B) Кварц, литийлі слюдалар, топаз, турмалин, флюорит, рутилC) Магнезит, хромит, гематит, тальк

D) Белгісіз

E) Хром, никель, мыс, темір рудалары

 

49. Темір көміртекті қорытпалардағы перлит фазасын сипаттаңыз

A) перлит - Feα модификациясына темір енгілген сұйық ерітінді

B) перлит -9110С температурада 0,1%С концентрациялы, сұық ерітінді

C) перлит – пластикалы, 4,3%С бар темір карбид

D) перлит -0,8% С феррит және цементит фазаларынан тұратын механикалық қоспа

E) перлит – 7270С температурада аустениттің феррит пен цементитке ыдыраынан пайдап болады.

 

50. Өзінің құрылымы бойынша аралық қандай заттарды білесіз.

A) Кристалды

B) Жоқ

C) Полимерлі

D) Аморфты

E) Қатты

 

51. Эвтектоидтағы құрылымда болаттың қанша проценті көміртегі бар.

A) 2,14%

B) 0,02%

C) 0,8%

D) 4,3%

E) 6,67%

 

52. Кристаллит деп нені атаймыз

A) Қатты алты жақ

B) Атомдары кеңістікте симметриялы орналасқан көп жақ

C) Атомдары симметриялы алтыжақ

D) Атомдары кеңістікте заңдылықпен орналасқан қатты көп жақ

E) Атомдары заңдылықпен орналасқан алты жақ

 

53. Минералдың түзілуі және гидротермальды ерітінділердің қозғалыстарының себептері қандай.

A) Температура айырмашылығы

B) Тектоникалық бұзылу

C) Температура және қысым айырмашылығы

D) Қысым айырмашылығы

E) Белгісіз

 

54. Табиғатта қатты денелердің қандай түрлері кездеседі?

A) Аморфты, кристалды

B) Кристалды

C) Кристалды және бөлек бөліктер

D) Кристалды, хаосты

E) Анизотропты, аморфты

 

55. Темір көміртекті қорытпадағы феррит фазасын сипаттаңыз.

A) феррит – жұмсақ , Feδ модификациясына енгізілген комиртектін сұйық ерітіндісі

B) феррит – 9110С температурада 0,08%Сконцентрациялы көміртегінің сұық ерітіндісі

C) фкррит - Feα –ға көміртегі енгізілген қатты орын басу ерітіндісі

D) феррит – ферромагниттік қасиеті бар қатты 6,67%С темір карбиді

E) феррит -Feα –ға көміртегі енгізген қатты ерітінді

 

56. Fe-Fe3C күй диаграммасында үшінші реттік цемиентитті қандай сызықтар сипаттайды.

A) CD

B) PS

C) SК

D) ES

E) PQ

 

57. Өздігінен қырлану қабілеті дегеніміз не.

A) Кристалдардың өсуі кезінде параллель бағыттағы қасиеттері әртүрліғін айтамыз

B) Барлық бағыттағы қасиеттері бірдей денелерді айтамыз

C) Кристалдардың беті шектелген денені айтамыз

D) Мәлімет жоқ

E) Кристалдардың еркін өсуі кезіндегі қабырғалар және қарлармен шектелген көп қабырғалы денелерді айтамыз

 

58. Газ фазасынан минералдар түзілу үдерісі қалай аталады?

A) Атмосфералық өзгеру

B) Минералдану

C) Пневматолиз

D) Газдану

E) Пневмализация

 

59. Минералдарды зерттеудің термиялық әдісі неге негізделген.

A) Минералдарды температура өзгерісімен зерттеуге

B) Минералдардағы газды – сұйық қосылыстарды зерттеуге

C) Мәлімет жоқ

D) Минералдарды кристалдық торларды талдау көмегімен зерттеуге

E) Минералдарды рентген сәулелері көмегімен зерттеуге

 

60. Координациалық санның өсуіне байланысты қатты денелердің тығыздығы қалай өзгереді.

