді қаптау (ылғалдылық 60%-тен көп емес)

b) Қабырға мен төбелерді қаптау (ылғалдылық 90%-тен көп емес)

c) Қабырға мен төбелерді қаптау (ылғалдылық 0%-тен көп емес)

d) Ғимараттар мен үймереттердің сыртқы қабырғасын қаптау

e) Жабын материалы ретінде қолдану

9 Асбестоцемент бұйымдарын көрсетіңіз:

a) Толқындалған және жазық шифер

b) Фундамент блоктары

c) Аралық жабын плиталары

d) Поребриктер, тротуар тасы

e) Кірпіштер мен тастар

10 Силикатты кірпішті фундамент қалағанда қолдануға бола ма?

a) Жоқ, болмайды

b) Қолдануға болады

c) Егер силикатты бояумен қаптаса, қолдануға болады

d) Егер арматураланған фундамент болса, қолдануға болады

e) Егер ұяшықты силикат кірпіш болса, қолдануға болады

11 Силикат кірпішті өндірістік кәсіпорындардың пештерін, құбырларын қалауға қолдануға бола ма?

a) Жоқ

b) Болады

c) Қолдануға болады, егер силикатты бояумен қаптаса

d) Қолдануға болады, егер арматуралық тор қолданылса

e) Егер силикатты кірпіш болса, қолдануға болады

12 Асбестоцемент құбырларын су құбырлары мен канализацияда қолдануға бола ма?

A) Болады

B) Жоқ

C) Егер құбырдың ішкі бетін глазурьмен қаптаса, болады

D) Егер құбырдың іші мен сыртын керамикалық бояумен қаптаса, болады

E) Егер құбырды су оқшаулағыш материалмен қаптаса, болады

13 Әк-кремнезем байланыстырушысынан, толтырғыштардан және судан тұратын қоспаны қалыптау, артынан автоклавта жылулық-ылғалдық өңдеу нәтижесінде алынатын жасанды тас материалдары мен бұйымдары қалай аталады:

A) Цементті материалдар мен бұйымдар

B) Силикатты материалдар мен бұйымдар

C) Органикалық материалдар мен бұйымдар

D) Гипсті материалдар мен бұйымдар

E) Керамикалық материалдар мен бұйымдар

14 Неге жасанды тас материалдар және бұйымдардың бір тобын қүйдірілмейтін деп атайды?

A) Өйткені бұл материалдардың және бұйымдардың тобы байланыстырушы заттың салыстырмалы жоғары емес температурада - 200°С дейін (бумен жылыту, сонымен бірге автоклавтарда) қату нәтижесінде тасты күйді алады

B) Өйткені бұл материалдардың және бұйымдардың тобы байланыстырушы заттың 600°С дейін температурада қату нәтижесінде тасты күйді алады

C) Өйткені бұл материалдардың және бұйымдардың тобы, байланыстырушы заттың 1000°С дейін температурада қату нәтижесінде, тасты күйді алады

D) Өйткені бұл материалдардың және бұйымдардың тобы, минералды ерітіндіні суда суыту нәтижесінде, тасты күйді алады

E) Өйткені бұл материалдардың және бұйымдардың тобы ерітіндіні 100°С температурасында асасуыту нәтижесінде, тасты күйді алады

15 Жасанды күйдірілмейтін тас материалдардың және бұйымдардың кеуекті құрылым түрін алуға болама

A) Болмайды

B) Тек қана ұялы силикатты материалдар

C) Болады

D) Тек қана ұялы гипсті материалдар

E) Тек қана асбестцементті материалдар

16 Көбікбетон алудың технологиялық жолдары:

A)  техникалық көбік алу, цемент ерітіндісін дайындау, оларды араластыру, қалыптау

B)  цемент ерітіндісін дайындау, көбіктендіргіш қосу, қалыптау

C)  цемент, су, толықтырғыш және көбіктендіргіш араласпасы

D)  цемент ерітінділерін көбіктендіргішпен бірге вакуумдау

E) Цемент, гипс, көбіктендіргіш

17 Газбетон және газсиликат алғанда байланыстырғыш қоймалжыңы ісінеді:

A) газдандырғыш пен толтырғыштың химиялық реакцияға түсуі арқылы

B) газдандырғыш және байланыстырғыш арасында химиялық реакция жүру арқылы шығатын газдың арқасында

C) арнайы байланыстырғыштан газдың бөліну арқылы

D) газдандырғыш пен судың химиялық реакцияға түсуінің арқасында

E) цемент пен судың химиялық реакцияға түсуінен

18 Ұялы бетондардың ең төменгі тығыздығы, кг/ м :

A)  50…100

B)  600…1000

C)  200...300

D)  0,1…0,5

E) 100...150

19 Ұялы бетон дайындауда қолданады:

A) байланыстырғыш, ірі толтырғыш, көбіктендіргіш, су

B) байланыстырғыш, кеуекті толтырғыш, су

C) байланыстырғыш, кеуекті құм, су

D) байланыстырғыш, кремнеземды толтырғыш, кеуектендіргіш, су

E) байланыстырғыш, құм, су

20 Газбетон құрамына кіреді:

A) цемент, ұнтақталған құм, газдандырғыш, су

B) гипс, күл немесе қож, құм, су

C) вермикулит, цемент, су

D) гипс, көбіктендіргіш, ірі толтырғыш, су

E) цемент, гипс, балшық

21 Ауалық әктің минералды құрамын көрсетіңіз?

A) 3СаО´Al2O3

B) 2CaO´SiO2

C) CaO´nAl2O3

D) СаО

E) 4CaO´Al2O3´Fe2O3

22 Портландцементтің  минералды құрамын көрсетіңіз?

A) 2CaO´SiO2; 3CaO´SiO2; 4CaO´Al2O3´Fe2O3

B) 2CaO´SiO2; 3CaO´SiO2; Na2O´nSiO2

C) CaO; 3CaO´SiO2; 4CaO´Al2O3´Fe2O3

D) Na2O´nSiO2; 3CaO´SiO2; 3CaO´Al2O3

E) 2CaO´SiO2; 3CaO´SiO2; 4CaO´Fe2O3

23 Егер сығылу кезіндегі беріктік шегі 52 МПа болса, цементтің маркасы қандай болады?

A) 300

B) 400

C) 500

D) 600

E) 100

24 Ағаш материалдар үшін ылғалдылықтың қандай мәні стандартты деп саналады?

A) 30%

B) 15%

C) 20%

D) 25%

E) 12%

25 Болаттың тығыздығы неге тең?

A) 7850 кг/м3

B) 4000 кг/м3

C) 2500 кг/м3

D) 1000 кг/м3

E) 400 кг/м3

 

БЛОК-13-БОЯУ МАТЕРИАЛДАРЫ

1 Суда еритін бояу құрамын көрсетіңіз:

a) Эмальды, майлы

b) Силикатты, алкидты

c) Цементты, эмульсионды

d) Полимерцементті, эпоксидты

e) Полистиролды, желімді

 

2 Бояулардың компонентті құрамын көрсетіңіз:

a) Байланыстырғыш, бояғыш, еріткіш

b) Байланыстырғыш, пигмент

c) Байланыстырғыш, сұйылтқыш, толтырғыш

d) Шпаклевка, сиккатив, сұйылтқыш

e) Еріткіш, алғашқы бояу (грунтовка), бояғыш

3 Бояу қабатының ұзақ уақыт сақталуын не сипаттайды?

a) Қабық беріктігі

b) Қабық қаттылығы

c) Пигменттің май жұтқыштығы

d) Бояудың тұтқырлығы

e) Қабықтың суға төзімділігі

4 Бояу шығынын қандай көрсеткіш анықтайды?

a) Тұтқырлық

b) Беріктік

c) Қаптау қабілеті

d) Май жұтқыштық

e) Жарыққа төзімділік

5 Лактың бояудан қандай айырмашылығы бар?

