РОЗМІЩЕННЯ ФЕРМИ І ЇЇ БУДІВЕЛЬ1. Основний склад поголів’я, порідність і його продуктивність, Методи вирощування молодняку.

2. Місце розміщення ферми (відстань від інших ферм, населених пунктів, проїзних доріг ветеринарних закладів, пасовищ і т. д.)

3. Характеристика ділянки ферми (площа, грунт, рельєф, рівень залягання ґрунтових вод, роза вітрів).

4. Розмір основних і допоміжних приміщень на фермі і санітарні розриви між ними. Розміщення будівель зображують на схемі, вказуючи розміри.

5. Порівняння фізичних промірів відстаней по всіх параметрах з зоогігієнічними нормативами відобразити в таблиці 1.


Таблиця 1

№ п/п Назва проміру Фактичні проміри Гігієнічні норми
1 2 3 4

1. Відстань ферми від інших ферм

2. Відстань ферми від населеного пункту

3. Відстань від ферми до господарських будівель

4. Відстань до ветеринарного пункту

5. Відстань ферми від доріг по яких проганяють худобу

6. Відстань від ферми до проїзних шляхів

7. Відстань ферми від пасовищ

8. Санітарні розриви між будівлями для тварин

9. Площа вигульних майданчиків в розрахунку на одну голову

10. Загальний розмір території під фермою

11. Площа забудови на одну голову, м2

   

ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ПРИМІЩЕННЯ

1. Назва, тип і кількість поголів’я в об’єкті та розміщення відносно сторін горизонту.

2. Способи утримання тварин в даному приміщенні: прив’язний, безприв’язний, боксовий, комбібоксовий, індивідуальний, станковий, груповий, клітковий, батарейний, на підлозі і ін. Продуктивність тварин на об’єкті, що проектується.

3. Довжина. Ширина. Внутрішня висота приміщення, висота по коньку.

4. Влаштування фундаменту: тип, матеріали, глибина закладання.

5. Стіни зовнішні: конструкція, матеріали будівництва, товщина, гідро, пароізоляція, коефіцієнт теплопровідності( К), опір теплопередачі (R).

6. Перекриття: з горищем, суміщене, тип конструкції, утеплювач, його товщина, при наявності горища його використання, теплозахисні властивості будівельних матеріалів.

7. Покрівля: тип покрівельного матеріалу, конструктивні особливості

8. Підлоги: особливості їх влаштування, в різних частинах приміщення, використання будівельних матеріалів, експлуатаційні якості, міцність, водонепроникність, теплопровідність, довговічність.

9. Тамбури і ворота: кількість і їх розміщення; основні проміри, (глибина, ширина, висота,) використання будівельних матеріалів.

10. Розміщення окремих частин будівель виробничого призначення, Підсобні і допоміжні приміщення даної будівлі.

11. Площа і кубатура приміщення на одну голову основного стада тварин (для птиці щільність посадки на 1 м2 підлоги чи клітки).

12. Розміщення секцій для тварин, розміщення стійл, станків, боксів і проходів, кормових, для видалення гною, поперечних.

13. Влаштування стійл, боксів, станків, кліток, годівниць: тип, матеріал, конструктивні особливості. Вибір обладнання для прив’язування чи фіксації тварин.

14. Освітленість приміщення, влаштування вікон, їх площа, висота розміщення, кількість шибок і наявність припливних каналів.

 


ОПТИМІЗАЦІЯ МІКРОКЛІМАТУ

1. Вказати в роботі оптимальні показники мікроклімату для тварин даного приміщення; температуру, відносну вологість, швидкість руху повітря, освітленість, газовий склад повітря, мікробну і пилову забрудненість.

2. За даними літератури вказати параметри температури повітря в різних точках тваринницького приміщення на відстані 0,5 м від підлоги та 2 м від поздовжніх і причілкових стін.

3. Вологість в приміщенні (вказати за даними нормативів)

4. Освітленість приміщення природна і штучна, геометричне її визначення.

4.1. вікна: розмір, тип, форма, загальна площа освітлення, освітленість приміщення (світловий коефіцієнт), вид застеклення (одинарне, подвійне).

4.2. Загальна кількість вікон і розміщення їх по висоті від підлоги.

4.3. Електрозабезпечення і штучне освітлення: число лампочок, їх потужність, інтенсивність освітлення (Вт/м2, люкс), вид приладів для освітлення, що застосовуються на фермі, що проектується.

