Заняття 3.  Перебазування військових частин (підрозділів) авіації ПС.          

               1. Основні положення по перебазуванню.

        

     Перебазування авіаційних частин це процес, у ході якого проводиться комплекс заходів по організації зміни встановленого раніше базування.

Цей процес включає:

· переліт бойових та навчально-бойових літаків на новий аеродром;

· перевезення особового складу, засобів наземного забезпечення, озброєння та майна авіаційних частин;

· підготовку аеродрому, авіаційної та забезпечувальної техніки, систем та пунктів управління, льотного складу до виконання бойових завдань на новому місці базування;

· організацію системи охорони та оборони аеродрому, захисту від зброї масового ураження та маскування.

Перебазування може виконуватись:  в мирних умовах, напередодні війни та в ході бойових дій.

В мирних умовах метою перебазування авіаційної частини та частин забезпечення є: зміна дислокації; набуття досвіду роботи в різноманітних умовах базування; з навчальною метою до країн, де проводяться миротворчі та гуманітарні операції.

Крім того перебазування може здійснюватися в країни, де проводяться багатонаціональні операції з врегулювання кризових ситуацій, включаючи операції із встановлення миру.

Напередодні та в ході війни метою перебазування є:

· створення авіаційного угрупування у відповідності до задуму операції яка готується;

· відвід авіаційної частини з-під удару авіації, безпілотних засобів противника та його сухопутних військ у разі прориву оборони;

· наближення аеродромів до лінії бойового зіткнення з противником для збільшення глибини досяжності та інтенсивності бойових дій;

· відвід в тил авіаційних частин для поновлення боєздатності та відпочинку особового складу.

В залежності від мети перебазування та умов бойових дій, перебазування може проводитись:

      - одночасно з виконанням бойового завдання, або без виконання бойового завдання;

      - послідовно ескадрильями, або одночасно всім складом.

-  перебазування з виконанням бойового завдання виконується, як правило, в період напружених бойових дій, що дозволяє економити ресурс літаків та створює сприятливі умови для наступних дій.

- перебазування без виконання бойового завдання виконується коли авіаційне угрупування створюється завчасно, або умови перебазування не дозволяють одночасно виконувати бойове завдання ( не дозволяє тактичний радіус літаків).

    Найбільш складним та трудомістким є організація та виконання перебазування частин тактичної авіації. Вони частіше змінюють дислокацію та виконують перебазування в найбільш складних умовах бойових обставин.

При цьому необхідно врахувати, що вирішальний вплив на перебазування в короткі строки здійснюють тил та підрозділи забезпечення, а також служба озброєння авіаційних частин, так як вони включають засоби наземного забезпечення, спец. автомашини, озброєння та майно цієї частини.

Тому тил і підрозділи забезпечення та служби озброєння авіаційних частин повинні бути постійно готовими до перебазування своїх сил та засобів і забезпечення в короткі строки виконання бойових завдань з нових місць базування.

     В залежності від конкретних умов бойових обставин наявність транспортних засобів, віддалення аеродромів  перебазування може виконуватись:

- льотним ешелоном, в який входять літаки та вертольоти авіаційних частин (бойові, навчально-бойові);

- повітряним ешелоном, в який входять особовий склад, майно, техніка та озброєння частин і підрозділів, що перевозяться повітряним транспортом;

- наземним ешелоном, в який входять особовий склад, майно, техніка та озброєння частин і підрозділів, що перевозяться автомобільним, залізничним або водним транспортом.

При цьому основним видом транспорту для переміщення наземного ешелону частин тактичної та армійської авіації є автомобільний транспорт (коли відстань сягає до 500 км).

    Для виконання завдань, поставлених перед авіаційною частиною в ході перебазування в них створюються тимчасові формування - спеціальні команди та групи, до складу яких входять необхідні спеціалісти.

Рекогносційна група створюється для визначення умов базування частини (ескадрильї) на новому аеродромі або площадці і отримання даних, необхідних командиру для прийняття рішення на перебазування.

До її складу входять офіцери штабу, озброєння, медслужби та представники тилу і підрозділів забезпечення, якщо вони перебазовуються разом з авіаційною частиною.

На новому аеродромі рекогносційна група визначає:

· придатність аеродромів (площадок) для посадки літаків та вертольотів, стан льотного поля;

· стан та місце розташування пунктів і систем управління і навігації;

· особливості польотів в районі нового базування;

· особливості виконання радіаційної, хімічної, біологічної та інженерної розвідки;

· можливості розосередження авіаційної техніки, розміщення технічних позицій підготовки та ремонту літаків, позицій підготовки ракет та інших об’єктів;

· санітарний стан аеродрому, зараженість хімічними та радіоактивними речовинами;

· стан сховищ для особового складу;

· можливості по організації охорони та оборони аеродрому, захисту від зброї масового ураження і маскування.

Крім того, рекогносційна група визначає обсяг першочергових робіт по дообладнанню аеродрому.

