Перелік завдань, запитань з допризивної підготовки, які розроблені на факультеті підготовки офіцерів запасу  і затверджені начальником Військової академії.1. Збройні сили України у міжнародній діяльності                                                                       1. Яка основна мета міжнародного співробітництва Збройних Сил України?                                                         2. Які форми і напрями міжнародного військового співробітництва Міністерства оборони України?                                                                                                                                                        3. Чим зумовлений курс України на європейську інтеграцію в сучасній воєнно-політичній ситуації? Які фактори впливають на формування сучасної воєнно-політичної обстановки?                                                                                                                                                                   4. Яка роль Збройних Сил України для забезпечення необхідних умов для стабільного соціально-економічного і політичного розвитку України?                                                    5. Чим зумовлено Євроатлантичне партнерство України і які його форми?                                              6. Яке значення миротворчих місій у зовнішньополітичній діяльності нашої країни та у розбудові Збройних Сил України?                                                                                                           2. Передісторія розвитку Збройних Сил України                                                                                         1. Назвіть основні етапи становлення і розвитку Збройних Сил України.                                                     2. Дайте характеристику давньослов'янського війська і дружини княжої доби.                                   3. Чим були обумовлені могутність і військова майстерність козацького війська?                            4. Що ви знаєте про січовий стрілецький рух в Україні?                                                                           5. Чому військові сили Української Народної Республіки зазнали поразки?                                                                      6. У чому полягають особливості національно-визвольної боротьби українського народу під час Другої світової війни?                                                                                                                               3. Збройні Сили та інші військові формування України на сучасному етапі                                1. Коли були створені Збройні Сили України?                                                                                     2. Назвіть основні види і роди військ України, охарактеризуйте їх озброєність і призначення.                                                                                                                                                             3. На яких основних принципах ґрунтуються національні Збройні Сили України?                                          4. Як здійснюється керівництво Збройними Силами України?                                                                        5. Розкажіть про військові кадри України та систему їх підготовки.                                                       4.Законодавство про службу в Збройних Силах України                                                                    1. Яка роль українського законодавства в розбудові національних Збройних Сил?                               2. Якими правовими документами регламентується діяльність військовослужбовців?                   3. Перекажіть зміст Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”                                                                                                                                                   4. Які соціальні гарантії та пільги надає держава військовослужбовцям?                             5. Військова присяга - клятва на вірність народові України державна та військова символіка                                                                                                                                                  1. Розкажіть про походження Військової присяги, Бойового прапора, інших військових відзнак України. Що символізує Бойовий прапор військової частини?                                                                                                                                               2. Перечитайте Військову присягу. Що означає її прийняття?                                                                            3. Як ви розумієте слова присяги: “сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок”, “неухильно додержуватись Конституції України та законів України”?                                                                      4. Які питання становлять державну і військову таємниці?                                                                                                                                                                                                                                     6. Статути Збройних сил України                                                                                                            1. Які існують статути Збройних Сил України? Розкажіть основні положення кожного статуту.                                                                                                                                                       2. Загальні положення про військовослужбовців Збройних Сил України , згідно Статуту.                                                                                                                                                                  3. Назвіть армійські військові звання Збройних Сил України.                                                               4. Які ви знаєте правила військової ввічливості, та який статутний порядок звернення до     начальників і старших?                                                                                                               5.Розкажіть про обов'язки рядового (матроса).                                                                                      6. Військова дисципліна, що таке військова дисципліна?                                                                    7. Які заохочення застосовуються щодо солдатів (матросів)?                                                                              8. Які стягнення накладаються на солдатів (матросів)?                                                          9.Розміщення військовослужбовців.                                                                                                                     10. Для чого призначається добовий наряд, який склад добового наряду?                                                  11. Які обов'язки чергового, днювального роти в різних ситуаціях.                                                     12. Яка мета призначення вартової служби?                                                                                                        13. Назвіть елементи строю.                                                                                                               14. Розкажіть про обов'язки солдата перед шикуванням і в строю.                                                  15. Як приймається стройове положення?                                                                                        16. Які основні правила руху стройовим кроком?                                                                    17. Які правила виходу із строю і підходу до начальника?                                                               18. Як здійснюється відхід від начальника і повернення в стрій?                                                            19. Розкажіть про стройові прийоми зі зброєю.                                                   7.Тактична підготовка                                                                                                                                        1. Дії солдата в бою.                                                                                                                                      2. Які роди і види військ можуть брати участь у сучасному загальновійськовому бою?                    3. Що спільного і відмінного у поняттях «динамічність» і «швидкоплинність» бою?                    4. Які є вимоги до вибору, обладнання і маскування місця для ведення спостереження?                 5. Які прийоми спостереження за противником, місцевістю та сигналами командира на місцевості? З якою метою проводиться спостереження за полем бою?                                                                                                                                                                                                                   6. За допомогою яких приладів ведеться спостереження в нічних умовах?                                           7. Демаскуючі ознаки різних цілей та їх виявлення?                                                                                                                         8. Чим відрізняються поняття «кинджальний вогонь» і «зосереджений вогонь»?                                                                                                                                                                    9. Чому при переповзанні автомат тримають за ремінь біля верхньої антабки?                                                                                             10. Для чого необхідно після перебіжки відповзати вбік.                                                           11.Дайте визначення категорії «механізоване відділення»?                                                                    12. Дайте характеристику «вогневої моці» механізованого відділення.                                                       13. Які бойові характеристики основних бойових та легких танків вам відомі?                  14. Назвіть найбільш вразливі місця танків, бронетранспортерів?                                          15. Чим уражають танки і броньовані машини на дальніх підступах до оборони?                          16. Які дії солдата в бою з танками і броньованими машинами противника?                                                                                                                   