A) өзгермейді

B) жоғарылайды және төмендейді

C) Жоғарылайды

D) Төмендейді

E) координациялық санға байланысты емес

 

61. Гидротермальды іс әрекет өнімі температураға байланысты қалай бөлінеді.

A) Белгісіз

B) Жоғары температуралы 400-3000, орташа температуралы 300-2000, төменгі температуралы <2000

C) Жоғары температуралы 10000, орташа температуралы <10000

D) Жоғары температуралы 400-5000,төменгі температуралы 300-4000

E) Жоғары температуралы >5000, орташа температуралы 400-5000, төменгі температуралы 300-4000

 

62. Кристалдық тордағы атомдардың орналасуын, ара – қашықтығын қандай әдістермен анықтайды.

A) электрондық микроскоп көмегімен

B) микро құрылымдық анализ

C) рентген құрылымдық анализ

D) есептеу әдісі

E) магнитті анализ

 

63. Метаморфизм дегеніміз не.

A) Белгісіз

B) Желдету процесінде түзілген тау жыныстары

C) Магмалық құбылыстар нітижесінде түзілген тау жыныстары

D) Жер қыртысының қозғалу салдарынан өзгеретін шөгінді тау жыныстары

E) Ыдырау нәтижесінде түзілген тау жыныстары

64. Сом болаттың 1 қабық зонасындағы түйіршіктің өлшемі орта бөліктегі түйіршікке қарағанда әртүрлі . Бұл неге байланысты.

A) металдың салқындау жылдамдығы әртүлі болуына

B) бұл зоналарда кристалдану кезінде металдың салқындау дәрежесі әртүрлі

C) бұл зоналардың қабырға дейінгі әртүрлі ара – қашықтықта болуы

D) металдың ішіндегі қоспаларға байланысты

E) бұл зоналардағы қатаю шарттары әртүрлі

 

65. Шығу тегіне байланысты тау жыныстары қалай бөлінеді.

A) Пегматитті, жанаспалы, магмаалық

B) Магмалық, пневматикалық, шөгінді

C) Белгісіз

D) Магмалық, шөгінді, метаморфты

E) Вулканды, метаморфты

 

66. Кристалдардың құрылымы ретінде нені түсінеміз

A) Бөлшектердің кеңістікте симметрия заңына сәйкес нақты орналасуы

B) Бөлшектердің кеңістікте орналасуы

C) Кеңістікте симметриялы орналасқан бөлшектер

D) Бөлшектердің кеңістікте орналасу заңдылығы

E) Термодинамикалық тепе-тең бөлшектер

 

67. Fe-Fe3C күй диаграммасындағы ликвидус сызығына қандай әріптер сәйкес келеді.

A) HBCD

B) AJCD

C) AHJCD

D) AHJECF

E) ABCD

 

68. Грейзен дегеніміз не

A) Магматикалық эманациядан, газдар, сулы ерітінділер, түзілген орта тереңдіктегі жыныстар

B) Қысым айырмашылығы нәтижесінде түзілген тау жыныстары       

C) Тектоникалық іс әрекет нәтижесінде түзілген тау жыныстары

D) Белгісіз

E) Температура айырмашылығы нәтижесінде түзілген жыныстары

 

69. Цементитті көміртегінің мөлшері қанша.

A) 0,8%

B) 4,3%

C) 0,2%

D) 2,14%

E) 6,67%

 

70. Минералдарға магниттілік тән ба?

A) Тек магнетит үшін

B) Иә, барлығы үшін

C) Минералдардың барлығына жуығы белгілі-бір дәрежеде

D) Иә, кейбірі үшін

E) Жоқ

 

71. Кристалдар құрылысының жалпы теориясының ең алғаш негізін қалаған кім?

A) М.В. Ломоносов

B) В. Волластон

C) Рене Жюст Гайюи

D) И. Гессель

E) Е.С. Федоров

 

72. Қандай минералдардан химиялық тұну жүреді?