При організації перебазування в граничні строки, рекогносціювання аеродрому виконуються передовою командою авіаційній частині.

Передова команда (перший ешелон) частини призначається для прийому літаків і вертольотів, розміщення частини або ескадрильї, підготовки бойових дій, управління екіпажами на землі та в повітрі.

До її складу входить: основний склад штабу частини, начальники служб, комплекс обладнання та документи командного пункту, від служби озброєння - 45-50% особового складу, та 25-35% технічного майна (без ТЕЧ АТ), частина льотного складу, які не входять до складу екіпажів, котрі перелітають літаками.

   Начальник передової команди, як правило, є заступник командира частини. З метою підвищення мобільності при виконанні своїх функцій, передова команда може підрозділятися на дві групи: оперативну групу і групу підсилення. Оперативна група включає 15-20% особового складу, ремонтну групу зі складу ТЕЧ АТ (6-8 чоловік). В залежності від обставин група підсилення відбуває на аеродром нового базування спільно з оперативною групою або після підготовки літаків до вильоту з аеродрому попереднього базування.

Команда випуску (другий ешелон) частини призначається для забезпечення підготовки літаків та вертольотів до перельоту та їх випуску з аеродрому попереднього базування. Вона очолюються начальником штабу частини або іншою особою, призначеною командиром частини.

До команди випуску частини тактичної авіації звичайно включають: офіцерів штабу та служб, чергову зміну КП з необхідною документацію, 50-55% особового складу та 65-75% (по вазі) технічного майна служби озброєння (без ТЕЧ АТ).

Для підвищення мобільності при виконанні своїх функцій команда випуску може підрозділятися на групу випуску і групу транспортування технічного майна. Група випуску включає до 40% особового складу та майна служби озброєння

Команда транспортування майна (третій ешелон) частини включає особовий склад та майно ТЕЧ АТ (основна група спеціальних машин, ремонтна бригада для відновлення авіаційної техніки на попередньому аеродромі) та рухомі позиції попередньої підготовки ракет, а також інший склад частини, що не входить до першого і другого ешелонів.

Після підготовки літаків до вильоту, введення в дію літаків, що знаходяться в ТЕЧ АТ при виконанні регламентних робіт, особовий склад третього ешелону готується до перебазування засобів військового ремонту і відбуває на новий аеродром відповідно з планом перебазування.

      При перебазування авіаційній частині з посадкою на проміжному аеродромі можуть створюватись інші групи: група супроводу (оперативна група), рухома ремонтна група ТЕЧ АТ, пошукова ремонтна група, група транспортування майна. В завдання цих груп входить зустріч, підготовка до випуску та випуск літаків і вертольотів з проміжних аеродромів.

При перебазуванні авіаційних частин в межах України, як правило, проміжних аеродромів для посадки не буде.

 

               2. Підготовка військових частин (підрозділів) авіації ПС до перебазування.

     Перед перебазування авіаційної частини з частинами забезпечення проводиться велика підготовча робота, яку підрозділяють на завчасну та безпосередню підготовку.

Завчасна підготовка забезпечує підтримання авіаційній частині та частин забезпечення в постійній готовності до одержання наказу на перебазування та скорочує строки підготовки після отримання наказу на перебазування.

На цьому етапі штаб частини разом з службою озброєння та керівництвом тилу та підрозділів забезпечення здійснюють типові розрахунки, для визначення необхідної кількості транспортних засобів для перебазування, проводять розрахунки частини на команди та групи, розробляють заходи по забезпеченню та маскуванню перебазування льотного та наземних ешелонів, проводяться тренування по перебазуванню авіаційних частин на аеродроми розосередження з метою досягнення узгоджених дій, та підвищення навиків особового складу.

Наявність типових розрахунків дозволяє завчасно складати списки особового складу та перелік майна з урахуванням потреби в цьому на новому аеродромі.

     Льотний склад на етапі завчасної підготовки до перебазування вивчає новий район бойових дій, особливості польоту по маршрутам, складання планових таблиць перельоту та доведення їх до льотного складу.

     В мирний час за планами бойової підготовки та бойової готовності авіаційних бригад регулярно проводиться тренування з відпрацюванням перебазування на аеродроми розосередження.

Безпосередня підготовка авіаційної частини до перебазування починається з отримання бойового розпорядження і завершується доповіддю про готовність до перебазування. Завдання на перебазування авіаційній частині ставиться командиром з'єднання, а окремої частини — командуючим Повітряним командуванням, як правило бойовим розпорядженням.

В розпорядженні на перебазування вказуються: новий аеродром базування авіаційної частини та час перебазування на ньому, місце КП з'єднання, порядок перебазування частини (з виконанням або без виконання бойового завдання) маршрути льотного та наземного ешелонів, транспортні засоби та час прибуття їх на аеродром, готовність до бойових дій з нового аеродрому базування.