 

8. Основні типи протипіхотних і протитанкових мін, їх призначення і застосування.             1. З якою метою обладнують загородження, які існують види загородження?                            2. Як встановлюють мінно-вибухові загородження?                                                                                3. Які є протитанкові міни?                                                                                                                         4. Які є протипіхотні міни?                                                                                                            9. Вогнева підготовка.                                                                                                         Історія, перспективи розвитку та класифікація стрілецької зброї.:                                                     1. Коли виникла стрілецька зброя?                                                                                                     2. Розкажіть про впровадження нарізної зброї.                                                                                           3. Коли вперше було здійснено практичне застосування гвинтівки, автомата?                                           4. За якими ознаками класифікується зброя?                                                                                           5. Назвіть види зброї за бойовими можливостями.                                                                                     6. Які зразки стрілецької зброї за останні роки розроблено в Україні?                                                                   7. Малокаліберна гвинтівка, її характеристики, основні частини і механізми гвинтівки.                                                               8. Що означають поділки прицільної планки малокаліберної гвинтівки ?                                                                                                9. Які затримки можуть виникнути при стрільбі з малокаліберної гвинтівки?                   10. Які заходи безпеки вживаються під час стрільби з малокаліберної гвинтівки?                                          11. Розкажіть про прийоми і правила стрільби з малокаліберної гвинтівки.                                 12. Який порядок приготування до стрільби з малокаліберної гвинтівки ?                                                                                                                                                                                                                          13. Характерні помилки при прицілюванні і спуску курка. До яких наслідків вони призводять?                                                                                                                                                     14. Яке призначення та бойові властивості ручних осколкових гранат РГД-5, Ф-1, РГН і РГО? Розкажіть про будову запалу УЗРГМ.                                                                                                15. Яка послідовність підготовки ручної осколкової гранати до метання?                                                   16. У якій послідовності виконуються прийоми метання ручної осколкової гранати з положення стоячи?                                                                                                                                 17. Яких заходів безпеки потрібно дотримуватися при поводженні з гранатами?                                   18. Охарактеризуйте тактико-технічну характеристику:                                                                     а) під ствольного гранатомета (ГП-25);                                                                                             б) автомата Калашнікова (АК-74);                                                                                                     в) автоматичного пістолету Стєчкіна (АПС);                                                                                           г) пістолету Макарова (ПМ).                                                                                                          19. Охарактеризуйте тактико-технічну характеристику БМП-2; БТР-80.                                                             20. Охарактеризуйте тактико-технічну характеристику«Фагота».                                                                                                            10. Основи військової топографії .                                                                                                                          1. Що таке військова топографія?                                                                                                             2. Які існують способи орієнтування на місцевості?                                                                                 3. Які існують способи визначення відстаней до орієнтирів?                                                               4. Що таке азимут?  Рух за азимутом, за допомогою компасу?                                                                                                            5. Визначення сторін горизонту, витримування напрямку руху за Сонцем і годинником.                  6. Орієнтування компаса, визначення сторін горизонту.                                                                    7. Орієнтування за ознаками місцевих предметів.                                                                                     8. Визначення сторін горизонту за ознаками місцевих предметів.                                                           9. Вимірювання відстані кроками, визначення відстані на слух.                                                           10. Яка послідовність встановлення намету?                                                                                                                                                                             11. Як воєнізовані походи готують юнаків до служби в армії?

