Заняття 3. Перебазування військових частин (підрозділів) авіації ПС.          

               1. Основні положення по перебазуванню.

        

     Перебазування авіаційних частин це: __________________________________________________________________________________________________________________________________________Цей процес включає:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Перебазування може виконуватись:  в мирних умовах, напередодні війни та в ході бойових дій.

В мирних умовах метою перебазування авіаційної частини та частин забезпечення є: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Напередодні та в ході війни метою перебазування є:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________В залежності від мети перебазування та умов бойових дій, перебазування може проводитись:

      - одночасно з виконанням бойового завдання, або без виконання бойового завдання;

      - послідовно ескадрильями, або одночасно всім складом.

-  перебазування з виконанням бойового завдання виконується, як правило, в період напружених бойових дій, що дозволяє економити ресурс літаків та створює сприятливі умови для наступних дій.

- перебазування без виконання бойового завдання виконується коли авіаційне угрупування створюється завчасно, або умови перебазування не дозволяють одночасно виконувати бойове завдання ( не дозволяє тактичний радіус літаків).

    Найбільш складним та трудомістким є організація та виконання перебазування частин тактичної авіації. Вони частіше змінюють дислокацію та виконують перебазування в найбільш складних умовах бойових обставин.

При цьому необхідно врахувати, що вирішальний вплив на перебазування в короткі строки здійснюють тил та підрозділи забезпечення, а також служба озброєння авіаційних частин, так як вони включають засоби наземного забезпечення, спец. автомашини, озброєння та майно цієї частини.

Тому тил і підрозділи забезпечення та служби озброєння авіаційних частин повинні бути постійно готовими до перебазування своїх сил та засобів і забезпечення в короткі строки виконання бойових завдань з нових місць базування.

     В залежності від конкретних умов бойових обставин наявність транспортних засобів, віддалення аеродромів  перебазування може виконуватись:

- льотним ешелоном, в який входять літаки та вертольоти авіаційних частин (бойові, навчально-бойові);

- повітряним ешелоном, в який входять особовий склад, майно, техніка та озброєння частин і підрозділів, що перевозяться повітряним транспортом;

- наземним ешелоном, в який входять особовий склад, майно, техніка та озброєння частин і підрозділів, що перевозяться автомобільним, залізничним або водним транспортом.

При цьому основним видом транспорту для переміщення наземного ешелону частин тактичної та армійської авіації є автомобільний транспорт (коли відстань сягає до 500 км).

    Для виконання завдань, поставлених перед авіаційною частиною в ході перебазування в них створюються тимчасові формування - спеціальні команди та групи, до складу яких входять необхідні спеціалісти.

Рекогносційна група створюється для: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________До її складу входять офіцери штабу, озброєння, медслужби та представники тилу і підрозділів забезпечення, якщо вони перебазовуються разом з авіаційною частиною.

На новому аеродромі рекогносційна група визначає:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________При організації перебазування в граничні строки, рекогносціювання аеродрому виконуються передовою командою авіаційній частині.

Передова команда (перший ешелон) частини призначається для прийому літаків і вертольотів, розміщення частини або ескадрильї, підготовки бойових дій, управління екіпажами на землі та в повітрі.

До її складу входить: основний склад штабу частини, начальники служб, комплекс обладнання та документи командного пункту, від служби озброєння - 45-50% особового складу, та 25-35% технічного майна (без ТЕЧ АТ), частина льотного складу, які не входять до складу екіпажів, котрі перелітають літаками.

   Начальник передової команди, як правило, є заступник командира частини. З метою підвищення мобільності при виконанні своїх функцій, передова команда може підрозділятися на дві групи: оперативну групу і групу підсилення. Оперативна група включає 15-20% особового складу, ремонтну групу зі складу ТЕЧ АТ (6-8 чоловік). В залежності від обставин група підсилення відбуває на аеродром нового базування спільно з оперативною групою або після підготовки літаків до вильоту з аеродрому попереднього базування.

Команда випуску (другий ешелон) частини призначається для забезпечення підготовки літаків та вертольотів до перельоту та їх випуску з аеродрому попереднього базування. Вона очолюються начальником штабу частини або іншою особою, призначеною командиром частини.

До команди випуску частини тактичної авіації звичайно включають: офіцерів штабу та служб, чергову зміну КП з необхідною документацію, 50-55% особового складу та 65-75% (по вазі) технічного майна служби озброєння (без ТЕЧ АТ).

Для підвищення мобільності при виконанні своїх функцій команда випуску може підрозділятися на групу випуску і групу транспортування технічного майна. Група випуску включає до 40% особового складу та майна служби озброєння

Команда транспортування майна (третій ешелон) частини включає особовий склад та майно ТЕЧ АТ (основна група спеціальних машин, ремонтна бригада для відновлення авіаційної техніки на попередньому аеродромі) та рухомі позиції попередньої підготовки ракет, а також інший склад частини, що не входить до першого і другого ешелонів.