З отриманням бойового розпорядження командир спільно з начальником штабу частини, начальниками служб, уточнює завдання на перебазування частини та дає вказівки на підготовку пропозицій на відпрацювання рішення, визначення замислу та підготовку попереднього розпорядження.

      Для цілеспрямованої роботи по підготовці авіаційної частини до перебазування розробляється план роботи командира та штабу у вигляді тимчасового графіка, визначається час та об’єм питань, що підлягають узгодженню з підрозділами забезпечення.

       Після визначення замислу перебазування командир авіаційній частині віддає попереднє розпорядження на перебазування, що скорочує час на підготовку підрозділів частини до виконання завдання. В попередньому розпорядженні вказуються: район нового базування, спосіб перебазування, вид та кількість виділених транспортних засобів, строки готовності передової команди до завантаження, готовність літаків та вертольотів до перельоту, час та місце поставлення завдання на перебазування.

       На період підготовки до перебування штаб частини спільно з службою озброєння та іншими службами після доведення попереднього розпорядження виконує наступну роботу: організовує рекогносцювання нового аеродрому, вивчення з льотним складом району бойових дій, нового аеродрому та маршруту перельоту, підготовку авіаційної техніки, готовить дані командиру для прийняття рішення та оформляє рішення, організовує підготовку льотного складу, контролює його готовність до перельоту на новий аеродром, організовує управління авбр на період перебазування, складає і подає заяву на автомобільний і залізничний транспорт, необхідний для перевезення наземного ешелону, уточнює розрахунки особового складу та майна.

       При підготовці до перебазування з виконанням бойового завдання командир та штаб частини паралельно готують документи на виконання бойового завдання та на перебазування. У цьому випадку рішення на бойові дії та перельоту наносяться на одну карту.

            

               3. Перебазування військових частин (підрозділів) авіації ПС. Дії командирів

                    підрозділів під час організації переміщень по території, яка контролюється

                    сепаратистськими організаціями (за досвідом проведення АТО).

 

     Етап перебазування авіаційної частини на новий аеродром починається з моменту перельоту передової команди та закінчується тоді, коли на новий аеродром прибудуть всі справні бойові літаки, основна частина наземного ешелону та будуть розгорнуті ПУ та технічні засоби підготовки літаків.

    Авіаційна частина перебазовується, як правило, без перерви в бойових діях в такій послідовності: передова команда, літаки та вертольоти, команда ТЕЧ АТ, ПППР.

Передова команда завжди перевозиться одним-двома рейсами транспортних літаків та вертольотів, або одним рейсом автомобілів. По прибутті на новий аеродром начальник передової команди організує її роботу, а також керування підрозділами та екіпажами в ході перельоту і при ведені бойових дій з нового аеродрому.

Матеріально-технічне забезпечення авіаційних частин(підрозділів) у ході перебазування організовується командирами авіаційних частин, аеродромно-технічних підрозділів. Для цього підрозділи матеріально-технічного забезпечення у повному складі або частиною сил і засобів(комендатурою) переміщуються на новий аеродром, де розгортаються за визначеним планом автомобільні, ремонтні, медичні підрозділи та склади з запасами матеріальних засобів.

Управління на новому аеродромі здійснюється з КП авіаційної частини, що розгортається передовою командою. На ньому організовується робота чергової зміни бойового розрахунку КП, офіцерів штабу та служб.

З ПУ авіаційної частини на попередньому аеродромі виконується управління зльотом та рухом літаків, що перелітають в районі аеродрому, контроль за своєчасною відправкою команд та груп льотного, повітряного та наземного ешелонів на новий аеродром.

      Після доповіді начальника передової команди про готовність нового аеродрому до прийняття літаків, штаб авіаційної частини перед вильотом бойових та транспортних літаків уточнює повітряний, метеорологічний, радіаційний та хімічний стан, порядок зльоту, польоту та посадки літаків і доводить його до командирів ае, розрахунків ПУ, контролює готовність засобів РТЗ перельоту літаків.

       Бойові літаки перелітають на новий аеродром підрозділами, парами або поодинці на встановлених часових проміжках. Посадка перелітаючих екіпажів виконується, як правило, з ходу. Після посадки літаків виконується їх підготовка до виконання бойового завдання.

       Команда випуску відбуває відразу після зльоту бойових літаків. Вона перевозиться, як правило, автомобілями або повторним рейсом транспортних літаків чи вертольотів.

ТЕЧ АТ та інший склад авіаційної частини відбуває на новий аеродром після підготовки бойових літаків до вильоту. Перевезення їх виконується на штатному автомобільному транспорті.

       Перебазування вважається закінченим, коли на новий аеродром перелетять всі справні бойові літаки та вертольоти, прибудуть всі штатні підрозділи та тимчасові формування з майном, на аеродромі будуть розгорнуті та почнуть функціонувати засоби управління та підготовки літаків до польотів.


Дата добавления: 2018-06-01; просмотров: 333;