       2.4. Оцінка рівня фізичної підготовленості.

       Перевірка рівня фізичної підготовленості кандидатів для проходження військової підготовки проводиться після їх медичного огляду.                                                                                   Оцінка рівня їх фізичної підготовленості визначається за результатами практичного виконання фізичних вправ відповідно до вимог Тимчасової Настанови з фізичної підготовки у Збройних Силах України, затвердженої наказом начальника Генерального штабу – Головнокомандувачем Збройних Сил України від 11 лютого 2014 року № 35.                        Усі вправи приймаються в один день. Для виконання фізичних вправ дається одна спроба. Повторне виконання фізичних вправ з метою підвищення оцінки рівня фізичної підготовленості кандидатів для проходження військової підготовки не дозволяється.

Вступний екзамен з фізичної підготовки проводиться за трьома вправами:

- біг на 100 м;

- підтягування на перекладині (для юнаків);

- комплексно-силова вправа (для жінок);

- біг на 1 км.

                     Порядок та вимоги до виконання вправ:                                                                                            Вправа № 14.  «Біг на 100 м».                                                                                                                                                        Вправа виконується з високого старту по біговій доріжці чи рівному майданчику з будь-яким покриттям. За командою “На старт!” підійти до стартової лінії, поставити одну ногу вперед, не наступаючи на лінію, другу залишити на півкроку позаду. За командою “Увага!” перенести вагу тіла на штовхаючу ногу, тулуб нахилити вперед, руки зігнути в ліктях, за командою “Руш!” почати біг. Забороняється рухатися до команди “Руш!”.                 

Вправа № 3 «Підтягування на перекладині» (по 2–3 особи)                                                                                                                            Вихідне положення (далі – ВП): вис хватом зверху на прямих руках (руки на ширині плечей), ноги разом (або схрещені). Згинаючи руки, підняти тіло одним рухом до положення “підборіддя вище перекладини”. Повністю розгинаючи руки, опуститися у ВП не розхитуючись. Забороняється: відводити ноги назад у ВП, виконувати махові та ривкові рухи тулубом та ногами, згинати ноги у колінах. Дозволяється: незначне повільне відхилення прямих ніг уперед та тіла від нерухомого положення. Рахунок оголошується після фіксації ВП і є дозволом на продовження виконання вправи.                                                                                                                               

Вправа № 7 «Комплексна-силова вправа» (для жінок).                                                       Вправа виконується на будь-якій рівній поверхні упродовж двох хвилин без перерви.                                                                                                                                                                 Вправа складається з двох частин:                                                                                                     Перша частина – 1хв.згинання та розгинання тулуба.                                                                                  ВП: лежачи на спині, долоні рук на потилиці, ноги разом,прямі. Підняти тулуб, дістати пальцями рук носки ніг, опуститися у ВП до торкання лопатками поверхні. Під час торкання носків ніг п’яти притиснуті до поверхні, ноги випрямлені. Рахунок оголошується після торкання  носків ніг і є дозволом на продовження виконання вправи. Дозволяється робити зупинку для відпочинку у ВП.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Друга частина – 1хв.                                                                                                                            ВП: упор лежачи, руки паралельно, кисті вперед, тіло пряме, ноги разом, спираючись на носки. Згинаючи руки опустити пряме тіло до положення прямого кута між плечима та передпліччями, розгинаючи руки, утримуючи пряме тіло, вийти у ВП. Дозволяється розпочинати другу частину вправи після виконання необхідного мінімуму зарахованих повторень. Забороняється: згинати тіло та прогинати тіло, торкатися підлоги ще будь-якою частиною тіла, розводити та підтягувати ноги. При одночасному торканні підлоги грудьми, животом, ногами вправа припиняється. Рахунок оголошується після фіксації ВП і є дозволом на продовження виконання вправи. Зараховується загальна сума повторень двох частин за умови виконання мінімуму у кожній частині.                                                                                                                                          