A) Тұздың конценрациясы жоғары

B) Тек табиғи

C) Отттегінің мөлшері жоғары

D) Табиғи және коллоидты

E) Тек коллоидты

73. Қандай денелер жақын ретпен сипатталады.

A) Белгісіз

B) Монокристалдар

C) Қатты денелер

D) Аморфты

E) Поликристалдар

 

74. Қандай пәндермен өзара байланысты           

A) Физика, химия, математика

B) Биология, биохимия

C) Физика, геохимия, биология

D) Байланысты емес

E) Биология, геология, физика

 

75. Петрография ғылымының негізгі міндеті.

A) Таудағы түзілістердің минералды және химиялық құрамын зерттейді

B) Тау жыныстарының химиялық құрамын, олардың өзгеру шарттарын, температура өзгергендегі өзгерісін зерттейді  

C) Тау жыныстарының минералды және химиялық құрамын құрылысын, шығу тегін, орналасу шарттарын және уақыт өткен сайын олардың өзгеруін зерттейді 

D) Тау жыныстарының минералды және химиялық құрамын, қысымға байланысты олардың түрленуіне байланысты өзгеру шарттарын зерттейді

E) Мәлімет жоқ

 

76. Пневматологиялық процесті қалай түсінеміз.

A) Минералдардың түзілуінің гидротермальды процесі

B) Желдету процесі

C) Минералдардың газ фазасынан түзілу процесі

D) Белгісіз

E) Минералдардың шөгу процесі

 

77. Минерал түзілуінің қандай процестері эндогендіге жатады.

A) Магманың әрекетімен байланысты процестер

B) Микроорганизмдер әрекетімен байланысты процестер

C) Тау породаларының бұзылуымен байланысты процестер

D) Тектоникалық ,магмалык, вулкандық әрекетімен байланысты процестер

E) Белгісіз

 

78. Бағаналы кристалдар зонасында орналасқан кристалиттерді қалай атайды.

A) созылған кристалдар

B) дендриттік

C) бағаналы кристалдар

D) транскристалдар

E) ұсақ кристалдар

 

79. Жер қабатында физико-химиялық үдерістер нәтижесінде түзілетін, құрамы мен құрылысы біртекті болатын табиғи заттар:

A) Теодолиттер

B) Сталагмиттер

C) Сталактиттер

D) Кварциттер

E) Минералдар

 

80. Минералдың қандай қасиеттерін білесіздер.

A) Ерігіштік, радиоактивтілік

B) Белгісіз

C) Изоморфтылық, ерігіштік

D) Радиоактивтілік, люминисценция, магниттілік, қаттылық

E) Магниттілік, полиморфтлық

 

 

81. Металдық кристалда қандай байланыс түрі болады.

A) ауыспалы металдарда байланыстың араласу түрі болуы мүмкін

B) молекулалық

C) металдық

D) иондық

E) коваленттік ,иондық, металдық

 

82. Аморфты денелердің (мысалы: әйнек) кристалдануы мүмкін бе?

A) Иә, аморфты дене төзімді (устойчивый) емес

B) Әйнек қана кристалданбайды

C) Иә, тек қана әйнек кристалданады

D) Кейде, барлық уақытта емес

E) Жоқ

 

83. Минералдарды спектральдық зерттеу әдісі неге негізделген.

A) Минералдарды сандық және талдауын зерттеуге

B) Мәлімет жоқ

C) Минералдарды қабырғалық бұрыштарының тұрақтылық заңын зерттеуге

D) Минералдарды температура өзгерісімен зерттеуге

E) Минералдарды оптикалық қасиетін зерттеуге

 

84. δ мағынасы үшін қандай сипаттама дұрыс, егер үлгінің бастапқы ұзындығы λ0, үзілу кезінде λ1 ?

A) δ= λ0 \∆λ1*100%

B) δ= λ0 \∆λ*100%

C) δ=∆ λ \λ0*100%

D) δ= λ10*100%

E) δ=∆λ=λ10

 

85. Шығу тегіне байланысты тау жыныстары қалай бөлінеді.

