Статья 11 часть 5 Права міліції5) затримувати і тримати у спеціально відведених для цього
приміщеннях:

осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, обвинувачених, які
переховуються від слідства чи суду, засуджених, які ухиляються від
виконання кримінального покарання, - на строки і в порядку,
передбачені законом;

осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, для
складення протоколу або розгляду справи по суті, якщо ці питання
не можуть бути вирішені на місці, - на строк до трьох годин;

неповнолітніх віком до 16 років, які залишилися без
опікування, - на строк до передачі законним представникам або до
влаштування в установленому порядку, а неповнолітніх, які вчинили
суспільно небезпечні діяння і не досягли віку, з якого настає
кримінальна відповідальність, - до передачі їх законним
представникам або направлення у приймальники-розподільники для
дітей, але не більш як на вісім годин;

осіб, які перебували у громадських місцях у стані сп'яніння,
якщо їх вигляд ображав людську гідність і громадську мораль або
якщо вони втратили здатність самостійно пересуватися чи могли
завдати шкоди оточуючим або собі, - до передачі їх в спеціальні
медичні заклади або для доставки до місця проживання, а за
відсутності таких - до їх витвереження;

військовослужбовців, які вчинили діяння, що підпадають під
ознаки кримінального або адміністративного правопорушення, - до
передачі їх військовослужбовцям Військової служби правопорядку у
Збройних Силах України або військового командування;

осіб, які мають ознаки вираженого психічного розладу і
створюють у зв'язку з цим реальну небезпеку для себе і
оточуючих, - до передачі їх у лікувальні заклади, але не більш як
на 24 години;

іноземців та осіб без громадянства, які розшукуються
правоохоронними органами інших держав як підозрювані, обвинувачені
у вчиненні злочину або як засуджені, які ухиляються від виконання
кримінального покарання, - в порядку та на строки, передбачені
законодавством України, міжнародними договорами України;

 

 

Кодекс Украины про административные правонарушения

 

Статья 19 Необхідна оборона

Не є адміністративним правопорушенням дія, яка хоч і передбачена цим Кодексом або іншими законами, що встановлюють відповідальність за адміністративні правопорушення, але вчинена в стані необхідної оборони, тобто при захисті державного або громадського порядку, власності, прав і свобод громадян, установленого порядку управління від протиправного посягання шляхом заподіяння посягаючому шкоди, якщо при цьому не було допущено перевищення меж необхідної оборони.

Перевищенням меж необхідної оборони визнається явна невідповідність захисту характерові і суспільній шкідливості посягання.

 

Статья 211-1 Неявка на виклик у військовий комісаріат

Неявка громадян на виклик у військовий комісаріат без поважних причин для приписки до призовної дільниці -

тягне за собою накладення штрафу до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

 

Статья 222 Органи внутрішніх справ (міліція)
Органи внутрішніх справ (міліція) розглядають справи про такі
адміністративні правопорушення: про порушення громадського
порядку, за порушення правил паспортної системи, правил дорожнього
руху, правил, що забезпечують безпеку руху транспорту, правил
користування засобами транспорту, правил, спрямованих на
забезпечення схоронності вантажів на транспорті, а також про
незаконний відпуск і незаконне придбання бензину або інших
паливно-мастильних матеріалів (частина перша статті 44, статті 80
і 81 (в частині перевищення нормативів вмісту забруднюючих речовин
у відпрацьованих газах транспортних засобів), частина друга статті
106-1, частини перша, друга, третя, четверта і шоста статті 109,
стаття 110, частина третя статті 114, частина перша статті 115,
стаття 116-2, частина друга статті 117, частини перша і друга
статті 119, частини перша, друга, третя, п'ята і шоста статті 121,
статті 121-1, 121-2, частини перша, друга і третя статті 122,
частини перша і друга статті 123, статті 124-1 - 126, частини
перша, друга і третя статті 127, статті 128-129, частини перша,
друга та п'ята статті 133, частини третя, шоста, восьма і дев'ята
статті 133-1, частина друга статті 135, стаття 136 (за винятком
порушень на автомобільному транспорті), стаття 137, частини перша,
друга і третя статті 140, статті 161, 164-4, 173, статтею 175-1
(за винятком порушень, вчинених у місцях, заборонених рішенням
відповідної сільської, селищної, міської ради), статтями 176, 177,
частини перша і друга статті 178, статті 189-2, 192, 194, 195,
статті 197-201).