Вправа № 10 «Біг на 1км.»                                                                                                                                              Обладнання. Секундомір, стартовий прапорець, нагрудні номери, стійки “Старт” та “Фініш”. Вправа проводяться по стадіону або будь-якій рівній місцевості із загального чи роздільного старту. Старт і фініш обладнуються в одному місці. Вправа виконується групою з високого старту. За командою “на Старт” учасники стають шеренгою на лінії старту і займають положення старту. За командою “Руш” починають біг. Забороняється зрізати кола. Вправа вважається виконаною коли вступник пересікає лінію фінішу на дистанції 1000м. Результатом тестування є час подолання дистанції з точністю до секунди.                 Вправи оцінюються відповідно нормативів, згідно вимог Тимчасової Настанови з фізичної підготовки у Збройних Силах України, затвердженої наказом начальника Генерального штабу – Головнокомандувачем Збройних Сил України від 11 лютого 2014 року № 35.                       

         Нормативи для визначення рівня фізичної підготовленості громадян України

Категорія громадян Оцінка (пороговий рівень) Біг на 100 м (сек)   №14 Підтягування на перекладині       (раз)    №3 Комплексна силова вправа (раз) Біг на 1 км(хв,с)    №10

Юнаки

5 14,4 10   4,10
4 14,6 8   4,20
3 15,0 7   4,27

Дівчата

5 16,8   36 4,50
4 17,2   32 5,00
3 17,6   28 5,10
Юнаки

Пороговий рівень

15,2 5   4,30
Дівчата 18,3   23 5,15

 Форма одягу для виконання вправ - спортивна.

Рівень фізичної підготовленості кандидатів оцінюється як "зараховано" або "незараховано". У разі отримання оцінки "незараховано" громадяни виключаються зі списків кандидатів на зарахування для проходження військової підготовки. Рішення відбіркової комісії щодо таких громадян оформлюється окремим протоколом.

                                                  

       2.5. Порядок визначення рейтингу.  

      Сума балів, отримана громадянином за результатами випробувань, з урахуванням результатів професійного психологічного відбору та медичного огляду, складає рейтинг кандидата для проходження військової підготовки.

     За результатами конкурсного відбору за кожною військово-обліковою спеціальністю окремо складається рейтинговий список. Список затверджується на засіданні відбіркової комісії, про що складається відповідний протокол. Голова відбіркової комісії організовує ознайомлення громадян з результатами конкурсного відбору (рейтинговим списком).

     На підставі протоколу засідання відбіркова комісія розробляє проект наказу начальника Військової академії про зарахування громадян для проходження військової підготовки. Для проходження військової підготовки за кошти державного бюджету до проекту наказу начальника Військової академії в першу чергу включаються громадяни, які рекомендовані відбірковою комісією до зарахування, та які:                                                                                  

      відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” належать до членів сімей ветеранів війни, у тому числі і учасників бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в АТО, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах АТО, а також працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали безпосередню участь в АТО в районах її проведення у порядку, встановленому законодавством;                                                                                                                                

      відповідно до Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” мають таке право при вступі до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів;                                               відносяться до пільгових категорій відповідно до законодавства;                                                                                                                                      

     прийняли рішення щодо укладання контракту про проходження військової служби громадянами України у Збройних Силах України з Міністерством оборони України.                                                                                                                                                                                               

Громадяни (у тому числі і військовослужбовці), що мають досвід бойових дій, участі у миротворчих операціях та АТО, що підтверджується відповідними документами, зараховуються для проходження військової підготовки поза конкурсом за умови позитивного складання вступних випробувань та придатності за станом здоров’я.

 Начальник Військової академії в триденний термін після видання наказу про зарахування, інформує командирів (начальників) військових частин щодо результатів участі підлеглих їм військовослужбовців у конкурсному відборі. Решта громадян до проекту наказу включається відповідно до рейтингового списку. Конкурсний відбір громадян закінчується не пізніше ніж за місяць до початку військової підготовки.

         2.6. Апеляції громадян за результатами конкурсного відбору розглядає апеляційна комісія, склад та порядок роботи якої затверджується наказом начальника Військової академії та оприлюднюються до початку конкурсного відбору шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та на веб-сторінці Військової академії Апеляція громадянина за результатами випробувань повинна подаватися в день проведення усного випробування, а з письмового випробування – не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки за випробування. Додаткове опитування громадян під час розгляду апеляції не допускається.