A) Магмалық, пневматикалық, шөгінді

B) Пегматитті, жанаспалы, магмаалық

C) Белгісіз

D) Магмалық, шөгінді, метаморфты

E) Вулканды, метаморфты

 

86. Тау жынысы дегеніміз не.

A) Мәлімет жоқ

B) Морфологиямен, түзілу шарттарымен ерекшеленетін агрегат

C) Химиялық қасиеттерімен, жер қабатында түзілу шарттарымен ерекшеленетін минералды агрегат

D) Құрылысымен, физикалық қасиеттерімен, жер қабатында орналасу шарттарымен ерекшеленетін минералды агрегат 

E) Тектоникалық бұзылу нәтижесінде түзілген минералды агрегат

 

87. Өзінің қасиеті мен құрамы бойынша минералдарға ұқсас синтетикалық өнімдер:

A) Синтетикалық минералдар

B) Органикалық минералдар

C) Жасанды минералдар

D) Бейорганикалық минералдар

E) Тәжірибелік минералдар

 

88. Көлемдік центрлеген торының координациялық санын көрсетіңіз.

A) 8

B) 16

C) 4

D) 12

E) 10

 

89. Техникалық петрография нені білдіреді.

A) Жер қабығының шығу тегін зерттейді

B) Шөгінді өнімдерді зерттейді

C) Шығу тегі вулкандық өнімдерді зерттейді

D) Жердің шығу тегін зерттейді

E) Силикат және металлургия өндірісінің өнімдерін зерттейді

90. Металл туралы түсінік.

A) Металл бұл металдық жылтыры бар қатты зат және олар мөлдір емес

B) Металл деген Fe, Cr, Al, N, Mn;

C) Металл бұл тек қатты заттар;

D) Металл бұл магниттік, электрлік қасиеттерімен ерекшеленетін кристалл зат

E) Металл бұл жылу және электр өткізгіш қасиеттерімен ерекшеленетін және пластикалы деформацияға икемді және де кристалл торы бар заттар;

 

91. Пегматит дегеніміз не.

A) Магманың іс әрекетімен байланысты минералды денелер

B) Вулканды іс әрекетпен байланысты минералды денелер

C) Белгісіз

D) Тектоникалық бұзылуына байланысты минералды денелер

E) Құрамы және түрі күрделі минералды денелер

 

92. Тас ұнтақтарымен тегістеу (шлифовка) техникасы арқылы тасты өңдеу қай дәуірде кең етек ала бастады?

A) Мезолит

B) қола дәуірі

C) энеолит

D) Неолит

E) палеолит

 

93. Дәнді тұнба жыныстардың құрылымын анықтау үшін қолданылатын зерттеу әдісі:

A) Спектральды

B) Химиялық

C) Гранулометриялық

D) Кристалды оптикалық

E) Гониометриялық

 

94. Тұңба процесінің қалай түсінесіз.

A) Белгісіз

B) Гидротермальды проццестер нәтижесінде түзілген процестер

C) Тау жыныстарының тотығу нәтижесәнде түзілген процестер

D) Желдету нәтижесінде түзілген процестер

E) Тектоникалық бұзылу нәтижесінде түзілген процестер

 

95. Кристаллографияның негізінде не жатыр

A) Кристалдардың заңы

B) Нағыз кристалдарды зерттеу

C) Кристалдардың синтезі

D) Кристалдардың көп түрлілігі

E) Симметриялық принципі

 

96. Кристалл сөзі нені білдіреді

A) Мұздайда қатқан

B) Структуралық

C) Кристалданып қалған

D) Қатты

E) Кеңістікте қатып қалған

 

97. Кристаллография пәні нені білдіреді

A) Кристалдардың түзілу процесін, формасын, құрылымын және физико химиялық қасиетін зерттейтін ғылым 

B) Кристалдың симетриялық түрлену процестерін зерттейтін ғылым

C) Кристалдардағы жаңа кристалдардың теориясын зерттейтін ғылым

D) Кристалдардың өсу процестерін зерттейтін ғылым

E) Минералдың түзілу процесін зерттейтін ғылым 

 


 

98. Минерал-биолиттер:

A) Гранит, магнезит

B) Әктас, тас көмір

C) Тұз қабаттары

D) Тас кесек, шымтезек

E) Темір рудалары

 

99. Грек тілінен аударғанда «кристаллос» қандай мағына береді?