5. Будова і обладнання вентиляції. Існуюча система вентиляції в даному приміщенні, основний принцип її дії.

5.1. Визначити об’єм вентиляції за вмістом вуглекислого газу, за вмістом вологи протягом години.

5.2. Розрахувати кратність повітрообміну за годину, об’єм повітрообміну на 1ц живої маси тварин у даному приміщенні

(для птиці на 1кг живої маси).

5.3. Визначити загальну площу перерізу витяжних і приточних каналів, а також їх кількість при вентиляції з природнім побудженням руху повітря.

5.4. Розрахувати кількість вентиляторів (відповідної потужності), яка повинна бути в приміщеннях з примусовим повітрообміном.

6. Обладнання каналізації: ширина, глибина лотків, трапи, наявність гідравлічного затвору, гноївкозбірник та його об’єм.

6.1. Вид підстилки, що застосовується, норма витрати її на одну тварину, спосіб застосування, місце зберігання, спосіб доставки її в приміщення, вихід гною при застосуванні даної підстилки в приміщенні.

6.2. Розрахувати виділення калу і сечі від всіх тварин даного приміщення, а також з усього поголів’я ферми.

6.3. Спосіб прибирання гною, кратність прибирання його протягом доби, транспортування. Місце зберігання і переробки гною, помету.

6.4. Гноєсховище: його об’єм, відстань від приміщення, що проектується способи зберігання гною, його видалення з приміщення, використання, наявність газоенергетичної установки, тощо.

 

Порівняння даних тваринницького приміщення, що проектується з гігієнічними нормативами відобразити в табл. 2.

Накресліть план приміщення, що вивчається з відображенням внутрішнього обладнання (станків, проходів, вентиляції, каналізації з указуванням розмірів).

 

                                               Таблиця 2

№ п/п Назва промірів В приміщенні, що вивчається  Гігієнічні нормативи від і до
1 2 3 4
1 Довжина, ширина, висота    
2 Ширина стійла, станка, клітки    
3 Довжина стійла, станка, клітки    
4 Площа стійла, станка, клітки    
5 Площа на голову всього приміщення, м2    
6 Загальний об’єм на тварин, м3    
7 Об’єм на 1 голову, м3    
8 Відношення площі поверхні скла до площі підлоги    
9 Кількість ват на 1м2 поверхні підлоги    

10

Наявність аміаку, мг/м3    
сірководню, мг/м3    
11 Відносна вологість повітря, %    

12

Ширина годівниці: зверху, м    
 знизу, м    
13 Ширина жолобків для стікання гноївки, м    

14

Ширина проходів: м кормового, службового    
для видалення гною,    
загального    
15 Сумарна площа витяжних каналів, їх кількість    
16 Площа поперечного перерізу витяжного каналу на 1 голову при природній вентиляції, м2    
17 Число дверей і їх розміри    
18 Витрати підстилки за добу на 1 голову, кг    

 

 

8. САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА КОРМІВ
 І  ГОДІВЛІ ТВАРИН

 1. Система, тип і кратність годівлі.

2. Влаштування кормокухні, “їдальні”. Транспортування кормів в приміщенні і підготовка їх до згодування.

3. Характеристика (згідно загальноприйнятих методик) доброякісності грубих, соковитих кормів і концентратів, що використовуються для тварин, яким вимогам вони повинні відповідати. Вкажіть до якої біогеохімічної провінції відносяться ґрунти господарства і чи спостерігалися захворювання тварин в результаті недостачі в кормах мікроелементів чи їх надлишку.

4. Типовий раціон тварин на фермі з аналізом кожного корму за вмістом протеїну, кальцію, фосфору, каротину і кількістю кормових одиниць представити в таблиці 3.

Таблиця 3

Типовий раціон годівлі

Корми раціону Кількість корм. одиниць Перетр. протеїн. Са, г Р, г Каро тин, мг Енерго-проте-їнове відно-шення Відношення Са до Р Цукро-протеїнове відно-шення
Всього                
Необ­хідно                

 

5. Гігієнічна оцінка раціону по відношенню повноцінності його за вмістом білків, кальцію, фосфору, каротину і мікроелементів.

6. Результати лабораторного дослідження силосу за рН, наявність молочної, масляної і оцтової кислоти. (Літературні нормативи).

7. Перелічіть основні захворювання обміну речовин у тварин, що трапляються при неповноцінній годівлі, неповноцінності кормів і порушенні правил годівлі.

 


Дата добавления: 2018-05-13; просмотров: 335; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!