A) Лакта пигменттің болмауы

B) Лакта сұйылтқыш бар

C) Лак жұқа қабат болып жағылады

D) Бояуда толтырғыштар бар

E) Бояуда қабық түзуші заттар жоқ

6 Силикатты бояуларда байланыстырғыш ретінде не қолданылады?

A) Сөндірілген әк

B) Олифа

C) Лактар

D) Калийлі немесе натрилі сұйық шыны

E) Жануарлардан алынатын желім

7 Олифа деген не?

A) Майлы бояулардағы байланыстырғыш

B) Сулы-дисперсті бояулардағы еріткіш

C) Эмульсионды бояулардағы байланыстырғыш

D) Эмальды бояулардағы байланыстырғыш

E) Битумды байланыстырғыштардың компоненті

8 Эмальды бояулардағы байланыстырғыш болып табылатыны:

A) Лактар

B) Олифалар

C) Жануарлардан алынатын желімдер

D) Калийлі сұйық шыны

E) Өсімдіктерден алынатын желімдер

9 Лак-бояу материалдарында қосымша болып табылатыны:

A) Сұйылтқыш

B) Көбік түзуші

C) Олифа

D) Лак

E) Эмаль

10 Ұсақ дисперсті ұнтақтар деген:

a) Пигменттер

b) Бояғыштар

c) Жамағыштар

d) Қопсыған әк

e) Бояулар

11 Пигменттің қай қасиеті оның көп рет ылғалдануы мен кебуіне, аязда қатуы мен еруіне, оттегінің, күкіртті газдардың және басқа реагенттердің әсеріне бұзылмай және түсін өзгертпей төтеп беруін қамтамасыз етеді?

a) Атмосфераға төзімділік

b) Жарыққа төзімділік

c) Бояу қабілеті

d) Қаптау қабілеті

e) Химиялық төзімділігі

12 Бояулық құрамның негізгі қасиеттері неге байланысты?

a) Қолданылатын байланыстырғыш түріне

b) Қолданылатын пигменттер түріне

c) Қолданылатын толтырғыштар түріне

d) Қолданылатын сұйылтқыш түріне

e) Қолданылатын еріткіш түріне

13 Лак және пигменттен тұратын қоспалар –

A) Эмульсиялық бояулар

B) Эмальды бояулар

C) Акрилат бояулар

D) Олифтер

E) Полимерцемент бояулары

14 Неге бояуларды араластыру кезінде олардың қандай байланыстырушыдан және еріткіштен жасалғандарын ескеру керек?

A) Бояулардың цементелуі мүмкін

B) Бояулардың қоюлануы мүмкін

C) Олардың коагуляциясы «іріуі» немесе пигмент түсінің күрт өзгеруі мүмкін

D) Олардың көбіктенуі және тұтануы мүмкін

E) Температуралары 1000С дейін көтеріліуі мүмкін

15 Не үшін бояулардың құрамына толтырғыштар енгізеді?

A) Қымбат тұратын пигменттердің орнына

B) Жоғары бояу қабілеті бар,  қымбат тұратын пигметтерді үнемдеу үшін

C) Тек қана қою бояуларға малярды консистенция беру үшін

D) Бояулар құрамының тұтқырлығын азайту үшін

E) Бояулар құрамының экологиялығын қамсыздандыру үшін

 

16 Лак – ол:

A) ұшпа еріткіштегі шайыр қоспасы

B) су мен олифадан тұратын суспензия

C) сиккатив, органикалық бояу

D) бензин ерітіндісіндегі олифа ерітіндісі

E) олифа қоспасы, желім

17 Эмаль бояуының құрамы:

A) пигмент + желім

B) пигмент + олифа

C) пигмент + эпоксид шайыры

D) пигмент + сұйық шыны

E) Пигмент+лак

18 Материал бетін бояудың негізгі операциялары:

A) бояу жағу, желімдеу

B) бетін тазарту, бояу

C) сылақ жағу, бояу

D) Грунттау, сылақ жағу, бояу жағу

E) түрпілі материалмен қырнау, бояу

19 Лак пен эмальдың кемшіліктері:

A) уыттылық, отқа қауіптілік

B) қымбат

C) қабаттың төменгі беріктігі

D) ұзаққа төзімділігі төмен

E) суға төзімсіз

20 Табиғи минералдық пигменттер:

A) охра, мумия, сурик

B) ақ сыр, көкшіл бояу, мырыш көгі

C) сары пигмент, жасанды киноварь, хром тотығы

D) алюминий ұлпасы, литопон, маляр күйесі

E) пигмент, саз балшық

21 Бетон құрамындағы ірі толтырғыштың өлшемдері:

A) 0,14...5 мм

B) 2…50 мм

C) 5…70 мм

D) 10…30 мм

E) 15...25 мм

22 Керамикалық кірпіштің стандартты өлшемдерін көрсетіңіз

A) 250*120*65 (мм)

B) 250*120*88 (мм)

C) 200*120*65 (мм)

D) 250*100*65 (мм)

E) 200*100*88 (мм)

23 Егер сығылу кезіндегі беріктік шегі 60 МПа болса, цементтің маркасы қандай болады?

A) 300

B) 400

C) 500

D) 600

E) 100

24 Гипс тасының минералды құрамын көрсетіңіз?

A) CaSO4´2H2O

B) 3CaO´Al2O3

C) CaSO4´0,5H2O

D) 2CaO´SiO2

E) 2MgO´SiO2

25 Ауалық әктің минералды құрамын көрсетіңіз?

A) 3СаО´Al2O3

B) 2CaO´SiO2

C) CaO´nAl2O3

D) СаО

E) 4CaO´Al2O3´Fe2O3

БЛОК-14-ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫ САПАСЫН БАҒАЛАУ

1 Материалдың қай қасиеті жұмсару коэффициентімен анықталады?

a) Суға төзімділік

b) Тығыздық

c) Кеуектілік

d) Аязға төзімділік

e) Су сіңірушілік

2 Үлгілердің қысу кезіндегі беріктігін қай құрылғымен анықтайды?

a) Гидравликалық пресс

b) МИИ-100 машинасы

c) Үзу машинасы

d) Штангенциркульдің көмегімен

e) Қаттылықты анықтайтын құрылғы

3 Цементтің майдалылығы  оның маркасына әсер ете ме?

a) Иә

b) Жоқ

c) Тек гидрофобты цемент үшін әсер етеді

d) Тек ақ цемент үшін әсер етеді

e) Тек сульфатқа төзімді цемент үшін

4 Бетонның беріктігіне қандай факторлар әсер етпейді?

a) Бетон зауытының орналасқан жері

b) Цемент активтілігі

c) Толтырғыштар сапасы

d) Су мен цементтің арақатынасы

e) Қатаю жағдайы

 

5 Ағаштың қаттылығын қандай әдіспен анықтайды?

a) Ағашқа шарикті батыру арқылы

b) Талшықтарын майыстыру арқылы

c) Ағашты қысу арқылы

d) Ағашты ию арқылы

e) Ағашты ылғалдату арқылы

6 Олифаның тұтқырлығы қандай құралмен анықталады?

a) Вискозиметр Энглера

b) Пенетрометр

c) Дуктилометр

d) «Сақина мен шар» Вязкость глицерина

e) Пикнометр

7 Штангенциркульдің қосымша шкаласы қалай аталады?

a) Нониус

b) Косинус

c) Синус

d) Ысырма

e) Қап

8 Бетонға қоспалар не үшін қосылады?

a) Бетонның кейбір қасиеттерін реттеу үшін

b) Жеңіл толтырғышты алмастыру үшін

c) Ұсақ толтырғышты алмастыру үшін

d) Бетонды әсемдеу үшін

e) Бетонның беткі қабатын жақсарту үшін

9 Ағаштың көлденең қимасындағы сақиналар нені білдіреді?

a) Ағаштың жасын (бір сақина – бір жыл)

b) Ағаштың түрін

c) Ағаштың ұзындығын (Бір сақина – бір метр)

d) Беріктігін

e) Кемістіктің болуын

10 Материалдың нақты тығыздығы қандай құралдың көмегімен анықталады?

a) Ле-Шателье колбасы

b) ЛОВ воронкасы

c) Мөлшерлі цилиндр

d) Таразы

e) Штангенциркуль

11 Керамикалық кірпіштің стандартты өлшемдерін көрсетіңіз:

a) 250*120*65 (мм)

b) 250*120*88 (мм)

c) 200*120*65 (мм)

d) 250*100*65 (мм)

e) 200*100*88 (мм)

12 Ағаш үшін ылғалдылықтың қандай мәні стандартты деп саналады?

a) 12%

b) 15%

c) 20%

d) 25%

e) 30%

13 Портландцементті сынауға арналған үлгілердің өлшемдері қандай болу керек?

