Тест 125.  За наявності якої обставини відповідно до чинного закону погроза вбивством, передбачена ст. 129 Кримінального кодексу України, визнається злочином?1. якщо були реальні підстави побоюватися здійснення цієї погрози

2. якщо погрозу було висловлено повторно

3. якщо погрозу було висловлено безпосередньо

4. якщо погрозу було висловлено в присутності свідків

Тест 126.  Суб’єкт ч. 1 ст. 134 Кримінального кодексу України «Незаконне проведення аборту» визначений як:

1. особа, яка не має медичної освіти

2. особа, яка не має вищої освіти

3. особа, яка не має медичної або фармацевтичної освіти

4. особа, яка не має спеціальної медичної освіти

Тест 127.  Яка з названих обставин не входить до основного складу злочину, передбаченого ст. 138 Кримінального кодексу України «Незаконна лікувальна діяльність»?

1. заняття лікувальною діяльністю без спеціального дозволу

2. заняття лікувальною діяльністю особою, яка не має належної медичної освіти

3. заняття лікувальною діяльністю, якщо це спричинило тяжкі наслідки для хворого

4. заняття лікувальною діяльністю особою, яка має судимість за таке заняття

Тест 128.  Незаконне розголошення лікарської таємниці (ст. 145 Кримінального кодексу України) визнається злочинним:

1. незалежно від наслідків такого діяння

2. якщо це спричинило будь-яку шкоду здоров’ю потерпілого

3. якщо це підірвало авторитет установи, представник якої допустив таке розголошення

4. якщо таке діяння спричинило тяжкі наслідки

Тест 129.  Яка ознака суб’єктивної сторони складу злочину передбачена ст. 148 Кримінального кодексу України «Підміна дитини»?

1. хуліганський мотив

2. мета помсти

3. корисливий або інший особистий мотив

4. жодна з відповідей не є правильною

Тест 130. Яке з перелічених нижче тверджень, що стосуються кваліфікуючих ознак умисного вбивства, є правильним?

1. кваліфікуючі ознаки умисного вбивства названі в ст. 112, ч. 1 ст. 115, ст. 348 КК України

2. кваліфікуючі ознаки умисного вбивства названі у ч. 2 ст. 115 КК України

3. кваліфікуючі ознаки умисного вбивства названі в ст. 67 КК України

4. кваліфікуючі ознаки умисного вбивства названі в статтях 116, 117, 118 КК України

Тест 131.  Яке з положень про умисне вбивство, вчинене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство (п. 13 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України), є правильним?

1. під раніше вчиненим умисним вбивством слід розуміти всі умисні вбивства

2. під раніше вчиненим умисним вбивством слід розуміти всі умисні вбивства, крім привілейованих

3. під раніше вчиненим умисним вбивством слід розуміти всі умисні вбивства, крім кваліфікованих

4. під раніше вчиненим умисним вбивством розуміються лише вбивства, кваліфіковані за ст. 115 КК України

Тест 132.  У разі конкуренції норм, що передбачають відповідальність за вбивство при перевищенні меж необхідної оборони (ст. 118 Кримінального кодексу України) та вбивство у стані сильного душевного хвилювання (ст. 116 Кримінального кодексу України), застосовується:

1. ст. 116 КК України

2. сукупність злочинів статті 116 та 118 КК України

3. ст. 115 КК України «Умисне вбивство»

4. ст. 118 КК України

Тест 133.  Якщо особа з наміром вбивства здійснила постріл в іншу людину, але схибила та спричинила лише середньої тяжкості тілесне ушкодження, її дії слід кваліфікувати:

1. як закінчений замах на вбивство

2. за сукупністю замаху на вбивство та середньої тяжкості тілесного ушкодження

3. як спричинення лише умисного середньої тяжкості тілесного ушкодження

4. як готування до вбивства

 

Тест 134. У складі злочину, передбаченому ст. 118 «Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця» Кримінального кодексу України, суб’єкт:

1. будь-яка фізична осудна особа, яка досягла 14 років

2. будь-яка фізична осудна особа, яка досягла 16 років

3. лише службова особа

4. лише повнолітня особа

Тест 135.  До привілейованих умисних убивств належить:

1. умисне вбивство з ревнощів

2. умисне вбивство з помсти за зґвалтування

3. умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини

4. умисне вбивство з мотивів співчуття до страждань потерпілого

Тест 136. У ст. 146 «Незаконне позбавлення волі або викрадення людини» Кримінального кодексу України кваліфікуючою або особливо кваліфікуючою ознакою не є:

1. повторність

2. вчинення діяння щодо малолітнього

3. вчинення діяння з корисливих мотивів

4. вчинення діяння із застосуванням зброї

Тест 137.  Захоплення заручників (ст. 147 Кримінального кодексу України) відмежовується від позбавлення волі (ст. 146 Кримінального кодексу України):

1. за ознаками потерпілого

2. за видом умислу

3. за метою вчинення дій

4. за формою вини

Тест 138.  У якій із запропонованих відповідей наведено повний перелік осіб, спонукання яких є складовою мети у складі злочину, передбаченому ст. 147 «Захоплення заручників» Кримінального кодексу України?

1. родичі затриманого, державна або інша установа

2. родичі затриманого, державна або інша установа, підприємство чи організація

3. родичі затриманого, державна або інша установа, підприємство чи організація, фізична або службова особа

4 фізична або службова особа


Дата добавления: 2018-06-27; просмотров: 430;