Після підготовки літаків до вильоту, введення в дію літаків, що знаходяться в ТЕЧ АТ при виконанні регламентних робіт, особовий склад третього ешелону готується до перебазування засобів військового ремонту і відбуває на новий аеродром відповідно з планом перебазування.

      При перебазування авіаційній частині з посадкою на проміжному аеродромі можуть створюватись інші групи: група супроводу (оперативна група), рухома ремонтна група ТЕЧ АТ, пошукова ремонтна група, група транспортування майна. В завдання цих груп входить зустріч, підготовка до випуску та випуск літаків і вертольотів з проміжних аеродромів.

При перебазуванні авіаційних частин в межах України, як правило, проміжних аеродромів для посадки не буде.

 

               2. Підготовка військових частин (підрозділів) авіації ПС до перебазування.

      Перед перебазування авіаційної частини з частинами забезпечення проводиться велика підготовча робота, яку підрозділяють на завчасну та безпосередню підготовку.

Завчасна підготовка забезпечує: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Безпосередня підготовка авіаційної частини до перебазування починається: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________В розпорядженні на перебазування вказуються: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

       Після визначення замислу перебазування командир авіаційній частині віддає попереднє розпорядження на перебазування, що скорочує час на підготовку підрозділів частини до виконання завдання. В попередньому розпорядженні вказуються: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________       На період підготовки до перебування штаб частини спільно з службою озброєння та іншими службами після доведення попереднього розпорядження виконує наступну роботу: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________       При підготовці до перебазування з виконанням бойового завдання командир та штаб частини паралельно готують документи на виконання бойового завдання та на перебазування. У цьому випадку рішення на бойові дії та перельоту наносяться на одну карту.

            

               3. Перебазування військових частин (підрозділів) авіації ПС. Дії командирів

                    підрозділів під час організації переміщень по території, яка контролюється

                    сепаратистськими організаціями (за досвідом проведення АТО).

 

     Етап перебазування авіаційної частини на новий аеродром починається з моменту перельоту передової команди та закінчується тоді, коли на новий аеродром прибудуть всі справні бойові літаки, основна частина наземного ешелону та будуть розгорнуті ПУ та технічні засоби підготовки літаків.

    Авіаційна частина перебазовується, як правило, без перерви в бойових діях в такій послідовності: передова команда, літаки та вертольоти, команда ТЕЧ АТ, ПППР.

Передова команда завжди перевозиться одним-двома рейсами транспортних літаків та вертольотів, або одним рейсом автомобілів. По прибутті на новий аеродром начальник передової команди організує її роботу, а також керування підрозділами та екіпажами в ході перельоту і при ведені бойових дій з нового аеродрому.

Матеріально-технічне забезпечення авіаційних частин(підрозділів) у ході перебазування організовується командирами авіаційних частин, аеродромно-технічних підрозділів. Для цього підрозділи матеріально-технічного забезпечення у повному складі або частиною сил і засобів(комендатурою) переміщуються на новий аеродром, де розгортаються за визначеним планом автомобільні, ремонтні, медичні підрозділи та склади з запасами матеріальних засобів.

Управління на новому аеродромі здійснюється з КП авіаційної частини, що розгортається передовою командою. На ньому організовується робота чергової зміни бойового розрахунку КП, офіцерів штабу та служб.

З ПУ авіаційної частини на попередньому аеродромі виконується управління зльотом та рухом літаків, що перелітають в районі аеродрому, контроль за своєчасною відправкою команд та груп льотного, повітряного та наземного ешелонів на новий аеродром.

      Після доповіді начальника передової команди про готовність нового аеродрому до прийняття літаків, штаб авіаційної частини перед вильотом бойових та транспортних літаків уточнює повітряний, метеорологічний, радіаційний та хімічний стан, порядок зльоту, польоту та посадки літаків і доводить його до командирів ае, розрахунків ПУ, контролює готовність засобів РТЗ перельоту літаків.

       Бойові літаки перелітають на новий аеродром підрозділами, парами або поодинці на встановлених часових проміжках. Посадка перелітаючих екіпажів виконується, як правило, з ходу. Після посадки літаків виконується їх підготовка до виконання бойового завдання.

       Команда випуску відбуває відразу після зльоту бойових літаків. Вона перевозиться, як правило, автомобілями або повторним рейсом транспортних літаків чи вертольотів.

ТЕЧ АТ та інший склад авіаційної частини відбуває на новий аеродром після підготовки бойових літаків до вильоту. Перевезення їх виконується на штатному автомобільному транспорті.

       Перебазування вважається закінченим, коли на новий аеродром перелетять всі справні бойові літаки та вертольоти, прибудуть всі штатні підрозділи та тимчасові формування з майном, на аеродромі будуть розгорнуті та почнуть функціонувати засоби управління та підготовки літаків до польотів.


Дата добавления: 2018-06-01; просмотров: 176;