A) 10*10*10 (см)

B) 20*20*20 (см)

C) 70*70*200 (м)

D) 10*10*15 (см)

E) 40*40*160 (мм)

14 Құмның үйінді тығыздығы қандай құралмен анықталады?

A) Сақина мен шар

B) СтройЦНИЛ конусы

C) ЛОВ құйғышы (воронка)

D) Болат цилиндрі

E) Ле-Шателье колбасы

15 Өлшемі 40*40*160мм, стандартты цемент арқаулардың майысу кезіндегі беріктігі қандай құралмен анықталады?

A) Гидравликалық пресс

B) МИИ-100

C) Виброалаң

D) Сілкіме стол

E) Өзекшесі бар Вика

16 Үлгілердің қысу кезіндегі беріктігін қай құрылғымен анықтайды?

a) Гидравликалық пресс

b) МИИ-100 машинасы

c) Үзу машинасы

d) Штангенциркульдің көмегімен

e) Қаттылықты анықтайтын құрылғы

17 Цементтің майдалылығы оның маркасына әсер ете ме?

a) Иә

b) Жоқ

c) Тек гидрофобты цемент үшін әсер етеді

d) Тек ақ цемент үшін әсер етеді

e) Тек сульфатқа төзімді цемент үшін

18 Бетонның беріктігіне қандай факторлар әсер етпейді?

a) Бетон зауытының орналасқан жері

b) Цемент активтілігі

c) Толтырғыштар сапасы

d) Су мен цементтің арақатынасы

e) Қатаю жағдайы

19 Ағаштың қаттылығын қандай әдіспен анықтайды?

a) Ағашқа шарикті батыру арқылы

b) Талшықтарын майыстыру арқылы

c) Ағашты қысу арқылы

d) Ағашты ию арқылы

e) Ағашты ылғалдату арқылы

20 Олифаның тұтқырлығы қандай құралмен анықталады?

a) Вискозиметр Энглера

b) Пенетрометр

c) Дуктилометр

d) «Сақина мен шар»

e) Пикнометр

21 Құрылыс гипсінің минералды құрамын көрсетіңіз?

A) CaSO4´2H2O

B) 3CaO´Al2O3

C) CaSO4´0,5H2O

D) 2CaO´SiO2

E) 2MgO´SiO2

22 Портландцементтің  минералды құрамын көрсетіңіз?

A) 2CaO´SiO2; 3CaO´SiO2; 4CaO´Al2O3´Fe2O3

B) 2CaO´SiO2; 3CaO´SiO2; Na2O´nSiO2

C) CaO; 3CaO´SiO2; 4CaO´Al2O3´Fe2O3

D) Na2O´nSiO2; 3CaO´SiO2; 3CaO´Al2O3

E) 2CaO´SiO2; 3CaO´SiO2; 4CaO´Fe2O3

23 Екі бүтін кірпіштен құралатын үлгілердің сығылу кезіндегі қирату жүктемесі 22500 кГс тең болса кірпіштің маркасын анықта

A) Маркаланбайды

B) 50

C) 75

D) 100

E) 150

24 Ағаш материалдар үшін ылғалдылықтың қандай мәні стандартты деп саналады?

A) 30%

B) 15%

C) 20%

D) 25%

E) 12%

25 Ауыр бетонға арналған ұсақ толтырғыштардың түйіршіктерінің өлшемі

A) 5 – 70 мм

B) 0,14 – 5 мм

C) 3 – 70 мм

D) 0,14 – 20 мм

E) 0,16 – 10 мм

 

 

БЛОК -15-ЖЫЛУОҚШАУЛАҒЫШ, ШАТЫРЛЫҚ, СУОҚШАУЛАҒЫШ, ГЕРМЕТИКАЛЫҚ МАТЕРИАЛДАР

1 Органикалық жылуоқшаулағыш материалдарды көрсетіңіз:

a) Көбікті бетон, шым плита, қамыс

b) Көбікті пласт, киіз, ағаш жоңқалы плита

c) Минералды мақта, керамзит, бисерлі полистирол

d) Ұяшықты пластмассалар, поропласт, вермикулит

e) Көбікті шыны, шыны мақта, арболит

2 Бейорганикалық жылуоқшаулағыш материалдарды көрсетіңіз:

a) Көбікті бетон, көбікті пласт, минералды мақта

b) Қамыс, көбікті пласт, термозит

c) ДСП, ДВП, ұяшықты бетон

d) Фибролит, шыны мақта, кеуекті пласт

e) Керамзит, минералды мақта, көбікті шыны

3 Жылуоқшаулағыш материалдардың маркасы қандай көрсеткіш бойынша белгіленеді?

a) Беріктік

b) Жылуөткізгіштік коэффициенті

c) Кеуектілік

d) Орташа тығыздық

e) Аязға төзімділік

4 Жылуоқшаулағыш материалдар қасиеттерінің және құрылымының ерекшелігі қандай?

A) Жоғары беріктік, кеуектілік

B) Үлкен су сіңірушілік, отыру

C) Төмен беріктік, тұтқырлық

D) Жоғары кеуектілік, үлкен су сіңірушілік

E) Төмен жылуөткізгіштік, жоғары тығыздық

5 Герметиктер:

a) Газ және сұйықтықты өткізбеу керек

b) Суға төзімді болу керек

c) Берік және иілімді болу керек

d) Отқа төзімді болу керек

e) Акустикалық болу керек

6 Жабын және су оқшаулағыш материалдардың негізгі қасиетін атаңыз:

a) Су өткізбеушілік

b) Беріктік

c) Аязға төзімділік

d) Гигроскопиялылық

e) Суға төзімділік

7  Мезгілдік  түрде ылғалдану мен кебуге, тікелей күн сәулелерінің әсеріне, аязда қату мен жылуға, қар мен жел жүктемелеріне ұщырайтын материал қалай аталады?

a) Жабын материалдары

b) Герметик материалдар

c) Су оқшаулағыш материалдар

d) Қабықты материалдар

e) Қорғау материалдары

8 Шіру процесстері жүретін агрессивті сулы ортада немесе тұрақты ылғал жағдайында жұмыс істейтін материалдар қалай аталады?

a) Су оқшаулағыш

b) Жабын

c) Герметиктер

d) Қабықты

e) Қорғау

9 Ғимараттар мен үймереттер конструктивті элементтерінің түйісуінде су өткізбеушілік пен жел өткізбеушілікті қандай материалдар қамтамасыз етеді?

a) Герметиктер

b) Жабын материалдары

c) Су оқшаулағыш материалдар

d) Қабықты материалдар

e) Қорғау материалдары

10 Орамды жабын материал бетінің ұзақ сақталуы немен қамтамасыз етіледі?

a) Минералды себіндімен

b) Жағындымен

c) Металл тормен

d) Тор көзбен

e) Керамикалық плиткамен

11 Жабын материалының астыңғы жағы не үшін полиэтилен қабығымен қапталған?

a) Материалдың орамда жабыспауы үшін

b) Жабын материалының адгезиялық қасиетін арттыру үшін

c) Жабын материалының ұзақтығын қамтамасыз ету үшін

d) Жабын материалына сәндік қасиет беру үшін

e) Жабын материалының беріктігін арттыру үшін

12 Қазіргі кезде жабын материалының беріктігін арттыру үшін негіз ретінде не қолданылады?

a) Шыны талшық

b) Қалыңдатылған картон

c) Ағаш шпоны

d) Полиэтилен қабығы

e) Металл тор

13 Төбе жабатын материалдардың таңдауы қалай жүргізіледі?