         2.7. Протягом двох тижнів з дня зарахування між громадянином, який зарахований для проходження військової підготовки та начальником Військової академії укладається контракт про військову підготовку громадянина, а для тих, хто виявив бажання проходити військову підготовку за кошти державного бюджету також контракт з Міністерством оборони України, щодо зобов’язань про проходження військової служби громадянином у Збройних Силах України після отримання первинного військового звання офіцера запасу та закінчення вищого навчального закладу.                                                                                                                          Для військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, строки навчання та графік навчального процесу погоджуються з командиром (начальником) військової частини, де військовослужбовець проходить службу.

           Якщо громадянин не підписав ці контракти протягом зазначеного часу, його військова підготовка припиняється, і він відраховується зі складу тих, хто проходить військову підготовку. На вакантні місця можуть зараховуватися громадяни згідно з рейтингом, за умови укладання контракту у визначений термін.                                                                                     Матеріали проведення конкурсного відбору громадян для проходження військової підготовки зберігаються у Військовій академії до завершення ними цієї підготовки.

III. Заключні положення.

    Відповідно до наказу начальника Військової академії  від 10 січня 2018р. № 24-А   проводиться конкурсний відбір для проходження військової підготовки у 2018 році громадянами України, які мають або здобувають освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, придатні до військової служби за станом здоров'я та морально-діловими якостями.

Порядок роботи відбіркової комісії:

робочий тиждень комісії: понеділок – п’ятниця;                                                                                                     початок роботи: 08.30,                                                                                                                             кінець роботи 16.45;                                                                                                                            місце роботи комісії - службове приміщення управління ФПОЗ.                                        Міжвузівська нарада з представниками ВНЗ з питань організації відбору здобувачів вищої освіти для проходження військової підготовки проводиться 15 березня 2018 року.                                                                                                                                                 Прийом документів від кандидатів до вступу на факультет підготовки офіцерів запасу проводиться персонально, для здобувачів вищої освіти через уповноважених осіб за військову підготовку у вищих навчальних закладів.                                                                              

      З метою визначення рівня знань: з допризовної підготовки громадян, індивідуальної підготовки військовослужбовців,  рівня фізичної підготовленості, оцінки індивідуальних психологічних якостей проводиться прийом вступних випробувань підкомісіями:                                                                                                                                              - з місцевими громадянами (здобувачами вищої освіти)  м. Одеса в травні 2018 року.;                                                                                                                                                   - з позамісцевими громадянами, здобувачами вищої освіти ВНЗ проводяться виїздними      комісіями в термін з травня 2018 по грудень 2018 року.

Голова Відбіркової комісії, як правило, оголошує про засідання Відбіркової комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, про здобуту раніше освіту є підставою для відрахування його з числа тих, хто навчається.

Примітка: Для забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому на факультет підготовки офіцерів запасу Військової академії (м. Одеса) на засіданні відбіркової комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації не більше двох осіб від одного засобу. Громадські організації, яким Міністерством освіти і науки України надано право вести спостереження за роботою Відбіркової комісії можуть направляти своїх спостерігачів на її засідання. Приймальна комісія створює належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надає їм можливість ознайомлення з документами, які надаються членам комісії до засідання.                                        

У зв’язку з можливими змінами законодавства щодо організації військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу можливі зміни у Правила прийому громадян України для проходження військової підготовки.

 

Адреса:  Відбіркова комісія ФПОЗ  Військової академії (м. Одеса):                                                          65009,   м. Одеса,  вул. Фонтанська дорога, 10,                                                                                                                                                                                                                            тел. (0482) 637660 (додатковий: 4 - 62, Відбіркова комісія);                                            www. vaodessa. org. ua                                                                                                                                             e-mail:  vaodessa@ukr. net                                                                                                                          fpoz _va odessa@ukr. net

                                                                   

Проїзд: від зупинки Залізничний вокзал:                                                                                     тролейбусом № 10,11 ;                                                                                                                        (маршрутним таксі № 175, 210), до зупинки 4-та станція Великого Фонтану

 

                                                                                                  

Адміністрація                                                                                                                                                              Факультету підготовки офіцерів запасу                                                                                                                         Військової академії (м. Одеса)

 

15

      

 

                                                                       


 


Дата добавления: 2018-06-01; просмотров: 298;