A) Қатты дене

B) Мұз

C) Мұз тасы

D) Үңгір тасы

E) Аязда салқындаған

 

100. Дененің қасиеттері параллель бағытта бірдей, параллель емес бағытта әртүрлі болатын біртекті дененің ерекшелігін атаңыз

A) Ыстыққа төзімділік

B) Жылу өткізгіштік

C) Біртексіздік

D) Анизотроптылық

E) Қаттылық

 

101. Кристалдану кезінде қандай процестер жүреді.

A) кристалдар өсуі

B) жаңа кристалдық құрылым пайда болуы

C) кристалл центрлерінің пайда болуы

D) кристалдардың 1,2,3 ретті дендріттер өсуі

E) сұйықтағы ретсіз жағдайдағы атомдардың ретті күйге ауысуы

 

102. Эвтектоидтағы дейін болат құрылымы неден тұрады.

A) перлит, феррит

B) цементит, перлит

C) Перлит

D) аустенит, феррит

E) цементит

 

103. Грек тілінен аударғанда петрография ғылымы қандай мағына береді?

A) Тас

B) Ғылым

C) Жыныс

D) Қабат

E) Элемент

 

104. Метаморфтық процестер қандай түрлерге бөлінеді.

A) Жанаспалы, вулканды, тереңді

B) Биохимиялы жанаспалы, контакты

C) Белгісіз

D) Тереңді, гидротермальды, жанаспалы

E) Гидротермальды, жанаспалы, аймақты

 

105. Полиморфизм нені білдіреді.

A) Заттың әр түрлі қасиеттерге ие болуы

B) Белгісіз

C) Кристалдық торлардың өзгеруі

D) Химиялық құрамы бірдей заттардың түрлі құрылымға ие болуы

E) Температураның артуына байланысты зат қасиетінің өзгеруі

 

106. Техникалық петрография ғылымы нені оқытады

A) Тұнбалық шығу текті өнімдер

B) Теңіздік шығу текті өнімдер

C) Силикаттық және металлургиялық шығу текті өнімдер

D) Органикалық шығу текті өнімдер

E) Техникалық шығу текті өнімдер

107. Кристаллография пәні нені зерттейді?

A) Материалдарды жан жақты

B) Материалдар

C) Кристалдарды жан жақты

D) Металл материалдарды жан жақты

E) Түрлі материалдарды

 

108. Қатты заттардың қандай түрлерін білесіз.

A) Аморфты, кристалды

B) Гексогоналді, кристалды

C) Поликристалды, кристаллит

D) Поликристалдық, монокристалдық

E) Кристалды, монокристалды

 

109. Гидротермальды процеске тән пайдалы қазбаларды атаңыз.

A) Каустоболиттер, тау жыныстары

B) Белгісіз

C) Қара тусті радиактивті металдар рудалары, алтын

D) Асбест, магнезит, тальк, алтын

E) Мұнай, газдар

 

110. Дислокация деген не және ол қандай кезде пайда болады.

A) металға кристалдану кезінде химиялық әсер еткенде пайда болатын сызықтық ақау

B) кристалдану кезінде пайда болатын кристалдық тордағы ақау

C) металдағы кристалдану кезінде механикалық және басқа әдіспен әсер еткенде пайда болатын сызықтық ақау

D) пластикалық деформация процесінде пайда болатын кристалдық тордағы сызықтық ақау

E) кристалдану кезінде кристалдық тордағы бос орын салдарынан пайда болатын ақау

 

111. Темір көміртегі қорытпадағы аустенит фазасын сипаттаныз.