A) Төбе жабатын материалдың атауына байланысты

B) Полимерді пленка қабатының бар болуымен

C) Шіруге төзімділігімен

D) Желөткізбеушілігімен, суға төзімділігімен

E) Шатырдың бұрыш ылдиымен, негіздіктің материалымен

 

14 Картон негізіндегі себінді қабаты бар рулонды материалдарға жататындар:

A) Әйнекті рубероид

B) Рубероид, толь

C) Техноэласт, рубитэкс

D) Кровлестом, линокром

E) Бикрост, пергамин

15 Мастикалық төбе жабатын жабындар нені құрайды?

A) Тура шатырдың үстіне төселетін полимерді мембраналарды

B) Үлкен еңісті (15…600) төбе жабындысын

C) Күрделі конфигурациалы төбе жабындысын

D) Кереге көзді (обрещетку), артынан төбе жабындысын құрау үшін

E) Жабын төсегіштің астыңғы қабатын

16 Келесі материалдардың қайсысы жылу оқшаулағыш материалға қатысты?

A) Табиғи тастан алынған қиыршық тас

B) Малта тас

C) Көбікті полистиролды тақта

D) Табиғи құм

E) Малта тастан алынған қиыршық тас

17 Келесі материалдардың қайсысы жылу оқшаулағыш материалға қатысты?

A) Шыны мақта

B) Малта тас

C) Малта тастан алынған қиыршық тас

D) Табиғи тас

E) Табиғи тастан алынған қиыршық тас

18 Келесі материалдардың қайсысы жылу оқшаулағыш материалға қатысты?

A) Табиғи тастан алынған қиыршық тас

B) Малта тас

C) Малта тастан алынған қиыршық тас

D) Табиғи құм

E) Фибролит

19 Келесі материалдардың қайсысы жылу оқшаулағыш материалға қатысты?

A) Табиғи құм

B) Малта тас

C) Малта тастан алынған қиыршық тас

D) Қамыс

E) Табиғи тастан алынған қиыршық тас

20 Келесі материалдардың қайсысы жылу оқшаулағыш материалға қатысты?

A) Арболит

B) Малта тас

C) Малта тастан алынған қиыршық тас

D) Табиғи құм

E) Табиғи тастан алынған қиыршық тас

21 Бетон құрамындағы ірі толтырғыштың өлшемдері

A) 0,14...5 мм

B) 2…50 мм

C) 5…70 мм

D) 10…30 мм

E) 15...25 мм

22 Болаттың тығыздығы неге тең?

A) 7850 кг/м3

B) 4000 кг/м3

C) 2500 кг/м3

D) 1000 кг/м3

E) 400 кг/м3

23 Егер сығылу кезіндегі беріктік шегі 52 МПа болса, цементтің маркасы қандай болады?

A) 300

B) 400

C) 500

D) 600

E) 100

24 Гипс тасының минералды құрамын көрсетіңіз?

A) CaSO4´2H2O

B) 3CaO´Al2O3

C) CaSO4´0,5H2O

D) 2CaO´SiO2

E) 2MgO´SiO2

25 Әк тасының минералды құрамын көрсетіңіз?

A) 3СаО´Al2O3

B) 2CaO´SiO2

C) CaСО3

D) СаО

E) 4CaO´Al2O3´Fe2O3

 

БЛОК-16-ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫ ҚАСИЕТІНІҢ ӨЗАРА БАЙЛАНЫСЫ

 

1 Ылғалдылық өзгергенде материалдардың қандай қасиеттері өзгереді?

a) Суға төзімділік, отқа төзімділік

b) Орташа тығыздық, жылуөткізгіштік

c) Нақты тығыздық, орташа тығыздық

d) Нақты тығыздық, беріктік

e) Гигроскопиялылық, жоғары температураға беріктік

2 Егер орташа және нақты тығыздықтың мәндері белгілі болса, онда материалдың қандай физикалық көрсеткішін анықтауға болады?

a) Беріктік

b) Жылуөткізгіштік

c) Салмақтық су сіңірушілік

d) Кеуектілік

e) Суға төзімділік

3 Материалдың жылуөткізгіштігіне қандай факторлар әсер етеді?

a) Химиялық құрам, беріктік

b) Температура, нақты тығыздық

c) Структура, суға төзімділік, текстура

d) Гигроскопиялылық, аязға төзімділік

e) Кеуектілік, кеуек түрі, ылғалдылық

4 Ылғалдылық өзгергенде материалдың қандай қасиеті өзгереді?

a) Орташа тығыздық

b) Нақты тығыздық

c) Су өткізгіштік

d) Кеуектілік

e) Аязға төзімділік

5 Материалдың қандай көрсеткіштері оның адгезиялық қасиеттеріне әсер етеді?

a) Материал бетінің формасы мен сипаты

b) Материал беріктігі

c) Материал кеуектілігі

d) Материал қаттылығы

e) Материал иілімділігі

6 Қандай материалдардың аязға төзімділігі жоғарырақ?

a) Тығыз

b) Кеуекті

c) Ауалық байланыстырғыштардың

d) Отқа төзімді

e) Жалынға төзімді

7 Егер материал айнымалы ылғалдылық жағдайында қолданылатын болса, онда материалдың жұмсару коэффициентінің қандай болғаны дұрыс?

a) Кжұм = 0,8

b) Кжұм = 0,4

c) Кжұм = 0,3

d) Кжұм = 0,55

e) Кжұм = 0,26

8 Материалдың беріктігіне әсер ететін фактор:

a) Кеуектілік

b) Отқа төзімділік

c) Жылуөткізгіштік

d) Суөткізгіштік

e) Электрөткізгіштік

9 Материалдың кеуектілігі оның жылуөткізгіштігіне қалай әсер етеді?

a) Кеуектіліктің артуы жылуөткізгіштікті азайтады

b) Кеуектіліктің азаюы жылуөткізгіштікті азайтады

c) Әсер етпейді

d) Кеуектіліктің артуы жылуөткізгіштікті артырады

e) Тура пропорционал тәуелділікпен

10 Көлемдік және салмақтық су сіңірушілік мәндерінің қатынасы арқылы қандай шаманы анықтауға болады?

a) Орташа тығыздық

b) Қысу кезіндегі беріктік

c) Кеуектілік

d) Суөткізгіштік

e) Суға төзімділік

11 Материалдың аязға төзімділігіне қандай факторлар әсер етеді?

a) Кеуектілік, кеуектердің түрлері

b) Химиялық құрамы, беріктік

c) Материал бетіндегі температура, беріктік

d) Материал құрылымы, суға төзімділік

e) Гигроскопиялылық, материалдың біртектілігі

12 Материалдың орташа тығыздығының мәні неге тәуелді?

a) Кеуектілікке

b) Қысу кезіндегі беріктікке

c) Нақты тығыздыққа

d) Минералдық құрамына

e) Су сіңірушілікке

13 Ылғалдықтың өсуімен....

A) Беріктік көбейеді

B) Аязға төзімділік ұлғаяды

C) Электро- және жылуөткізгіштік өседі

D) Кеуектілік ұлғаяды

E) Нақты тығыздық азаяды

14 Шөгу деформациялары (мысалы, ағаштың) пайда болуы неге тәуелді?

