Тест 12.  Що з указаного переліку не входить до видів покарань, передбачених ст. 51 Кримінального кодексу України?КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ (400 тест)

Тест 1. У якій із запропонованих відповідей згідно з нормами чинного Кримінального кодексу України зазначено випадки, у яких враховується повторність злочинів?

1. при застосуванні інших заходів кримінально-правового характеру

2. при вирішенні питання щодо можливості звільнення від кримінальної відповідальності та покарання

3. при вирішенні питання щодо можливості застосування примусових заходів медичного характеру

4. при вирішенні питання щодо можливості застосування спеціальної конфіскації

Тест 2. Відповідно до ч. 3 ст. 36 Кримінального кодексу України перевищенням меж необхідної оборони є:

1. умисне заподіяння нападаючому будь-якої шкоди, яка не викликалась необхідністю

2. заподіяння тому, хто нападає, середньої тяжкості тілесних ушкоджень

3. умисне заподіяння тому, хто посягає, тяжкої шкоди, яка явно не відповідає небезпечності посягання або обстановці захисту

4. жодна з відповідей не є правильною

 

Тест 3. Укажіть відповідь, в якій названо передбачений Кримінальним кодексом України вид звільнення особи від кримінальної відповідальності:

1. звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з явкою з повинною

2. звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з щирим каяттям

3. звільнення від кримінальної відповідальності при готуванні до злочину невеликої тяжкості

4. звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з зміною обстановки

 

Тест 4. Відповідно до чинного Кримінального кодексу України часом вчинення злочину визнається:

1. час настання наслідків суспільно небезпечного діяння

2. час вчинення передбаченої законом дії або бездіяльності

3. час вручення особі повідомлення про підозру

4. жодна відповідь не є правильною

Тест 5. Як вирішується питання про застосування давності у випадку вчинення особою злочину, за який згідно із законом може бути призначене довічне позбавлення волі?

1. на загальних підставах

2. у кожному випадку судом, якщо суд не визнає за можливе застосувати давність, довічне позбавлення волі не може бути призначено і заміняється позбавленням волі на певний строк

3. давність за такі злочини не застосовується

4. питання про застосування давності за такі злочини вирішується Президентом України у відповідному акті про амністію

 

Тест 6. У яких випадках за чинним Кримінальним кодексом України не застосовується давність притягнення до кримінальної відповідальності?

1. у разі вчинення всіх особливо небезпечних злочинів

2. у разі вчинення особливо небезпечних злочинів проти життя

3. у разі вчинення злочинів проти основ національної безпеки України, передбачених у статтях 109–114-1, проти миру та безпеки людства, передбачених у статтях 437–439 і частині першій статті 442 Кримінального кодексу України

4. всі відповіді правильні

Тест 7. Відповідно до чинного Кримінального кодексу України звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим можливе, коли особа:

1. вперше вчинила злочин невеликої тяжкості

2. вперше вчинила умисний злочин середньої тяжкості

3. вперше вчинила необережний тяжкий злочин

4. вчинила корупційний злочин невеликої тяжкості

 

Тест 8. Відповідно до чинного Кримінального кодексу України достатніми підставами (умовами) для звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею на поруки є:

1. вчинення вперше злочину невеликої тяжкості або необережного злочину середньої тяжкості

2. вчинення вперше злочину невеликої тяжкості або середньої тяжкості, крім корупційних злочинів, та щире каяття

3. вчинення злочину невеликої тяжкості або необережного злочину середньої тяжкості, крім корупційних злочинів

4. вчинення злочину невеликої тяжкості або необережного злочину середньої тяжкості

Тест 9. Відповідно до чинного Кримінального кодексу України достатніми підставами (умовами) для звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку зі зміною обстановки є:

1. вчинення злочину невеликої тяжкості або необережного злочину середньої тяжкості, крім корупційних злочинів

2. вчинення вперше злочину невеликої тяжкості або необережного злочину середньої тяжкості

