Структура системи професійної освіти УкраїниСтруктурний компонент системи освіти   Типи навчальних закладів   Освітній рівень Освітньо-кваліфікаційний рівень
Дошкільна освіта Дитячі ясла, дитячі садки, дитячі ясла-садки, сімейні, дитячі садки інтернатного типу, дитячі дома та ін.
  Професійно-технічна освіта Професійно-технічне училище або ліцеї, професійно-художнє училище, професійне училище соціальної реабілітації, училище-агрофірма, училище-завод, навчально-виробничий центр, центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів, навчально-курсовий комбінат, вище професійне училище Професійно-технічна освіта з наданням можливості отримати повну загальну середню освіту Кваліфікований робітник (з присвоєнням відповідного розряду), молодший спеціаліст

 

 

Вища освіта

Вищий навчальний заклад І-го рівня акредитації (технікуми, училища) Професійно-технічна освіта Молодший спеціаліст
Вищий навчальний заклад ІІ-го рівня акредитації (коледж) Базова вища освіта   Молодший спеціаліст, бакалавр
Вищий навчальний заклад ІІІ-го рівня акредитації (інститут, університет, академія, консерваторія) Базова вища освіта, повна вища освіта   Бакалавр, спеціаліст  
Вищий навчальний заклад ІV-го рівня акредитації (інститут, університет, академія, консерваторія) Базова вища освіта, повна вища освіта   Бакалавр, спеціаліст, магістр
Аспірантура Вищий навчальний заклад ІІІ-IV рівня акредитації Науковий ступінь – кандидат наук
Докторантура Вищий навчальний заклад ІІІ-IV рівня акредитації Науковий ступінь – доктор наук
Самоосвіта Народні університети, лекторії, бібліотеки, центри, клуби, освітні теле- та радіопрограми, дистанційні курси

Відповідно до освітньо-кваліфікаційних рівнів підготовки випускників можуть діяти вищі заклади освіти таких рівнів акредитації:

· вищі заклади освіти 1 рівня акредитації (технікум училища), які готують фахівців на основі повної загальної середньої освіти з присвоєнням кваліфікації молодшого спеціаліста; на основі базової середньої загальної освіти – з присвоєнням тієї самої кваліфікації з одночасним отриманням повної загальної середньої освіти;

· вищі заклади освіти 2 рівня акредитації (коледжі та інші зрівняльні з ними вищі навчальні заклади), які готують фахівців на основі повної загальної середньої освіти з присвоєнням кваліфікації молодшого спеціаліста, бакалавра;

· вищі заклади освіти 3 та 4 рівнів акредитації (університети, академії, інститути та ін.), які готують фахівців на основі повної загальної середньої освіти з присвоєнням кваліфікації бакалавра, спеціаліста, магістра; на основі вищої совіти – з присвоєнням кваліфікації кандидата наук, доктора наук.

Пріоритетні напрями розвитку професійної освіти:

- інтелектуалізація професійної освіти, впровадження у навчально-виробничий процес науково-технічних досягнень та новітніх технологій;

- особистісно орієнтований підхід у професійному навчанні та вихованні;

- розвиток ринку освітніх послуг з професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації громадян відповідно до вимог ринку праці;

- розвиток соціального партнерства;

- модернізація інформаційного, науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення професійної освіти;

- міжнародне співробітництво.

3.4. Органи управління освітою

Управління освітою здійснюють державні органи управління та органи громадянського самоврядування.

До державних органів управління освітою належать :

· Міністерство освіти і науки України;

· інші центральні органи виконавчої влади України, яким підпорядковані навчальні заклади;

· Вища атестаційна комісія України (ВАК України);

· Державна акредитаційна комісія (ДАК України).

Міністерство освіти і науки України керує сферою освіти, а саме:

· бере участь у визначенні державної політики у сфері освіти, науки, професійної підготовки кадрів;

· розробляє програми розвитку освіти, державні стандарти;

· забезпечує зв’язок із закладами освіти, державними органами інших країн;

· акредитує вищі та професійно-технічні навчальні заклади;

· організує атестацію педагогічних та науково-педагогічних працівників щодо присвоєння їм кваліфікаційних категорії, педагогічних та вчених звань.

За результатами акредитації вищих навчальних закладів Міністерство освіти і науки України та Державна акредитаційна комісія:

· визначає відповідність освітніх послуг державним стандартам певного освітньо-кваліфікаційного рівня;

· встановлює рівень акредитації навчального закладу;

· інформує громадськість про якість освітньої та наукової діяльності.

Вища атестаційна комісія :

· атестує наукові та науково-педагогічні кадри,

· керує роботою щодо присудження наукових ступенів, присвоєння вчених звань.

Органами громадського самоврядування в освіті є :

1) Всеукраїнський з’їзд працівників освіти;

2) районні, міські, обласні конференції педагогічних працівників;

3) з’їзд працівників освіти Автономної республіки Крим;

4) загальні збори (конференція) колективу навчального закладу.

Ці органи вносять пропозиції щодо формування державної політики у сфері освіти.


Дата добавления: 2018-06-27; просмотров: 177;