A) Беріктіктің өзгеруіне

B) Антиперендармен өндеуге

C) Ылғалдықтың өзгеруіне

D) Антисептиктермен өндеуге

E) Бұтақшалардың болуына

15 Материалдың беріктігі оның ылғалдығына қалай тәуелді?

A) Беріктіктің ылғалдыққа тәуелділігі тек қана талшықты материалдарға тән

B) Ылғалдық азайғанда беріктік азайады

C) Беріктіктің ылғалдыққа тәуелділігі тек қана тығыз материалдарға тән

D) Ылғалдық өскенде беріктік азайады

E) Беріктік пен ылғалдылықтың арасында тәуелділік жоқ

16 Егер материал айнымалы ылғалдылық жағдайында қолданылатын болса, онда материалдың жұмсару коэффициентінің қандай болғаны дұрыс?

a) Кжұм = 0,8

b) Кжұм = 0,4

c) Кжұм = 0,3

d) Кжұм = 0,55

e) Кжұм = 0,26

17 Материалдың беріктігіне әсер ететін фактор:

a) Кеуектілік

b) Отқа төзімділік

c) Жылуөткізгіштік

d) Суөткізгіштік

e) Электрөткізгіштік

18 Материалдың кеуектілігі оның жылуөткізгіштігіне қалай әсер етеді?

a) Кеуектіліктің артуы жылуөткізгіштікті азайтады

b) Кеуектіліктің азаюы жылуөткізгіштікті азайтады

c) Әсер етпейді

d) Кеуектіліктің артуы жылуөткізгіштікті артырады

e) Тура пропорционал тәуелділікпен

19 Көлемдік және салмақтық су сіңірушілік мәндерінің қатынасы арқылы қандай шаманы анықтауға болады?

a) Орташа тығыздық

b) Қысу кезіндегі беріктік

c) Кеуектілік

d) Суөткізгіштік

e) Суға төзімділік

20 Материалдың аязға төзімділігіне қандай факторлар әсер етеді?

a) Кеуектілік, кеуектердің түрлері

b) Химиялық құрамы, беріктік

c) Материал бетіндегі температура, беріктік

d) Материал құрылымы, суға төзімділік

e) Гигроскопиялылық, материалдың біртектілігі

21 Ауыр бетонға арналған ұсақ толтырғыштардың түйіршіктерінің өлшемі:

A) 5 – 70 мм

B) 0,14 – 5 мм

C) 3 – 70 мм

D) 0,14 – 20 мм

E) 0,16 – 10 мм

22 Болаттың тығыздығы неге тең?

A) 7850 кг/м3

B) 4000 кг/м3

C) 2500 кг/м3

D) 1000 кг/м3

E) 400 кг/м3

23 Керамикалық кірпіштің стандартты өлшемдерін көрсетіңіз

A) 250*120*65 (мм)

B) 250*120*88 (мм)

C) 200*120*65 (мм)

D) 250*100*65 (мм)

E) 200*100*88 (мм)

24 Егер сығылу кезіндегі беріктік шегі 60 МПа болса, цементтің маркасы қандай болады?

A) 300

B) 400

C) 500

D) 600

E) 100

25 Екі бүтін кірпіштен құралатын үлгілердің сығылу кезіндегі қирату жүктемесі 22500 кГс тең болса кірпіштің маркасын анықта.

A) Маркаланбайды

B) 50

C) 75

D) 100

E) 150

 

БЛОК -17-ГИДРАВЛИКАЛЫҚ БАЙЛАНЫСТЫРҒЫШ

 

 1 Цемент маркасы қандай көрсеткіштер бойынша анықталады?

a) Қысу кезіндегі беріктік, ұстасу уақыты

b) Майысу кезіндегі беріктік, қысу кезіндегі беріктік

c) Майысу кезіндегі беріктік, қатаю ұзақтығы

d) Майысу кезіндегі беріктік, ұстасу уақыты

e) Цемент қамырының қалыпты қоюлығы, ұстасу уақыты

2 Гидравликалық әк қатаю жағдайы бойынша байланыстырғыштардың қай түріне жатады?

a) Гидравликалық

b) Ауалық

c) Автоклавта қататын

d) Тұздар ерітіндісінде қатаятын

e) Бумен өңдегенде қатаятын

3 Гидравликалық байланыстырғыштар қандай жағдайда қатаяды?

a) Суда

b) Ауада

c) Автоклавта

d) Суда және ауада

e) Тұздар ерітіндісінде

4 Гидравликалық минералды байланыстырғыштарды көрсетіңіз:

A) Гидравликалық әк, портландцемент

B) Глиноземді цемент, құрылыстық гипс

C) Ауалық әк, шлакты портландцемент

D) Әкті-кремнеземды байланыстырғыш, сұйық шыны

E) Магнезиалды байланыстырғыш, каолин

5 Портландцементің сапасын қандай көрсеткіштер сипаттайды?

A) Дисперстілік, беріктік, көлемнің біркелкі өзгеруі

B) Көлемнің біркелкі өзгеруі, су жұтқыштық, күйдіру кезінде отыру

C) Сөндіру жылдамдығы, көлемнің біркелкі өзгеруі, су жұтқыштық

D) Ауалық отыру, су жұтқыштық, белсенділік

E) Қоспалардың болуы, су жұтқыштық, морттық

6 Кеңейетін цементтердің ерекшелігі:

A) Қатуы кезінде көлемінің артуы

B) Қатуы кезінде көлемінің кемуі

C) Иілімділігінің жоғарылауы

D) Гидрофобтылығының артуы

E) Газ өткізгіштігі

7 Портландцементтің қатаюы  кезінде қандай үдерістер жүреді?

A) Еру, коллоидталу, кристалдану

B) Коллоидталу, сульфаттану, кристалдану

C) Еру; балқу, кристалдану

D) Гальванизация; коллоидтану; кристалдану

E) Еру; коллоидтану; гальванизация

8 Портландцемент құрамына кіретін минералды көрсетіңіз:

A) ЗСаО·SiO2

B) СаSO4

C) ЗСаО·MgO

D) СаО·О,5Н2О

E) СаО·2Н2О

9 Цементті қамырдың қалыпты қоюлығы қалай анықталады?

A) Цементті қамырға өзекшенің ену тереңдігі бойынша

B) Цементті қамырдың жайылу диаметрі бойынша

C) Цементті қамырға иненің ену тереңдігі бойынша

D) Цементі қамырға конустың ену тереңдігі бойынша

E) Цементті қамырдан жасалған конустың отыруы бойынша

10 Цементтің дисперстілігі немен сипатталады?

A) Ірілік модулімен

B) Меншікті бет шамасымен

C) №002 елеуіштегі қаллдық бойынша

D) №014 елеуіштегі қаллдық бойынша

E) Химиялық байланыстармен

11 Портландцемент клинкерін алу үшін қолданылатын шикізат материалдарын көрсетіңіз:

a) Саз балшық пен әктас

b) Гипс

c) Керамзит

d) Доломит пен магнезит

e) Саз балшық пен металлургия шлагы

12 Портландцементтің минималды маркасын көрсетіңіз:

a) М 400

b) М 300

c) М 250

d) М 500

e) М 550

13 Клинкердің құрамындағы негізгі 4 оксидтерді ата

A) SiO2, SO3, TiO2, Al2O3

B) CaO, MgO, Al2O3, Mn2O3

C) MgO, SO3, Mn2O3, TiO2

D) CaO, SiO2, Al2O3, Fe2O3

E) SiO2, Fe2O3, Na2O, K2O

14 Не үшін портландцементке гипс қосады?

A) Цементтік қамырдың жылжымалығын ұлғайту үшін

B) Клинкердің пісіру температурасын ұлғайту үшін

C) Цементтің беріктігін ұлғайту үшін

D) Ұстасу мерзімдерін реттеу үшін

E) Аязға төзімділігін ұлғайту үшін

15 Портландцементтің маркасын белгілеу үшін, қанша уақыт қатаюдан кейін үлгілердің беріктігін анықтайды?