A) аустенит – магниттік қасиеті бар, қатты , пластикалы 5,0% көміртекті темір карбид

B) аустенит – жұмсақ, темірге Feα модификациясына енгізлген сұйық ерітінді

C) аустенит  -7270С температурада 0,1% С концентрациялы көміртегінің сұйық ерітіндісі

D) аустенит – көміртегі құрамы өте жоғары болғанда феррит пен цементитке ыдырайды, қатты, пластикалы

E) аустенит – 7270C температурада 0,8%С және 11470С температурада; 2,14 %С бар,Feγ-ға көміртегі енгізілген қатты ерітінді.

 

112. Заттың сұйық күйден қатты агрегаттық күйге өту температурасы қалай анықталады.

A) салқындату қисық алаңындағы температура деңгейінен

B) кристалл центрлерінің пайда болуынан

C) салқындау қисығының иілуінен

D) солидус сызығынан

E) мұндай температура жоқ

 

113. 200С температурада эвтектоидтағы дейінгі болаттын құрылымына қандай фазалар кіреді

A) перлит және феррит

B) феррит және ледебурит

C) феррит және цеменит

D) феррит және аустенит

E) перлит

 

114. Темір көміртекті қорытпадағы ледебурит фазасын сипаттаңыз

A) ледебурит – нашар ферромагнитті, пластикалы, химиялық қосылыс

B) ледебурит – 7270С температурадан төмендегенде аустенит перлитке түрленеді

C) ледебурит – көміртегінің құрамы 6,67%С аустенит пен перлиттен тұратын эвтектоид

D) ледебурит – көміртегінің құрамы 4,3%С аустенит пен цементиттен тұратын эвтектика  

E) ледебурит – 13000 температурада 2,3%С концентрациялы көміртегінің сұйық ерітіндісі 

 

115. Кристалдану температурасын қалай анықтайды.

A) салқындату қисық сызықты тұрғызу

B) ликвидус сызығынан

C) қыздырудың өте аз жылдамдығында қыздыру қисығын тұрғызу

D) салқындаудың өте аз жылдамдығында қисық сызығын тұрғызу

E) күй диаграммасынан

116. Минералдарды кристаллографиялық зерттеу әдісі неге негізделген.

A) Минералдарды қабырғалық бұрыштарының тұрақтылық заңын зерттеуге

B) Мәлімет жоқ

C) Минералдарды оптикалық қасиетін зерттеуге

D) Минералдарды сандық және саналық талдауын зерттеуге

E) Минералдарды физико-химиялық қасиеттерін зерттеуге

 

117. Гидротермалар дегеніміз не.

A) Температура айырмашылығы нәтижесінде түзілген сулы ерітінділер

B) Белгісіз

C) Магмалардан бөлінетін сулы ыстық ерітінділер

D) Опырылу нәтижесінде түзілген сулы ыстық ерітінділер

E) Сулы тұңбалы тұз ерітіндісі

 

118. Петрографиялық зерттеу әдісі:

A) Гониометриялық

B) Химиялық

C) Рентген құрылымды

D) Спектральды

E) Кристалды оптикалық

 

119. Кристаллография тарихын қай жылдан бастап есептеу қабылданған?

A) 1783

B) б.з. бірінші мың жылдығына жуық

C) 1700

D) 1669

E) б.з. дейінгі бірінші мың жылдық

 

120. Минералдардың меншікті салмағы қай аралықта болады?

A) 0-3

B) 2,5-3,5

C) 10-156

D) 1-1000

E) 1-23

 

121. Метаморфизм дегеніміз не.

A) Ыдырау нәтижесінде түзілген тау жыныстары

B) Жер қыртысының қозғалу салдарынан өзгеретін шөгінді тау жыныстары

C) Магмалық құбылыстар нітижесінде түзілген тау жыныстары

D) Желдету процесінде түзілген тау жыныстары

E) Белгісіз

 

122. Минералдар деп нені атаймыз.

