Тест 31.  Які види звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності передбачені чинним Кримінальним кодексом України?1. звільнення від кримінальної відповідальності із застосуванням примусового лікування

2. звільнення від кримінальної відповідальності із застосуванням примусових заходів медичного характеру

3. звільнення від кримінальної відповідальності із застосуванням примусових заходів виховного характеру та у зв’язку із закінченням строків давності

4. звільнення від кримінальної відповідальності із застосуванням примусових заходів виховного та медичного характеру

Тест 32.  При призначенні покарання неповнолітньому суд, крім обставин, передбачених у статтях 65–67 Кримінального кодексу України, враховує:

1. лише умови його життя та виховання

2. лише вплив дорослих

3. лише рівень розвитку та інші особливості особи неповнолітнього

4. усі перераховані вище обставини

Тест 33.  Яка форма вини характеризує суб’єктивну сторону злочину, передбаченого ч. 1 ст. 371 Кримінального кодексу України «Завідомо незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою»?

1. вина у формі умислу

2. вина у формі необережності

3. змішана форма вини

4. подвійна форма вини

 

Тест 34. У складі злочину, передбаченому ч. 1 ст. 373 Кримінального кодексу України «Примушування давати показання», зазначений суб’єкт:

1. спеціальний

2. будь-яка фізична осудна особа, яка досягла віку 14 років

3. будь-яка фізична осудна особа, яка досягла віку 16 років

4. загальний і спеціальний

Тест 35. У складі злочину, передбаченому ч. 1 ст. 374 «Порушення права на захист» Кримінального кодексу України, зазначений суб’єкт:

1. будь-яка фізична осудна особа, яка досягла віку 14 років

2. будь-яка фізична осудна особа, яка досягла віку 16 років

3. спеціальний

4. загальний та спеціальний

Тест 36. Яка форма вини є ознакою складу злочину, передбаченого ст. 375 «Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови» Кримінального кодексу України?

1. лише умисел

2. лише необережність

3. лише змішана вина

4. умисел та необережність

Тест 37. У вчиненні яких дій виражається об’єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 376-1 «Незаконне втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду» Кримінального кодексу України?

1. лише внесення неправдивих відомостей чи несвоєчасне внесення відомостей до автоматизованої системи документообігу суду

2. лише несанкціоновані дії з інформацією, що міститься в автоматизованій системі документообігу суду

3. лише інше втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду

4. у вчиненні будь-яких з перелічених дій

Тест 38. У якій із запропонованих відповідей наведено повний перелік потерпілих від злочину, передбаченого ст. 377 Кримінального кодексу України «Погроза або насильство щодо судді, народного засідателя чи присяжного»?

1. професійні судді і народні засідателі

2. народні засідателі і присяжні

3. професійні судді, їх помічники, народні засідателі, присяжні, їх близькі родичі

4. професійні судді, народні засідателі і присяжні, їх близькі родичі

Тест 39. Яка форма вини у складі злочину, передбаченому ч. 1 ст. 378 «Умисне знищення або пошкодження майна судді, народного засідателя чи присяжного» Кримінального кодексу України?:

1. умисел

2. необережність

3. змішана вина

4. умисел та необережність

Тест 40. «Умисне знищення або пошкодження майна судді, народного засідателя чи присяжного» (ч. 1 ст. 378 Кримінального кодексу України) є злочином, якщо діяння:

1. вчинене у зв’язку з їх діяльністю, пов’язаною із здійсненням правосуддя

2. вчинене загально небезпечним способом

3. спричинило тяжкі наслідки

4. спричинило майнову шкоду у великому розмірі

Тест 41. Суб’єктом злочину, передбаченого ст. 379 Кримінального кодексу України «Посягання на життя судді, народного засідателя чи присяжного у зв'язку з їх діяльністю, пов'язаною із здійсненням правосуддя», є:

1. будь-яка фізична осудна особа, яка досягла віку 14 років

2. будь-яка фізична осудна особа, яка досягла віку 16 років

3. спеціальний суб’єкт

4. загальний та спеціальний суб’єкт

Тест 42. Яке діяння є ознакою об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого ст. 380 «Невжиття заходів безпеки щодо осіб, взятих під захист» Кримінального кодексу України?