A) 28 тәулік

B) 7 сағат

C) 2 сағат

D) 14 тәулік

E) 1 сағат

16 Баяу ұстасып, баяу қатаятын гипс байланыстырғыштарына жатады:

A) жоғары беріктілі гипс

B) ангидрит цементі

C) супер-гипс

D) құрылыс гипсі

E) эстрих гипс

17 Қатайғанда ширамайтын минералды байланыстырғыш:

A) портландцемент

B) тез қатаятын цемент

C) құрылыс гипсі

D) саз

E) ауалық әк

18 Күйдіргіш (каустикалық) доломит алуға болатын шикізат:

A) CaCO

B) CaCO  x MgCO

C) CaSO  x 2H O

D) MgCO

E) CaSO

19 Төменгі температурада күйдіріліп алынатын гипс байланыстырғышын алу үшін табиғи гипс тасын өңдеу температурасы:

A) 80-120 С

B) 300-350 С

C) 110-180 С

D) 150-280 С

E) 130-180 С

20 Жоғарғы температурада күйдіріліп алынатын гипс байланыстырғышын алу үшін табиғи гипс тасын өңдеу температурасы:

A) 600-900 С

B) 500-600 С

C) 900-1200 С

D) 100-190 С

E) 150-280 С

21 Бетон құрамындағы ірі толтырғыштың өлшемдері

A) 0,14...5 мм

B) 2…50 мм

C) 5…70 мм

D) 10…30 мм

E) 15...25 мм

22 Ағаш материалдар үшін ылғалдылықтың қандай мәні стандартты деп саналады?

A) 30%

B) 15%

C) 20%

D) 25%

E) 12%

23 Егер сығылу кезіндегі беріктік шегі 43 МПа болса, цементтің маркасы қандай болады?

A) 300

B) 400

C) 500

D) 600

E) 100

24 Портландцементтің  минералды құрамын көрсетіңіз?

A) 2CaO´SiO2; 3CaO´SiO2; 4CaO´Al2O3´Fe2O3

B) 2CaO´SiO2; 3CaO´SiO2; Na2O´nSiO2

C) CaO; 3CaO´SiO2; 4CaO´Al2O3´Fe2O3

D) Na2O´nSiO2; 3CaO´SiO2; 3CaO´Al2O3

E) 2CaO´SiO2; 3CaO´SiO2; 4CaO´Fe2O3

25 Ауалық әктің минералды құрамын көрсетіңіз?

A) 3СаО´Al2O3

B) 2CaO´SiO2

C) CaO´nAl2O3

D) СаО

E) 4CaO´Al2O3´Fe2O3

 

 

БЛОК-18-БЕТОНДАР

 

1 Ауыр цементті бетонның орташа тығыздығын көрсетіңіз:

a) 2300 кг/м3

b) 1900 кг/м3

c) 1200 кг/м3

d) 500 кг/м3

e) 100 кг/м3

2 Цементті бетонның маркасы қысу кезіндегі беріктік шегі бойынша үлгілерді қанша уақыттан кейін сынаумен анықталады?

a) 7 тәулік

b) 14 тәулік

c) 21 тәулік

d) 28 тәулік

e) 3 ай

3 Бетон бұйымдарының құрылымы қандай процес кезінде құралады?

a) Кептіру

b) Күйдіру

c) Балқыту

d) Қайнату

Е) Қатаю

4 Ауыр бетонның маркасын анықтау үшін арналған үлгінің стандартты өлшемдерін көрсетіңіз:

a) 15*15*15 см

b) 20*20*20 см

c) 10*10*10 см

d) 30*30*30 см

e) 7*7*7 см

5 Бетонды ерітінділер қалыптау жайлылығын реттеу әдісін көрсетіңіз:

a) Иілгіштік  қоспаларды қолдану

b) Жылулық өңдеудің температурасын жоғарылату

c) Ұстасуды жылдамдататын заттарды қолдану

d) Ұстасуды баяулататын заттарды қолдану

e) Кеуекті толтырғыштарды қолдану

6 Бетондар қай көрсеткіш бойынша топтастырылады?

a) Орташа тығыздық

b) Кеуектілік

c) Суға төзімділік

d) Конустың отыруы

e) Қолданылатын қоспа түрі

7 Егер бетон ерітіндісінің құрамы бірдей болса, онда конус отыруының (КО) қандай мәнінде бетонның беріктігі ең жоғары болады?

a) КО=0 см

b) КО=3 см

c) КО=5 см

d) КО=10 см

e) КО=15 см

8 Бетон маркасы – ол:

a) Оның қандай да бір көрсеткішінің орташа сандық мәні, яғни вариацияны есепке алмағанда

b) Оның қандай да бір көрсеткішінің 0,95-ке тең кепілдікпен алынған сандық мәні

c) Тұрақты жүктеме әсерінен бетонның деформацияны арттыру қабілеті

d) Бетон мен арматураның термиялық деформацияларның қамтамасыз етілген үйлесуі

e) Бетонның өз құрамында қажетті мөлшерде цементті ұстап қалу қабілеті

9 Бетонға арналған жасанды кеуекті толтырғышты көрсетіңіз:

a) Керамзит

b) Жанартау туфы

c) Жанартау пемзасы

d) Доломит

e) Әктас-ұлутас

10 Егер бетоннан жасалған стандартты үлгі 22500 кгс күштің әсерінен бұзылса, онда бетонның маркасы қандай?

a) М 100

b) М 150

c) М 200

d) М 250

e) М 300

11 Бетонды жылулық-ылғалды өңдеудің қай әдісінде оның беріктігі жылдамырақ артады (басқа жағдайлар бірдей болғанда)

a) Автоклавта өңдеу

b) Булау

c) Электрожылыту

d) Күйдіру

e) Кептіру

12 Бетонның класы – ол:

a) Оның қандай да бір көрсеткішінің 0,95-ке тең кепілдікпен алынған сандық мәні

b) Оның қандай да бір көрсеткішінің орташа сандық мәні, яғни вариацияны есепке алмағанда

c) Тұрақты жүктеме әсерінен бетонның деформацияны арттыру қабілеті

d) Бетон мен арматураның термиялық деформацияларның қамтамасыз етілген үйлесуі

e) Бетонның өз құрамында қажетті мөлшерде цементті ұстап қалу қабілеті

13 Бетонды қоспаның жылжымалығы қандай параметрмен бағаланады:

A) Қоспаның қалыпта тегістелу уақытымен

B) Қоспаның конус шөгуімен

C) Қоспаның жайылу диаметрімен

D) Су-цемент қатынасымен

E) Өзекшенің (пестик) қамырға ену тереңдігімен

14 Ауыр бетонға арналған ұсақ толтырғыштардың түйіршіктерінің өлшемі:

A) 5 – 70 мм

B) 0,14 – 5 мм

C) 3 – 70 мм

D) 0,14 – 20 мм

E) 0,16 – 10 мм

15 Бетонды қоспада толтырғыш пен байланыстырғыштың  ұстасу шамасына не әсер етеді?

