ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФЕРМИ І НАПУВАННЯ ТВАРИН1. Джерела водозабезпечення, дебіт, можливість забруднення зон водозабору і заходи санітарного попередження.

2. Системи водозабезпечення і застосування механізації.

3.Фізичні властивості води за даним органолептичного спостереження і лабораторного аналізу (температура води при напуванні, прозорість, запах, смак, каламутність, осад).

4. Хімічні і біологічні властивості води (за даними лабораторного дослідження, якщо такі в господарстві проводилися). Наведіть нормативи для питної води за фізичними, хімічними і біологічними властивостями.

5. Прийоми очищення води, поліпшування і знезаражування питної води. Чи застосовується воно на фермі?

6. Розрахунок потреби води на фермі за добу для напування і співставте з фактичними витратами. (Нормативи дивіться в додаткових таблицях).

7. Водопійний інвентар, його санітарний стан і догляд за ним; кратність напування тварин.


10. ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ТЕХНОЛОГІЇ УТРИМАННЯ
І УМОВИ ДОГЛЯДУ

1. Технологія утримання і використання тварин на фермі, її переваги і недоліки по відношенню до збереження здоров’я і підвищення продуктивності.

Описати принципи технології утримання “все зайнято – все вільно”.

2. Характер експлуатації тварин і їх продуктивність (надій за рік, приріст, настриг вовни, яйценосність, вихід ягнят, телят, поросят на 100 маток і т.д.).

3. Якість тваринницької продукції.

4. Причини погіршення якості продуктів тваринництва і роль санітарних умов на фермі.

5. Догляд за шкірою і кінцівками тварин.

6. Моціон і його значення для організму сільськогосподарських тварин. Організація моціону (в загонах, активний і т. ін.).

7. Санітарний день і його значення на фермі.

8. Санітарні правила транспортування тварин і їх продукції.

9. Розпорядок дня на фермі.

10. Комплекс профілактичних заходів проти інфекційних і неінфекційних захворювань, що проводяться на фермі.

11. Способи утилізації трупів.

12. Заходи по охороні ферми від занесення інфекційних хвороб і санітарному благоустрою території.

а) наявність огорожі, дезбар’єрів, санпропускників;

б) озеленення території, зон і боротьба з шумом;

в) наявність внутріфермських доріг з твердим покриттям;

г) розділення території ферми на виробничу і господарську зони.

 

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ПО ФЕРМІ В ЦІЛОМУ І ПРОПОЗИЦІЇ ПО ПРОВЕДЕННЮ НА ФЕРМІ КОНКРЕТНИХ ГІГІЄНІЧНИХ ЗАХОДІВ

В даному розділі коротко викласти недоліки організації утримання у запропонованом завданні. Доцільно висвітлити питання для запровадження у виробництво власних пропозицій, удосконалень, досягнень науки і передового досвіду.

Примітка. В кінці курсової роботи студент ставить дату виконання, власний підпис і здає на кафедру.

На останньому аркуші тексту вказується список літератури, що була використана при виконанні курсової роботи.

Курсова робота виконана з порушеннями викладених вимог до перевірки і рецензування не допускається!


 

 


Дата добавления: 2018-05-13; просмотров: 293; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!