1. несвоєчасне вжиття достатніх заходів для безпеки осіб, взятих під захист

2. розголошення відомостей про заходи безпеки щодо осіб, взятих під захист

3. розголошення персональних даних осіб, взятих під захист

4. будь-яке з перелічених діянь

Тест 43. Тяжкі наслідки для злочину, передбаченого ст. 380 «Невжиття заходів безпеки щодо осіб, взятих під захист» Кримінального кодексу України, визнаються:

1. Ознакою об’єктивної сторони основного складу цього злочину

2. кваліфікуючою ознакою

3. на кваліфікацію не впливає, однак враховується судом при призначенні особі покарання за цей злочин

4. не мають жодного значення для злочинів цієї категорії

Тест 44. Предмет у складі злочину «Невиконання судового рішення» передбаченого ст. 382 Кримінального кодексу України, визначений як:

1. рішення та ухвала суду

2. вирок та постанова суду

3. вирок, рішення, постанова та ухвала суду

4. вирок, рішення та постанова суду

Тест 45. Яка форма вини характеризує суб’єктивну сторону злочину, передбаченого ч. 1 ст. 383 «Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину» Кримінального кодексу України?:

1. вина у формі умислу

2. вина у формі необережності

3. змішана форма вини

4. всі відповіді є вірними

Тест 46. Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину утворює склад злочину, передбачений ч. 2 ст. 383 «Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину» Кримінального кодексу України, у разі:

1. поєднання з обвинуваченням у вчиненні злочину невеликої тяжкості

2. поєднання з обвинуваченням у вчиненні злочину середньої тяжкості

3. поєднання з обвинуваченням у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину

4. поєднання з обвинуваченням у вчиненні лише особливо тяжкого злочину

 

Тест 47. У складі злочину, передбаченого ч. 1 ст. 384 «Завідомо неправдиве показання» Кримінального кодексу України, суб’єктом є:

1. лише свідок та потерпілий

2. лише експерт та оцінювач

3. лише перекладач

4. будь-яка з перелічених осіб

Тест 48. Суб’єктом злочину, передбаченого ст. 384 «Завідомо неправдиве показання» Кримінального кодексу України, не є:

1. заявник

2. свідок

3. потерпілий

4. перекладач

 

Тест 49. У вчиненні яких дій виражається об’єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 386 «Перешкоджання з’явленню свідка, потерпілого, експерта, примушування їх до відмови від давання показань чи висновку» Кримінального кодексу України?

1. лише перешкоджання з’явленню свідка, потерпілого, експерта до суду, органів досудового розслідування, тимчасових слідчих та спеціальної тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України

2. лише примушування свідка, потерпілого, експерта до відмови від давання показань чи висновку, а також до давання завідомо неправдивих показань чи висновку шляхом погрози вбивством, насильством, знищенням майна цих осіб чи їх близьких родичів або розголошення відомостей, що їх ганьблять

3. лише підкуп свідка, потерпілого чи експерта з тією самою метою, а також погроза вчинити зазначені дії з помсти за раніше дані показання чи висновок

4. у вчиненні будь-яких дій з наведених вище

 

Тест 50. Суб’єктом злочину, передбаченого ст. 389 «Ухилення від покарання, не пов’язаного з позбавленням волі» Кримінального кодексу України, може бути:

1. будь-яка фізична осудна особа, що досягла віку 14 років

2. будь-яка фізична осудна особа, що досягла віку 16 років

3. лише спеціальний

4. як загальний, так і спеціальний

Тест 51. У вчиненні яких дій не виражається об’єктивна сторона злочину, передбаченого ч. 1 ст. 390 «Ухилення від відбування покарання у виді обмеження волі та у виді позбавлення волі» Кримінального кодексу України?

1. самовільне залишення місця обмеження волі

2. систематичне порушення громадського порядку чи встановлених правил проживання

3. неповернення до місця відбування покарання особи, засудженої до обмеження волі, якій було дозволено короткочасний виїзд, після закінчення строку виїзду

4. злісне ухилення від робіт

Тест 52. У якій з наведених дій не виражається об’єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 392 «Дії, що дезорганізують роботу установ виконання покарань» Кримінального кодексу України?

1. тероризування у установах виконання покарань засуджених

2. напад на адміністрацію

3. організація з метою тероризування засуджених або нападу на адміністрацію організованої групи або активна участь у такій групі

4. злісна непокора законним вимогам адміністрації установ виконання покарань

Тест 53. Суб’єктом злочину, передбаченого ст. 393 «Втеча з місця позбавлення волі або з-під варти» Кримінального кодексу України, може бути:

1. будь-яка фізична осудна особа, яка досягла віку 14 років

2. будь-яка фізична осудна особа, яка досягла віку 16 років

3. лише спеціальний

4. як загальний так і спеціальний


Дата добавления: 2018-06-27; просмотров: 388;