A) Толтырғыштың гранулометриалық құрамы

B) Толтырғыштың бетінің бұдырлық дәрежесі

C) Ірі толтырғыштың ұсақталуы

D) Толтырғыштың аязға төзімділігі

E) Толтырғыштың үйінді тығыздығы

16 Малта тас (гравий) пен қиыршық (щебень) тастың айырмашылығы:

A)  түйірлерінің өлшемдерінде

B) фракциялық құрамында

C) зиянды қоспалардың болуында

D) түйірлерінің пішіні мен бет құрылысында

E) сыртқы кедір бұдырлығы

17 Бетон құрамындағы ірі толтырғыштың өлшемдері:

A) 0,14...5 мм

B) 2…50 мм

C) 5…70 мм

D) 10…30 мм

E) 15...25 мм

18 Нейтрон сәулесінен қорғану үшін қолданылатын бетондар:

A) гидраттық

B) ыстыққа шыдамды

C) полимербетондар

D) қышқылға төзімді

E) сілтіге төзімді

19 Ыстыққа шыдамды бетондарды алуға болады:

A) портландцементтен, гранит толтырғышынан

B) гипс байланыстырғышынан немесе әктен, кварц құмынан

C) әк-кремнезем байланыстырғышынан, гранит толтырғышынан

D) глиноземді цементтен, базальт толтырғышынан

E) цемент, толтырғыш, әк

20 Бетон қатаюын тездету:

A) нығыздаумен, кептірумен

B) химиялық қоспа қосу, жылумен өндеу

C) пластификатор қосу, гидроизоляция

D)  гидрофобизатор қосу, жылуоқшаулағыш материалмен қорғау

E) дірілдеткіш, кептіру

 

21 Гипс тасының минералды құрамын көрсетіңіз?

A) CaSO4´2H2O

B) 3CaO´Al2O3

C) CaSO4´0,5H2O

D) 2CaO´SiO2

E) 2MgO´SiO2

22 Бетон үлгінің өлшемдері 100х100х100мм, салмағы 2300г болса орташа тығыздығын есептеңіз

A) 2500кг/м3

B) 2300кг/м3

C) 2400кг/м3

D) 1900кг/м3

E) 2000кг/м3

23 Керамикалық кірпіштің стандартты өлшемдерін көрсетіңіз

A) 250*120*65 (мм)

B) 250*120*88 (мм)

C) 200*120*65 (мм)

D) 250*100*65 (мм)

E) 200*100*88 (мм)

24 Ауыр бетонға арналған ұсақ толтырғыштардың түйіршіктерінің өлшемі

A) 5 – 70 мм

B) 0,14 – 5 мм

C) 3 – 70 мм

D) 0,14 – 20 мм

E) 0,16 – 10 мм

25 Болаттың тығыздығы неге тең?

A) 7850 кг/м3

B) 4000 кг/м3

C) 2500 кг/м3

D) 1000 кг/м3

E) 400 кг/м3

 

БЛОК-19-ТЕМІРБЕТОН, МЕТАЛЛДАР

1 Болат ненің құймасы?

a) Темір кенінің

b) Қорғасын мен мырыштың

c) Металл мен полимердің

d) Металл мен металдың

e) Металл мен көміртегінің

2 Қара металдарды көрсетіңіз:

a) Болат, қола

b) Болат, шойын

c) Көбікті алюминий, қалайы

d) Магний, қорғасын

e) Шойын, латунь

3 Металдар қалай топтастырылады:

a) Түсі бойынша

b) Беріктігі бойынша

c) Тығыздығы бойынша

d) Өңдеу әдісі бойынша

e) Құрылымы бойынша

4 Металдарды қысыммен өңдеу әдісін көрсетіңіз:

a) Құю

b) Шынықтыру

c) Жандыру

D) Илеммен

Е) Цементтеу

5 Құрылыс материалы ретінде металдардың басты кемшіліктері:

a) Жоғары жылуөткізгіштік, коррозия

b) Жоғары отқа төзімділік, сілтіге төзімділік

c) Жоғары отқа төзімділік, иілімділік

d) Жоғары беріктік, морттық

e) Жоғары аязға төзімділік, аз деформативтік

6 Болаттың тығыздығы неге тең?

a) 7850 кг/м3

b) 4000 кг/м3

c) 2500 кг/м3

d) 1000 кг/м3

e) 400 кг/м3

7 Болаттың қатылығы қандай құралмен анықталады?

a) Бринелль (НВ) немесе Роквелл (HR) қаттылық өлшеуіші

b) МООС шкаласы бойынша

c) МИИ-100

d) Суттард

e) «ВИК» құралы

8 Темірбетонды арматуралау үшін нені қолданады?

a) Болат сым және сырық

b) Алюминий сым және сырық

c) Тойтармалы қосылыстар

d) Диаметрі 2 мм асбест талшықтары

e) Шыны талшық және шыны сырықтар

9 Бетон конструкцияларының созуға және майысуға беріктігін арттыру үшін бетонға не салады?

a) Арматура

b) Шомбал тас

c) Базальт талшығы

d) Қатпарлы пластиктер

e) Пергамин

10 Бетон өзінің тығыздығы мен суға төзімділігінің, сонымен қатар сілтілік реакциясының арқасында арматураны неден қорғайды?

a) Коррозиядан

b) Еруден

c) Созылудан

d) Қысылудан

e) Бүйірленуден

11 Құрылыс алаңында жасалатын темірбетон қалай аталады?

A)  Тұтас құймалы

B) Құрамалы

C) Жылуоқшаулағыш

D) Кассеталы

E) Қабырғалы

12 Бетонды арматуралаған кезде неліктен оның беріктік көрсеткіштері жақсарады?

a) Майыстыру және созу күштері әсер еткенде арматура оның көтергіштік қабілетін арттырады

b) Майыстыру және созу күштері әсер еткенде арматура элементтің созылу зонасында оның көтергіштік қабілетін кемітеді

c) Қысу күші әсер еткенде арматура созылу зонасында оның көтергіштік қабілетін арттырады

d) Элементтің созылу зонасында арматура оның иілімділігін арттырады

e) Элементтің созылу зонасында арматура оның су өткізбеу қабілетін арттырады

13 Бетонды қоспаны тығыздаудың негізгі тәсілі

A) Сығу

B) Қалыптау

C) Илем

D) Дірілдеткіш

E) Экструзиялау

14 Цементті қамырдың көлем мен тұтқырлығына тәуелді көрсеткіш

A) Бетонды қоспаның жайғасымдылығы

B) Бетонды қоспаның біртектілігі

C) Бетонды қоспаның беріктілігі

D) Бетонды қоспаның тығыздығы

E) Бетонды қоспаның монолиттілігі

15 Бетон және болат арматурасы бір-бірімен монолитті қосылған және бір бүтін болып жұмыс істейтін құрылыс материалы қалай аталады:

A) Темірбетон

B) Бетон

C) Құрылыс ерітіндісі

D) Асфальтты бетон

E) Композит

 

16 Құбыр, арматура, бұрыштық, швеллер сияқты пішінделген болат бұйымдарды алуға болады:

A) қақтап

B) штамптап

C) жұмсартып

D) ыстықтай жаншып

E) құю

17 Құрылыстық болат бұйымдарының көптеген түрлерін дайындау үшін көбінесе қолданылатын болат:

A) жоғары көміртектілі инструменталдық

B) азкөміртектілі және легирленген конструкциялық

C) азкөміртектілі инструменталдық

D) шыныққан және тұрақтандырылған

E) құмықтырылған және шыныққан

18 Болатты термиялық өңдеу әдістері:

A) тұрақтандыру, жұмсарту

B) легирлеу, сүйреп-тарту

C) штамптау, тотықтандыру

D) электр тогымен

E) прокаттау

19 Алюминий балқымаларын термиялық өңдеу түрлері:

A) жасыту, тұрақтандыру және жұмсарту

B) бірқалыпты жасау, жасыту және тұрақтандыру

C) жасыту, шынықтыру және жұмсарту

D) жасыту, шынықтыру және тұрақтандыру

E) шынықтыру және балқыту

20 Қорытпаға жататын металл:

A) мыс

B) болат

C) мырыш

D) темір

E) титан

21 Бетон құрамындағы ірі толтырғыштың өлшемдері

A) 0,14...5 мм

B) 2…50 мм

C) 5…70 мм

D) 10…30 мм

E) 15...25 мм

22 Ағаш материалдар үшін ылғалдылықтың қандай мәні стандартты деп саналады?

A) 30%

B) 15%

C) 20%

D) 25%

E) 12%

23 Құрылыс гипсінің минералды құрамын көрсетіңіз?