A) Жер қабығының тектоникалық процестерінің нәтижесінде түзілген табиғи денелерді

B) Тау породаларын

C) Жер қабығының физико-химиялық процестерінің нәтижесінде түзілген құрамы мен құрылымы жағынан біртекті табиғи денелерді

D) Полиморфты денелерді

E) Жер қабығындағы физико-химиялық процестердің нәтижесінде түзілген физикалық денелерді

 

123. Кристалдық заттың физикалық қасиеті болып не табылады

A) Симметрилық

B) Заңдылық

C) Сызықтық

D) Кеңістік

E) Қаттылық, электір өткізгіштік, жылу өткізгіштік

 

124. Қазіргі заманғы кристаллография қандай ғылымдарға сүйенеді

A) Тарих, биология, химия

B) Математика, физика, тарих

C) Математика, физика, химия

D) Өз алдына бөлек ғылым

E) Химия, биология, математика

125. δ шамасының өлшем бірлігін көрсет.

A) өлшем бірлігі жоқ

B) кгс/м2

C) %

D) Мм

E) кг/мм2

 

126. Изоморфизмге қарсы құбылыс

A) Мономорфизм

B) Атеизм

C) Еру

D) Полиморфизм

E) Кристалдану

 

127. Желдету процесінің сипаттамасы.

A) Тау жыныстарының ығысуы

B) Химиялық және физикалық бұзылу құбылыстарының жиынтығы

C) Тау жыныстарының механикалық бұзылуы

D) Жыныстардың химиялық ыдырауы

E) Белгісіз

 

128. Аморфты дене мен кристалды дененің айырмашылығы?

A) Сенімділігі

B) Тек сыртқы пішіні

C) Көлемі

D) Айырмашылығы жоқ

E) Қасиеттері

 

129. Минералогияның дамуына Кокшаров Н.И. қандай үлес қосты?

A) «Минералдардың пайда болуы»

B) «Ресей минералогиясы үшін материалдар»

C) «Минералдар  біздің өмірімізде»

D) «Ресейдегі минералдарды өңдіру»

E) «Өндірісте минералдардың қолданылуы»

 

130. Метасоматоз дегеніміз не.

A) Химиялық құрамының өзгеруімен тау жыныстарының ығысу процесі

B) Химиялық құрамының өзгеруімен минералдардың бөліну процесі

C) Белгісіз

D) Заттың басқа заттармен тотықсыздану процесі

E) Күрделі заттардың жай заттарға қарағанда ыдырау процесі

 

131. Гексагональдық тығыз орналасқан торының координация саны нешеге тең.

A) 5.

B) 6

C) 17

D) 15

E) 16

 

132. Радиобелсенділік қандай рудаларды іздеуде қолданылады?

A) Темір рудаларын

B) Сирек жер металдар рудаларын

C) Барлық металдар рудаларын

D) Уран рудаларын

E) Оттегіқұрамды рудаларды

 

133. Изоморфизм себебін көрсетіңіз.

A) Атомдар радиустарды жақын болып келуі және олардың айырмашылығы 5-7% тен аспайды

B) Атомдар радиустарының жақын болуы және олардың айырмашылығы 5-7% тен аспайды

C) Атомдар радиустарының арасында айырмашылық жоқ

D) Атомдар радиустары жақын болады

E) Белгісіз

 

134. Fe-Fe3C күй диаграммасында бірінші реттік цементитті қандай сызықтар сипаттайды.

A) SK

B) ES

C) CF

D) QP

E) DC

 

135. Бағалы тастар жазбасында силикаттар минералогиясына кімнің еңбегі сіңген?

A) А.Е. Ферсман

B) Н.И. Кокшаров

C) А. Вернер

D) Д.И. Менделеев

E) В.М. Севергин

 

136. Қандай минералдар вулкандық іс әрекеттің өнімі болып табылады.

A) Белгісіз

B) Күкірт, гранит, слюда, апатит

C) Апатит, кальцит, күкірт, арагонит

D) Кальцит, пирит, арагонит


Дата добавления: 2018-06-01; просмотров: 617; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!