3. вчинення вперше злочину невеликої або середньої тяжкості, крім корупційних злочинів, втрата вчиненим діянням суспільної небезпечності або втрата суспільної небезпечності особою

4. вчинення умисного злочину невеликої тяжкості або необережного злочину середньої тяжкості

Тест 10. За чинним Кримінальним кодексом України метою покарання не є:

1. відновлення порушених прав потерпілої особи

2. виправлення засудженого

3. кара

4. запобігання вчиненню нових злочинів засудженим

Тест 11. Згідно з ч. 2 ст. 50 Кримінального кодексу України однією з цілей покарання визнається:

1. відновлення соціальної справедливості

2. виправлення засудженого

3. ресоціалізація засудженого

4. відновлення порушених прав потерпілої особи

Тест 12.  Що з указаного переліку не входить до видів покарань, передбачених ст. 51 Кримінального кодексу України?

1. позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю

2. обмеження волі

3. службові обмеження для військовослужбовців

4. спеціальна конфіскація

 

Тест 13. Яке з указаних видів покарань згідно з Кримінальним кодексом України може застосовуватись і як основне, і як додаткове:

1. позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу

2. конфіскація майна

3. службові обмеження для військовослужбовців

4. позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю

Тест 14. Відповідно до Кримінального кодексу України виправні роботи можуть бути призначені:

1. адвокату

2. військовослужбовцю

3. державному службовцю

4. жодній з перелічених осіб

Тест 15. Відповідно до ст. 53 Кримінального кодексу України на який максимальний строк суд може призначити штраф із розстрочкою виплати певними частинами з урахуванням майнового стану особи?

1. один рік

2. два роки

3. три роки

4. п’ять років

Тест 16.  Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю може бути призначене як основне покарання на строк:

1. від одного до трьох років

2. від одного до п’яти років

3. від двох до семи років

4. від двох до п’яти років

Тест 17. Обмеження волі не застосовується до:

1. вагітних жінок

2. до будь-яких жінок незалежно від віку їх дітей

3. інвалідів третьої групи

4. осіб, які раніше відбували покарання у виді обмеження волі

Тест 18.  Тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців замість позбавлення волі не може застосовуватися до осіб:

1. які раніше засуджувалися до обмеження волі

2. які раніше звільнялись від кримінальної відповідальності

3. які раніше тримались у дисциплінарному батальйоні

4. які раніше відбували покарання у виді позбавлення волі

Тест 19. Який максимальний строк або розмір найбільш суворого виду покарання встановлений за вчинення замаху на злочин відповідно до ч. 3 ст. 68 «Призначення покарання за незакінчений злочин та за злочин, вчинений у співучасті» Кримінального кодексу України?

1. одна третина максимального строку або розміру найбільш суворого виду покарання, передбаченого санкцією статті (санкцією частини статті) Особливої частини Кримінального кодексу України

2. половина максимального строку або розміру найбільш суворого виду покарання, передбаченого санкцією статті (санкцією частини статті) Особливої частини Кримінального кодексу України

3. дві третини максимального строку або розміру найбільш суворого виду покарання, передбаченого санкцією статті (санкцією частини статті) Особливої частини Кримінального кодексу України

4. три чверті максимального строку або розміру найбільш суворого виду покарання, передбаченого санкцією статті (санкцією частини статті) Особливої частини Кримінального кодексу України

Тест 20.  При складанні покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, за сукупністю вироків загальний строк не може перевищувати:

1.максимального строку або розміру покарання, встановлених санкцією статті (санкцією частини статті) Особливої частини цього Кодексу, яка передбачає більш суворе покарання

2. двох третин від максимального строку або розміру покарання, встановлених санкцією статті (санкцією частини статті) Особливої частини цього Кодексу, яка передбачає більш суворе покарання

3. двох третин від максимального строку, встановленого для даного виду покарання в Загальній частині Кримінального кодексу України

4. максимального строку, встановленого для даного виду покарання в Загальній частині Кримінального кодексу України


Дата добавления: 2018-06-27; просмотров: 359;