 

Від імені органів внутрішніх справ (міліції) розглядати
справи про адміністративні правопорушення і накладати
адміністративні стягнення мають право:

 

1) за адміністративні правопорушення, передбачені частиною
першою статті 44, частиною другою статті 106-1, частинами першою,
другою, третьою, четвертою і шостою статті 109, статтею 110,
частиною третьою статті 114, частиною першою статті 115, статтею
116-2, частиною другою статті 117, частинами першою і другою
статті 119, частинами першою, другою і п'ятою статті 133, частиною
другою статті 135, статтею 136 (за винятком порушень на
автомобільному транспорті), статтями 137, 161, статтями 164-4,
173, статтею 203 цього Кодексу, - начальники органів внутрішніх
справ та їх заступники, а статтею 175-1 (за винятком порушень,
вчинених у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської,
селищної, міської ради), статтями 176, 177, частинами першою і
другою статті 178, статтями 189-2, 192, 194, 195, 197-201 цього
Кодексу - начальники або заступники начальників районних, міських,
районних у містах відділів (управлінь) внутрішніх справ;

за адміністративні правопорушення, передбачені частинами
першою, другою, третьою, четвертою і шостою статті 109, статтею
110, частиною третьою статті 114, частиною першою статті 115,
статтею 116-2, частиною другою статті 117, частинами першою і
другою статті 133, частиною другою статті 135 цього Кодексу, крім
того, - начальники лінійних пунктів міліції, а за порушення,
передбачені частиною третьою статті 109, статтею 110 цього
Кодексу, - також і інші працівники міліції, на яких покладено
нагляд за додержанням відповідних правил. Розмір штрафу, що
накладається начальниками лінійних пунктів міліції, не може
перевищувати двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян;

за адміністративні правопорушення, передбачені частиною
першою статті 44, статтею 175-1 (за винятком порушень, вчинених у
місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, селищної,
міської ради), статтями 176, 177 частинами першою і другою статті
178 цього Кодексу, крім того - начальники або заступники
начальників органів внутрішніх справ на транспорті, інших органів
внутрішніх  справ, прирівнених до районних, міських, районних у
містах відділів (управлінь) внутрішніх справ, начальники відділень
міліції, що є в системі органів внутрішніх справ, а за
правопорушення, передбачені статтею 177 і частинами першою та
другою статті 178 цього Кодексу, - також дільничні інспектори
(старші дільничні інспектори) міліції;
 

 

{ Абзац четвертий пункту 1 частини другої статті 222
виключено на підставі Закону N 2342-III ( 2342-14 ) від
05.04.2001 }
 

2) за адміністративні правопорушення, передбачені статтями
80 і 81 (в частині перевищення нормативів вмісту забруднюючих
речовин у відпрацьованих газах    транспортних засобів),
статтею 124-1, частинами другою і третьою статті 126, частиною
третьою статті 127, статтями 128-129, статтею 132-1, частиною
шостою статті 133-1, частинами першою, другою і третьою статті 140
цього Кодексу, - начальник або заступник начальника відділення
(відділу, управління, департаменту), командир або заступник
командира окремого підрозділу Державтоінспекції Міністерства
внутрішніх справ України, начальник відділу внутрішніх справ або
особа, яка виконує його обов'язки;

 

3) за адміністративні правопорушення, передбачені частинами
першою, другою, третьою, п'ятою і шостою статті 121, статтями
121-1, 121-2, частинами першою, другою і третьою статті 122,
частинами першою і другою статті 123, статтею 125, частиною першою
статті 126, частинами першою і другою статті 127, частинами
третьою, восьмою і дев'ятою статті 133-1 цього Кодексу, -
працівники Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ
України, які мають спеціальні звання.

 


Дата добавления: 2018-06-01; просмотров: 140;