A) CaSO4´2H2O

B) 3CaO´Al2O3

C) CaSO4´0,5H2O

D) 2CaO´SiO2

E) 2MgO´SiO2

24 Әк тасының минералды құрамын көрсетіңіз?

A) 3СаО´Al2O3

B) 2CaO´SiO2

C) CaСО3

D) СаО

E) 4CaO´Al2O3´Fe2O3

25 Бетон үлгінің өлшемдері 100х100х100мм, салмағы 2300г болса орташа тығыздығын есептеңіз

A) 2500кг/м3

B) 2300кг/м3

C) 2400кг/м3

D) 1900кг/м3

E) 2000кг/м3

 

БЛОК-20-ОРГАНИКАЛЫҚ МАТЕРИАЛДАР

 

1 Органикалық байланыстырғыштарды ерекшелейтін сипаттамалары:

a) Гидрофобтық, жұмсару температурасы, тозуы

b) Гидрофильдік, сөндіру жылдамдығы

c) Су өткізбеушілігі, ұстасу уақыты

d) Қаттылық, су өткізгіштік

e) Иілгіштік, үйкелгіштік, беріктік

2 Органикалық байланыстырғыштардың сипаттамасы:

a) Тұтқырлық

b) Су жұтқыштық

c) Созу кезіндегі беріктік

d) Сөндіру жылдамдығы

e) Кеуектілік

3 Органикалық байланыстырғыш затты көрсетіңіз:

a) Гипс

b) Цемент

c) Ерігіш шыны

d) Битум

e) Әк

4 Түсі қара органикалық байланыстырғыштарды көрсетіңіз:

a) Битумдар, деготь

b) Битумдар, полимерлер

c) Эмульсиялар, цементтер

d) Пергамин, перлит

e) Битумдар, шликер

5 Қандай асфальтті бетон ыстық деп аталады?

a) Қоспа тұтқыр битум негізінде 1600-1800С температурада араластырылып, 1400С-тан төмен емес температурада салынады

b) Қоспа тұтқыр битум негізінде 100-1200С температурада араластырылып, 800С-тан төмен емес температурада салынады

c) Қоспа сұйық битум негізінде 80-1000С температурада араластырылып, 600С-тан төмен емес температурада салынады

d) Қоспа эмульсия негізінді қыздырусыз дайындалып, сыртқы орта темпераурасында салынады

e) Қоспа тұтқыр битум негізінде дайындалып, сыртқы орта темпераурасында салынады

6 Битум мен минералды толтырғыштардан тұратын қоспаны нығыздау нәтижесінде алынатын материал қалай аталады?

a) Қара қиыршық тас

b) Дегтебетон

c) Асфальтты бетон

d) Рубероид

e) Пергамин

7 Орамды жабын салуға арналған материалдарды көрсетіңіз:

a) Асфальтты парақтар

b) Шифер

c) Рубероид

d) Металды черепица

e) Қаңылтыр

8 Конструктивті пластмассаларды көрсетіңіз:

a) Шыны пластик, линолеум

b) Ағаш қатпарлы пластик, шыны пластик

c) ПХВ-плитка, әшекей қабық

d) Органикалық шыны, қабық негізіндегі

e) Полистирол плиткалар, фаянс плиткалар

9 Еденге төсейтін орамды полимер материалды көрсетіңіз:

a) ПВХ плиткасы

b) Ламинат

c) Ағаш талшықты плиталар

d) Линолеум

e) Кілемді керамика

10 Термопластикалық полимерлердің ерекшелігі:

a) Балқытылғаннан кейін қайтымсыз қатады

b) Бірнеше реттік жұмсару мен қатудың мүмкіндігі

c) Ыдырау температурасына дейін қыздырғанда қасиеттерін өзгертпеуі

d) Органикалық еріткіштерде ерімейді

e) Қатырушы қоспалар көмегімен қатады

 

11 Термореактивті полимерлердің ерекшеліктері:

a) Бірнеше рет жұмсарту мен қатырудан кейін иілімділігін сақтайды

b) Жұмсарғаннан кейін қайтымсыз қатады

c) Жұмсару температурасына дейін қыздырғанда қасиеттерін сақтайды

d) Органикалық еріткіштерде жақсы ериді

e) Қыздырған кезде балқымайды

12 Полимерлер құрамына толтырғыштарды не үшін қосады?

a) Полимерлерге иілімділік береді

b) Пластификаторлардың шығынын азайтады

c) Жылуға төзімділігін төмендетеді

d) Полимерлік қоспалардың технологиялылығын арттырады

e) Полимерлердің отыру деформацияларын азайтады

13 Битумды материалдардың жағымсыз қасиеттерін көрсет:

A) Жанғыштық, ескіру

B) Органикалық ерітінділерде еру

C) Су өткізбеушілік, суға беріктік

D) Коррозияға беріктік

E) Гидрофобтық, төмен тығыздық

14 Төбе жабатын битумның маркасын көрсет:

A) БН 90/10

B) БНК 90/40

C) БНД 130/220

D) БНВ 60/90

E) БРК 50/50

15 «Гернит» және «герлен» материалдарын қолдану аясы:

A) Құрылыс конструкциаларының жіктерін (швы) герметикалау үшін

B) Құрылыс конструкциаларына декоратифті кескін беру үшін

C) Еден жабындысы ретінді

D) Мастикалық төбе жабындыларын орындау үшін

E) Құрылыс конструкциаларының антикоррозиалық қорғауы үшін

16 Поливинилхлорид қабықшаның (пленка) құрылыста қолануы:

A) Линолеум 

B) керілетін төбеде, әсемдік беттерде, жуылатын түсқағаздар жасағанда негіз

C) шыныпластик дайындауда, гидроизоляция, қаптайтын материал

D) тігізссіз мастикалық еденде

E) полимерлі желім алу, қаптайтын материал

17  Құрылыста қолданатын мұнайды айдаудан алынатын материал:

A) битум

B) олифа

C) нафтенді майлар

D) қара май

E) бояу

18 Битум маркасын анықтауға болады:

A) қышқылға, сілтіге төзімділігі бойынша

B) су және сілтілерге төзімділігі бойынша

C) қаттылығымен, балқу температурасы және созылуы бойынша

D) химиялық төзімділігі және созылуы бойынша

E) органикалық ерітінділерде еруі және деформациясы бойынша

19 Асфальтті байланыстырғыш араласпасының құрамы:

A) мұнай битумы, майда ұнтақталған минералды ұнтақ қосындысы

B) мұнай битумы мен құм араласпасы

C) қара май мен асбест

D) қара май мен саз

E) қара май мен цемент

20 Асфальт бетонының кеуектілік шегі:

A) 15-17%

B) 2-3%

C) 10-15%

D) 35-40%

E) 5-7%

21 Ауалық әктің минералды құрамын көрсетіңіз?

A) 3СаО´Al2O3

B) 2CaO´SiO2

C) CaO´nAl2O3

D) СаО

E) 4CaO´Al2O3´Fe2O3

22 Құрылыс гипсінің минералды құрамын көрсетіңіз

A) CaSO4´2H2O

B) 3CaO´Al2O3

C) CaSO4´0,5H2O

D) 2CaO´SiO2

E) 2MgO´SiO2

23 Егер сығылу кезіндегі беріктік шегі 52 МПа болса, цементтің маркасы қандай болады?

A) 300

B) 400

C) 500

D) 600

E) 100

24 Екі бүтін кірпіштен құралатын үлгілердің сығылу кезіндегі қирату жүктемесі 22500 кГс тең болса кірпіштің маркасын анықта

A) Маркаланбайды

B) 50

C) 75

D) 100

E) 150

 

25 Ағаш материалдар үшін ылғалдылықтың қандай мәні стандартты деп саналады?

A) 30%

B) 15%

C) 20%

D) 25%

E) 12%


Дата добавления: 2018-06-27; просмотров: 590; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:
Мы поможем в написании ваших работ!